1

Hieronder een overzicht van de Belgische nationale regeringen. Ik ben begonnen bij de eerste regering van Paul Vanden Boeynants, tot en met 1999, omdat in die periode de Tweede Bendecommissie aan het werk was. Als eerste vind je een legende van alle partijen die aan bod komen:

 • BSP: Belgische Socialistische Partij

 • CVP: Christelijke Volkspartij

 • FDF: Fédéralistes Démocrates Francophones

 • PRL: Parti réformateur libéral, Franstalige liberalen (nadien overgegaan in MR)

 • PSB: Parti Socialiste Belge

 • PSC: Parti social chrétien

 • PVV: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, Vlaamse liberalen (nadien overgegaan in VLD)

 • VU: Volksunie, Vlaamse nationalisten

Vanden Boeynants I » Samenstelling

G. Eyskens V » Samenstelling

 • Premier: Gaston Eyskens

 • Partijen: CVP/PSC, BSP/PSB

 • Periode: 17 juni 1968 - 20 jan. 1972

G. Eyskens VI » Samenstelling

 • Permier: Gaston Eyskens

 • Partijen: CVP/PSC, BSP/PSB

 • Periode: 20 jan. 1972 - 26 jan. 1973

Leburton I » Samenstelling

 • Premier: Edmond Leburton

 • Partijen: PSB/BSP, CVP/PSC, PVV/PLP

 • Periode: 26 jan. 1973 - 23 okt. 1973

Leburton II » Samenstelling

 • Premier: Edmond Leburton

 • Partijen: PSB/BSP, CVP/PSC, PVV/PLP

 • Periode:  23 okt. 1973 - 25 april 1974

Tindemans I » Samenstelling

 • Premier: Leo Tindemans

 • Partijen: CVP/PSC, PVV/PLP

 • Periode: 25 april 1974 - 3 juni 1977

Tindemans II » Samenstelling

 • Premier: Leo Tindemans

 • Partijen: CVP/PSC, BSP/PSB, VU, FDF

 • Periode: 3 juni 1977 - 20 okt. 1978

Vanden Boeynants II » Samenstelling

 • Premier: Paul Vanden Boeynants

 • Partijen: CVP/PSC, BSP/PSB, VU, FDF

 • Periode: 20 okt. 1978 - 3 april 1979

Martens I » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS, FDF

 • Periode: 3 april 1979 - 23 januari 1980

Martens II » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS

 • Periode: 23 januari 1980 - 18 mei 1980

Martens III » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS, PVV/PRL

 • Periode: 18 mei 1980 - 22 okt. 1980

Martens IV » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS

 • Periode: 22 okt. 1980 - 6 april 1981

M. Eyskens » Samenstelling

 • Premier: Mark Eyskens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS

 • Periode: 6 april 1981 - 17 dec. 1981

Martens V » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, PVV/PRL

 • Periode: 17 dec. 1981 - 28 nov. 1985

Martens VI » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, PVV/PRL

 • Periode: 28 nov. 1985 - 21 okt. 1987

Martens VII » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, PVV/PRL

 • Periode: 21 okt. 1987 - 9 mei 1988

Martens VIII » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS, VU

 • Periode: 9 mei 1988 - 29 sept. 1991

Martens IX » Samenstelling

 • Premier: Wilfried Martens

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS

 • Periode: 29 sept. 1991 - 7 maart 1992

Dehaene I » Samenstelling

 • Premier: Jean-Luc Dehaene

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS

 • Periode: 7 maart 1992 - 23 juni 1995

Dehaene II » Samenstelling

 • Premier: Jean-Luc Dehaene

 • Partijen: CVP/PSC, SP/PS

 • Periode: 23 juni 1995 - 12 juli 1999

Bron: Wikipedia

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Lijkt me duidelijk welke politieke strekking het roer (en de politieke benoemingen) in de hand had!

3

Bekijk ook eens specifiek welke regeringspartijen doorheen de jaren de departementen Buitenlandse Handel, Justitie en Landsverdediging in handen hadden...

4

Regering Vanden Boeynants I

De regering-Vanden Boeynants I was de regering van België van 19 maart 1966 tot 17 juni 1968. In de regering zaten de CVP/PSC en de PVV/PLP. De regering volgde op de regering-Harmel I en werd gevolgd door de regering-G. Eyskens V. De regering bestond uit 19 ministers en 4 ministers-staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (8), PSC (5), PLP (5), PVV (4) en 1 technicus zonder partij.

 • Premier en Wetenschapscoördinatie: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Vicepremier en Begroting: Willy De Clercq (PVV)

 • Buitenlandse Zaken: Pierre Harmel (PSC)

 • Justitie en Franse Cultuur: Pierre Wigny (PSC)

 • Landbouw: Charles Héger (PSC)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Léon Servais (PSC)

 • Economische Zaken: Jacques Van Offelen (PLP)

 • Europese Zaken en Nederlandse Cultuur: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Communicatie: Alfred Bertrand (CVP)

 • Openbare Werken: Jos De Saeger (CVP)

 • Gezin en Huisvesting: Marguerite De Riemaecker-Legot (CVP)

 • Middenstand: Adhémar d'Alcantara (CVP)

 • Volksgezondheid: Raphael Hulpiau (CVP)

 • Sociale Voorzorg: Placide De Paepe (CVP)

 • Financiën: Robert Henrion (technicus)

 • Nationale Opvoeding: Frans Grootjans (PVV)

 • Binnenlandse Zaken: Herman Vanderpoorten (PVV)

 • Landsverdediging: Charles Poswick (PLP)

 • Buitenlandse Handelsbetrekkingen: August De Winter (PVV)

Minister-staatssecretaris

 • Regionale Economie (toegevoegd aan de premier): Yves Urbain (PSC)

 • PTT: Henri Maisse (PLP)

 • Openbaar Ambt en Toerisme: Jan Piers (CVP)

 • Nationale Opvoeding: Michel Toussaint (PLP)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Regering G. Eyskens V

De regering-Eyskens V was de regering van België van 17 juni 1968 tot 20 januari 1972. In de regering zaten de CVP/PSC en de BSP/PSB. De regering volgde op de regering-Vanden Boeynants I en werd gevolgd door de regering-G. Eyskens VI.

 • Premier: Gaston Eyskens (CVP)

 • Vicepremier en Economische Zaken: Joseph-Jean Merlot (PSB)

 • Zonder portefeuille, belast met Wetenschapsbeleid: Théo Lefèvre (CVP)

 • Nationale Opvoeding: Piet Vermeylen (BSP)

 • Landsverdediging: Paul-Willem Segers (CVP)

 • Buitenlandse Zaken: Pierre Harmel (PSC)

 • Landbouw: Charles Héger (PSC)

 • PTT (Post, Telegraaf en Telefoon): Edward Anseele (BSP)

 • Buitenlandse Handel: Hendrik Fayat (BSP)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Raymond Scheyven (PSC)

 • Communicatie: Alfred Bertrand (CVP)

 • Justitie: Alfons Vranckx (BSP)

 • Openbare Werken: Jos De Saeger (CVP)

 • Sociale Voorzorg: Placide De Paepe (CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Louis Major (BSP)

 • Financiën: Jean-Charles Snoy et d'Oppuers (PSC)

 • Franse Cultuur: Albert Parisis  (PSC)

 • Openbaar Ambt: René Pêtre (PSC)

 • Gezin en Huisvesting: Gustave Breyne (BSP)

 • Middenstand: Charles Hanin (PSC)

 • Volksgezondheid: Louis Namèche (PSB)

 • Binnenlandse Zaken: Lucien Harmegnies (PSB)

 • Nationale Opvoeding: Abel Dubois (PSB)

 • Gemeenschapsrelaties: Leo Tindemans (CVP)

 • Nederlandse Cultuur: Frans Van Mechelen (CVP)

 • Gemeenschapsrelaties: Freddy Terwagne (PSB)

 • Begroting : André Cools (PSB)

Minister-staatssecretaris

 • Regionale Economie: André Vlerick (CVP)

 • Regionale Economie: Fernand Delmotte (PSB)

Herschikkingen

 • Op 27 januari 1969 verving André Cools Joseph-Jean Merlot, die overleden was, als vicepremier. Edmond Leburton (PSB) werd minister van Economische Zaken.

 • Op 22 februari 1971 verving André Cools Edmond Leburton, die voorzitter van de PSB werd, als minister van Economische Zaken. Maurice Denis (PSB) verving André Cools als minister van Begroting. Fernand Dehousse (PSB) verving Freddy Terwagne (overleden) als minister van Gemeenschapsrelaties.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Regering G. Eyskens VI

De regering-Eyskens VI was de regering van België van 20 januari 1972 tot 26 januari 1973. In de regering zaten de CVP/PSC en de BSP/PSB. De regering volgde op de regering-G. Eyskens V en werd gevolgd door de regering-Leburton I.

 • Premier: Gaston Eyskens (CVP)

 • Vicepremier: André Cools (PSB)

 • Landsverdediging: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Buitenlandse Zaken: Pierre Harmel (PSC)

 • PTT (Post, Telegraaf en Telefoon): Edward Anseele jr. (BSP)

 • Volksgezondheid en Gezin: Léon Servais (PSC)

 • Binnenlandse Zaken: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Justitie: Alfons Vranckx (BSP)

 • Openbare Werken: Jos De Saeger (CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Louis Major (PSB)

 • Franse Cultuur: Charles Hanin (PSC)

 • Sociale Voorzorg: Louis Namèche (PSB)

 • Landbouw en Middenstand: Leo Tindemans (CVP)

 • Nederlandse Cultuur: Frans Van Mechelen (CVP)

 • Financiën: André Vlerick (CVP)

 • Communicatie: Fernand Delmotte (PSB)

 • Nationale Opvoeding: Léon Hurez (PSB)

 • Economische Zaken: Henri Simonet (PSB)

 • Nationale Opvoeding: Willy Claes (BSP)

Staatssecretaris

 • Wetenschapsbeleid: Théo Lefèvre (PSC)

 • Buitenlandse Handel: Hendrik Fayat (BSP)

 • Huisvesting en Ruimtelijke Ordening: Gustave Breyne  (BSP)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Lucien Harmegnies (PSB)

 • Huisvesting en Ruimtelijke Ordening: Alfred Califice (PSC)

 • Openbaar Ambt: Léon Remacle (PSC)

 • toegevoegd aan de minister van Landbouw en Middenstand: Antoon Steverlynck (CVP)

 • Regionale Economie: Luc Dhoore (CVP)

 • Begroting: Frank Van Acker (BSP)

 • Regionale Economie: Edouard Close (PSB)

Herschikkingen

 • Op 31 december 1972 verving André Cools Henri Simonet ad interim als minister van Economische Zaken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

7

Regering Leburton I

De regering-Leburton I was de regering van België van 26 januari 1973 tot 23 oktober 1973. In de regering zaten de CVP/PSC, de PVV/PLP, en de BSP/PSB. De regering volgde op de regering-G. Eyskens VI en werd gevolgd door de regering-Leburton II. De regering bestond uit 22 ministers en 14 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (9), PSC (6), BSP (6), PSB (7), PVV (4) en PLP (4).

 • Premier: Edmond Leburton (PSB)

 • Vicepremier en Begroting, belast met de Coördinatie van de Institutionele Hervormingen: Leo Tindemans (CVP)

 • Vicepremier en Financiën: Willy De Clercq (PVV)

 • Landsverdediging: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Communicatie: Edward Anseele jr. (BSP)

 • Buitenlandse Zaken: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Volksgezondheid en Milieu: Jos De Saeger (CVP)

 • Justitie: Herman Vanderpoorten (PVV)

 • Nationale Opvoeding: Michel Toussaint (PLP)

 • Wetenschapsbeleid: Charles Hanin (PSB)

 • Economische Zaken: Willy Claes (BSP)

 • Openbare werken: Alfred Califice (PSC)

 • Sociale Voorzorg: Frank Van Acker (BSP)

 • Binnenlandse Zaken: Edouard Close (PSB)

 • Nationale Opvoeding: Willy Calewaert (BSP)

 • Brusselse Zaken: Guy Cudell (PSB)

 • Landbouw: Albert Lavens (CVP)

 • Middenstand: Léon Hannotte (PLP)

 • Franse Cultuur: Pierre Falize (PSB)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Ernest Glinne (PSB)

 • Waalse Zaken: Jean-Pierre Grafé (PSC)

 • Nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken: Jos Chabert (CVP)

Staatssecretaris

 • Havenbeleid: Hendrik Fayat (BSP)

 • Openbaar Ambt: Placide De Paepe (CVP)

 • Ruimtelijke Ordening en Huisvesting: Abel Dubois (PSB)

 • Regionale Economie: Luc Dhoore (CVP)

 • Gezin: Maria Verlackt-Gevaert (CVP)

 • Ruimtelijke Ordening en Huisvesting: Marcel Vandewiele (CVP)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Irène Pétry (PSB)

 • Begroting: Antoine Humblet (PSC)

 • Institutionele en Administratieve Hervormingen: Jef Ramaekers (BSP)

 • Institutionele en Administratieve Hervormingen: Louis Olivier (PLP)

 • Oostkantons en Toerisme: Guillaume Schyns (PSC)

 • PTT: Jos Daems (PVV)

 • Buitenlandse Handel: André Kempinaire (PVV)

 • Regionale Economie: (Jean Defraigne PLP)

Herschikkingen

 • Op 5 juni 1973 verving Robert Urbain Abel Dubois als staatssecretaris voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Regering Leburton II

De regering-Leburton II was de regering van België van 23 oktober 1973 tot 25 april 1974. In de regering zaten de CVP/PSC, de PVV/PLP, en de BSP/PSB. De regering viel in 1974 toen de socialistische ministers opstapten naar aanleiding van de Ibramco-affaire. De regering volgde op de regering-Leburton I en werd gevolgd door de regering-Tindemans I. De regering bestond oorspronkelijk uit 22 ministers en 6 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (7), PSC (5), BSP (5), PSB (5), PVV (3) en PLP (3).

 • Premier: Edmond Leburton (PSB)

 • Vicepremier en Begroting, belast met Buitenlandse Handelsbetrekkingen: Leo Tindemans (CVP)

 • Vicepremier en Financiën: Willy De Clercq (PVV)

 • Landsverdediging: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Buitenlandse Zaken: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Volksgezondheid, Milieu en Gezin : Jos De Saeger (CVP)

 • Justitie: Herman Vanderpoorten (PVV)

 • Nationale Opvoeding: Michel Toussaint (PLP)

 • Wetenschapsbeleid, Oostkantons en Toerisme: Charles Hanin (PSC)

 • Economische Zaken: Willy Claes (BSP)

 • Openbare Werken: Alfred Califice (PSC)

 • Sociale Voorzorg: Frank Van Acker (BSP)

 • Binnenlandse Zaken: Edouard Close (PSB)

 • Nationale Opvoeding: Willy Calewaert (BSP)

 • Brusselse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking: Guy Cudell (PSB)

 • Landbouw: Albert Lavens (CVP)

 • Franse Cultuur, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting: Pierre Falize (PSB)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Ernest Glinne (PSB)

 • Waalse Zaken: Jean-Pierre Grafé (PSC)

 • Vlaamse Cultuur en Vlaamse Zaken: Jos Chabert (CVP)

 • Communicatie en Havenbeleid: Jef Ramaekers (BSP)

 • Middenstand en Institutionele en Administratieve Hervormingen: Louis Olivier (PLP)

Staatssecretaris

 • Openbaar Ambt: Placide De Paepe (CVP)

 • Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting: Luc Dhoore (CVP)

 • Begroting: Antoine Humblet (PSC)

 • PTT en Buitenlandse Handel: Jos Daems (PVV)

 • Regionale Economie: Jean Defraigne (PLP)

 • Institutionele en Administratieve Hervormingen: Elie Van Bogaert (BSP)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

9

Regering Tindemans I

De regering-Tindemans I was de regering van België van 25 april 1974 tot 3 juni 1977. In de regering zaten de CVP/PSC en de PVV/PLP. Op 11 juni 1974 trad het Rassemblement Wallon (RW) toe tot deze regering. Deze regering wordt vanaf dat punt dan ook soms "regering-Tindemans II" genoemd. Op 4 maart 1977 stappen de RW-ministers, Robert Moreau en Pierre Bertrand, uit de regering. Vanaf 6 maart 1977 spreekt men dan ook soms van "regering-Tindemans III". Regering-Tindemans II noemt men daarom ook wel eens "regering-Tindemans IV". De regering volgde op de regering-Leburton II en werd gevolgd door de regering-Tindemans II. De regering bestond oorspronkelijk uit 19 ministers en 6 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (9), PSC (7), PVV (5) en PLP (4).

 • Premier: Leo Tindemans (CVP)

 • Landsverdediging en Brusselse Zaken: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Financiën: Willy De Clercq (PVV)

 • Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Volksgezondheid en Gezin: Jos De Saeger (CVP)

 • Sociale Voorzorg: Placide De Paepe (CVP)

 • Justitie: Herman Vanderpoorten (PVV)

 • Buitenlandse Handel: Michel Toussaint (PLP)

 • Binnenlandse Zaken: Charles Hanin (PSC)

 • Werkgelegenheid, Arbeid en Waalse Zaken: Alfred Califice (PSC)

 • Landbouw: Albert Lavens (CVP)

 • Franse Cultuur: Jean-Pierre Grafé (PSC)

 • Communicatie: Jos Chabert (CVP)

 • Middenstand: Louis Olivier (PLP)

 • Nationale Opvoeding (F): Antoine Humblet (PSC)

 • Openbare Werken: Jean Defraigne (PLP)

 • Economische Zaken: André Oleffe (PSC)

 • Nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken: Rika De Backer (CVP)

 • Nationale Opvoeding (N): Herman De Croo (PVV)

Staatssecretaris

 • Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (N): Luc Dhoore (CVP)

 • Openbaar Ambt: Louis D'Haeseleer (PVV)

 • Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (F): Claude Hubaux (PLP)

 • Milieu: Karel Poma (PVV)

 • Begroting en Wetenschapsbeleid: Gaston Geens (CVP)

 • toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken: Henri-François Van Aal (PSC)

Herschikkingen

 • Op 11 juni 1974 werd Charles Hanin vervangen door Joseph Michel (PSC). Op dezelfde datum werden Robert Vandekerckhove (CVP) en François Perin (RW) beiden minister van Institutionele Hervormingen, Etienne Knoops (RW) werd staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Economische Zaken en Jean Gol (RW) staatssecretaris voor Regionale Economie. Alfred Califice kreeg er Ruimtelijke Ordening en Huisvesting bij. Claude Hubaux en Henri-François Van Aal traden af.

 • Op 4 oktober 1974 kwam Henri-François Van Aal terug en werd minister van Franse Cultuur ter vervanging van Jean-Pierre Grafé. Ook werd Van Aal benoemd tot staatssecretaris voor Huisvesting. Louis Olivier werd tevens benoemd tot staatssecretaris voor Bos, Jacht en Visserij. Er komen nieuwe staatssecretarissen, August De Winter (PVV) en Robert Moreau (RW), die respectievelijk bevoegd worden voor Regionale Economie en Sociale Zaken. Karel Poma krijgt er ook de bevoegdheden Bos, Jacht en Visserij bij.

 • Op 18 augustus 1975 stierf André Oleffe, van 19 tot 23 augustus 1975 was Leo Tindemans ad interim belast met Economische Zaken, totdat Fernand Herman (PSC) benoemd werd tot minister van Economische Zaken op 23 augustus 1975.

 • Op 31 juli 1976 werd Jean Defraigne vervangen door Louis Olivier als minister van Openbare Werken, die zich op zijn beurt als minister van Middenstand liet vervangen door Léon Hannotte (PLP)

 • Op 16 oktober 1976 verving Luc Dhoore Placide De Paepe als minister van Sociale Voorzorg. Hij werd op zijn beurt door Mark Eyskens (CVP) vervangen als staatssecretaris voor Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. Ook verving André Kempinaire (PVV) Louis D'Haeseleer als staatssecretaris voor Openbaar Ambt.

 • Op 24 november 1976 gingen PLP en een deel van RW samen op in de PRLW.

 • Op 8 december 1976 nam Etienne Knoops ontslag als staatssecretaris voor Economische Zaken en werd benoemd tot minister van Buitenlandse Handel, ter vervanging van Michel Toussaint, die op zijn beurt François Perin verving als minister van Institutionele Hervormingen. Er komt een nieuwe minister, Pierre Bertrand (RW), die toegevoegd wordt aan de minister van Economische Zaken. Ook verloren alle staatssecretarissen buiten Karel Poma hun bevoegdheden. Enkel André Kempinaire werd nog benoemd tot minister van Openbaar Ambt, Gaston Geens tot minister van Begroting en Wetenschapsbeleid en Robert Moreau tot minister van Pensioenen.

 • Op 6 maart 1977 werden Robert Moreau en Pierre Bertrand vervangen. Marcel Plasman (PSC) werd minister van Pensioenen en staatssecretaris voor Sociale Zaken, Charles Cornet d'Elzius (PRLW) werd minister toegevoegd aan de minister van Economische Zaken, belast met de uitoefening van de regionale bevoegdheden Bos, Jacht en Visserij van het Waals Gewest. Karel Poma verliest hierdoor de bevoegdheden Bos, Jacht en Visserij. Mark Eyskens en August De Winter zijn terug staatssecretarissen. Eyskens is staatssecretaris voor Regionale Economie, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. De Winter is staatssecretaris voor Regionale Economie.

Maatregelen

De meest bekende maatregelen van de regering-Tindemans I zijn:

 • De fusie van Belgische gemeenten, in aantal gereduceerd van 2359 tot 596.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

10

Regering Tindemans II

De regering-Tindemans II was de regering van België van 3 juni 1977 tot 20 oktober 1978. In de regering zaten de CVP/PSC, de BSP/PS, het FDF en de Volksunie. De regering volgde op de regering-Tindemans I en werd gevolgd door de regering-Vanden Boeynants II. De regering bestond uit 23 ministers en 7 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (8), PS (7), BSP (5), PSC (4), FDF (3) en VU (3).

 • Premier: Leo Tindemans (CVP)

 • Vicepremier en Openbaar Ambt: Léon Hurez (PS)

 • Vicepremier en Landsverdediging: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Justitie: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Buitenlandse Zaken: Henri Simonet (PS)

 • Economische Zaken: Willy Claes (BSP)

 • Sociale Voorzorg en staatssecretaris van Sociale Zaken: Alfred Califice (PSC)

 • Communicatie: Jos Chabert (CVP)

 • Nationale Opvoeding: Jef Ramaekers (BSP)

 • Landbouw en Middenstand: Antoine Humblet (PSC)

 • Nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken: Rika De Backer (CVP)

 • Nationale Opvoeding: Joseph Michel (PSC)

 • Volksgezondheid en Milieu: Luc Dhoore (CVP)

 • Financiën: Gaston Geens (CVP)

 • Buitenlandse Handel: Hektor De Bruyne (VU)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Lucien Outers (FDF)

 • PTT en Brusselse Zaken: Léon Defosset (FDF)

 • Pensioenen: Jos Wijninckx (BSP)

 • Tewerkstelling en Arbeid: Guy Spitaels (PS)

 • Binnenlandse Zaken: Henri Boel (BSP)

 • Wetenschapsbeleid: Rik Vandekerckhove (VU)

 • Franse Cultuur : Jean-Maurice Dehousse (PS)

 • Openbare Werken en Waalse Zaken Guy Mathot (PS)

Staatssecretaris

 • Regionale Economie: Robert Urbain (PS)

 • Begroting en Regionale Economie: Mark Eyskens (CVP)

 • Institutionele Hervormingen: Ferdinand De Bondt (CVP)

 • Franse Cultuur: François Persoons (FDF)

 • Economische Zaken en Sociale Zaken: Roger De Wulf  (BSP)

 • Institutionele Hervormingen: Jacques Hoyaux (PS)

 • Nederlandse Cultuur en Sociale Zaken: Vic Anciaux (VU)

Herschikkingen

 • Op 8 juni 1977 werd Henri Simonet tevens staatssecretaris voor Regionale Economie.

Maatregelen

De meest bekende maatregelen van de regering-Tindemans II zijn:

 • Het onderhandelde maar niet-doorgevoerde Egmontpact over de staatshervorming

 • Het Stuyvenbergakkoord over de staatshervorming

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube