11

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Vanden Boeynants II

De regering-Vanden Boeynants II was de regering van België van 20 oktober 1978 tot 3 april 1979. In de regering zaten de CVP/PSC, de BSP/PS, het FDF en de Volksunie. De regering volgde op de regering-Tindemans II en werd gevolgd door de regering-Martens I. De regering bestond uit 22 ministers en 7 staatssecretarissen. De verdeling was: PS (7), CVP (7), BSP (5), PSC (4), FDF (3) en VU (3).

 • Premier en Landsverdediging: Paul Vanden Boeynants  (PSC)

 • Vicepremier en Openbaar Ambt: Léon Hurez (PS)

 • Vicepremier en Justitie: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Buitenlandse Zaken en staatssecretaris van Regionale Economie: Henri Simonet (PS)

 • Economische Zaken: Willy Claes (BSP)

 • Sociale Voorzorg en staatssecretaris van Sociale Zaken: Alfred Califice (PSC)

 • Communicatie: Jos Chabert (CVP)

 • Onderwijs: Jef Ramaekers (BSP)

 • Landbouw en Middenstand: Antoine Humblet (PSC)

 • Nederlandse Cultuur en Vlaamse Zaken: Rika De Backer (CVP)

 • Onderwijs: Joseph Michel (PSC)

 • Volksgezondheid en Milieu: Luc Dhoore (CVP)

 • Financiën: Gaston Geens (CVP)

 • Buitenlandse Handel: Hektor De Bruyne (VU)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Lucien Outers (FDF)

 • PTT en Brusselse Zaken: Léon Defosset (FDF)

 • Pensioenen: Jos Wijninckx (BSP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Guy Spitaels (PS)

 • Binnenlandse Zaken: Henri Boel (BSP)

 • Wetenschapsbeleid: Rik Vandekerckhove (VU)

 • Franse Cultuur: Jean-Maurice Dehousse (PS)

 • Openbare Werken en Waalse Zaken: Guy Mathot (PS)

Staatssecretaris

 • Regionale Economie: Robert Urbain (PS)

 • Begroting en Regionale Economie: Mark Eyskens (CVP)

 • Institutionele Hervormingen: Ferdinand De Bondt (CVP)

 • Franse Cultuur: François Persoons (FDF)

 • Economische Zaken en Sociale Zaken: Roger De Wulf  (BSP)

 • Institutionele Hervormingen: Jacques Hoyaux (PS)

 • Nederlandse Cultuur en Sociale Zaken: Vic Anciaux (VU)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens I

De Regering-Martens I was de regering van België van 3 april 1979 tot 23 januari 1980. De regering viel na 9 maanden, toen het FDF de regering verliet. In de regering zaten de CVP/PSC, de BSP/PS en het FDF. De regering volgde op de regering-Vanden Boeynants II en werd gevolgd door de regering-Martens II. De regering bestond uit 25 ministers en 8 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (11), PS (8), BSP (6), PSC (5), en FDF (3).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier en Landsverdediging: Paul Vanden Boeynants (PSC)

 • Vicepremier en Economische Zaken: Willy Claes (BSP)

 • Vicepremier en Begroting: Guy Spitaels (PS)

 • Justitie: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Buitenlandse Zaken : Henri Simonet (PS)

 • Sociale Voorzorg en Pensioenen: Alfred Califice (PSC)

 • Openbaar Ambt en Institutionele Hervormingen: Willy Calewaert (BSP)

 • Landbouw en Middenstand: Albert Lavens (CVP)

 • Communicatie: Jos Chabert (CVP)

 • Onderwijs: Jef Ramaekers (BSP)

 • Nederlandstalige Gemeenschapszaken: Rika De Backer (CVP)

 • Volksgezondheid en Milieu: Luc Dhoore (CVP)

 • Financiën: Gaston Geens (CVP)

 • Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid: Lucien Outers (FDF)

 • Brusselse Zaken: Léon Defosset (FDF)

 • Waalse Zaken: Jean-Maurice Dehousse (PS)

 • Openbare Werken: Guy Mathot (PS)

 • PTT: Robert Urbain (PS)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Mark Eyskens ( CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Roger De Wulf (BSP)

 • Onderwijs: Jacques Hoyaux (PS)

 • Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen: Georges Gramme (PSC)

 • Vlaamse Zaken: Marc Galle (BSP)

 • Franstalige Gemeenschapszaken: Michel Hansenne (PSC)

Staatssecretaris

 • Brusselse Zaken: Guy Cudell (PS)

 • Waalse Zaken: Antoine Humblet (PSC)

 • Franstalige Gemeenschapszaken: François Persoons (FDF)

 • Vlaamse Zaken: Paul Akkermans (CVP)

 • Nederlandstalige Gemeenschapszaken: Rika Steyaert (CVP)

 • Brusselse Zaken: Lydia De Pauw (BSP)

 • Vlaamse Zaken: Daniël Coens (CVP)

 • Waalse Zaken: Bernard Anselme (PS)

Herschikkingen

 • Op 9 juli 1979 veranderden Paul Akkermans en Daniël Coens van titel. Ze waren voortaan staatssecretaris voor de Nederlandstalige Gemeenschap en het Vlaams Gewest.

 • Op 15 oktober 1979 verving José Desmarets (PSC) Paul Vanden Boeynants als vicepremier en minister van Landsverdediging. Philippe Maystadt (PSC) vervangt Antoine Humblet als staatssecretaris voor het Waals Gewest. Vanden Boeynants werd echter verkozen tot voorzitter van de PSC en Maystadt werd de allereerste voorzitter van de SRIW, de Waalse Investeringsmaatschappij.

 • Op 16 januari 1980 stapte FDF uit de regering. Lucien Outers, Léon Defosset en François Persoons namen ontslag.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens II

De Regering-Martens II was de regering van België van 23 januari 1980 tot 18 mei 1980. De regering viel al na 4 maanden. In de regering zaten de CVP/PSC en de SP/PS. De regering volgde op de regering-Martens I en werd gevolgd door de regering-Martens III. De regering bestond uit 24 ministers en 8 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (12), PS (10), SP (5), en PSC (5).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier en Landsverdediging: José Desmarets (PSC)

 • Vicepremier en Economische Zaken: Willy Claes (SP)

 • Vicepremier en Begroting: Guy Spitaels (PS)

 • Justitie: Renaat Van Elslande (CVP)

 • Buitenlandse Zaken : Henri Simonet (PS)

 • Sociale Voorzorg en Pensioenen: Alfred Califice (PSC)

 • Landbouw en Middenstand: Albert Lavens (CVP)

 • Communicatie: Jos Chabert (CVP)

 • Onderwijs: Jef Ramaekers (SP)

 • Nederlandstalige Gemeenschap: Rika De Backer (CVP)

 • Volksgezondheid en Milieu: Luc Dhoore (CVP)

 • Financiën: Gaston Geens (CVP)

 • Waals Gewest: Jean-Maurice Dehousse  (PS)

 • Openbare Werken: Guy Mathot (PS)

 • Buitenlandse Handel: Robert Urbain (PS)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Mark Eyskens  (CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid; Roger De Wulf (SP)

 • Onderwijs: Jacques Hoyaux (PS)

 • Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Wetenschapsbeleid: Georges Gramme (CVP)

 • Vlaams Gewest: Marc Galle (SP)

 • Franstalige Gemeenschap: Michel Hansenne (PSC)

 • PTT: André Baudson (PS)

 • Brussels Gewest: Cécile Goor (PSC)

Staatssecretaris

 • Brussels Gewest: Guy Cudell (PS)

 • Vlaams Gewest: Paul Akkermans (CVP)

 • Nederlandstalige Gemeenschap: Rika Steyaert (CVP)

 • Brussels Gewest: Lydia De Pauw (SP)

 • Vlaams Gewest: Daniël Coens (CVP)

 • Waals Gewest; Bernard Anselme (PS)

 • Franstalige Gemeenschap; André Degroeve (PS)

 • Waals Gewest: Philippe Maystadt (PSC)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens III

De Regering-Martens III was de regering van België van 18 mei 1980 tot 22 oktober 1980. De regering viel dus al na 5 maanden. In de regering zaten de CVP/PSC, de SP/PS en de liberalen PVV/PRL. De regering volgde op de regering-Martens II en werd gevolgd door de regering-Martens IV. Tijdens deze regering werd verder gewerkt aan de staatshervorming van 1980. De regering viel door de conflicten tussen de liberale partijen en de socialistische partijen. De regering bestond uit 27 ministers en 9 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (10), PS(7), PSC (6), PVV (5), PRL (4) en SP (4).

 • Premier: Wilfried Martens CVP)

 • Vicepremier en Communicatie: Guy Spitaels (PS)

 • Vicepremier, Justitie en Institutionele Hervormingen: Herman Vanderpoorten (PVV)

 • Economische Zaken en lid van het kernkabinet: Willy Claes (SP)

 • Planning, Wetenschapsbeleid en lid van het kernkabinet: José Desmarets (PSC)

 • Financiën en lid van het kernkabinet: Robert Henrion (PRL)

 • Openbare Werken en lid van het kernkabinet: Jos Chabert (CVP)

 • Buitenlandse Zaken: Charles-Ferdinand Nothomb (PSC)

 • Landsverdediging: Charles Poswick (PRL)

 • Volksgezondheid en Leefmilieu: Alfred Califice (PSC)

 • Onderwijs: Willy Calewaert (SP)

 • Landbouw en Middenklasse: Albert Lavens (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Rika De Backer (CVP)

 • PTT en Pensioenen: Herman De Croo (PVV)

 • Sociale Voorzieningen: Luc Dhoore (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: André Kempinaire (PVV)

 • Begroting: Gaston Geens (CVP)

 • Waals Gewest: Jean-Maurice Dehousse (PS)

 • Onderwijs: Guy Mathot (PS)

 • Buitenlandse Handel: Robert Urbain (PS)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Mark Eyskens (CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Roger De Wulf (SP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Marc Galle (SP)

 • Franse Gemeenschap: Michel Hansenne (PSC)

 • Brussels Gewest: Cécile Goor (PSC)

 • Openbaar Ambt: Elie Deworme (PS)

 • Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen: Philippe Moureaux (PS)

Staatssecretaris

 • Financiën: Freddy Willockx (SP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Paul Akkermans (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Rika Steyaert (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Lucienne Herman-Michielsens (PVV)

 • Franse Gemeenschap: Albert Demuyter (PRL)

 • Waals Gewest: Pierre Mainil (PSC)

 • Waals Gewest: André Bertouille (PRL)

 • Brussels Gewest: August De Winter (PVV)

 • Brussels Gewest: Guy Cudell (PS)

Herschikkingen

 • Op 29 juni 1980 verving Paul Hatry (PRL) Robert Henrion als minister van Financiën. Henrion nam ontslag wegens gezondheidsredenen.

 • Op 3 juli 1980 werd Charles Poswick benoemd tot lid van het kernkabinet.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

15

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens IV

De Regering-Martens IV was de federale regering van België van 22 oktober 1980 tot 6 april 1981. In de regering zaten de CVP/PSC en de SP/PS. De regering viel na vijf en een halve maand over de te nemen crisismaatregelen. De regering volgde op de regering-Martens III en werd gevolgd door de regering-M. Eyskens I. De regering bestond uit 25 ministers en 7 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (11), PS(8), PSC (7) en SP (6).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier en Communicatie: Guy Spitaels  (PS)

 • Vicepremier en Economische Zaken: Willy Claes (SP)

 • Vicepremier, Middenstand en Plan: José Desmarets (PSC)

 • Openbare Werken en Institutionele Hervormingen: Jos Chabert (CVP)

 • Buitenlandse Zaken: Charles-Ferdinand Nothomb  (PSC)

 • Onderwijs: Willy Calewaert (SP)

 • Landbouw: Albert Lavens (CVP)

 • Sociale Voorzorg en Volksgezondheid: Luc Dhoore (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Gaston Geens (CVP)

 • Waals Gewest: Jean-Maurice Dehousse (PS)

 • Binnenlandse Zaken en Begroting: Guy Mathot (PS)

 • Buitenlandse Handel: Robert Urbain (PS)

 • Financiën: Mark Eyskens (CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Roger De Wulf (SP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Marc Galle (SP)

 • Franstalige Gemeenschap: Michel Hansenne (PSC)

 • Justitie en Institutionele Hervormingen: Philippe Moureaux (PS)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Daniël Coens (CVP)

 • Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Milieubeleid: Philippe Maystadt (PSC)

 • Brussels Gewest: André Degroeve (PS)

 • Pensioenen: Pierre Mainil (PSC)

 • PTT: Freddy Willockx (SP)

 • Landsverdediging: Frank Swaelen (CVP)

 • Onderwijs: Philippe Busquin (PS)

Staatssecretaris

 • Vlaamse Gemeenschap: Rika De Backer (CVP)

 • Brussels Gewest: Cécile Goor (PSC)

 • Waals Gewest: Elie Deworme (PS)

 • Vlaamse Gemeenschap: Paul Akkermans (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Rika Steyaert (CVP)

 • Brussels Gewest: Lydia De Pauw (SP)

 • Waals Gewest: Melchior Wathelet (PSC)

Herschikkingen

 • Op 26 februari 1981 nam Guy Spitaels ontslag om voorzitter van de PS te worden. Hij werd als vicepremier opgevolgd door Guy Mathot, die zich op Binnenlandse Zaken liet vervangen door Philippe Busquin. Valmy Féaux (PS) verving Spitaels als minister van Communicatie. Elie Deworme nam die dag ook ontslag. Hij werd als staatssecretaris voor het Waals Gewest vervangen door Guy Coëme (PS).

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

16

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering M. Eyskens

De Regering-M. Eyskens was de federale regering van België van 6 april 1981 tot 17 december 1981. In de regering zaten de CVP/PSC en de SP/PS. De regering viel na 8 maanden na een conflict over de financiering van de Waalse staalindustrie. De regering volgde op de regering-Martens IV en werd gevolgd door de regering-Martens V. De regering bestond uit 25 ministers en 7 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (11), PS(8), SP (6) en PSC (7).

 • Premier: Mark Eyskens (CVP)

 • Vicepremier en Begroting: Guy Mathot (PS)

 • Vicepremier en Economische Zaken: Willy Claes (SP)

 • Vicepremier, Middenstand en Planning: José Desmarets (PSC)

 • Openbare Werken en Institutionele Hervormingen: Jos Chabert (CVP)

 • Buitenlandse Zaken: Charles-Ferdinand Nothomb (PSC)

 • Onderwijs: Willy Calewaert (SP)

 • Landbouw: Albert Lavens (CVP)

 • Sociale Voorzorg en Volksgezondheid: Luc Dhoore (CVP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Gaston Geens (CVP)

 • Waals Gewest: Jean-Maurice Dehousse (PS)

 • Buitenlandse: Handel Robert Urbain (PS)

 • Financiën: Robert Vandeputte (CVP)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Roger De Wulf (SP)

 • Vlaamse Gemeenschap: Marc Galle (SP)

 • Franstalige Gemeenschap: Michel Hansenne (PSC)

 • Justitie en Institutionele Hervormingen: Philippe Moureaux (PS)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Daniël Coens (CVP)

 • Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid, belast met de Coördinatie van het Milieubeleid: Philippe Maystadt (PSC)

 • Brussels Gewest: André Degroeve (PS)

 • Pensioenen: Pierre Mainil (PSC)

 • PTT: Freddy Willockx (SP)

 • Landsverdediging: Frank Swaelen (CVP)

 • Binnenlandse Zaken en Onderwijs: Philippe Busquin (PS)

 • Communicatie: Valmy Féaux (PS)

Staatssecretaris

 • toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap (Geens): Rika De Backer (CVP)

 • toegevoegd aan de minister van het Brussels Gewest: Cécile Goor (PSC)

 • toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap (Geens): Paul Akkermans (CVP)

 • toegevoegd aan de minister van de Vlaamse Gemeenschap (Geens): Rika Steyaert (CVP)

 • toegevoegd aan de minister van het Brussels Gewest: Lydia De Pauw (SP)

 • toegevoegd aan de minister van het Waals Gewest: Melchior Wathelet (PSC)

 • toegevoegd aan de minister van het Waals Gewest: Guy Coëme (PS)

Maatregelen

De meest bekende maatregelen van de regering-M. Eyskens I zijn:

 • Invoering stemplicht vanaf 18 jaar

 • Het plan Maribel

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

17

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens V

De Regering-Martens V was de federale regering van België van 17 december 1981 tot 28 november 1985. In de regering zaten de CVP/PSC en de PVV/PRL. De regering volgde op de regering-M. Eyskens I en werd gevolgd door de regering-Martens VI. De regering bestond uit 15 ministers en 10 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (8), PVV (6), PRL (6) en PSC (5).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier, Justitie en Institutionele Hervormingen: Jean Gol (PRL)

 • Vicepremier, Financiën en Buitenlandse Handel: Willy De Clercq (PVV)

 • Vicepremier, Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt: Charles-Ferdinand Nothomb (PSC)

 • Buitenlandse Zaken: Leo Tindemans (CVP)

 • Economische Zaken: Mark Eyskens (CVP)

 • Openbare Werken: Louis Olivier (PRL)

 • Communicatie en PTT: Herman De Croo (PVV)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Michel Hansenne (PSC)

 • Onderwijs: Daniël Coens (CVP)

 • Begroting, Wetenschapsbeleid en Planning: Philippe Maystadt (PSC)

 • Brussels Gewest en Middenstand: Albert Demuyter (PRL)

 • Landsverdediging: Alfred Vreven (PVV)

 • Onderwijs: Michel Tromont (PRL)

 • Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen: Jean-Luc Dehaene (CVP)

Staatssecretaris

 • Buitenlandse Handel: André Kempinaire (PVV)

 • Energie: Etienne Knoops (PRL)

 • Brussels Gewest: Cécile Goor-Eyben (PSC)

 • Pensioenen: Pierre Mainil (PSC)

 • Openbaar Ambt: Louis Waltniel (PVV)

 • PTT: Paula D'Hondt (CVP)

 • Europese Zaken en Landbouw: Paul De Keersmaecker  (CVP)

 • Sociale Zaken: Firmin Aerts (CVP)

 • Ontwikkelingssamenwerking: Jacqueline Mayence-Goossens (PRL)

 • Brussels Gewest: Annemie Neyts (PVV)

Herschikkingen

Op 10 februari 1982 werd Firmin Aerts staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieu (in plaats van Sociale Zaken). Op 20 januari 1983 nam Albert Demuyter ontslag. Louis Olivier kreeg Middenklasse en een nieuwe minister, Paul Hatry (PRL), verving hem als minister van het Brussels Gewest. Etienne Knoops wordt op die dag ook bevoegd voor Middenklasse.

Op 9 juni 1983 verving André Bertouille (PRL) Michel Tromont op Onderwijs. François-Xavier de Donnéa (PRL) verving Jacqueline Mayence-Goossens als staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Tromont werd gouverneur van Henegouwen en Mayence-Goossens werd Waals minister van Huisvesting en Informatica in Dehousse II.

Op 6 januari 1985 nam Willy De Clercq ontslag om Europees Commissaris van Buitenlandse Zaken en Handel te worden. Jean Gol kreeg Buitenlandse Handel en Frans Grootjans (PVV) verving hem als vicepremier en minister van Financiën. Ook nam Grootjans Middenklasse over van Louis Olivier. Staatssecretaris Louis Waltniel kreeg er de bevoegdheid Financiën bij.

Maatregelen

De bekendste maatregelen van de regering-Martens V zijn:

 • De devaluatie van de Belgische frank (februari 1982)

 • De plaatsing van 48 kruisraketten (maart 1985)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens VI

De Regering-Martens VI was de federale regering van België van 28 november 1985 tot 21 oktober 1987. In de regering zaten de CVP/PSC en de PVV/PRL. De regering viel als gevolg van de Happart-kwestie. De regering volgde op de regering-Martens V en werd gevolgd door de regering-Martens VII. De regering bestond uit 15 ministers en 13 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (10), PVV (6), PRL (6) en PSC (6).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier, Justitie en Institutionele Hervormingen: Jean Gol (PRL)

 • Vicepremier, Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie: Charles-Ferdinand Nothomb (PSC)

 • Vicepremier, Begroting, Wetenschapsbeleid en Planning: Guy Verhofstadt (PVV)

 • Buitenlandse Zaken: Leo Tindemans (CVP)

 • Financiën: Mark Eyskens (CVP)

 • Openbare Werken: Louis Olivier (PRL)

 • Communicatie en Buitenlandse Handel: Herman De Croo (PVV)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Michel Hansenne (PSC)

 • Onderwijs: Daniël Coens (CVP)

 • Economische Zaken: Philippe Maystadt  (PSC)

 • Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen: Jean-Luc Dehaene (CVP)

 • Landsverdediging en Brussels Gewest: François-Xavier de Donnea (PRL)

 • Middenstand: Jacky Buchmann (PVV)

 • Onderwijs: André Damseaux (PRL)

Staatssecretaris

 • Ontwikkelingssamenwerking: André Kempinaire (PVV)

 • Buitenlandse Handel: Etienne Knoops (PRL)

 • Pensioenen: Pierre Mainil (PSC)

 • PTT: Paula D'Hondt (CVP)

 • Europese Zaken en Landbouw: Paul De Keersmaeker (CVP)

 • Energie: Firmin Aerts (CVP)

 • Justitie en Middenstand: Georges Mundeleer  (PRL)

 • Brussels Gewest: Jan Bascour (PVV)

 • Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten: Guy Lutgen (PSC)

 • Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid: Louis Bril (PVV)

 • Brussels Gewest: Jean-Louis Thys (PSC)

 • Milieu en Sociale Ontvoogding: Miet Smet (CVP)

 • Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid: Wivina Demeester (CVP)

Vorming

De regering werd snel na de wetgevende verkiezingen van 13 oktober 1985 gevormd. Het was een voortzetting van dezelfde coalitie als de Regering-Martens V.

Herschikkingen

Op 18 oktober 1986 nam Charles-Ferdinand Nothomb ontslag naar aanleiding van de kwestie-Happart. Philippe Maystadt verving hem als vicepremier, en Joseph Michel (PSC) verving hem als minister van Binnenlandse Zaken. Op 9 maart 1987 verving Antoine Duquesne (PRL) André Damseaux (PRL) als minister van Onderwijs. Damseaux nam ontslag wegens kritiek op zijn onderwijshervorming.

Maatregelen

De regering kreeg volmachten van het parlement om besparingen door te voeren. Het besparingsplan werd Sint-Annaplan genoemd naar de Sint-Annapriorij van het kasteel Hertoginnedal waar het werd overeengekomen. Het doel was de Belgische begrotingstekort te herleiden tot 8% van het bbp eind 1987. De besparingsmaatregelen kwamen hard aan in de sociale sector en het onderwijs en leidden tot massale betogingen. Minister van Begroting Guy Verhofstadt, de motor achter de besparingen, kreeg hierbij de volle laag van de vakbonden.

Val

Naar aanleiding van de kwestie-Happart diende premier Martens op 14 oktober 1986 een eerste keer het ontslag van de regering aan de Koning aan. De crisis werd echter voorlopig bedwongen door het slachtofferen van Charles-Ferdinand Nothomb. De kwestie was echter niet ten gronde opgelost en het vormde alsnog de aanleiding voor het ontslag van de regering een jaar later, op 21 oktober 1987.

Uit het getuigenis van Jef Houthuys bleek dat het wantrouwen van de vakbonden tegenover Guy Verhofstadt eveneens als oorzaak van het verdwijnen van de regering Martens VI dient te worden gezien. De ploeg werd herbenoemd met beperkte bevoegdheden onder de naam Martens VII.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering Martens VII

De Regering-Martens VII was de federale regering van België van 21 oktober 1987 tot 9 mei 1988. In de regering zaten de CVP/PSC en de PVV/PRL. De regering volgde op de regering-Martens VI en werd gevolgd door de regering-Martens VIII. De regering bestond uit 15 ministers en 13 staatssecretarissen. De verdeling was: CVP (10), PVV (6), PRL (6) en PSC (6).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier, Justitie en Institutionele Hervormingen: Jean Gol (PRL)

 • Vicepremier en Economische Zaken Philippe Maystadt (PSC)

 • Vicepremier, Begroting, Wetenschapsbeleid en Planning: Guy Verhofstadt (PVV)

 • Buitenlandse Zaken: Leo Tindemans (CVP)

 • Financiën: Mark Eyskens (CVP)

 • Openbare Werken: Louis Olivier (PRL)

 • Communicatie en Buitenlandse Handel: Herman De Croo (PVV)

 • Binnenlandse Zaken, Openbaar Ambt en Decentralisatie: Joseph Michel (PSC)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Michel Hansenne (PSC)

 • Onderwijs: Daniël Coens (CVP)

 • Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen: Jean-Luc Dehaene (CVP)

 • Landsverdediging en Brussels Gewest: François-Xavier de Donnea (PRL)

 • Middenstand: Jacky Buchmann (PVV)

 • Onderwijs: Antoine Duquesne (PRL)

Staatssecretaris

 • Ontwikkelingssamenwerking: André Kempinaire (PVV)

 • Buitenlandse Handel: Etienne Knoops (PRL)

 • Pensioenen: Pierre Mainil (PSC)

 • PTT: Paula D'Hondt (CVP)

 • Europese Zaken en Landbouw: Paul De Keersmaeker (CVP)

 • Energie: Firmin Aerts (CVP)

 • Justitie en Middenstand: Georges Mundeleer (PRL)

 • Brussels Gewest: Jan Bascour (PVV)

 • Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten: Guy Lutgen (PSC)

 • Openbaar Ambt en Wetenschapsbeleid: Louis Bril (PVV)

 • Brussels Gewest: Jean-Louis Thys (PSC)

 • Milieu en Sociale Ontvoogding: Miet Smet (CVP)

 • Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid: Wivina Demeester (CVP)

Vorming en opdracht

De regering werd onmiddellijk gevormd na de val van de regering-Martens VI en had dezelfde samenstelling. Zij had vooral als taak de verkiezingen van 1987 uit te schrijven en de lopende zaken te behartigen tijdens de regeringsonderhandelingen.

Herschikkingen

Op 3 februari 1988 nam Guy Lutgen ontslag om Waals minister te worden, en Wilfried Martens nam twee dagen later zijn bevoegdheden over.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

20

Re: Tijdlijn: Belgische nationale regeringen

Regering-Martens VIII

De Regering-Martens VIII was de federale regering van België van 9 mei 1988 tot 29 september 1991. In de regering zaten de CVP/PSC, de SP/PS en de VU. Na de verkiezingen van 13 december 1987 duurde het 148 dagen voor de nieuwe regering van start ging, de op twee na (regering-Verhofstadt III, Regeringsformatie België 2010-2011) langste regeringsvorming in de Belgische geschiedenis.

De regering volgde op de regering-Martens VII en eindigde op 29 september 1991 in volle verwarring na het vertrek van de Volksunie, na discussies over wapenlicenties voor FN. Ze werd gevolgd door de regering-Martens IX. De regering bestond uit 19 ministers en 13 staatssecretarissen. De verdeling was: PS (9), CVP (8), SP (7), PSC (5) en VU (3).

 • Premier: Wilfried Martens (CVP)

 • Vicepremier, Brussels Gewest en Institutionele Hervormingen: Philippe Moureaux (PS)

 • Vicepremier, Economische Zaken, Planning en Onderwijs: Willy Claes (SP)

 • Vicepremier, Communicatie en Institutionele Hervormingen: Jean-Luc Dehaene (CVP)

 • Vicepremier, Justitie en Middenstand: Melchior Wathelet (PSC)

 • Vicepremier, Begroting en Wetenschapsbeleid: Hugo Schiltz (VU)

 • Buitenlandse Zaken: Leo Tindemans (CVP)

 • Financiën: Philippe Maystadt (PSC)

 • Buitenlandse Handel: Robert Urbain (PS)

 • Openbaar Ambt: Michel Hansenne (PSC)

 • PTT: Freddy Willockx (SP)

 • Sociale Zaken: Philippe Busquin (PS)

 • Landsverdediging: Guy Coëme (PS)

 • Openbare Werken: Paula D'Hondt (CVP)

 • Binnenlandse Zaken, Modernisering van de Openbare Diensten en Culturele en Wetenschappelijke Nationale Instellingen: Louis Tobback (SP)

 • Onderwijs: Yvan Ylieff (PS)

 • Ontwikkelingssamenwerking: André Geens (VU)

 • Pensioenen: Alain Van der Biest (PS)

 • Werkgelegenheid en Arbeid: Luc Van den Brande (CVP)

Staatssecretaris

 • Energie: Elie Deworme PS

 • Middenstand en Oorlogsslachtoffers: Pierre Mainil (PSC)

 • Europese Zaken en Landbouw: Paul De Keersmaeker (CVP)

 • Brussels Gewest: Jean-Louis Thys (PSC)

 • Milieu en Sociale Ontvoogding: Miet Smet (CVP)

 • Europa 1992: Anne-Marie Lizin (PS)

 • Brussels Gewest: Jef Valkeniers (VU)

 • Volksgezondheid en Gehandicaptenbeleid: Roger Delizée (PS)

 • Pensioenen: Leona Detiège (SP)

 • Wetenschapsbeleid: Marcel Colla (SP)

 • Onderwijs: Luc Van den Bossche (SP)

 • Financiën en KMO's: Herman Van Rompuy (CVP)

 • Institutionele Hervormingen: Norbert De Batselier (SP)

Herschikkingen

 • Op 18 september 1988 verving Wivina Demeester (CVP) Herman Van Rompuy voor de bevoegdheid van Financiën. Van Rompuy verliet de regering om de nieuwe voorzitter van de CVP te worden.

 • Op 18 oktober 1988 verving Jos Dupré (CVP) Norbert De Batselier (SP) als staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen en krijgt de bevoegdheid KMO's, die voorheen van Van Rompuy was. Pierre Chevalier (SP) verving Luc Van den Bossche (SP) als staatssecretaris voor Onderwijs. De Batselier en Van den Bossche werden allebei Vlaams minister in Geens IV.

 • Op 16 januari 1989 kregen Philippe Moureaux en Willy Claes allebei de nieuwe bevoegdheid Herstructurering van het Ministerie van Onderwijs. Hierop traden Yvan Ylieff en Willy Claes af als minister van Onderwijs. Marcel Colla verving Freddy Willockx als minister van PTT. Willockx werd burgemeester van Sint-Niklaas. Pierre Chevalier verving op zijn beurt Marcel Colla als staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en nam ontslag als staatssecretaris voor Onderwijs. Paula D'Hondt trad af als minister van Openbare Werken waarop Jos Dupré als staatssecretaris bevoegd werd voor Herstructurering van het Ministerie van Openbare Werken. Yvan Ylieff werd Franse Gemeenschapsminister in de regering-Féaux en D'Hondt werd door de koning benoemd tot koninklijk commissaris voor het Migrantenbeleid. Ylieff en Claes waren de laatste nationale ministers van Onderwijs en D'Hondt was de laatste nationale minister van Openbare Werken. Deze bevoegdheden waren voortaan bij de deelstaten.

 • Op 2 maart 1989 verving Raymond Langendries (PSC) Michel Hansenne voor Openbaar Ambt. Hansenne werd immers directeur van de Internationale Arbeidsorganisatie.

 • Op 19 juni 1989 verving Mark Eyskens (CVP) Leo Tindemans voor Buitenlandse Zaken. Tindemans ging zetelen in het Europees Parlement.

 • Op 11 juli 1989 werd Philippe Moureaux bevoegd voor de Hervorming van het Ministerie van het Brussels Gewest en neemt afstand van de bevoegdheid Brussels Gewest. Jean-Louis Thys en Jef Valkeniers nemen ontslag als staatssecretaris voor het Brussels Gewest. Eén dag later legde de eerste Brusselse regering, Picqué I de eed af.

 • Op 18 januari 1990 verving Eric Derycke (SP) Pierre Chevalier als staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid. Chevalier moest ontslag nemen nadat bleek dat hij een dure dienstreis naar Parijs had gemaakt. Hij werd lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie.

 • Alain Van der Biest moest André Cools (PS) vervangen in de Waalse regering-Anselme. Op 2 mei 1990 werd hij zelf opgevolgd als minister van Pensioenen door Gilbert Mottard (PS).

Maatregelen

De meest bekende maatregelen van de regering-Martens VIII zijn:

 • De derde staatshervorming, onder andere de overheveling van het onderwijs naar de gemeenschappen.

 • Pacificatiewet

 • Wet Tobback over anti-inbraaksystemen.

 • Abortuswet

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube