441

Re: DNA-onderzoek

Fenix : zie "Beetgenomen" pagina 424, Hilde Geens citeert Walter De Bock: "Het verhaal van de bende van Nijvel moet helemaal herschreven worden". Ze snapte het toen niet, misschien nu wel.

442

Re: DNA-onderzoek

Spectator Of Life wrote:

maar iemand als Paul Ponsaers -toch niet bepaald een dommerik- was al eerder tot die conclusie gekomen.

Lees pagina 128 en vervolgens pagina 135 eens van Dupont - Ponsaers. Twee verschillende weergaven met het aantal afgevuurde kogels op het slachtoffer. Geen van beide betreft het juiste aantal. De dader (schutter) heeft een handtekening achtergelaten en had kennis in het gebruik van het desbetreffend wapen. Er is bijgevolg nog een zeer opmerkelijke vaststelling dat in het dossier voorkomt maar waarover nog met geen woord is gerept in alle berichtgevingen over de Bende van Nijvel.

443

Re: DNA-onderzoek

In een artikel over de verdwijning van Tanja Groen staat een interessant detail over de Belgische DNA-databank:

(…) Hij stelt verder dat in het verdrag van Prüm, waarin het uitwisselen van informatie op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit geregeld wordt, is vastgelegd dat de DNA-databanken van deelnemende landen met elkaar worden vergeleken. “Dat betekent dat als een in de Belgische databank aanwezig spoor overeenkomt met een in de Nederlandse databank aanwezig profiel, de Nederlandse autoriteiten automatisch worden geïnformeerd”, aldus Andries. Op de vraag of de onbekende DNA-profielen die bij Dutroux zijn gevonden ook in die databank te vinden zijn, geeft hij geen eenduidig antwoord. “Dat maakt deel uit van de informatie die we met de Nederlandse autoriteiten zullen delen, en alleen met hen.”

Betekent dit dat niet alle DNA-data in die databank zit? En kunnen we dan zeker zijn dat de DNA-sporen uit het Bende van Nijvel-dossier in die databank zitten?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: DNA-onderzoek

Het antwoord is vermoedelijk te lezen in het Staatsblad.

445

Re: DNA-onderzoek

In het Bende van Nijvel-dossier is er niets zeker. Dat is de enige zekerheid...

Re: DNA-onderzoek

Vermoedelijk verbieden politieprocedures de politie om toegang te krijgen tot gegevens uit buitenlandse databanken die ze volgens de Belgische wet niet zelf had kunnen verzamelen.

Misschien kan de tussenkomst van een kunstmatige intelligentie het mogelijk maken om gegevens te exploiteren door te voorkomen dat individuen er illegaal kennis van krijgen.

Re: DNA-onderzoek

Etienne1420 wrote:

Vermoedelijk verbieden politieprocedures de politie om toegang te krijgen tot gegevens uit buitenlandse databanken die ze volgens de Belgische wet niet zelf had kunnen verzamelen.

Voor de vingerafdrukken is er toch geen probleem met de buitenlandse polities:

Alle vingerafdrukken die in het Brabantse bendedossier werden gevonden, werden ook gematcht met alle vingerafdrukken in het Mendez-dossier en het moorddossier Pastoraalstraat. Tevergeefs. In 2001 waren er twee Belgische databanken met gedigitaliseerde vingerafdrukken: "deca" met 369.847 bestanden met 10 vingers per bestand en "mono" met 88.200 onvolledige vingerafdrukken die door de jaren heen op een plaats delict werden gevonden.

Vingerafdrukken gevonden in het bendedossier van Nijvel worden hier ook opgeslagen. Het systeem vergelijkt voortdurend en automatisch de impressies met de twee databases. Het kan dus best zijn dat op een bepaalde dag een parabool mogelijk is."

Maar toch: Walter Keyenberg was tien jaar verantwoordelijk voor de opleiding en rekrutering van politiekandidaten tot aan zijn pensionering in 2009. Daarvoor was hij twintig jaar hoofd van de dienst forensische identificatie en zag hij het materiaal over de bende van Nijvel.

Keyenberg zei: "In deze periode hadden we een vingerafdruk van 250.000 tot 300.000 criminelen. Er waren een paar miljoen omdat een persoon tien vingers heeft. Nou, we vergeleken ze maandenlang, inclusief weekends, met de hele dienst één voor één tegen fragmentarische vingerafdrukken uit het Nijvel bandbestand. Alle verdachten en alle personen die aan de vingerafdrukverzameling waren toegevoegd, werden systematisch onderzocht. De onderzoeken kwamen negatief terug."

"Later werden de foto's van alle digitale sporen via Interpol naar verschillende landen gestuurd. Zonder resultaat, niets, nada. En nu het systeem gedigitaliseerd is, worden ze altijd vergeleken met de nieuwe vingerafdrukken van de mensen die zijn toegevoegd aan de database van centrale gegevens".

Re: DNA-onderzoek

Identificatie door vingerafdruk is het resultaat van een formele overeenkomst tussen gegevens en subject. DNA maakt het mogelijk om te zoeken waar de vindkans het grootst is. Bovendien stelt kunstmatige intelligentie verbanden vast dat mensen niet kunnen zien. Om vooruit te komen, zullen we onze wil om alles te begrijpen moeten vergeten.

België verdeelt niet alle info met iedereen.

Re: DNA-onderzoek

Etienne1420 wrote:

België verdeelt niet alle info met iedereen.

De transmissie van DNA-gegevens is lange tijd gereguleerd door wereldwijde conventies. Terrorisme heeft grotendeels bijgedragen aan deze afspraken. De geschiedenis van TBW is slechts een heel klein deel van deze wereldwijde gegevens.

450

Re: DNA-onderzoek

Uit het jaarverslag van het Federaal Parket van 2018:

(...) Wat betreft de DNA-sporen is moeten worden vastgesteld dat deze NIET in de databank sporen waren opgenomen (behalve 1 spoor); bovendien werd geopteerd om bepaalde sporen te heranalyseren, rekening houdende met de nieuwste technieken. Ook dit werk is nog niet beëindigd.

Bron » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube