61

De vorm van zijn hoofd doet me ook denken aan het verhaal van deze getuige van de overval in Aalst:

(...) De getuige rijdt onmiddellijk weg – zijn zoontje zit achterin – en blijft doorrijden, ook als zijn achterruit stukgeschoten wordt. Hij voelt pijn aan zijn hoofd, bloed ook. Hij zet zijn kind af in een café vlakbij en keert terug om zijn vrouw te gaan zoeken. Hij vindt haar op de eerste verdieping boven een taverne. Ze heeft de dader kunnen zien, die aan de uitrit van het parkeerterrein stond. Zijn hoofd had de vorm van een trapezium, met de breedste zijde naar boven.”

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

62

Interessant om deze topic nog eens te herlezen na wat Reneke schrijft over Dauphin en de vondst van Mero in het Staatsblad.

63

Dit is een driehoek met de scherpe hoek naar beneden. Cocu had dat ook. Ik heb een filmpje gezien van Cocu waar hij in een milliseconde overschakelt van een cirkel naar een driehoek. Letterlijk iemand met 2 gezichten.

Reneke wrote:

Hoge verwrongen rug, kreupel en laag begaafd. Ik denk dat zijn rol beperkt zal geweest zijn tot alles wat met nummerplaten te maken had. Zeker niets fysieks, geen chauffeur, zeker geen lijfwacht van Latinus of een overval.

Nochtans reed Dauphin, volgens zijn eigen verklaring, wel degelijk met een auto rond. Hij kon dus zeker autorijden. Hij woonde in 1985 in Ottignies maar werkte elke dag in Brussel. Hoe geraakte hij daar? Ofwel met de auto ofwel met de trein. Hij was dus zeker mobiel genoeg om deze woon-werk verplaatsingen te maken.

"Je me rappelle qu’un jour j’ai véhiculé Michel Libert jusqu’à la rue de la Filature et qu’il est revenu à la voiture avec un carton contenant l’ordinateur."

Nochtans was Dauphin, volgens zijn eigen verklaring, verantwoordelijk voor de GAP de protectieeenheid van Paul Latinus:

"J’ai entre-autre été responsable du GAP (genre de protection rapprochée de Latinus) avec le nommé Van Vinck."

Bron: Verhoor Jean-Paul Dauphin | 16 december 1985 | BOB Waver

Herlees eens volledig de topic's over Dauphin en Christian Elnikoff. Er zijn dan toch een aantal bijzondere elementen die hierbij in het oog springen. Hun achtergrond, hun werk, hun persoonlijkheid, hun ideologie, de gelijkenis met een aantal robotfoto's, ze maakten deel uit van een gewelddadige en gewapende organisatie die over wapens, auto's en safehouses beschikte, ...

Zijn deze twee betrokken bij de Bendefeiten? Geen idee, maar er zijn heel wat elementen die daar toch naar wijzen. En, misschien niet onbelangrijk, beiden zijn heel lange tijd uit de zon en de schaduw van het Bendeonderzoek gebleven aangezien in de beginperiode van het bendeonderzoek, wat de meest cruciale periode is, de focus op totaal andere personen lag (andere WNP'ers, De Staerke, Cocu, ...). Kortom ze zijn lang aan de aandacht van de onderzoekers ontsnapt. Daardoor is men misschien wel eens naast de waarheid gelopen.

65

Ik denk dat een speurder die in contact komt met Dauphin, dat spoor onmiddellijk loslaat wegens 'dit is onmogelijk'.

Nochtans:

De Valkeneer: Er zijn enkele speurders die hard op dit spoor gewerkt hebben en die later met grote ruzie vertrokken zijn. Dat is geen geheim. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat de Bende-aanslagen zijn gepleegd door drie daders, alle drie lid van WNP: Michel Libert, Christian Elnikoff en Jean-Paul Dauphin. Elnikoff is dood, Dauphin is zeer ziek en zit in een rusthuis.”

Die speurders hebben veel interessante elementen verzameld. Onderzoeksrechter Michel geloofde ook echt in dit spoor, net als wij. Er is in 2014 een grote operatie met een reeks huiszoekingen gebeurd, en Michel Libert werd uiteindelijk gearresteerd en verhoord. Maar het verhoor leverde geen enkel bruikbaar element op. Hij had het over bepaalde technieken die werden aangeleerd bij WNP om een grootwarenhuis aan te vallen, dingen die hij 25 jaar geleden ook al vertelde. Maar niets concreets. Ook de huiszoekingen leverden niet de verhoopte resultaten op. Onderzoeksrechter Michel vond dat er niet genoeg elementen waren om Libert aan te houden en heeft hem dus vrijgelaten. Dat heeft de speurders zeer, zeer boos gemaakt. Ze zagen daarin een bewijs dat mevrouw Michel en ik de WNP, extreemrechts en de vroegere Staatsveiligheid in bescherming namen.”

Bron: Humo | 20 november 2017 (Link naar het interview » Onderzoek)

Het gaat dus om meerdere elementen. Denk je echt dat die speurders tijdens hun onderzoek dan niet zijn langsgegaan bij Dauphin?

Reneke wrote:

Ik heb daar gewerkt van '75 tot ongeveer '92. In welke jaren hij daar rondliep - nou, rondlopen? - weet ik niet meer.

Kan het niet zijn dat zijn handicap serieus verergerd is in de periode 1986-1992 en je hem van deze periode herinnert? Het is ook pas in 1998 dat het beheer van zijn goederen door een vrederechter is toegewezen geweest aan een advocaat.

Ik was al een tijd zo goed als zeker dat robotfoto nr. 9 iemand uit de directe omgeving van Latinus moet zijn en waarschijnlijk uit de GAP-omgeving. Bij gebrek aan foto's is dit moeilijk in te vullen, de nummer 9 (niet de bis) dacht ik dat een ander GAP-lid was.

Jean-Paul Dauphin is zeker een interessant gegeven in het Bende van Nijvel-dossier zonder twijfel ook zijn contacten met HJB zijn in deze niet onbelangrijk. Als dader voor de '85-reeks heb ik voor hem zeer veel twijfel, de reus die hij zou moeten zijn loopt ook op een moment tijdens de overval in Aalst, toen de aanslag begon is hij naar de hoek van de parking gelopen, dus dit slecht wandelen van de reus is niet omdat hij moeilijk kon lopen of stappen.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

68

Mero, read my lips: ON-MO-GE-LIJK. Als je wil vasthouden aan je spoor van kreupelen, zoek dan een andere, want deze is een paar stadiums verder dan gewoon "marcher difficilement".

69

Reneke, neem MS als voorbeeld die ziekte kan op een paar jaar toe iemand van moeilijk wandelen tot kreupel zijn veroordelen, dus als er een paar jaar tussen zitten... Kan je niet op een of andere wijze een betere schatting maken van het jaartal waarin je hem ontmoette.

70

Jean-Paul Dauphin komt bij ons inderdaad in aanmerking als verdachte.