Re: DNA-onderzoek

Familie DNA onderzoek, ja eindelijk een gelijk gestemde ziel eenhoorn. Dit forum kan nog jaren doorgaan zoals nu, en op zich is dat helemaal niet verkeerd, maar naar mijn mening, kan men nog jaren doorgaan met het leggen van verbanden maar tot een overduidelijk bewijs zal dat zelden komen. DNA kan dat wel zijn, daarom vind ik dat er vanuit dit forum een werkgroep zou moeten ontstaan die bekijkt hoe we de politiek, wetgeving en publieke opinie kunnen beïnvloeden om meer te doen met DNA. Zo zou het mogelijk moeten zijn om vrijwillig DNA af te staan, louter om gerechtelijk onderzoek te bevorderen. Helaas ligt dit zeer gevoelig. Honderden politiemedewerkers in dit land delen wellicht diezelfde mening als ik, maar het is moeilijk om in België iets in beweging te krijgen.

142

Re: DNA-onderzoek

Allereerst is het moeilijk als niet-Belg om hier een mening over te geven. In Nederland is in 2005 een nieuwe wet in werking getreden w.b.t. DNA-onderzoek, aansluitend zijn de verjaringstermijnen aangepast. Met deze regelgeving zijn steeds meer cold case-teams met veel resultaat opgezet. Men gaat er vanuit dat 800 mensen met een geheim rondlopen op 1000 cold case-zaken. Ik denk als waarheidsvinding hier een enorme slag nog gemaakt kan worden.

Re: DNA-onderzoek

DNA is een ingewikkelde materie. Dat de Bendespeurders over DNA-materiaal beschikken, is geen geheim. Alleen, aan een DNA-profiel heb je niks als er geen vergelijking mogelijk is. De speurders zeggen bijvoorbeeld dat ze DNA van de killer hebben. Als de veronderstelde killer in 1985 (of daarna) het leven heeft gelaten, wordt een match vinden heel moeilijk. Je zult dan eerst zijn lijk moeten terugvinden (en hopen dat het nog bruikbaar DNA oplevert) maar om dat lijk terug te vinden heb je een locatie en mogelijk een identiteit nodig. Ook van familie-DNA-onderzoek kun je alleen iets verwachten als een familielid van een Bende van Nijvel-lid in een of andere strafzaak DNA heeft afgestaan dat bovendien bewaard is gebleven (wat vroeger zeker niet de standaard was).

Overigens is er door de speurders wel ooit gekeken naar DNA-matches met bekende namen uit het dossier, maar dat leverde niets op. Het zou dus zomaar kunnen dat al die figuren die op dit forum diverse malen tot Bende van Nijvel-lid zijn uitgeroepen er helemaal niks mee te maken hebben.

Re: DNA-onderzoek

Inderdaad, een complexe wetgeving omtrent DNA-onderzoek is een grote hinder, zeker ook wat betreft internationale uitwisseling van gegevens hieromtrent. Probeer maar namen te verkrijgen van Libanese huurlingen, of liever nog hun DNA. Ik hoop dat er eens een parlementaire vraag hierover wordt gesteld. Hier ligt de sleutel!

145

Re: DNA-onderzoek

Mag ik wijzen op de volgende link » nos.nl

Re: DNA-onderzoek

Mooi en duidelijk artikel.

147

Re: DNA-onderzoek

Kerntekst DNA-verwantschapsonderzoek in DNA-databank voor strafzaken

Actief forensisch DNA-verwantschapsonderzoek

Sinds april 2012 kan DNA-verwantschapsonderzoek worden ingezet bij ernstige strafzaken. Het wordt dan wettelijk mogelijk om in zaken gericht een kleinschalig DNA-verwantschapsonderzoek uit te voeren, of een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in de DNA-databank voor strafzaken uit te voeren. Dit laatste noemt men ‘familial searching'. Men spreekt in beide gevallen ook wel van ‘actief DNA-verwantschapsonderzoek', omdat actief en doelgericht wordt gezocht naar DNA-profielen die duiden op een mogelijke verwantschap.

Criteria

Actief DNA-verwantschapsonderzoek is, onder specifieke voorwaarden, alleen toegestaan voor misdrijven waarop een maximale strafbedreiging van acht jaar of meer staat, en voor een aantal specifiek benoemde ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Voor verwantschapsonderzoek is, afhankelijk van de omvang van het onderzoek, toestemming nodig van het Openbaar Ministerie of de rechter-commissaris. Wordt er gezocht naar verwantschap in één zaak, dan is toestemming van de officier van justitie voldoende. Is de databank nodig voor vergelijking (familial searching), dan is op zijn minst ook toestemming nodig van de rechter-commissaris.

In alle gevallen geldt dat de kwaliteit van het (dader)spoor waarmee gezocht wordt erg goed moet zijn, een onvolledig of mengprofiel is niet geschikt voor verwantschapsonderzoek

Familial searching

Bij familial searching wordt in de DNA-databank gezocht naar DNA-profielen van personen die kunnen duiden op een mogelijke verwantschap met diegene van wie het daderspoor afkomstig is. Hierbij wordt het DNA-profiel van het daderspoor vergeleken met al de DNA-profielen van verdachten, veroordeelden en overleden slachtoffers van niet opgeloste misdrijven die zich in de DNA-databank bevinden. Leidt een familial searching uiteindelijk tot een zeer wel mogelijke verwant van de dader, dan onderzoekt de politie of deze mogelijke verwant bijvoorbeeld ook daadwerkelijk een broer heeft die de dader van het delict kan zijn.

Aanvullend DNA-onderzoek

Hoeveel mogelijke verwanten een familial searching zal opleveren hangt af van de zeldzaamheid van de DNA-kenmerken van het DNA-profiel van het daderspoor. De verwachting is dat dit al snel kan oplopen tot enkele honderden mogelijke verwanten. Dit komt omdat van de personen in de DNA-databank maar van een aantal plaatsen op het DNA de DNA-kenmerken zijn bepaald. Dit is onderscheidend genoeg voor het standaard vergelijkend DNA-onderzoek waarbij, om van een match te kunnen spreken, alle DNA-kenmerken van het DNA-profiel van de spoor en van het DNA-profiel van de persoon overeen moeten komen.

Bij het zoeken naar mogelijke verwanten kijkt men niet naar matchende DNA-profielen, maar naar DNA-profielen die een hoge mate van overeenkomst vertonen. De meeste geselecteerde personen (mogelijke verwanten) na een familial search in de DNA-databank zullen echter per toeval overeenkomsten vertonen met het DNA-profiel van het daderspoor. Daarom worden de DNA-profielen van de personen op de selectielijst (‘longlist') onderworpen aan aanvullend DNA-onderzoek.

Mogelijkheden aanvullend onderzoek

  • bepalen van extra autosomale DNA-kenmerken (autosomale kenmerken zijn alle kenmerken die niets met het geslacht te maken hebben)

  • Y-chromosomaal DNA-onderzoek, als het gaat om mogelijke verwanten in de mannelijke lijn

  • mitochondriaal DNA-onderzoek, als het gaat om mogelijke verwanten in moederlijke lijn

Lijst van potentiële verwanten ('shortlist')

Na dit aanvullende DNA-onderzoek is de selectielijst teruggebracht tot een lijst van potentiële verwanten, de shortlist. De shortlist bevat die personen die ook na het aanvullende DNA-onderzoek nog steeds mogelijke verwant van de dader kunnen zijn. Deze lijst wordt aan de opsporingsinstantie verstrekt.

Bron » www.om.nl

148

Re: DNA-onderzoek

Ben bedankt voor de correctie.

Re: DNA-onderzoek

Hier een belgische brochure over DNA analyse » nicc.fgov.be

Correctie op mijn vorige post, er is blijkbaar wel een parlementaire vraag gesteld over DNA-onderzoek ivbm de bende, maar dat is alweer 16 jaar geleden (20 okt 1999).

150

Re: DNA-onderzoek

Bedankt voor de duidelijke info witisgeengrijs. Het is duidelijk de de verjaarperiode van DNA-profielen niet is aangepast aan de verjaringstermijnen van ernstige delicten. Nu maar hopen dat voor het Bende van Nijvel-verhaal de profielen niet zijn vernietigd. In Engeland is bijvoorbeeld door DNA uit een spermavlek na zestig jaar nog een zaak opgelost.