1

Topic: Claudine Falkenburg

Claudine Falkenburg is de ex-vriendin van Jean Bultot en is nog lid geweest van de schietclub Phenix. Op 9 november 1985 wordt in het Bois de la Houssière wat uitgebrande rommel teruggevonden die daar werd achtergelaten door de Bende van Nijvel. Tussen die rommel lagen ook een aantal papiersnippers. Die notities werden gemaakt tijdens een conferentie over ballistiek in Brussel, in augustus 1984. De conferentie werd gegeven door Jean Bultot. Het handschrift was van Claudine Falkenburg, in die periode de vaste vriendin van Bultot.

Journalisten van het weekblad Humo hebben Eddy Vos ooit een vraag gesteld over dit spoor:

Dat kan toch een spoor zijn?

Eddy Vos: "Of net niet. Misschien wilden de daders juist dat we op die manier naar Bultot gingen kijken. In dit dossier is alles mogelijk. Alles wat niet waar lijkt, kan toch waar zijn. En omgekeerd."

Tussen die rommel werd ook een foto gevonden van een jongetje met blond haar. Het toeval wil dat de zoon van Claudine Falkenburg ook blond haar had.

In de verslagen van de Tweede Bendecommissie komt Falkenburg ook een aantal keer aan bod:

In relatie tot met name de handgeschreven notities over practical shooting die in november 1985 in het Bois de la Houssière werden aangetroffen in de restanten van de brandstapel bij de uitgebrande Golf GTI en die mogelijk afkomstig zijn van een vriendin van Bultot, Claudine Falkenburg, merkt Barrez [journalist Dirk Barrez] echter op dat deze connectie helemaal niet goed is onderzocht. Volgens hem is het tegendeel aan de hand:

"Z'n vriendin Claudine Falkenburg is niet diepgaand ondervraagd en het schuttersmilieu van Bultot is onvoldoende doorzocht. Dat is de overtuiging van een aantal speurders die daarenboven van mening blijven dat in dat schuttersmilieu daders van de Bende-aanslagen te vinden zijn."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

In het najaar van 1986 werd verder Falkenburg uitvoerig ondervraagd over de meest uiteenlopende aspecten van de handel en wandel van Bultot. Op 3 juni 1987 kreeg men vervolgens de beschikking over de processen-verbaal die ondertussen te Nijvel waren opgemaakt over het verhoor van de ex-echtgenote van Bultot, van zijn vader en van nog enkele (andere) bekenden.

Falkenburg, de vroegere vriendin van Bultot, zou gedurende twee dagen cursussen tekstverwerking hebben gevolgd bij de secretaresse van Pinon.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

En over het feit dat de Staatsveiligheid ook een dossier had van haar:

In de derde plaats moet er worden gewezen op een inventaris van stukken die op 24 april 1989 door onderzoeksrechter Hennart in beslag werden genomen bij de dienst algemene zaken van de veiligheid van de staat. Uit deze inventaris kan worden opgemaakt dat die dienst op dat moment in elk geval beschikte over een hele reeks op naam gestelde dossiers. De namen die in de betrokken inventaris figureren, zijn onder meer Robert Beijer, Christian Amory, Marcel Barbier, Juan Mendez, Jean Buslik, Claude Leroy, Claudine Falkenburg, Daniel Dekaise, Martial Lekeu en Michel Libert.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 4)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Claudine Falkenburg

Ondanks het feit dat ik het topic bij het hoofdstuk 'Daders' heb geplaatst, ben ik ervan overtuigd dat de piste-Falkenburg een valse piste is die gelegd werd door de Bende van Nijvel om het onderzoek in de richting van Jean Bultot te duwen. Het is ook opvallend dat Falkenburg nog gewerkt heeft op kabinet van Cecile Goor, waar Paul Latinus ook nog gewerkt heeft.

Voor de volledigheid herneem ik hier een post die ik in het topic van Jean Bultot al eens heb geplaatst:

(...) Claudine Falkenburg, die op haar beurt ook bevriend is met een advocaat genaamd Eric Lambert, een advocaat van de Bende De Staerke. Diezelfde Claudine Falkenburg was eveneens de maîtresse van Claude Lambert (geen familie van Eric Lambert). Claude Lambert was de kabinetschef van Gol. En wie werkte er voor Claude Lambert op het kabinet? Inderdaad, Paul Latinus. En met wie was Claude Lambert zeer intiem bevriend? Een zekere Dokter Pinon.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Claudine Falkenburg

Een echte slangenkuil, wie kan daar nog wijs uit raken.

Re: Claudine Falkenburg

Van dat dwaalspoor ben ik niet overtuigd. Hoe lang lagen die snippers daar al? Stel dat het flink had geregend, of dat het geen attente motorcrossers waren geweest maar bv kinderen die alleen met de afstandsbedieningen speelden. Te veel toevalligheden. Het stond geenszins vast dat die snippers ooit bij de politie zou geraken. En waarom een ex van Bultot? Dat is toch geen duidelijke boodschap. Ik weet uiteraard ook niet hoe die vondst precies geplaatst moet worden. Het lijkt mij eerder wapen-gerelateerd.

5

Re: Claudine Falkenburg

noorderling wrote:

Van dat dwaalspoor ben ik niet overtuigd.

Welke rol had Claudine Falkenburg dan binnen de Bende van Nijvel?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Claudine Falkenburg

Ik had onderstaande al in het topic van Jean Bultot geschreven maar gezien deze nieuwe rubriek herneem ik het hier.

Over de handschriftanalyse, door de expert Guillaume, van het geschrift op de verkoolde papiersnippers in het Bos van La Houssière, zegt Jean Bultot het volgende:

En ce qui concerne les notes de mon amie, une contre expertise a FORMELLEMENT démontré que l'expert Guillaume est un farfelu. J'envoie ici le rapport de l'expert etonné de l'impudence de Guillaume. L'expert Guillaume a déclaré avec 4 mots a moitiés calcinés: Il s'agit de l'écriture de l'amie de Bultot mais … quand elle etait plus jeune.

Le 17 septembre 1991, Madame A.M. Stroobants, graphologue et experte auprès des Tribunaux a établi un rapport à ma demande. Paragraphe 2 et 3: "Il est très difficile d'établir un rapport d'expertise sur un document ne contenant que cinq mots. C'est insuffisant de déterminer avec certitude à qui appartient l'écriture tracée sur ce papier. D'autant plus que le document est calciné et petit."

Guillaume a souvent été ridiculisé par des avocats en cour d'Assises, entre autre par Graindorge.

Bron: De commentaren van Bultot bij zijn eigen filmpje op www.youtube.be

Re: Claudine Falkenburg

Een agent van de staatsveiligheid ging er na een huiszoeking bij Bultot met zijn aktentas vandoor. Zou het kunnen dat er met de inhoud van die aktentas het zogenaamde spoor Bultot gecreëerd werd?

8

Re: Claudine Falkenburg

Nee, vermits die huiszoeking na de vondst in het Bois de la Houssière was.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Claudine Falkenburg

De aanwezigheid van dergelijk spoor wekt volgende vragen op:

1. Indien het spoor aanwezig is omdat Bultot mededader is:

  • Waarom zou Bultot het nodig vinden om enkele spullen achter te laten op een locatie/wijze waarvan iedereen weet dat het vroeg of laat zal gevonden worden?

  • Als Bultot deelnam aan de actie, waarom zou hij dan tijdens die actie, tijdens het dumpen van spullen, in het bezit zijn van dergelijke vreemde objecten als geschreven tekst van zijn vrouw? of een foto?

  • Waarom zou een dader van feiten, met een zekere kennis van zake zoals Bultot, het risico nemen om dergelijke spullen in een bos te laten liggen waar ook andere sporen gevonden zijn?!

2. Indien Bultot geen mededader is:

  • Een onbekende partij heeft baat bij het leggen van een spoor naar andere personen

  • Bultot is door zijn profiel en de kringen waarin hij zich begeeft een geschikte valse vlag "dader" of bliksemafleider

  • Het zou verklaren waarom de gevonden sporen uit dergelijke bizarre items bestaan, de legger van het spoor had mogelijk maar een beperkte beschikking over spullen die naar bepaalde personen kon leiden. Men zou ter voorbereiding een aantal spullen moeten ontvreemden om deze valse sporen te leggen en dan moet men het doen met wat men heeft kunnen meegraaien.

  • Zelfs indien Bultot een alibi kan voorleggen, zal het vinden van deze sporen voor aanzienlijke verwarring zorgen in heel het dossier en twijfel zaaien

Voor mij zijn al deze flagrante sporen van snippers en boekjes en andere spullen in heel het dossier één van de meest overduidelijke aanwijzingen van een valse vlag operatie. Welke dader zou het nodig vinden om spullen na een overval te dumpen in een bos, waar hij ook persoonlijke spullen dumpt die zijn identiteit kunnen verraden?! Iemand als Bultot, als die al de zin had om geschreven tekst van zijn vrouw mbt een conferentie weg te gooien, zou hij dit dan werkelijk in een bos gaan dumpen?! Waarom niet gewoon in de vuilbak of verbranden in een haardvuur? Zou jij dit doen als je zelf uitvoerder was van de Bende van Nijvel?

Als we de hokjes gaan afvinken naar het meest waarschijnlijke, dan lijkt mij de optie van de valse sporen de meest aannemelijke.

Servo per Amikeco

10

Re: Claudine Falkenburg

Deadletterbox, ik ben het volledig met u eens. Ik persoonlijk denk dat alles wat er in het Bois de la Houssieres is gevonden of eender welke activiteit die daar heeft plaats gevonden maar één bedoeling had en dat was een vals spoor creëren. En iedere keer dat ze daar met grote machtsvertoning gingen zoeken, was pure tijdverspilling.