Zou die Jean-Paul Dauphin nog leven?

De volgende informatie zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn! In het Belgische Staatsblad kom ik het volgende tegen over de man:

Publicatie van 9 septembre 1998:

"Par ordonnance rendue le 25 août 1998, rep. 2015, par le juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre, le nommé Jean-Paul Dauphin, né le 1er octobre 1954, domicilié à 1340 Ottignies (Louvain-la-Neuve), avenue des Villas 32, résidant actuellement en la Résidence "Le Home Blomaert", à 1200 Bruxelles, rue Père Damien 5, a été déclaré inapte à gérer ses biens et a été pourvu d'un administrateur provisoire, étant Me B.P., avocat (…)" 

Uit die informatie blijkt enerzijds dat Dauphin in 1998 in een zekere instelling of home zat en anderzijds dat hij op dat ogenblik niet machtig meer was om zijn goederen te beheren. Er werd hem een Brusselse advocaat als tijdelijke beheerder toegewezen. Ik heb geen recenter bericht noch wijziging van dat statuut teruggevonden in het Staatsblad. Over de instelling Home Blomaert vind ik niet onmiddellijk iets terug maar het zou wel eens een soort opvanghuis voor gehandicapten kunnen zijn.

En dan is mijn denkpiste over een kreupele dader misschien nog niet zo stom ...

13

Goed gevonden. Over Home Blomaert kan ik ook niets terugvinden. Ook het adres van het "Home" is raar. Het nummer 5 in de Rue Père Damien is een gewoon rijhuis en ligt niet in 1200 Watermaal-Bosvoorde (Brussel) maar in Evere, postcode 1140. Hoe zou het trouwens komen dat hij op zo'n jonge leeftijd reeds in een home zit? Had hij een ziekte ("de kreupele") of was hij slachtoffer van een ongeluk?

Daarnaast heb ik nog wat info gevonden:

De dag na de dood van Latinus werd er door de rijkswacht een huiszoeking gedaan bij de moeder van Latinus. De Lombaerde en Dauphin waren toen allebei aanwezig. Waren ze daar enkel om de moeder te troosten of om bepaalde documenten te bemachtigen voor de politie kwam?

In zijn verhoor van 16 december 1985 verklaart Dauphin dat hij verantwoordelijk was voor GAP en dat hij Christian Smets nooit heeft ontmoet. Ook Bougerol kent hij niet. Toen hij bij WNP kwam, heeft hij - zoals de anderen - een cursus gevolgd en nadien moest hij een examen afleggen. Daarna kreeg hij een verantwoordelijkheid binnen WNP en moest hij normaal gezien vier nieuwe leden aanbrengen. Dat heeft hij niet gedaan (hij zegt echter niet waarom hij dat niet deed).

Zijn eerste missie voor WNP was het verzamelen van inlichtingen en deze noteren op een fiche. Over welke inlichtingen het gaat, wordt niet gezegd. Deze inlichtingen werden nadien in een computer ingegeven. Deze computer stond in het appartement van Michel Libert.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Goed gevonden. Over Home Blomaert kan ik ook niets terugvinden. Ook het adres van het "Home" is raar. Het nummer 5 in de Rue Père Damien is een gewoon rijhuis en ligt niet in 1200 Watermaal-Bosvoorde (Brussel) maar in Evere, postcode 1140.

Ik heb nog wat verder gezocht en heb het gevonden. Het gaat niet om de rue Père Damien 5 in 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe maar wel om de Avenue Père Damien 5 in 1150 Sint-Pieters-Woluwe. Als we de info in het Staatsblad al niet meer mogen vertrouwen wat dan wel? Het lijkt wel nog altijd maar om een klein gebouw te gaan maar binnen is er alles misschien wel voorzien voor mindervaliden.

Zie » Gouden Gids en www.saine.be

Het faxnummer op het adres in Sint-Pieters-Woluwe verwijst naar een nummer in de zone 081 i.p.v. de zone 02. Ik heb dan nog wat verder gezocht en heb gevonden dat de vzw naast het adres in Sint-Pieters-Woluwe nog een ander adres heeft nl. in Perwijs. Meer info » www.ejustice.just.fgov.be

Volgens de statuten heeft de vzw als doel om woonplaatsen te beheren en om personen ten laste te nemen met psychiatrische antecedenten, die geen (of niet meer) zorgen nodig hebben in een psychiatrisch ziekenhuis maar die onmogelijk alleen kunnen leven. Het gaat om een woonplaats en een begeleiding met als doel om het welzijn van deze personen en hun integratie in de leefwereld te verbeteren.

Met de beschrijving van een mogelijke psychopaat en manklopende dader binnen de Bende in het achterhoofd is al deze nieuwe informatie meer dan interessant. Zou Dauphin bijvoorbeeld de neiging hebben (of gehad hebben) om zaken op een bijzondere manier door te knippen of te scheuren? Dan denk ik aan de nummerplaat van de Santana waarvan de vraag van de speurders is:

Kent u iemand die de overdreven neiging heeft om alles in stukken te snijden alvorens zich van belastende voorwerpen te ontdoen en een rol kan gespeeld hebben bij het plegen van de feiten door de Bende van Nijvel?

Ik denk dat het hoog tijd wordt dat meer aandacht wordt verleend aan Jean-Paul Dauphin en dat we hier moeten trachten om de levenswandel van deze man in kaart te brengen.

Voor wat het waard is: de stukgesneden nummerplaat van de Santana en de papiersnippers werd nabij het Derscheid-ziekenhuis gevonden. In dat ziekenhuis/revalidatiecentrum werden psychiatrische patiënten verzorgd.

En dan nog iets uit het boek van Hilde Geens:

"Vandeuren vertelde me uitgebreid wat er bij Dekaise gebeurd was. Hij had een vriend leren kennen in een jeugdinstelling. Die vriend was zot, zei hij, hij had op een goeie dag een jonge vrouw vermoord in de buurt van het Hilton-hotel. Vandeuren had de overval op de wapenhandel samen met hem gedaan."

Over het psychologisch profiel van de killer vertelt Eddy Vos het volgende:

"De killer was de leider, een psychopaat die kickte op bloed', aldus Vos. 'Wij denken dat hij twintig en wellicht 23 van de 28 moorden pleegde. Die anderen zien we eerder als zijn assistenten."

"Dé grote vraag is altijd geweest: waarom hield de Bende er na 9 november 1985 mee op? In het profiel van onze killer valt de psychopathie heel erg op. Wel, een psychopaat stopt niet, die wil steeds verder gaan. De killer genoot ervan om mensen neer te schieten, dat zie je heel duidelijk. Je ziet ook de evolutie in de aanslagen. Er vallen almaar meer doden, er wordt almaar meer geweld gebruikt. Dat is een van de hoekstenen van onze hypothese: als ze klopt, hebben we eindelijk de verklaring voor het einde van de Bende-terreur. Profiling laat toe nog meer lessen te trekken. Je ziet dat de Bende bij herhaling kinderen van dichtbij neerknalde. Zekerheid heb je niet, maar je weet: dat is iets wat een zigeuner nooit zal doen. Dat is tegen zijn natuur."

Nog volgens de speurders:

'Als het bij de eerste en tweede reeks feiten om dezelfde killer, denken wij dat hij in het begin weinig heeft gedaan,en nadien het bevel overgenomen heeft en volledig uit de bol is gegaan en in zijn agressiviteit is gaan groeien. Als de killer een psychopaat was verklaart dat waarom tijdens de 2de reeks de buit van bijna 2 miljoen bfr. niet in verhouding stond met de 16doden. Zijn buit was niet het geld, zijn buit waren zijn moorden.

Zou het kunnen dat Dauphin beantwoordt aan dat profiel (gezien hij blijkbaar toch een psychiatrisch probleem heeft waardoor hij ook zijn eigen goederen niet meer kan beheren) en dat Dauphin in het begin niet zoveel betrokken is geweest bij de Bendefeiten maar wel later? Het is ook pas later dat een manke dader wordt opgemerkt (Anderlues, Braine, Overijse, Aalst). Liep het uit de hand en besloten de andere Bendeleden om ermee te stoppen omdat zij hun kompaan veel te gevaarlijk vonden? Is Dauphin de man die de .22 hanteerde?

Er is in de Bendeliteratuur ook nog het verhaal dat een getuige (ik weet niet meer bij welke feiten) iets vreemds zou gezien hebben met de schoenen van een dader. Als ik het mij goed herinner zou die getuige iets verteld hebben over een verhoogde hak of dikke zool. Daarbij werd altijd gedacht aan de reus of aan iemand die dikkere zolen zou gedragen hebben om groter te lijken om alzo een persoonbeschrijving van de dader te misleiden. Maar het ging misschien niet over de reus (zie de beschrijving in Le Soir van de daders in Aalst » Forum).

Als Jean-Paul Dauphin, die volgens zijn kompanen mankte, bijvoorbeeld een probleem met zijn benen had, dan is het niet ondenkbaar dat hij één of twee speciale schoenen moest dragen (bijvoorbeeld met aangepaste steunzolen). Ik denk dan ook aan de beschrijving van David Van De Steen die het heeft over een schoen of laars met een ring aan:

"De man die ik zag had rare zwarte randen rond de ogen en was niet zo groot alsook zijn schoeisel was ongewoon lange zwarte botten die in de broek zaten op de zijkant hadden ze een metalen ronde ring. Hij was zeer agressief ik vermoed dat hij ook de directeur dwong de kassa's te openen."

Tegenwoordig zijn orthopedische schoenen allemaal veel moderner en hebben die eerder de look van een gewone schoen maar vroeger bestonden er medische schoenen met een ring die gedragen werden door patiënten met een loopprobleem. Van zulke schoen met ring vind ik niet onmiddellijk een foto.

Hieronder is wel een voorbeeld van een orthopedische schoen met verhoogde hak die ook wel wat op een militaire schoen lijkt:

https://www.ortho-care.eu/pics/articlepics/platvoet5.002.003.001.jpg

En een heel extreem voorbeeld:
http://collectie.museumrotterdam.nl/beeld/_400/44945-B_1.jpg


Je kan je terecht vragen stellen bij het feit dat iemand met zulk fysisch probleem een overval zou durven plegen. In het geval van problemen tijdens de overval vormt zulke handicap inderdaad een groot risico als hij zou moeten weglopen. Maar die man handelde niet alleen. Er waren nog minstens twee kompanen bij hem. En alle daders waren zwaar bewapend. Als er zich een probleem zou hebben voorgedaan zouden ze wel onmiddellijk geschoten hebben om de weg vrij te maken. Wat de daders bij de Bendefeiten dan ook altijd gedaan hebben.

Dit alles over Dauphin is maar een denkoefening maar het zou wel heel wat zaken in het Bendedossier op een logische wijze kunnen verklaren.

18

Mooie hypothese, al blijft het probleem dat er amper iets te vinden is over deze man en dit is - zoals ik al op pagina 1 zei - zeer bizar vanwege zijn hoge functie.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Misschien nog een element: nabij de stukgesneden nummerplaat van de Santana en de papiersnippers vonden de speurders ook een half begraven stuk schoenzool maat 44 weliswaar van het exclusieve Belgische merk Ambiorix. Welke schoenmaat zou Dauphin hebben? Was die zool lastig om mee te stappen? Dit gaat over de overval op Dekaise in 1982. Zou het loopprobleem van Dauphin in de loop der tijd verergerd kunnen zijn?

20

Wat betreft het rijhuis: Dat mensen met allerhande problemen (meestal psychiatrisch, soms gewoon fysieke invaliditeit) worden opgevangen in rijhuizen, waar ze samenleven met meerdere mensen en verzorgers/sociaal-assistenten/onderhoudspersoneel/... langskomen is niet gek. Dit zijn dus gewone rijhuizen waar je van buitenaf niks bijzonders aan ziet. Je weet het enkel als je de buurt kent, dat er mensen wonen met dat type problemen.

Dat hij niet in zo'n woning voor begeleid wonen is gezet omwille van zijn fysieke handicap is duidelijk: dan werd er geen bewindvoerder aangesteld.

Interessante piste dit, in het topic over mankende dader heb ik ook nog dit geschreven » Forum Maar ik weet niet of het hiertoe kan bijdragen.

Zomaar even een losse fladder schieten: het zou kunnen gaan om iemand met een bipolaire stoornis: soms depri, soms veel te opgewekt en dan allerhande gekke dingen doen in die bui waarin men hyper is, bv. gokschulden, druggebruik, verkeersboetes opstapelen, ... is allemaal erg populair. In zo'n manische bui een overvallen, uit pure grootheidswaanzin en mogelijk zelfs psychotisch, omdat je je ongenaakbaar voelt en denkt dat men je toch kan pakken, is niet gek. Manische episodes worden wel afgewisseld met depressieve episodes die erg diep kunnen zijn (inclusief zelfdoding).

Wat vaststaat, wat ik nogal zei: is dat men erg roekeloos en zeer zelfzeker te werk ging, arrogant - ook naar het staatsbestel voor de veiligheid toe, tijdens de overvallen. Dit terwijl de voorbereiding wel minutieus lijkt (volledig verbouwde en aangepaste wagens, wapens, ander materiaal (pruiken, ...), verschillende wagens die betrokken zijn, granaat, en de killer die kennelijk zeer goed kan mikken, zelfs op bewegende subjecten ...)

Als de leeftijd klopt, is hij overigens maar 58 nu. Dat is wat vroeg om aan dementie te denken, en dan volstond begeleid wonen allicht niet. Het kan ook zijn dat er een ongeval gebeurde en hij daardoor een deel van zijn mentale mogelijkheden verloor. Of dat het een gevolg is van overmatig drugs-en drankgebruik (korsakoff?). Maar bij begeleid wonen denk je toch eerder aan andere types van problematieken.