1

Alle wegen leiden naar het koningshuis:

  1. Dossier Eurosystem (omkoping, prostitutie) / Albert II

  2. Roze Balletten (pedofilie) / Albert II

  3. Dossier Pinon (pedofilie) / Albert II

  4. Connecties met illegale wapenhandel Faez Al Ajjaz / Albert II

  5. Connectie met extreem rechtse advocatuur (Raymond Van der Elst, raadgever Albert II)

  6. De sekte Opus Dei/Charismatische beweging (Koningin Fabiola, Boudewijn, Albert II, Paola)

  7. Albert Raes van de staatsveiligheid die gekend was voor zijn koningsgezindheid en lid te zijn van Opus Dei

  8. Ten slotte heb je nog (minstens) 3 ministers met een zeer bedenkelijk verleden (Mathot, Gol, Vanden Boeynants). Som eens de zaken op waar VDB van verdacht werd en denk dan eens aan Albert II ...

Zoals forummer dim eerder aanhaalde. Veel vindt zijn oorsprong in dossier Eurosystem.

Over de macht van Opus Dei en zijn leden. Procureur Deprêtre (Opus Dei) genoot bescherming van en was politiek benoemd door VDB. Deprêtre benoemde Claude Dery (Opus Dei) aan als wapenexpert in het bende onderzoek. Als je dan nog de dubieuze rol van de Staatsveiligheid in dit hele dossier indachtig houdt en je merkt dat het hoofd Albert Raes lid is van jawel (!) Opus Dei net zoals het koningshuis...

Dat het koningshuis hier bij betrokken was, is en blijft voor mij één van de hoofdredenen waarom dit enigma nog steeds niet ontrafeld is...

Ik denk dat het de moeite zou lonen na te denken over de hypothese dat de Koning in stilte zijn zegen had gegeven voor een coup, die hem in een machtspositie had kunnen brengen vergelijkbaar met die van Franco in Spanje. Officieel moest alles staalhard ontkend kunnen worden natuurlijk. Beelden we ons in dat de Staatsveiligheid er moest voor zorgen dat Laeken kost wat kost buiten schot bleef. Ik kan me inbeelden dat ministers, parlementairen, hogere politiekaders en magistraten zelfs spontaan de waarheid achter hielden en het onderzoek lamlegden. Raison d'état. Om de eenheid van het Belgische koninkrijk te garanderen. Want wat was het alternatief: discrediet van het Hof, uiteenspatten van België, Vlaamse onafhankelijkheid, ... kortom, precies wat de katholieke nationalisten en royalisten wilden vermijden.

4

Stel dat de prins wordt geconfronteerd met afpersing en hij ten rade gaat bij broer koning. Deze kan zich een smet op het oer-godsdienstig koningshuis niet permitteren, het land en het volk zou steigeren. Stel dat broer koning met het probleem naar zijn kabinetchef stapt om orde op zaken te stellen met de belofte dat de kabinetchef zijn functie mag blijven uitoefenen als de prins de opvolger van de koning wordt en de kroon op zijn hoofd zet.

De kabinetchef weet natuurlijk via de prins wie er allemaal in nesten zit door de afpersing en welke rijkswachtgeneraal hij moet contacteren. Deze generaal op zijn beurt weet wie van zijn ondergeschikten het meest bekwaam zijn om zaakjes te regelen. En natuurlijk kennen deze ondergeschikten via hun beroepsbezigheden wie het best te gebruiken valt.

De namen in te vullen volgens eigen idee!

Ik heb aan Albert Raes (in een brief) de vraag gesteld welke kant de VS zou hebben gekozen ingeval van een coup: het Koningshuis of de democratische instellingen. Geen antwoord, natuurlijk, behalve dat 'het thema zou worden behandeld in zijn boek'. Boek is er nooit gekomen.

Leon Degrelle is tot aan zijn dood door vele Belgische hardliners gezien als kandidaat-premier. Otto Skorzeny schreef in zijn 'brief aan de Belgen' dat België Degrelle moest terughalen uit Spanje. Tenslotte was Degrelle een devoot christen (Christus Rex) die aan het Oostfront had gevochten voor de 'Westerse waarden' en tegen de communisten. Wat was daar mis mee? Dit sprak de Belgische katholieke (geld)elite en vele militaire ijzervreters sterk aan. Ook Leo III werd ervan verdacht tijdens WOII een eigen 'sterke' regering te hebben willen opzetten terwijl de regering in Londen schuilde.

Bovendien is Boudewijn tijdens de beginperiode van zijn regentschap omringd, begeleid, geconsulteerd door Leopold III zijn vertrouwelingen en raadgevers.

Bron: bibliografie Marc Van den Wijngaert

Boudewijns frustratie over de democratische instellingen (en zijn Opus Dei mentaliteit) kwam ook tot uiting bij het Abortuswet-incident. (1990)

Weet iemand hoe B 's reactie is geweest na de Bende aanslagen? Troostende woorden voor de slachtoffers? Bezoek of hulp aan de nabestaanden? Dacht het niet (?)

8

Walter Baeyens wrote:

Weet iemand hoe B 's reactie is geweest na de Bende aanslagen? Troostende woorden voor de slachtoffers? Bezoek of hulp aan de nabestaanden? Dacht het niet (?)

Het koningspaar heeft David in het ziekenhuis van Aalst bezocht na de aanslag op het Delhaize-warenhuis. Hieronder een (nogal kleine) foto van Fabiola naast het bed van David:

https://i.ytimg.com/vi/YREZCVT-tcc/default.jpg

(Edit: ik weet niet zeker of Boudewijn hier bij was.)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Bedankt, Ben.

In 1970 werd in het parlement via een aanpassing van de grondwet een eerste stap gezet in de gewestvorming en dit tegen de zin van koning Boudewijn. In 1980 werden de gewesten vorm gegeven. Het einde van een unitaire eenheidsstaat, het einde van de monarchie? Deze jaren waren gekenmerkt door hevige communautaire twisten. Bovendien was het huwelijk van Boudewijn en Fabiola kinderloos en Albert was van plan te scheiden van Paola, waardoor de troonopvolging een duidelijk probleem was. Voeg hier nog probleem-halfbroer Alexander aan toe en je kan dan spreken van een monarchie, land in problemen. Is het dan verwonderlijk dat men "geruchten" opving van een mogelijke staatsgreep, "harde" militiekernen opduiken in leger en rijkswacht?