1

Eén van de mogelijke hypotheses in het Bende-dossier is racketeering. Wikipedia geeft voor dit fenomeen volgende definitie:

A racket is a service that is fraudulently offered to solve a problem, such as for a problem that does not actually exist, that will not be put into effect, or that would not otherwise exist if the racket did not exist. Conducting a racket is racketeering. Particularly, the potential problem may be caused by the same party that offers to solve it, although that fact may be concealed, with the specific intent to engender continual patronage for this party.

An archetype is the protection racket, wherein a person or group indicates that they could protect a store from potential damage, damage that the same person or group would otherwise inflict, while the correlation of threat and protection may be more or less deniably veiled, distinguishing it from the more direct act of extortion.

Racketeering is often associated with organized crime, and the term was coined by the Employers' Association of Chicago in June 1927 in a statement about the influence of organized crime in the Teamsters union.

Vooral voor de feiten in 1985 bestaan er aanwijzingen dat Delhaize het slachtoffer was van een racket. In het derde boek van Guy Bouten staat een nota van de Staatsveiligheid met de specificaties 5/V.S./3de DIR. ST. B/BRAB/NIVELLES/Bende van Nijvel. De nota was gericht aan Victor Bricout, kabinetschef van minister Gol. Onder de hoofding 'GEHEIM-BRONGEVAAR-ZEER DRINGEND' staat:

"Nota aan de minister. Ik heb de eer u in te lichten over het feitdat een bron in extreemrechtse milieus er onlangs van ingelicht werd dat het doel en de werkwijze van deze bende berusten op racketeering. Volgens de bron is de directie van de supermarkten Delhaize op de hoogte van het feit dat men deze praktijken op haarketens wil toepassen, maar wil dezelfde directie niet op deze voorstellen ingaan."

Hieronder de bewuste nota:

http://i19.servimg.com/u/f19/11/22/12/24/nota_s10.jpg

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

De Eerste Bendecommissie moest vaststellen dat deze piste nooit serieus werd onderzocht:

De commissie stelt dat de discussie of het ging om banditisme ofterrorisme een zware hypotheek legde op het onderzoek. De commissie kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat er meer achter de misdaden van de bende van Nijvel zit, eerst en vooral door een zeker gemeenschappelijk opzet (bendevorming), verder ook door de aard van de feiten, en tenslotte op grond van de overtuiging dat er een macht achter de schermen werkzaam was.

(...) Van bij het begin werd het onderzoek georiënteerd alsof het om gewoon banditisme ging. Een aantal andere hypothesen werden a priori veronachtzaamd. Andere mogelijke hypothesen bestonden erin dat het om terrorisme, racketeering, internationale wapenhandel, drugverslaafden, en anderen kon gaan. Al deze hypothesen zijn onvoldoende of in het geheel niet onderzocht.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ik meen ergens opgevangen te hebben dat ten tijde van de diverse overvallen op warenhuizen, waaronder Delhaize, er getracht werd door politie en rijkswacht voor bewaking te zorgen. Vermits dit niet overal kon, zorgde Delhaize op eigen houtje voor bewaking door privé-bewakingsfirma's... en dit was iets waar Staatsveiligheid niet mee opgezet was. Zie o.a. Wackenhut wiens vergunning tot privé-bewaking ook een halt werd toegeroepen.

Verklaar u nader Nieuwe Snaar. Bedoel je dat je denkt dat Staatsveiligheid Wackenhut's vergunning introk omdat ze het niet hadden voor private bewaking?

Servo per Amikeco

Het toekennen of verlengen van een bestaande vergunning voor een firma, vennootschap met een buitenlandse zetel is aan een aantal regels onderworpen en laat nu net Wackenhut een Amerikaans bedrijf te zijn waarin zowel CIA als FBI een aantal contactpunten hadden. En Amerikaanse inmenging in bewakingsopdrachten was volgens Raes (Staatsveiligheid) niet verdedigbaar, temeer omdat de CIA (zijn persoonlijke vijand?) daar een belangrijke rol in speelde. Bijkomend was de U.S.A. al helemaal niet te spreken over de toestand van de veiligheid in België. Ze beschouwden ons land als onstabiel met een zwakke politieke structuur.

Insinueer je dat de VSSE een handje erin had om de beveiliging van winkels trachten te boycotten met de bedoeling de aanslagen niet in de weg te liggen? Anderzijds, was ook Securitas niet opgericht door een ex CIA man?

Servo per Amikeco
Ben wrote:

De Eerste Bendecommissie moest vaststellen dat deze piste nooit serieus werd onderzocht:

De commissie stelt dat de discussie of het ging om banditisme of terrorisme een zware hypotheek legde op het onderzoek. De commissie kan zich echter niet van de indruk ontdoen dat er meer achter de misdaden van de bende van Nijvel zit, eerst en vooral door een zeker gemeenschappelijk opzet (bendevorming), verder ook door de aard van de feiten, en tenslotte op grond van de overtuiging dat er een macht achter de schermen werkzaam was.

(...) Van bij het begin werd het onderzoek georiënteerd alsof het om gewoon banditisme ging. Een aantal andere hypothesen werden a priori veronachtzaamd. Andere mogelijke hypothesen bestonden erin dat het om terrorisme, racketeering, internationale wapenhandel, drugverslaafden, en anderen kon gaan. Al deze hypothesen zijn onvoldoende of in het geheel niet onderzocht.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

In 1997 werd in de pers geschreven dat de speurders de afpersingspiste gingen onderzoeken.

Bende: onderzoek naar afpersing Delhaize

De Bende-speurders onderzoeken voor het eerst echt of de warenhuisketen Delhaize in de jaren tachtig het slachtoffer is geweest van een bende afpersers. Meermaals werd geopperd dat de minieme buit die de Bende van Nijvel bij zijn moordende raids binnenhaalde enkel et verklaren was als een poging om Delhaize, de warenhuisketen die meermaals het mikpunt van de gangsters was, onder druk te zetten.

De directie van Delhaize heeft altijd gezegd nooit het slachtoffer te zijn geweest van afpersers. Maar de speurders willen daar nu definitief zekerheid over en daarom zal een financieel expert de theorie natrekken.

Bron: Het Laatste Nieuws | 13 mei 1997

In de bovenstaande nota van de Veiligheid van de Staat wordt verwezen naar een bron in extreem-rechtse milieus en naar een Nederlandse leider.

"Nota aan de minister. Ik heb de eer u in te lichten over het feit dat een bron in extreemrechtse milieus er onlangs van ingelicht werd dat de bende van Nijvel zou geleid worden door een Nederlander. Het doel en de werkwijze van deze bende berusten op racketeering. Volgens de bron is de directie van de supermarkten Delhaize op de hoogte van het feit dat men deze praktijken op haar ketens wil toepassen, maar wil dezelfde directie niet op deze voorstellen ingaan."

Is deze nota van de Staatsveiligheid, die dateert van 14 november 1985, het gevolg van de contacten met de Nederlandse premiejager? Hilde Geens schrijft hierover het volgende in haar boek:

De Nederlandse premiejager nam drie dagen na de moorden in Overijse en Eigenbrakel contact op met de centrale directie van Delhaize. De man zei dat de schutters van Overijse eerder ook geldkoerier Willy Pans in Walibi hadden vermoord. Hij wilde en kon de Bende van Nijvel oprollen, zei hij en hij eiste daarvoor een voorschot op de premie die de supermarkten hadden uitgeloofd, en liefst snel, want anders zouden de gangsters in de eerste helft van november opnieuw van zich laten horen. (*)

Willi Tenaerts, toen veiligheidschef van Delhaize, gaf dat naar gewoonte door aan de commissaris van de gerechtelijke politie van Brussel, Frans Reyniers, die de naam van de tipgever vroeg. "Toen hij hoorde om wie het ging, lag Reyniers op zijn buik op de grond van het lachen. Hij kende die man." De directeur van de keten verwees de premiejager naar het gerecht. Maar die stapte liever naar het ondertussen opgedoekte weekblad De Post en legde daar uit wie er achter de Bende van Nijvel schuilging. (...)

(*) Wat dus effectief gebeurt is, nl. op 9 november 1985 in Aalst.

Een getuige van Aalst heeft het over 'het manneke' (uit het milieu De Staerke), die zich verplaatste in een Mercedes met Nederlandse nummerplaat. Meer hierover in mijn boek 'De Elite van de Macht. De Macht van de Elite' dat begin oktober verschijnt.

Is er verder niets geweten over de identiteit van die premiejager? Na de feiten in Aalst moet hij toch ook op de rooster gelegd zijn.

Walter, ik kijk uit naar je boek. smile