11

http://i38.servimg.com/u/f38/13/16/12/47/beelen10.png

Schitterend, dim! Met dank! Bougerol er nog tussen - wat geen probleem is - en we hebben onze organisatiestructuur.

De parlementaire zitting over de affaire Beelen was een van de woeligste uit de Belgische geschiedenis. Toen Luc Van den Bossche namens de Vlaams socialisten zijn betoog voortzette, steeg de nervositeit bij bepaalde kamerleden. Van den Bossche speelde daar oratorisch handig en met de nodige ironie op in: "Mijnheer Kubla en Mijnheer Michel, blijf rustig. Ik zie u niet graag zenuwachtig worden, want ik zou op slechte gedachten komen als ik mij een klassiek auteur herinner die als rechter zetelde en zei dat de zenuwachtigheid van wie voor hem verscheen, welsprekender was dan het requisitoir. Dus blijf rustig."

"Ik heb mijn woorden gewikt en gewogen en ik herhaal dat het zich niet terugtrekken [Van Jean Gol uit de vzw van Beelen] een betekenis heeft. Ik heb niet gezegd dat hij zich moet terugtrekken. Ik heb er onmiddellijk aan toegevoegd - en ik lees u de zin opnieuw voor: Ik realiseer mij wel dat het hier slechts gaat om een vereniging zonder winstoogmerk. Elk woord heeft zijn betekenis. Om het u duidelijk te maken zeg ik dat het hier niet gaat om een naamloze vennootschap of een b.v.b.a. Ik heb er ook aan toegevoegd dat ik mij op een even sterke wijze realiseer dat het hier dan toch gaat om een maatschappij met een jaaromzet van anderhalf miljard, dus een niet onbelangrijke v.z.w." 

Bron: Parlementaire Handelingen Kamer van Volksvertegenwoordigers, 19.3.1986

Allez vooruit. Eentje van het netwerk van Hilaire Beelen is vandaag onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens corruptie: Serge Kubla. Met Beelen, beschermd door Kubla en Gol, zitten we m.i. aan de top van het systeem dat kon leiden tot een aantal misdaden waarvan een aantal werden gecatalogeerd onder de noemer 'Bende van Nijvel'.

15

Zag het ook net en dacht hetzelfde. Kubla, ook genoemd in de dossiers rond Nihoul (o.a., Dolo) trouwens...

Yep. Hier moeten we zijn...

Uitlevering Beelen onzeker – Ondanks spitsvondigheid Belgisch gerecht – Klacht op grond van fiscale fraude vervangen door klacht over misbruik van vertrouwen

Op het parket te Brussel wordt koortsachtig gewerkt aan het dossier, waarmee men het Zwitserse gerecht er van wil overtuigen beleggingsadviseur Hilaire Beelen (49) uit Alsemberg uit te leveren aan België.

De voortvluchtige fraudeur werd vorige vrijdag aangehouden in een chalet van het wintersportoord Crans Montana, op grond van een internationaal aanhoudingsbevel, dat de Brusselse onderzoeksrechter Benoît Dejemeppe acht maanden geleden had uitgevaardigd.

Thans blijkt, dat dit bevel niet steunde op verdenking van fiscale fraude of valsheid in geschrifte, maar op 'misbruik van vertrouwen'. De Brusselse rechters weten immers drommels goed, dat de Zwitsers omzeggens nooit iemand uitleveren wegens belastingsfraude, zeker niet als er geen andere benadeelden zijn dan de Staat. Vandaar het 'misbruik van vertrouwen', een betichting die betrekking heeft op het feit dat Beelen op borg vrij kwam maar toch de benen nam.

Bron: Het Laatste Nieuws | 8 oktober 1986

Geen commentaar te Antwerpen

In de Antwerpse gerechtelijke kringen weigerde men gisteren enige commentaar te verstrekken over de onverwachte aanhouding van Hilaire Beelen in Zwitserland. Ook de raadsman van Beelen was niet tot een verklaring bereid. Allen verwezen naar het parket van Brussel, dat het onderzoek in handen heeft.

Het Antwerpse wisselkantoor Kirschen aan de Pelikaanstraat, dat door Beelen en de nog voortvluchtige Leiser geleid werd, is intussen al maanden opgedoekt, ofschoon er steeds geen faillissement werd uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel. Over het uithangbord van het kantoor werden plastieken vuilniszakken gepakt.

Toen het onderzoek te Brussel startte, werden te Antwerpen huiszoekingen verricht en werden tal van dossiers in beslag genomen. Verschillende van deze dossiers werden intussen weer aan het Antwerpse parket overgemaakt voor verder onderzoek. Op fiscaal gebied? Ook terzake wil het gerecht niets kwijt. Eerst afwachten wat het onderzoek te Brussel oplevert, aldus een woordvoerder.

Bron: Het Laatste Nieuws | 8 oktober 1986

Officieel bevestigd bij stafhouder te Genève – Zwitserland weigert uitlevering Beelen

Hilaire Beelen zal door Zwitserland niet worden uitgeleverd aan België. Dat heeft het 'Office Fédéral' te Bern na maandenlange beraadslaging beslist. Een beslissing, die kon worden verwacht na de nogal stuntelige manier, waarop België de uitlevering vroeg (op grond van 'misbruik van vertrouwen' eerder dan fiscale fraude) en na de vele telefoontjes, waarin de voortvluchtige François Leiser zijn nijd botvierde. Een beslissing ook die officieus al een paar dagen bekend was.

Maar dinsdag werd het officieel en mr. Marc Bonant, de huidige stafhouder van de balie van Genève, bevestigde ons telefonisch het nieuws. Overigens heeft de Belgische Staat geen enkel verhaal tegen deze beslissing, die dus defintief is: alleen indien het advies negatief ware geweest, had Hilaire Beelen wél beroep kunnen aantekenen.

Toch kraaien de verdedigers van Hilaire Beelen hun victorie niet hoog van de toren: zij beseffen dat de zaak nog niet helemaal van de baan is. Maar uiteraard zijn zij wel tevreden, omdat het 'Office Fédéral' hun bezwaren tegen de uitlevering van Beelen aan België heeft aanvaard en is ingegaan op hun verzoek, hem niet uit te leveren. Zij wensten echter geen enkel commentaar te geven bij de beslissing.

Hun bezwaren, vervat in een memorie van meer dan 170 vellen, kunnen als volgt worden samengevat: Beelen wordt uitsluitend vervolgd voor fiscale fraude, een misdrijf waaruit zijn gastland Zwitserland onrechtstreeks voordeel heeft gehaald, en indien hij zou uitgeleverd worden zou hij, als een soort 'kop van jut', als enige moeten boeten, terwijl de man die samen met hem verantwoordelijk was, maar nog steeds voortvluchtig is, vrijuit gaat, meer zelfs, zijn gewezen vennoot met alle schuld tracht te belasten.

Bron: Het Laatste Nieuws | 18 februari 1987

Beelen – Nieuw strafdossier, nieuwe betichting, nieuwe aanvraag tot uitlevering

In samenspraak met het ministerie van Justitie is men op de bijzondere sectie fiscale fraude van het parket te Brussel nu al manieren aan het uitdenken, om de beslissing van de Zwitserse overheid te omzeilen en toch nog de uitlevering van Hilaire Beelen te verkrijgen.

Dinsdag werd officieel bekend dat het 'Office Fédéral' te Bern na vier maanden bedenktijd weigerde om Beelen uit te leveren aan België. Beelen is één van de twee beheerders van het Antwerpse zakenkantoor Kirschen, dat zich specialiseerde in het versassen van zwart geld (vooral van diamantairs en goudhandelaars) naar buitenlandse rekeningen.

Beelen en zijn vennoot François Leiser werden begin 1986 aangehouden maar verdwenen naar het buitenland, nadat zij op borg waren vrijgelaten. Begin oktober werd Beelen aangehouden in zijn buitenverblijf te Crans-Montana maar net vóór Kerstmis kwam hij, na betaling van een nieuwe borg, nog maar eens voorlopig vrij.

Bron: Het Laatste Nieuws | 19 februari 1987

18

Detail misschien, maar voor de volledigheid: Beelen was de PVV voorzitter in Beersel.