1

Gérald Damseaux is een gewezen agent bij de Staatsveiligheid. In 2014 bracht hij het boek Les Années noires vous intéressent? uit.

Wat interessant kan zijn: Damseaux was bevriend met Buslik:

Buslik (...) fungeerde in de bende van Bouhouche als technicus en klusjesman. Hij knutselde bijvoorbeeld het ontstekingsmechanisme van de bom in elkaar waarmee in 1981 een dienstauto van de BOB werd opgeblazen. Hij werd hiervoor een eerste keer aangehouden. Gerald Damseaux, een agent van de Staatsveiligheid die bevriend was met Buslik, had hem geholpen bij het maken van de bom. "Toen de moeder van Buslik me kwam vragen om tussen te komen toen haar zoon opgepakt was, heb ik alles verteld aan mijn oversten", vertelde Damseaux later. "Ik werd aangeraden niets te zeggen."

Bron: Apache | 6 mei 2014

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Gérald Damseaux is een gewezen agent bij de Staatsveiligheid.
In 2014 bracht hij het boek Les Années noires vous intéressent? uit.
...
Gerald Damseaux, een agent van de Staatsveiligheid die bevriend was met Buslik, had hem geholpen bij het maken van de bom. "Toen de moeder van Buslik me kwam vragen om tussen te komen toen haar zoon opgepakt was, heb ik alles verteld aan mijn oversten", vertelde Damseaux later. "Ik werd aangeraden niets te zeggen."

Bron: Apache | 6 mei 2014

De bom in de wagen van Goffinon...
Inderdaad.
Met de -'integere' volgens sommige hier- speurder François Achten aan boord van deze Peugeot 404, die Beijer & co in 1981 hebben doen ontploffen...
De vermeende aanslag op Guy Goffinon.

imazibraine wrote:

...
Goed dat er klokkenluiders als Dufrane en Damseaux zijn.

Dat kan de Rechtsstaat alleen maar ten goede komen.

Anders kunnen we al evengoed in Witrusland gaan wonen.

Damseaux die dus goed bevriend was met Jean-François Buslik.
Deze Buslik die op zijn beurt goed bevriend was met Madani Bouhouche en de peter is van zijn zoon D.

Dezelfde Buslik waarover voornaamgenoot Jean-François Godbille op 25 januari 1997 getuigde:

“De activiteiten van de heer Rossignol wekten mijn interesse in zoverre ze de nadruk legden op een fundamentele rol, namelijk de evacuatie van sommen geld, kostbaarheden of mensen door taxivliegtuigen die op kleine luchthavens landden. Hierdoor kon ik een link leggen met de ontdekking van bepaalde namen die verband houden met het management van bepaalde luchtvaartbedrijven. Ik denk in het bijzonder aan de heer Buslik Jean-François. Ik merkte - ik zal er later meer in detail over hebben - dat bepaalde provinciale luchthavens werden beheerd door mensen die niettemin zeer dicht bij de wereld van wapenhandelaars stonden. Het is misschien geen toeval dat de heer Bouhouche Madani een witte Mercedes 4 × 4 Jeep had, die sinds 16 november 1983 op naam van een luchtvaartmaatschappij werd geregistreerd.”

Jean-François Buslik, een gewezen kompaan van ex-rijkswachter Madani Bouhouche, is uitgeleverd door het Amerikaanse gerecht en opgesloten in de gevangenis van Vorst. Dat heeft woordvoerder Jacques De Lentdecker van het parket-generaal in Brussel bevestigd. Het Brabantse assisenhof veroordeelde de man in 1995 bij verstek tot de doodstraf voor de roofmoord op Francis Zwarts, een veiligheidsagent van Sabena. 

Later zou hij helaas maar simultaan aan andere protagonisten op deze website, vrij gesproken worden voor deze brute roofmoord.


Jessy, ik weet dat je hier heel soms wel eens mee leest.
Ik hoop echt ooit dat gerechtigheid eindelijk, na veel te lange tijd, mag gebeuren.
Sterkte!

Inmiddels kunnen we ons een idee vormen waarom er plots zo veel beweging is op dit forum : uit een recent perslek blijkt namelijk dat er al geruime tijd een geheime sectie actief zou zijn binnen de militaire inlichtingendienst : de C.I. (Counter Intelligence), die bestaat uit burgers.

Deze burgers zouden het 'veldwerk' uitvoeren als het over contraspionage gaat. De sectie zou bestaan uit 90 personen, momenteel geleid door ene Clément Vandenborre.

Ook deze burgers zouden een militaire graad hebben, die evenwel niet in vredestijd mag gebruikt worden.

Er zou al een tijdje onenigheid bestaan tussen militairen en burgers binnen de dienst, waardoor iemand uit de biecht zou hebben gepraat. Het bestaan van de dienst zou dan gelekt zijn  naar de nieuwssite 'tScheldt. Onlangs werd er bij  'tScheldt een huiszoeking verricht, om andere redenen. Daarbij zou ook het dossier 'C.I.' in beslag  genomen zijn, waarna de redactie van 'tScheldt besloot om het verhaal naar buiten te brengen. 

Er lijken merkwaardige parallellen te bestaan tussen de C.I. en de organisatie die ooit opgericht werd door André Moyen, voormalig verzetsstrijder in WO II. Het valt op dat er ook in Frankrijk een gelijkaardige groep bestond : de SAC (Service d'Action Civique).

Zou het kunnen dat Buslik,  Bouhouche, Beijer, Amory, Baugniet etc. deel uitmaakten van de C.I. ?

Alles wijst er in elk geval op dat er begin de jaren '80 een infiltratie was  in de Palestijnse terreurorganisatie Abu Nidal.

Gérald Damseaux geeft in zijn mémoires ongewild een hint in die zin ('Les années noires vous intéressent?' p. 229).

Daarin beschrijft hij hoe hij, na de mislukte aanslag op een rijkswachtauto in oktober 1981, gecontacteerd wordt door de moeder van Jean-François Buslik. Zij vraagt hem om tussen te komen voor haar zoon, die beschuldigd wordt van betrokkenheid bij een granaataanslag op joodse kinderen in Antwerpen. Zij voegt eraan toe : "Hij moet wel onschuldig zijn, want hij is zelf joods".

Hij is inderdaad joods. Maar de moeder weet duidelijk niet waar de klepel hangt, want de aanslag op de schoolkinderen werd gepleegd door de Palestijn Saïd Al Nasser, lid van Abu Nidal, en nog wel ruim een jaar eerder. Haar zoon moet haar daar iets over gezegd hebben, na zijn aanhouding voor de aanslag 'Goffinon'. En zij heeft het maar half begrepen. 
Maar het valt op dat  het assisenproces van Saïd Al Nasser gepland is voor december 1981. En dat de aanslag op de rijkswachtauto niet gericht lijkt te zijn tegen adjudant Goffinon, maar het karakter heeft van een zuivere terreuraanslag : de bom bevat 16 kilo schroot. Hij moet ontploffen in de straten van Brussel, duidelijk met de bedoeling om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Maar wanneer de bom uiteindelijk met een afstandsbediening tot ontploffing wordt gebracht volgt er slechts een lichte explosie. Het ontstekingsmechanisme blijkt veel te zwak te zijn.
Dat ontstekingsmechanisme, een omgebouwde CB-zender, werd door Buslik gekocht in een Tandy-winkel. Hij was zo onvoorzichtig om een BTW-bonnetje te vragen ...
Het lijkt hier dus te gaan om een terroristische aanslag, bedoeld om de vrijlating van Saïd Al Nasser af te dwingen. Een aanslag die evenwel verijdeld werd door de infiltratie van Buslik, Bouhouche en Beijer in de terroristische organisatie. Wat eveneens in die richting wijst, is dat Gérald Damseaux komt getuigen op het proces van Buslik en hem grotendeels uit de wind zet. Met die getuigenis neemt Damseaux, als agent van de Staatsveiligheid, een risico. Hij beweert op het proces dat hij Buslik opzettelijk een onvolledig recept gaf voor een artisanale bom, waardoor de ontploffing niet krachtig genoeg was. Dat klopt evenwel niet met de bevindingen van de experts , die vaststellen dat het niet gaat  om een artisanaal explosief , maar om een industriële springstof van PRB, die gestolen werd uit een Waalse steengroeve. Die springstof was krachtig genoeg om zware schade aan te richten, maar het het ontstekingsmechanisme was ruim ontoereikend. En het recept van Damseaux, dat overgenomen was uit een militair handboek, had niets te maken met de werkelijke samenstelling van de bom. 
Damseaux onderging na zijn getuigenis de toorn van zijn administrateur-generaal, Albert Raes. Hij had dus een opmerkelijk risico genomen, ook al beweerde hij dat Buslik hem de bom-formule had gevraagd om heel andere redenen. 
Het klopt dat Buslik veel later in verzet werd vrijgesproken voor deze aanslag, wat het vermoeden van infiltratie enkel kracht kan bijzetten. 
De vader van Buslik was al actief bij geheime operaties in Congo in de jaren '60. Bouhouche was in zijn jeugd kind aan huis bij de Busliks.
Van daaruit is het maar een stap om te veronderstellen dat zowel vader Buslik als de tweede generatie banden hadden met de Counter Intelligence. 
Het valt op dat er in oktober 1981 drie aanslagen werden gepleegd : op de rijkwachtauto in Brussel, op rijkswachtmajoor Vernaillen en in de Hoveniersstraat in Antwerpen (drie doden en honderd gewonden).  Bij de aanslag op Vernaillen werd de auto gebruikt van de pro-Palestijnse journalist Faez Al Ajjaz. En de aanslag in de joodse wijk van Antwerpen was duidelijk Palestijns geïnspireerd. 
Drie aanslagen op korte tijd in de aanloop naar het proces van Saïd Al Nasser : toeval? 
Beijer beweert in zijn boek 'Le dernier mensonge' dat zowel bij de diefstal van springstof in een Waalse steengroeve als bij de aanslag op Vernaillen 'de Congolees' aanwezig was. Het zou gaan om Jean-Luc Baugniet, die als zoon van kolonialen opgegroeid was in Congo. Baugniet verkondigde later dat hij een graad had van officier bij de militaire veiligheid. 
De graad die hij niet mocht gebruiken?