1

Topic: BURAFEX

BURAFEX is de afkorting van Bureau des Affaires extérieures. Het bestond uit "onberispelijke" mensen. Het doel van deze afdeling was om de algemene richting van WNP uit te werken. Het was een mysterieuze organisatie die boven WNP stond.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: BURAFEX

Paul Latinus wordt genoemd als de schakel tussen WNP en BURAFEX.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: BURAFEX

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

Op een bepaald ogenblik had de heer Libert het over een orgaan binnen WNP dat hij BURAFEX noemt, een soort generale staf. Michel Libert zou WNP overigens een haast denkbeeldige maar overweldigende structuur geven. Bij Burafex zouden plannen tot destabilisatie hebben gecirculeerd, zegt hij, die rechtstreeks de voornaamste feiten van Waals-Brabant ter sprake brachten. De speurders zullen Libert hierover verder met aandrang ondervragen. Hij heeft een bocht gemaakt, zeggende dat er in werkelijkheid nooit sprake is geweest van feiten zoals die van Waals-Brabant en dat hij die verbanden zelf heeft gelegd. Voorlopig was ook dat spoor afgesloten.

Volgens Eric Lammers is het mogelijk dat Bernard Mercier en Jean Bougerol in BURAFEX zaten. Tegenover Guy Bouten ontkent Mercier dit. Hij zou zelfs nog nooit van BURAFEX hebben gehoord.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: BURAFEX

Paul Latinus was wel degelijk de leider van Westland New Post, maar boven hem bevonden zich anderen die contact hadden met het buitenland. Michel Libert geeft heel wat namen: Pierre de Launoy, Didier Remy, Bernard Mercier. Ook Noël de Burlin en Nicole Schollaerts worden genoemd. Libert preciseert dat die mensen geen lidkaart van WNP hadden, maar deel uitmaakten van een soort departement voor Buitenlandse Zaken, BURAFEX genaamd.

Bron: Netwerkt Gladio | Hugo Gijsels

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: BURAFEX

Noël de Burlin, duikt wel vaker op, maar wie waren de Launoy en Remy juist?

Re: BURAFEX

Eén bron beschrijft Burafex als een 'internationale misdaadorganisatie' en noemt als 'baas' van Burafex een zekere 'monsieur Guillaume'. Enig idee?

Re: BURAFEX

dim wrote:

Noël de Burlin, duikt wel vaker op, maar wie waren de Launoy en Remy juist?

Er is een Paul Delaunoy, een kinesitherapeut uit Court-Saint-Étienne en vriend van Paul Latinus.

bron: Dossier Pinon

8

Re: BURAFEX

Bedankt, patrick111; nader te bekijken. Wel vreemd dat een onbeduidende kinesist deel zou uitmaken van dit superorgaan...

Re: BURAFEX

Wie geïnteresseerd is in Burafex, de bovenstructuur van Latinus' WNP, verwijs ik naar mijn boek 'De elite van de macht. De macht van de elite' (Van Halewyck) dat nu kersvers in de boekhandel ligt.

10

Re: BURAFEX

dim wrote:

Noël de Burlin, duikt wel vaker op, maar wie waren de Launoy en Remy juist?

Hugo Gijsels heeft blijkbaar een fout gemaakt in zijn boek. Het gaat niet om 'de Launoy' maar om Paul de Launoit (*):

Paul Latinus était bien le chef du Westland New Post, mais au-dessus de lui se trouvaient d'autres personnes ayant des contacts avec l'étranger. Michel Libert cite plusieurs noms: P. Delaunoit, D. Remy, B. Mercier (inspecteur responsable pour le groupe Centre Europe qui disposait par grandes régions d'organisations similaires au WNP et travaillent avec les services officiels des différents Etats). Il y avait également Noel de Burlin et Nicole Schollaerts.

Bron: Des Taupes dans l'Extreme-droite | René Haquin

(*) Zie het dossier-Lahaut voor meer info over deze man.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube