Nee. Ik heb het niet zozeer over de moord op Van Camp. Ik heb het over het laatste stukje:

"Intimidatie ten aanzien van mogelijke tipgevers is allicht ook de verklaring voor de geheimzinnige schietpartij tussen achtervolgende auto’s in januari van dit jaar op het grondgebied van Koekelberg, Molenbeek en Anderlecht. Het doelwit van de gangsters kwam er toen met een doorzeefde wagen vanaf. Een verwittiging die blijkbaar haar doel niet heeft gemist."

Ik had mijzelf beter moeten uitdrukken, mijn excuses!