Allereerst compliment Mero, vraag is er uit de pv op te maken valt welk accountantskantoor of kantoren dit heeft opgemaakt. Mag er van uitgaan dat dit uit een officieel jaar verslagen (meerdere) komen.

De Nieuwe Snaar wrote:

Ik zou adviseren om deze cijfers opgenomen in een PV met de nodige voorzichtigheid te bekijken. Wie heeft deze cijfers bezorgd? Heeft iemand met boekhoudkundige kennis deze cijfers opgehaald? Iemand van justitie, politie? Uit welke boekhouding? Geconsolideerde of eigen inlandse boekhouding?

vleermuisje1971 wrote:

vraag is er uit de pv op te maken valt welk accountantskantoor of kantoren dit heeft opgemaakt. Mag er van uitgaan dat dit uit een officieel jaar verslagen (meerdere) komen.

Het antwoord op deze vragen staat in de voorlaatste paragraaf op het eerste blad van dat PV. De speurders hebben hiervoor beroep gedaan op de Bijzondere Belastingsinspectie. Deze cijfers zullen dus vrij betrouwbaar zijn.

http://nsm09.casimages.com/img/2018/04/06//18040611275514738715654847.jpg

Akkoord, ook namens mij, kwalteitspost.

Betrouwbaar, alhoewel onderaan staat (vertaald):

"Te noteren dat een grondiger boekhoudkundig onderzoek van de mij. enkel door een expert-boekhouder wenselijk zou zijn..."

(Om mogelijk bedrog te ontkrachten?)

De BBI was toen nu echt niet een voorbeeld van ervaren boekhoudexperts. Grotere mijen hadden gewiekste boekhouders in dienst om cijfers op te frissen, of beter weer te geven. Soit, wat ik wil zeggen is dat bedrog "toen" niet direct door BBI zou ontdekt zijn...

De Nieuwe Snaar wrote:

De BBI was toen nu echt niet een voorbeeld van ervaren boekhoudexperts. Grotere mijen hadden gewiekste boekhouders in dienst om cijfers op te frissen, of beter weer te geven. Soit, wat ik wil zeggen is dat bedrog "toen" niet direct door BBI zou ontdekt zijn...

Ok, maar als ik dit in het algemeen doortrekt moet ik alle pv's onder voorbehoud gaan opslaan.

Voorbehoud is aangewezen als men gerede twijfel over iets heeft en vooral als men in PV zelf aangeeft dat men "expert-boekhouder" dient te raadplegen om "eventueel" misbruik te ontkrachten, m.a.w. BBI was dus zeker (in dit geval alleszins) niet zeker van zijn zaak...

Akkoord, dus ondanks een onderzoek van het BBI wordt nog om extern onderzoek gevraagd over een opgemaakt accountensrapport. Daarbij meenemende uw opmerking "De BBI was toen nu echt niet een voorbeeld van ervaren boekhoudexperts". Mogen we over ernstig twijfelachtige pv? Uiteraard uitgaande van uw kennis van de BBI indertijd.

Er zijn toch bepaalde elementen die richting racketeering wijzen voor de tweede golf. In het koffertje van Claude Dubois, die samen met De Staerke een cel deelde, werd info gevonden over de Delhaize-directie. Jean Baugniet werd veroordeeld voor afpersing van warenhuizen begin jaren '90. En dan nog de chantageplannen van Bouhouche & Beijer.

Ik zal nooit trachten "mijn gelijk" op te dringen, maar ben wel wantrouwig tegenover uitlatingen van ambtenarij zoals in dit geval. Men beweert geen misbruik vast te stellen, maar men adviseert wel om een "expert" te consulteren. Als men bovendien via de nota's van Willy Acke te weten komt dat ze een "parallelle" boekhouding voeren, dan moet zich zeker de vraag stellen of het onderzoek en de uitkomst ervan, een voldoening gevend antwoord bieden. En dan zeg ik, neen. Bovendien, in het verleden is al meermaals gebleken dat de "boekhoudkundige knownhow" zich in de privé-sector bevindt en niet in de ambtenarij!

Door mijn gebrekkig Frans is het soms moeilijk bepaalde zaken te interpreteren, vandaar dat ik hier wat op door vraag. Als ik de indruk bij u heb gewekt dat u uw gelijk door drukt, mijn excuses, dat is zeker niet mijn bedoeling.