Aan alle forumleden :

André Bourgeois was voorzitter van de eerste bendecommissie. Ik vertelde hem laatst over dit forum en over mijn interesse voor het dossier Bende van Nijvel en heb hem gevraagd een interview te mogen afnemen over zijn ervaringen en bevindingen van die periode. Hij heeft hiervoor alvast zijn toestemming gegeven. Een mooie kans dus om te weten te komen wat hij na al die jaren over dit dossier denkt en hoe hij kijkt naar de huidige stand van het onderzoek en de verjaringstermijn - en zijn vermoedens over in welke hoek het best kan worden gezocht.

Graag doe ik dan ook een oproep aan alle forumleden om in dit topic vragen te posten die jullie beantwoord willen zien.

Het interview zal dan nadien gepost worden op dit forum.

2

Interessante zaak Sebastiaan. Ook ik heb enkele vraagjes, vraagjes die ik nog zorgvuldig ga formuleren in de komende dagen.

Ik ben er van bewust dat je op je initiatief reacties gaat krijgen, gefundeerde en minder gefundeerde. Ik hoop dan ook dat er een soort van shifting zal gebeuren in het vragenaanbod.

Ik heb in ieder geval de pdf van de Bendecommissie I uit de catacomben van m'n pc opgediept.

Bedankt voor het initiatief.

3

Beste Sebastiaan, welke vragen mogen er gesteld worden? Want ik denk dat heel wat forumleden wel uiteenlopende vragen zullen hebben.

4

Goed initiatief. Ik heb te veel vragen om ze allemaal in één keer te bedenken en te stellen. Daarom ga ik ze gewoon op het forum gooien als ze mij te binnen schieten. Is er trouwens een deadline voorzien?

Mijn eerste vragen gaan over Ronquières. Hoe staat hij tegenover deze ontwikkelingen? De huidige onderzoeksrechter heeft dit onderzocht en is tot een aantal interessante vaststellingen gekomen. Had dit onderzoek niet veel vroeger moeten gebeuren?

De verjaring: moet de verjaring opgetrokken tot bv. 40 jaar? Of is volgens hem 30 jaar voldoende om een zaak op te lossen?  En stel dat het dossier volgend jaar verjaart, wat moet er dan gebeuren? Een soort waarheidscommissie of zijn er nog andere opties?

Als voorzitter heeft hij de zaak van dichtbij gevolgd en heel veel mensen horen spreken over dit dossier. Wat is volgens hem de grootste reden dat ze het nooit hebben kunnen oplossen? En wat is volgens hem de beste piste om te volgen (dus wat is zijn theorie)?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Leuk initiatief Sebastiaan! Bourgeois is ondertussen wel niet meer van de jongste, ik weet dus niet hoe zuiver zijn geheugen nog is. Er hebben er nu wel meer last van geheugenverlies in dit dossier. Vooral over 6.11.1986 smile

Maar we kunnen het maar proberen. Mijn eerste vraag was - hoe kan het ook anders - dezelfde vraag als Ben. Hoe heeft Bourgeois tijdens de commissiedagen het verhaal rond de vondst in Ronquières  aangevoeld en hoe kijkt hij nu tegen de nieuwe ontwikkelingen daarrond aan?

Een tweede vraag waar ik - met afstand van de jaren - nu mee zit is hoe kijkt Bourgeois aan tegen het feit dat over dit Bendedossier al vijf jaar na de laatste feiten een parlementaire commissie is gehouden? Heeft deze commissie er eigenlijk niet toe bijgedragen dat het onderzoek is vastgelopen want door deze commissie zijn eigenlijk zeer veel gegevens over het onderzoek en potentiële verdachten gelekt? Was het, achteraf bekeken, toch niet beter geweest dat er geen commissie was geweest?

En dan waarschijnlijk de moeilijkste vraag om, in het openbaar, op te antwoorden: heeft hij als voorzitter van de Bendecommissie enige vorm van (politieke of andere) druk of weerstand gevoeld. Zo ja kan Bourgeois dan ook geven van wie , van welke organisatie of van welke strekking of tegen welke piste?

Dat zijn voorlopig de eerste vragen die bij mij opkomen. Misschien volgen er nog een paar. Alvast bedankt voor de moeite Sebastiaan.