1

Op 13 juni 1996 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers de oprichting goed van een tweede parlementaire onderzoekscommissie in verband met de bloedige aanslagen van de Bende van Nijvel uit de jaren tachtig, vandaag nog steeds onopgelost. Op 14 oktober 1997 legde de commissie haar verslag neer. Een deel van het tweede bendeonderzoek betrof het verschijnsel van de 'Roze Balletten', vormen van groepsex waaraan prominenten uit de politiek, de zakenwereld en de magistratuur deelnamen.

De commissie hecht niet veel of zelfs geen geloof aan de hypothese waarbij de overvallen van de Bende van Nijvel met het verschijnsel van de roze balletten te maken zou hebben. Het bestaan van de roze balletten werd wel bevestigd, al voegt het verslag er snel aan toe dat er geen aanwijzingen zijn dat er ook minderjarigen bij waren betrokken. Niets strafbaars aan de hand dus.

Maar het verslag gaat verder. 'Bovendien zijn vaststellingen in verband met de wijze waarop een aantal zedendossiers zijn behandeld, van die aard dat bescherming niet kan worden uitgesloten.' Het rapport citeert de 'niet-uitputting van alle onderzoeksmogelijkheden ten aanzien van het blootgelegde netwerk, de olympische snelheid waarmee het dossier van luxecallgirl Montaricourt werd afgewikkeld, de afzonderlijke behandeling en snelle seponering van het analoge dossier Fortunato Israel, haar relaties met bepaalde personen en vooral ook de verdwijning van een aantal overtuigingsstukken die bij de huiszoeking werden meegenomen, waaronder een 'plan de table' en een agenda met namen van vooraanstaande personen'.

Belangrijk is dat onder de 'bepaalde personen' waarmee Fortunato Israel relaties had, zowel een hooggeplaatst militair, een beruchte wapenhandelaar, een toppoliticus, als een lid van de koninklijke familie zouden zijn. Van deze laatste zouden naam, verblijfplaats en 'call-nummer' een intrigerend A-B-C notitie in de agenda vormen. Maar de Bendecommissie kon de zoekgeraakte bladzijde niet terugvinden. Bovendien verhindert artikel 88 van de grondwet een gerechtelijk of parlementair onderzoek naar de betrokkene toe.

Op 14 april verklaart senator Hugo Coveliers voor de Senaatscommissie die een onderzoek voert naar de Bende van Nijvel: 'Door die enkele onbetrouwbare magistraten niet te willen ontmaskeren heeft men de reputatie van de hele magistratuur besmeurd. In Italië heeft men het netwerk achter aanslag in Bologna pas kunnen ontrafelen nadat men gezocht heeft naar de willens en wetens gepleegde procedurefouten. Wie ligt aan de basis van de overdracht van het instructiedossier omtrent de moordbende? Ik denk dat het antwoord op deze vraag essentieel is om opheldering te brengen in het dossier van de bloedige aanslagen in Waals-Brabant.'

Onderzoek » Bendecommissie II

Je kunt beginnen met kijken wat de stommiteiten waren, de luiheid en de nalatigheden. Dan kun je beginnen kijken welke diensten of personen mekaar tegenwerkten gewoon omdat ze mekaar niet konden uitstaan. Dan gaat het tussen de Vlamingen en de Walen en die laatsten gingen er natuurlijk met het dossier van door. Pas dan kun je kijken wie de boel willens en wetens in de war stuurden.

Ik denk dat veel van die lui gewoon te stom of te mottig zijn voor hun job, waardoor anderen zich ook vastrijden. Als je achterlijke mensen op cruciale plaatsen zet in een molen als het gerecht loopt dat vanzelf in het honderd. Als je ziet hoe ze het onderzoek voerden, van laag tot hoog, dan ga je je toch vragen stellen? Zijn ze willens en vooral wetens intellectueel bekwaam genoeg om een onderzoek te manipuleren als ze er niet eens deftig één kunnen voeren?

3

Columbo wrote:

Als je ziet hoe ze het onderzoek voerden, van laag tot hoog, dan ga je je toch vragen stellen? Zijn ze willens en vooral wetens intellectueel bekwaam genoeg om een onderzoek te manipuleren als ze er niet eens deftig één kunnen voeren?

Ik heb altijd gehoord (van ex-inspecteur) dat ze niet de bekwaamsten op de zaak gezet hebben. En waarom zetten ze mensen aan het dossier die niet ervaren genoeg waren,waarom moest men Troch vervangen? Om het onderzoek te blokkeren of saboteren? Veel nieuwigheden zijn er niet meer bij gekomen na de overplaatsing.

En over de roze balletten zijn ze maar lichtjes overgegaan,te licht zelf. Oke er is niets aan de hand maar als er daar minderjarigen rondlopen is toch wel iets aan de hand en kon men toch meer onderzoek doen in verband met dat. Plus dat er politici en rijkswachters en ex rijkswachter aanwezig waren en samen aan de toog zaten met de criminelen.

Op zich was er niets aan de hand,gewoon mensen die zich ontspannen om het zo te noemen. Maar aan de toog zouden er wel eens hete plannen kunnen gemaakt zijn. Er werd daar niet alleen met de vrouwen gepraat. Daar werd over chantage en macht gepraat natuurlijk over geld,en wapens. Kortom alles wat niet mag = illegale praktijken.

4

Columbo wrote:

Als je achterlijke mensen op cruciale plaatsen zet in een molen als het gerecht loopt dat vanzelf in het honderd.

Dan moet je ook ineens de moeite nemen om te kijken of die mensen daar bewust zijn geplaatst - dus omdat sommige mensen wisten dat in die regio zware/bloedige overvallen gepleegd gingen worden - door mensen die de macht hebben om magistraten te benoemen. Kijk bijvoorbeeld naar procureur Deprêtre. Die laat het eerst het onderzoek naar Montaricourt in Brussel in het honderd lopen. Als 'beloning' voor het falen in dat onderzoek mocht hij van de Waalse Christen Democraten Procureur worden in het rijkste gebied van België, waar hij dan verklaart dat hij binnekort zware overvallen verwacht als hij niet snel meer middelen krijgt. Is dit allemaal toeval? Waarschijnlijk wel. Of is de molen van het complot al eind jaren zeventig beginnen draaien?

Columbo wrote:

Als je ziet hoe ze het onderzoek voerden, van laag tot hoog, dan ga je je toch vragen stellen?

Heb je veel mensen om een onderzoek te saboteren? Volgens mij niet. Zet één of twee personen op de juiste plaats - dus hoog genoeg - en zij kunnen het onderzoek sturen of bepaalde onderzoekspistes negeren. Voeg daar dan nog wat politie-oorlog bij en tientallen politiemannen die er alles voor zouden doen om die premie van tien miljoen frank te pakken te krijgen en je krijgt een onderzoek dat nooit goed kan aflopen. Is het dan allemaal sabotage? Nee. Zijn dan alle politiemensen die werkten/werken aan dit onderzoek slecht? Helemaal niet. Maar er waren een paar rotte appels die het onderzoek konden sturen en saboteren die spijtig genoeg nooit zijn gevonden. Het is zoals de eerste Bendecommissie zei : 'Duistere krachten die het onderzoek hebben gesaboteerd'.

Renne wrote:

Op zich was er niets aan de hand, gewoon mensen die zich ontspannen om het zo te noemen.

Dat zeggen spijtig genoeg veel mensen binnen het onderzoek en van de Bendecommissies. Maar er is wel degelijk iets aan de hand, normvervaging. Wij - het volk - verwachten dat onze politiekers ons beschermen en helpen, zowel in goede als in slechte tijden. Maar als dan blijkt dat sommige politiekers - de mensen met de macht, de hoogste personen in dit land - meedoen aan sex- en drugsfuiven samen met rijkswachters en criminelen, dan verwondert het mij niet dat de mensen het vermoeden krijgen dat diezelfde politiekers wel eens betrokken zouden kunnen zijn bij de Bende. Of, dat ze een vermoeden hadden en dat ze het dossier hebben geblokkeerd om zichzelf te redden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Is het eindrapport van deze commissie misschien ergens te downloaden? Of andere onderzoeksrapporten naar de bende?

6

Zou moeten lukken via google: 'Bendecommisie Parlementaire handelingen stukken Renaat Landuyt'. Ben er ook al een keer naar gaan kijken en geloof dat ik dat toen ongeveer zo gevonden heb. Is wel niet echt geschreven om een aangename lezing te bevorderen, maar de inhoud is vrij goed met vrij veel zijn voor synthese. Je kunt best beginnen met de inhoudstafel te bekijken en vervolgens de bladspiegel van wat je zou interesseren. Of anders via website Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Super bedankt

Zeer merkwaardig. Op 15 april 1997 getuigden voor de Bendecommissie II de heer Dorpe en Mevr. Sokolowski van het Hoog Comité van Toezicht. Deze laatste had, nota bene, nooit in het dossier Eurosystem Hospitalier gewerkt, vermits ze pas een paar jaar vóór haar getuigenis in dienst getreden was bij het HCT! Nog merkwaardiger is dat tijdens een huiszoeking (begin '80) bij één van de call-girls (Maud Sarr?) de namen gevonden werden van een aantal personaliteiten die aan een feestje/etentje (?) hadden deelgenomen. Boas, Beaurir, VDB, ... Dorpe verklaart dan koudweg: "En ook de naam van "un certain  Charles", kwam op die lijst voor, die we niet hebben kunnen identificeren."

Alsof dat het om een willekeurige "Karel" ging! Het ging verdorie om de grote baas, de Voorzitter van het HCT, Raymond Baron Charles! Deze Charles was van 1984 tot 1990 ook voorzitter van de Belgische tak van AMADE, de "Association Mondiale des Amis de l'Enfance - Wereldvereniging hulp aan Kinderen". Nog vóór de zaak Dutroux vertrouwde volksvertegenwoordiger Coveliers mij onomwonden toe dat hij Raymond Charles van pedofilie verdacht. Toen ik mijn verbazing en ongeloof over een dergelijke "straffe" uitspraak liet blijken en opwierp dat Charles voorzitter was van AMADE, zegde Coveliers dat dit een uitstekende dekmantel was.

9

Poirot, dat is belangrijke info!

Poirot, uw gegevens bevatten enkele grote fouten. Sokolowski werd in de jaren 1988-90 ingezet om te infiltreren in zaken waar men dacht dat partouzes plaatsgrepen, dus het was normaal dat ze kwam getuigen. De huiszoeking was niet in 1980 maar in 1979 en niet bij Sarr maar bij Montaricourt.

De naam Charles werd inderdaad genoemd, maar niet door Montaricourt maar door Sarr. Ze vertelde over een minderjarige, genaamd Charles, die aan de partouzes deelnam. Lees het rapport verhoor Sarr! Van Sarr geloof ik echter niet te veel, pleegde verschillende keren meineed en de ex-vrouw van Michel Dewit, de koning der prostituees, zei dat Sarr nooit voor het netwerk gewerkt had.