Topic: Reactie politici en ordediensten in 1983

Ter inleiding neem ik toevallig enkel maar quotes van noorderling over. Daar moet zeker niets achter gezocht worden. Het zijn nl. de quotes die ik het makkelijkste kon terugvinden over het onderwerp van deze topic omdat ik mij nog kon herinneren dat noorderling die eens geschreven had. Er zijn natuurlijk nog heel wat andere forumleden die iets in diezelfde zin geschreven hebben doch ik weet niet meer wie en kon deze in het bos van forumberichten niet onmiddellijk terugvinden. 

noorderling wrote:

De tweede reeks, lijkt inderdaad op het zaaien van angst, echter op een zeer kleine schaal, dat past niet goed in een groot complot, ik vind dat ver gezocht. Sluit het ook niet uit. Of was het dan toch een vorm van afpersing of andersoortig middelgrote criminele daad? Een middelgroot complot? Of komen er nou eindelijk harde bewijzen voor een megacomplot van een uit de hand gelopen actie van een geheime dienst?

Persoonlijk denk ik nog steeds dat de eerste reeks' 82, '83 een soort natuurlijk verloop kende, voor zover je dat zo kan noemen bij dergelijk exceptioneel geweld. Er werd flink gemoord, maar dat zou kunnen passen binnen een bepaalde levensstijl en groepsgedrag.

Mocht de eerste reeks een volledig gestuurde operatie zijn geweest met politieke of maatschappelijke belangen, zou mij dat hoogst verbazen. Ik sluit niet uit dat er mogelijk bij de eerste reeks ook 1 of 2 afrekeningen tussen zitten, echter kunnen het ook nog steeds allemaal toevallige slachtoffers zijn.

noorderling wrote:

(over Nijvel) Puur alleen al vanwege het feit dat die gasten veel wapens en munitie bij zich hadden en graag gebruikten, kan je nooit helemaal uitsluiten dat enige mate van uitlokking aanwezig was. Waarom ze dat deden, daarover verschillen de meningen. Zaaide de Bende in Nijvel terreur? JA. Had deze terreur een politieke boodschap of politieke gevolgen? NEE. Was er sprake van persoonlijke afrekeningen? Nooit aangetoond. Wat voor mensen doen dit?

Merovinger wrote:

Daar ben ik het helemaal niet mee eens noorderling. De terreur van de Bende van Nijvel en de CCC hadden wel degelijke politieke gevolgen. Zie hiervoor deze thesis en overzichtstabel. Waar ik het wel mee eens ben is dat dit niet per se wil zeggen dat de Bende van Nijvel die politieke bedoelingen had. En toch kan je er niet naast kijken dat de Bende dikwijls met de ordediensten (of het veiligheidsapparaat) heeft gespeeld en deze ordediensten voor schut hebben gezet ...

noorderling wrote:

De thesis begint in september '84. Dat lijkt me geen reactie op de gruwelijke moorden in Nijvel. 

Merovinger, kunt u bewijzen dat het de Bende te doen was om het spelen met de ordediensten en deze voor schut te zetten?

noorderling wrote:

Ik heb geen enkele voorkeur voor een bepaalde piste, als het ooit maar duidelijk wordt. Van mij mag het een vergezocht complot zijn. Het zit echter in mijn dna om zonder overtuigende bewijzen niet zomaar iets te geloven. In de Bendezaak bijvoorbeeld heeft nog geen enkele piste mij kunnen overtuigen. Tot die tijd blijf ik dan bij dat geïsoleerde groepje die het grotendeels deed voor de kick en cash. Maar ik geef toe dat ook die piste de lading niet helemaal dekt. Met name 1985. Dat gaat crimineel-technisch nergens over. Het zijn ook die 3 overvallen uit '85 die de Bende zo beeldbepalend zijn geweest. Zonder 1985 waren er denk ik nooit bendecommissies geweest en had dit forum niet bestaan. Dan waren de acties uit '82 en '83 een heel eind in de vergetelheid geraakt, denk ik.

Noorderling, ik kan niet formeel bewijzen dat de Bende voor ogen had om de politie uit te dagen. Ik stel echter vast dat ze dat in de feiten toch een flink aantal keren gedaan hebben. Bovendien heeft de Bende al in 1983, voordat het ergste noch moest gebeuren, wel degelijk iets gedaan gekregen van de politiek en van de ordediensten.

Het beeld over de Bende van Nijvel en de feiten die in 1982-1983 gepleegd werden, is nu inderdaad vertroebeld door de feiten van 1985. Daarom is het goed om even in de tijd terug te gaan en eens te kijken op welke manier de bevolking, de politiek en de ordediensten gereageerd hebben op de eerste vlaag van de Bende van Nijvel.

Hieronder is dan ook een bloemlezing te vinden van een beperkt aantal krantenartikelen (meestal Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws) die verschenen zijn vóórdat de feiten van de CCC van 1984-1985, de bendefeiten van 1985 en de zware overvallen op geldtransport- en postwagens van 1984-1990 gepleegd werden. Daaruit blijkt dat de opeenstapeling van de Bendefeiten in 1983 en de crescendo in het gebruik van geweld, toch voor heel wat beroering heeft gezorgd bij de politieke leiders en de ordediensten.

Er kan dus wel degelijk besloten worden dat de Bende niet alleen maar in 1985 maar ook al in 1983 voor angst en terreur gezorgd hebben. Dat kan natuurlijk puur toeval zijn en nooit de intentie van Bende geweest zijn. Ik blijf dus zeker open voor alle motieven en voor alle daders maar onderstaande reacties maken ook deel uit van de feiten. Eenzelfde bloemlezing heb ik bij elkaar gezocht aangaande de reactie van de bevolking in 1983. Zie deze topic » Forum

Passief kwartiertje als rouw om vermoorde collega

Drie dagen na de moorddadige inbraak te Nijvel heeft het Nationaal Syndicaat van het Rijkswachtpersoneel ter nagedachtenis van de vermoorde collega een rouwperiode tot 30 september afgekondigd. Hiervoor "past het dat elke rijkswachter elke dag gedurende 15 minuten (van 11u45 tot 12u) passief blijft", aldus een mededeling.

Verder vraagt het NSRP haar leden "niet het minste risico te nemen bij tussenkomsten voor ernstige feiten tijdens dewelke het leven van de uitvoerders in gevaar kan komen. Om de misdadigers aan te houden moeten de rijkswachters voortaan ten minste met drie te zijn".

Tenslotte roept het NSRP zijn leden op "niet langer te aanvaarden, dat het steeds dezelfden zijn, die op de proef worden gesteld en te eisen dat alle chefs daadwerkelijk aan alle diensten deelnemen".

In verband met het bloederig drama te Nijvel werd intussen ontdekt dat de vluchtauto van de daders (een Saab) dezelfde is als deze die werd gebruikt door de doders te Temse.

Bron: Het Laatste Nieuws | 20 september 1983

Waals-Brabant beeft na nieuwe moord in Ohain – Exploitant van eethuis krijgt kogel door het hoofd

Nauwelijks twee weken na het bloedbad van Nijvel wordt Waals-Brabant weer opgeschrikt door een nachtelijke moord. In koelen bloede en alweer zonder in het oog springende motief werd gisterenochtend in Ohain een restauranthouder door het hoofd geschoten. Een verband met de schietpartij op de Colruytparking wordt niet meteen gelegd, maar de opschudding omwille van de aanhoudende reeks onopgehelderde moorden is er niet geringer om.

"De criminaliteit in Waals-Brabant neemt onrustwekkende toe", zei nauwelijks twee weken gelden procureur des konings Deprêtre van het parket van Nijvel, na een schietpartij bij het Colruyt-warenhuis waarbij een echtpaar en een rijkswachter werden doodgeschoten. De procureur had na deze drievoudige moord gevraagd om 's nachts meer politie en rijkswacht te laten patrouilleren rondom de uitgaanscentra en de handelscomplexen van Waals-Brabant. Toch kwam het in het weekend tot een nieuw bloedbad.

Bron: Het Nieuwsblad | 3 oktober 1983

Nijvel: al 12 onopgeloste moorden

Procureur des Konings Deprêtre te Nijvel is ongetwijfeld de meest belaagde man van ons land. Zijn gerechtelijke ondergeschikten stappen letterlijk en figuurlijk van de ene moord in de andere. Amper 14 dagen na de slachtpartij aan een warenhuis te Nijvel, waar drie personen in koelen bloede werden vermoord door gangsters, werd, zoals gemeld, een restauranthouder te Ohain geveld met een nekschot.

Sedert 1974 zit het gerechtelijk apparaat in het 'moordarrondissement' Nijvel opgezadeld met liefst 12 onopgehelderde moorden: thans Nijvel en Ohain waar op 30 september 1982 de koelbloedige moord op politieman Claude Haulotte, die een overval op een wapenwinkel te Waver wilde verijdelen, maar het nekschot kreeg evenals de drie slachtoffers te Nijvel en restauranthouder, Jacques Van Camp van het eethuis Les Trois Canards, langs de route de la Marache te Ohain (Lasne) amper een paar kilometer van de Leeuw van Waterloo. Nijvel is thans het Chicago van België.

Bron: Het Laatste Nieuws | 4 oktober 1983

Na de reeks weerzinwekkende moorden in Waals-Brabant – Rijkswacht krijgt hulp van brigade Dyane

In Waals-Brabant, waar de jongste weken een reeks weerzinwekkende moorden werden gepleegd, zal de rijkswacht van heden af verscherpte controles uitoefenen. Meer zelfs, om de uitdeinende criminaliteit tegen te gaan, zullen de rijkswachtbrigades van de districten Waver en Nijvel versterkt worden met manschappen van het Mobiel Korps en van het bijzonder interventie-eskadron (brigade Dyane).

Dat alles heeft vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken Nothomb beslist. Hij voegde daar gisteren nog aan toe dat hij de burgemeesters uit Waals-Brabant tijdens de komende weken ook zal vragen een belangrijke inspanning te leveren om zo spoedig mogelijk de doeltreffendheid van het toezicht door de gemeentelijke politiediensten te verhogen.

"Het zal er immers op aankomen de dienst permanent te verzekeren en nacht- en weekendpatrouilles uit te voeren en dat alles door een betere coördinatie tussen de gemeentelijke politiediensten", aldus een mededeling van minister Nothomb. De rijkswacht wil overigens een betoging houden te Brussel voor meer veiligheid.

Bron: Het Laatste Nieuws | 5 oktober 1983

Veiligheidsmaatregelen in Waals-Brabant

Het kabinet van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Nothomb liet gisteren weten dat de activiteiten van de rijkswacht in Waals-Brabant naar aanleiding van de jongste misdrijven fel worden uitgebreid.

Het patrouilleren ’s nachts en tijdens het weekeinde van mobiele patrouilles wordt opgedreven. De brigades van de distrikten Waver en Nijvel worden versterkt met effectieven van het mobiele korps en van de brigade Dyane.

Ook aan de gemeentelijke politiediensten is gevraagde inspanningen op te voeren. De dienst moet via coördinatie permanent worden verzekerd, ook 's nachts en tijdens de weekends. Ook de radioverbindingen tussen politie en rijkswacht zullen worden verbeterd om snellere tussenkomsten mogelijk te maken.

Bron: Het Nieuwsblad | 5 oktober 1983

Milieu bang van dolle doders – Gangsters van Ohain vermoordden reeds negen mensen – Iedereen bang van ijskoude moordenaars

Sinds een jaar nu al, zijn in het centrum van het land gekke en niets ontziende moordenaars aan het werk. De doders, van wie men noch de identiteit kent, noch degelijke persoonsbeschrijvingen heeft, zijn zo gevaarlijk dat zelfs in het milieu alle verklikkers zwijgen. De moordenaars worden verantwoordelijk geacht voor de moord op zeker negen mensen, van wie de laatste restauranthouder Van Camp is. 

(…) Opmerkelijk in heel de zaak is trouwens het complete stilzwijgen dat ter zake binnen het Brusselse milieu heerst. De 'klassieke tipgevers' heten er 'stom te zijn'. Zij vrezen allicht het lot te moeten ondergaan van de tot dusver negen slachtoffers van de ijskoude moordenaarsbende.

Intimidatie ten aanzien van mogelijke tipgevers is allicht ook de verklaring voor de geheimzinnige schietpartij tussen achtervolgende auto’s in januari van dit jaar op het grondgebied van Koekelberg, Molenbeek en Anderlecht. Het doelwit van de gangsters kwam er toen met een doorzeefde wagen vanaf. Een verwittiging die blijkbaar haar doel niet heeft gemist.

Bron: Het Nieuwsblad | 5 oktober 1983

Belgische Rijkswacht: nog meer armslag

De Rijkswacht in België, die toch al veel bevoegdheden heeft, krijgt aanzienlijk meer armslag. De nachtploegen krijgen versterking en mogen naar willekeur automobilisten en voetgangers vragen naar persoonsbewijzen. De maatregelen zijn genomen naar aanleiding van een aantal moorden kort na elkaar.

De maatregelen gelden voor heel België, maar ze zijn eigenlijk bedoeld voor de provincie Brabant. Daar zijn in twee weken tijd vier mensen vermoord.

De commandant - van de rijkswacht in Brabant: "Ik vind het nodig om de bevolking hierover in te lichten, zodat de burgers begrip zullen hebben voor de controles." De commandant kondigde aan dat zijn mannen worden uitgerust met een wapen van zwaarder kaliber. De minister van Binnenlandse Zaken had dinsdag al aangekondigd dat de politie in Brabant versterkt zal worden met een speciale anti-terroristeneenheid.

De plattelandsprovincie Brabant, die 27 gemeenten telt, heeft slechts 165 politiemensen. Zij zijn voornamelijk slecht uitgeruste en slecht getrainde dorpsdienders die hun kantoor om 17.00 uur sluiten en naar huis gaan. De wacht in het gebied wordt in de avonduren door een handvol Rijkswachters uitgevoerd. Angst maakte zich onlangs meester van de bevolking na de vier moorden. De bewoners van twee dorpen waarschuwden de autoriteiten dat zij hun eigen verdedigingseenheid zouden oprichten als zij geen steun van de overheid kregen. De burgemeesters van alle Brabantse gemeenten komen binnenkort bijeen om de nieuwe veiligheidsmaatregelen te bespreken.

In Brabant zijn dit jaar al zeven moorden gepleegd. Slechts drie daarvan zijn tot nu toe opgelost. In toenemende mate zijn politiemannen het doelwit. Zo werden onlangs twee gendarmes in de provinciehoofdstad Nivelles neergeschoten toen ze een aantal dieven in een supermarkt op heterdaad betrapten. Eén van hen overleed, evenals twee burgers.

Bron: Het Vrije Volk | 6 oktober 1983

Moordenaarsbende houdt Belgen in greep van angst

Een meedogenloze bende, die minstens negen koelbloedige moorden op zijn geweten heeft, houdt Waals-Brabant, het gebied ten zuiden van Brussel, al meer dan een jaar in angstige spanning.

De commandant van de Rijkswacht heeft nu aangekondigd dat het aantal nachtelijke identiteitscontroles (toch al een voorrecht waar de politie gretig gebruik van maakt; iedere burger moet altijd een persoonsbewijs bij zich dragen) door het gehele land zal worden opgevoerd. Ter meerdere veiligheid zal een deel van de Rijkswacht worden uitgerust met wapens van een zwaarder kaliber. Bovendien zal de onderbezette politiemacht in het gebied (165 ongetrainde dorpsagenten in een 70-tal vooral forensengemeenten) assistentie krijgen van een speciale antiterreureenheid.

Bron: De Telegraaf | 8 oktober 1983

Rijkswacht wil hardere aanpak crimineel geweld

Personeel van de Belgische rijkswacht loopt volgende week zondag in Brussel met hun familieleden te hoop om de regering van België te bewegen tot hardere aanpak van het crimineel geweld. Het rijkswacht-syndicaat dringt aan op herziening van de wettige zelfverdediging, een strenger regime in de gevangenissen, strenger toezicht op de wapenhandel en betere coördinatie tussen alle diensten die met het geweldsprobleem worden geconfronteerd.

Minister Northomb van binnenlandse zaken in Brussel heeft de rijkswachtbetoging niet afgewacht en inmiddels voor heel het land verscherpte politiebewaking afgekondigd. In het bijzonder geldt dat voor de provincie Brabant, waar een misdadigersbende verdacht wordt van het plegen van negen moorden in nauwelijks eenjaar tijd. In de afgelopen weken alleen al zijn er vier mensen, onder wie een politieman, door crimineel wapengeweld om het leven gekomen. Het mobiele korps van het gespecialiseerde interventie-eskadron - brigade Dyane - zal de politie in de districten Waver en Nijvel hulp gaan bieden.

Bron: Limburgsch Dagblad | 8 oktober 1983

Brabanders bang voor moordbende

Krisisbijeenkomst gisteren bij de procureur des Konings te Brussel. Onderwerp: de moordoverval van vorige vrijdag in de Delhaize te Beersel, en zijn eventueel verband met voorgaande roofmoorden die dit jaar en vooral de jongste weken in Brabant, een ware angstpsychose hebben doen ontstaan. Gaat het om dezelfde gangsters - een mogelijkheid waarmee ernstig rekening wordt gehouden - dan hebben die sedert vrijdagavond een tiende mensenleven op hun geweten, om van de talrijke gewonden nog niet te spreken.

Bron: Het Nieuwsblad | 10 oktober 1983

Paniek na tiende slag van gevreesde bende – Alle wapenhandels van Nijvel zijn uitverkocht

Te Nijvel en omstreken zijn alle wapenhandels zo goed als leeggekocht. Clubs en verenigingen, waar men kan leren schieten met vuurwapens, zien hun ledenaantal sinds een paar weken verdubbelen. De bevolking van Waals-Brabant wapent zich zienderogen tegen de bende, die sinds begin september paniek zaait in het hele land maar vooral in deze rijke, maar juridisch gezien slecht beschermde regio.

De procureur des Konings te Brussel, de heer Francis Poelman, riep ook daarom maandagochtend de pers bij zich en vroeg de reporters met aandrang om de bevolking te willen kalmeren. "Men is, vooral in de streek van Nijvel, radeloos geworden. Iedereen koopt er vuurwapens. Gewone, ongevaarlijke inbrekers lopen het gevaar dat zij bij het minste onhandig neergekogeld zullen worden. Vraag asjeblieft aan uw lezers dat zij hun koelbloedigheid bewaren. Wij zijn hier nog niet in Chicago," aldus de procureur.

Nochtans, men is alles behalve gerust in de zaak op het parket te Brussel. Er zijn coördinaten gevormd bij rijkswacht en politie en, omdat de bende vooral ’s vrijdags toeslaat, heeft men voor volgende vrijdag alle beschikbare manschappen opgetrommeld. Waar die zullen opgesteld worden, wou het parket uiteraard niet kwijt. Maar het is een feit dat volgende vrijdag alle supermarkten in Brabant extra in het oog gehouden zullen worden.

Bron: Het Laatste Nieuws | 11 oktober 1983

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

Na bloedige overval op Delhaize - Parket roept 'het milieu' te hulp – Premie van 10 miljoen uitgeloofd

De politiediensten van heel het land zijn momenteel gemobiliseerd in een ware jacht op de daders van de bloedige overvallen die de jongste weken vooral Brabant treffen. De zekerheid dat deze overvallen door leden van eenzelfde bende worden gepleegd, wordt trouwens steeds groter. Maar na de moorddadige overval van vrijdagavond op een Delhaize te Beersel, staat het parket nog steeds even ver nergens.

Wel wordt ieder mogelijk spoor nagetrokken en zijn bijna alle mogelijke verdachten met strafregister aan de tand gevoeld. Om echter uit de impasse te raken, deed procureur des Konings Poelmans gisteren te Brussel niet alleen een oproep tot alle burgers, maar ook tot het ‘milieu’ om toch maar aan een bruikbaar spoor te raken. Veel hoop wordt gevestigd op de premie van 10 miljoen Belgische frank die de grote distributiefirma’s (Delhaize, Colruyt en anderen) uitloven aan hen die nuttige informatie kunnen verstrekken.

Na de bloedige overval van vrijdagavond, waarbij de overvallers koelbloedig de gerant van een Delhaize neerknalden zijn in heel het land alle politiediensten in staat van alarm. Elk spoor dat tot de eventuele ontmaskering van de daders zou leidden, wordt nauwkeurig nagetrokken. Zo werd bijvoorbeeld een lijst opgesteld van mogelijke verdachten en hierbij werd teruggegaan tot feiten van tien jaar geleden.

Er wordt ook steeds meer rekening gehouden met het feit dat wellicht één bende – bestaande uit vijf à zes leden (en hierbij wordt naar de diefstal van de kogelvrije vesten te temse verwezen) – verantwoordelijk is voor zowel de overval te Beersel als de overvallen te Halle, Nijvel, Ohain, Temse, Beersel (de overval op de herberg) en daarbij ook nog andere overvallen waarbij geen doden vielen bijvoorbeeld op een warenhuis te Ukkel (waarbij een gerant in het been werd geschoten) of diefstallen van voedingswaren en wijn in diverse winkels en restaurants.

Volgens het parket in Brussel is er in ieder geval een ‘gelijkenis’ (het snelle en vooral brutale optreden) in tien overvallen die de jongste acht maanden in het Brusselse, Zuid-Brabant, Waals-Brabant en ook elders in het land werden gepleegd. Gisteren zei procureur des Konings “dat er een zekerheid van tenminste 80% bestaat” dat de overvallen door eenzelfde bende werden gepleegd.

Wel moest worden toegegeven dat deze zekerheid op geen enkel materieel bewijs steunt. Zo is bijvoorbeeld nog altijd niet uitgemaakt of eenzelfde wapen (over het feit dat eenzelfde type werd gebruikt is men het eens) bij de verschillende overvallen werd gebruikt. De gevonden hulzen vertoonden ofwel geen enkel identificatiespoor ofwel waren ze zodanig vervormd (doordat ze wellicht reeds in andere wapens waren geladen) dat er niets meer mee kon worden gedaan. Ook zijn de persoonsbeschrijvingen niet of bijna niet bruikbaar.

Oproep

Om uit de impasse te raken deed de procureur des Konings gisteren nogmaals een beroep op de bevolking om het gerecht te helpen bij het zoeken naar de daders van de bloedige overvallen. Veel wordt verwacht van de miljoenenpremie die door de distributieketen wordt uitgeloofd en hierbij rekent men ook op het milieu. Die gaf tot hiertoe nog geen kik en daarvoor ziet de procureur twee redenen: ofwel is men bang te spreken ofwel zijn de overvallers nooit in kontakt geweest met dat milieu. De procureur hoopte nu dat de miljoenenpremie die beloofd is de mensen tot praten aan zou zetten.

Kritiek op rijkswacht

Intussen wordt ook druk gewerkt aan een nieuwe werkmethode voor het centraliseren van oproepen. Na de overval te Beersel kwam nogal wat kritiek los wegens het laattijdig optreden van de rijkswacht. En dit terwijl er een rijkswachtpost op amper een paar minuten afstand van het Delhaize-gebouw ligt.

Bron: Het Nieuwsblad | 11 oktober 1983

Waals-Brabant wapent zich tegen moordgeweld - Burgemeesters bijeen in conferentie

Maandagavond kwamen in Waver alle burgemeesters van Waals-Brabant bijeen om zich samen te bezinnen over de terreur waarmee hun gemeenten de jongste tijd kennis maakten. De burgemeesterskonferentie, waarvan het bureau wordt voorgezeten door burgemeester Serge Kubla van Waterloo, trof gisteren reeds verscheidene beslissingen. Eén van de belangrijkste was dat vanaf gisteren het achtervolgingsrecht voor de gemeentelijke politie wordt uitgebreid tot het grondgebied van andere gemeenten. Ook zou gesleuteld worden aan de opleiding en uitrusting van het gemeentelijk politiekorps.

De burgemeesterkonferentie was reeds sinds jaren gepland, maar telkens – om welke reden dan ook – uitgesteld. De recente terreurgolf in Waals-Brabant zorgde echter voor een stroomversnelling. De vergadering, die achter gesloten deuren verliep, had het natuurlijk over de beveiliging van de bevolking. Een eerste beslissing die werd getroffen was onder meer het lanceren van een informatiecampagne naar de bevolking toe.

Ook zouden de kamerleden uit de streek bij de bevoegde overheden en bij de regering aandringen op een versterking van de magistratuur en van de gemeentelijke politie in het arrondissement Nijvel. Ook aan de rijkswacht zou om versterking van de lokale rijkswachtbrigades worden gevraagd. Verder zouden ook kredieten worden gevraagd om de politie-uitrusting en vooral radio-uitrusting van de lokale politiekorpsen te modernizeren.

Verder zou de uitrusting van de veldwachters worden geharmonizeerd en zou ook aan de opleiding van de politieagenten worden gesleuteld. Ook waren er wederzijdse akkoorden waardoor het achtervolgingsrecht van de gemeentelijke politie wordt uitgebreid tot het grondgebied van andere gemeenten.

Belangrijk was dat het bureau van de burgemeesterkonferentie werd opgedragen ervoor te zorgen dat de politie zou ontlast worden van een aantal administratieve taken en dat er een speciale telefoonlijn voor dringende gevallen zou worden ingelegd. Hierbij werd eveneens aangedrongen op een nauwere samenwerking tussen de gemeentelijke politiekorpsen en lokale rijkswachtbrigades.

Bron: Het Nieuwsblad | 12 oktober 1983

Na huiveringwekkende reeks misdaden in Brabant - Belgen gemobiliseerd in strijd tegen moordenaars

Het openbaar ministerie in Brussel heeft ten einde raad een beroep gedaan op het Belgische misdadigersmilieu om een bende uiterst bloeddorstige rovers ontmaskerd te krijgen. Mr. L. Derynck van het openbaar in Brussel wil dat niets onbeproefd blijft om de roversbende zo snel mogelijk achter slot en grendel te krijgen. "ledereen heeft de plicht om alles te doen wat hij kan, om bij te dragen aan een snelle uitschakeling van de bende", is zijn oproep.

Vijftien miljoen Belgische frank, bijna 900.000 gulden - liggen als beloning al gereed voor de juiste tip naar de aanhouding van het vermoedelijk uit Frankrijk stammende niets en niemand ontziende 5 of 6 man tellende rovers- en moordenaarssyndicaat. Tien miljoen franken zijn uitgeloofd door supermarkten en grootwarenhuizen in België en vijf miljoen door justitie.

Nauwelijks een jaar tijd zijn tien mensen bij roofovervallen door de bende gedood en een groot aantal anderen ernstig gewond.

In het paleis van justitie in Brussel is sinds maandag een permanente crisisstaf aanwezig om de opsporing van de bende te activeren en te coördineren. Tot nu toe zonder resultaat. Voor geheel België - maar in het bijzonder voor het Waalse gedeelte van de provincie Brabant - geldt verhoogde activiteit van de rijkswacht. Willekeurige aanhoudingen en controles zijn vanaf nu geoorloofd; de patrouillegang is vooral 's avonds en 's nachts aanmerkelijk geïntensiveerd en de politie gaat met steeds zwaardere wapens de straat op. Aan de burgemeesters is gevraagd ook de korpsen gemeentepolitie tot grotere activiteit te brengen. De speciale terreurbestrijdingsbrigade Dyane van de rijkswacht is op de been gebracht om waar nodig in te springen. (…)

Bron: Limburgsch Dagblad | 12 oktober 1983

Anti-geweldtop: Rijkswacht en politie hebben manschappen nodig

De regering gaat stappen ondernemen om paal en perk te stellen aan de toenemende misdadigheid in het land. Een en ander is een rechtstreeks gevolg van de reeks moorden, vooral in Waals-Brabant.

Op de ministerraad van vrijdag 21 oktober zal er uitvoerig van gedachten gewisseld worden over stappen die moeten ondernomen worden om een eind te stellen aan het geweld en aan de niet aflatende golf van bloedige overvallen. Werkgroepen werden gevormd, die tegen 24 oktober verslag zullen uitbrengen over verschillende aspecten.

Meer speciaal zullen oude dossiers weer uit de ijskast worden gehaald, die onder meer betrekking hebben op de getalsterkte van politie en rijkswacht en ook op die van de gerechtelijke politie.

Een en ander is onder meer beslist op de anti-geweldtop op het kabinet van Landsverdediging. Daaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de twee rijkswachtsyndikaten en van de ministeries van Landsverdediging, van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 

Bron: Het Laatste Nieuws | 13 oktober 1983

Angstig wachten op het weekeinde – Slaat terreurbende opnieuw toe?

Politiediensten en rijkswacht wachten min of meer angstig deze avond en dit weekend af. De moordbende, die de jongste weken Zuid-Brabant onveilig maakte, werkt immers bij voorkeur van vrijdag tot zondag.

De uitverkoren doelwitten van deze terreurbende, restaurants en warenhuizen, worden dan ook dit weekend extra bewaakt. Ook zou politie en rijkswacht extra uitgerust worden.

In Nijvel heeft het schepencollege alvast een extra-uitgave van één miljoen goedgekeurd. Daar krijgt het politiekorps dus de beschikking over een nieuwe patrouillewagen, een gepantserde anonieme patrouillewagen, kogelvrije veste, nieuwe snelvuurwapens, een verse voorraad traangasgranaten en ook vier riot shotguns … het uitverkoren moordwapen van de overvalbende.

Bron: Het Nieuwsblad | 14 oktober 1983

Scherpere controle aan Franse grens

Er komt een versterkte grenscontrole aan de Belgisch-Franse grens in een poging het internationaal banditisme doeltreffender te bestrijden. Dat verklaarde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gaston Defferre donderdag na afloop van een ontmoeting met zijn Belgische ambtgenoot Charles-Ferdinand Nothomb, in de marge van het bezoek van de Franse president Mitterand.

Defferre zei dat buitenlanders uit nagenoeg alle landen van de wereld legaal of illegaal in Frankrijk binnenkomen en dat sommigen een gevaar betekenen voor de veiligheid.

De Belgische en de Franse politiediensten zullen nauwer samenwerken opdat de grens geen hinderpaal zou zijn in het speurwerk. De beide ministers hebben het ook gehad over de administratieve decentralizering.

Bron: Het Nieuwsblad | 14 oktober 1983

"Misdadigers beter bewapend dan wij"

Zowat duizend rijkswachters en politieagenten hebben gisteren – in vele gevallen vergezeld van familieleden – in de hoofdstad rustig maar duidelijk vastberaden betoogd voor een efficiëntere wettelijke bescherming bij de uitoefening van hun beroep. Op met primitieve middelen vervaardigde plakkaten stonden de protesten te lezen: "Wij beschermen de bevolking, wie beschermt ons?" en "Te veel geweld, te veel geweld, te weinig middelen". Op individueel meegedragen borden werd geëist de verkoop van de dodelijke long rifle en riot gun vuurwapens te verbieden.

De betogers hielden het bij een rustige, amper meer dan een halfuur durende, protestwandeling van de Kunstberg bij het Centraal station naar het Poelaertplein voor het justitiepaleis. Kollega’s rijkswachters hadden het zekere voor het onzekere genomen en trokken met een tiental overvalwagens ter bescherming van de neutrale Westraatzone, de wacht op in de Hertogstraat.

De betoging was georganiseerd door de kleinere syndikale federatie van de Belgische rijkswacht (het machtige nationale syndikaat was afwezig omdat het eerst nog wil onderhandelen) en het nationaal syndikaat van de Belgische politie. Rijkswachtbrigadekommandant Saint-Viteux vroeg de betogers een minuut stilte in acht te nemen voor de collega's die onlangs bij de uitoefening van hun beroep omkwamen. "Ik ben voor alles een commandant die bang is" zei hij daarna in een emotioneel geladen toespraak, "zijn mannen niet te zien terugkeren na een opdracht. Ik ben ook een vader waarvan de zoon onlangs werd toegetakeld alleen omdat ik een gendarm ben. Ik ben ook een echtgenoot die angst heeft om in dienst te worden gedood, niet omdat ik bang ben om te sterven maar omdat ik gekweld word door de idee dat mijn vrouw en kinderen onbeschermd zullen achterblijven".

Het geweld neemt toe en de overheid blijkt laks, zei Saint-Viteux nog. Hij eiste dat de wet op de wettige zelfverdediging en het wapengebruik zou herzien worden, een en ander te koppelen aan een strengere reglementering van de wapenhandel en een strikte toepassing van de wetten die misdrijven met geweldpleging bestraffen.

Algemeen secretaris Verstrepen van het nationaal politiesyndicaat sloot zich hierbij aan. Hij vroeg om dringende samenroepen van het interministerieel comité veiligheid-geweld en eiste een betere opleiding en bescherming van de politiemensen.

"De misdadigers die we moeten bestrijden beschikken vaak over zwaardere wapens dan wij", noteerden we tijdens een stuk of wat gesprekjes na afloop van de betoging. En: "We eisen dat het efficiëntere 9 mm-pistool in gebruik genomen wordt. Nu is het zo dat we met levensgevaar eerst een wagen op ons moeten laten inrijden voor we van onze wapens gebruik kunnen maken. En we hebben moderne kommunikatiekanalen nodig, in het Brusselse beschikken sommige taximaatschappijen over betere radiocentrales dan de politiediensten. Dat is toch absurd."

Bron: Het Nieuwsblad | 17 oktober 1983

Politie betoogt tegen misdaad - Actie in Brussel

Zo'n duizend douanebeambten en politiemensen hebben gisteren in Brussel gedemonstreerd tegen de toenemende onveiligheid. Zij eisten van de regering, dat meer financiële middelen zullen worden bestemd voor de bestrijding van de groeiende criminaliteit. De demonstranten eisten voorts, dat de wapenhandel in België aan banden wordt gelegd terwijl geweldmisdrijven veel zwaarder zouden moeten worden bestraft. De betogers trokken naar het ministerie van Justitie en hielden daar een minuut stilte ter nagedachtenis van hun in de strijd tegen de misdaad gevallen collega's.

Overvallen

Vooral na de recente reeks overvallen op warenhuizen en supermarkten ten zuiden van Brussel, waarbij behalve acht burgers ook twee rijkswachters werden vermoord, is de onrust onder de ordehandhavers in België toegenomen. Ofschoon de overheid al meer manschappen en financiën heeft toegezegd in de strijd tegen de misdaad riepen twee kleinere vakbonden toch op tot de demonstratie. De grootste vakbond van rijkswachtpersoneel hield zich gisteren echter afzijdig omdat die meer heil verwacht van een dialoog met de regering.

Bron: De Telegraaf | 17 oktober 1983

Het was de moordbende niet – Rijkswacht zet 'gestolen' wagen klem: fout in rijkswachtcomputer

De autowegpolitie zette gisteravond met een wegversperring in Groot-Bijgaarden een zwarte Golf GTI klem. Iedereen dacht dat de drie gangsters van Nijvel, Ohain en Beersel gepakt waren. Achteraf bleek het hele scenario te berusten op een fout in de rijkswachtcomputer. Wie voor deze fout verantwoordelijk is, kon nog niet worden uitgemaakt.

Omstreeks 17u45 werd op de snelweg Brussel-Oostende in Wetteren een zwarte Golf GTI opgemerkt door een anonieme patrouillewagen van de Oost-Vlaamse wegpolitie. Gezien de recente moordpartijen die met een dergelijk voertuig werden gepleegd, vroegen de twee rijkswachters via hun boordradio om identificatie van de nummerplaat van de Golf. Even later vernamen ze dat het om een wagen ging die gestolen was te Waver. Alle gegevens waren dus aanwezig om te vermoeden dat het hier ging om het voertuig waarmee de fel gezochte moordbende zich verplaatste.

Het anonieme rijkswachtvoertuig kreeg assistentie van enkele andere wagens en intussen werd net voor het verkeersplein te Groot-Bijgaarden door de autowegpolitie van Anderlecht en Oudergem een wegversperring klaar gehouden.

Toen de verdachte Golf Groot-Bijgaarden binnenreed, werd hij klemgezet. De drie inzittenden werden uit de wagen gehaald en geboeid op een rijkswachtvoertuig gelegd. Na enkele minuten bleek dat de wagen gestolen was ten nadele van één der jongeren die wat verder geboeid stonden. De drie jonge mannen werden dadelijk bevrijd.

De eigenaar van de verdachte auto verklaarde dat zijn wagen was gestolen te Waver op 28 augustus 1983. Drie weken later werd het voertuig teruggevonden op de parking van de C&A te Namen. Na herstelling van het afgebroken stuurwiel kreeg de jongen zijn auto terug. De voorbije week werd hij reeds enkele malen door de rijkswacht stilgehouden omdat hij met een zwarte Golf GTI rijdt. Dit type auto is momenteel immers het meest gezocht in België, na de moordpartijen van de voorbije weken. Gisteren waren de drie jongens naar Gent gereden om deel te nemen aan een wedstrijd voor kleine modelwagens. Op hun terugtocht beleefden ze het onvergetelijke avontuur. De eigenaar zei verder dat hij het wel normaal vond dat men uiterst waakzaam is in verband met de Golf GTI’s. Hij verklaarde niet bang te zijn geweest omdat hij meende dat het misverstand na enkele minuten toch wel aan het licht zou komen.

Hoe het kwam dat in de rijkswachtcomputer zijn auto nog als gestolen stond geseind, kon niemand zeggen. Vermoedelijk vergat de rijkswacht van Namen de auto te ‘ontseinen’ nadat hij op de C&A-parking werd teruggevonden. Op de vraag waarom hij niet eerder was gestopt toen hij zag dat er rijkswachtwagens achter hem aan reden, antwoorde de lachende jongeman dat hij absoluut niets had opgemerkt van de achtervolging.

Bron: Het Nieuwsblad | 17 oktober 1983

'Hier heerst de wet van de Duivel' - België siddert voor Bende van Nijvel

(…) Rijkswacht en Justitie in Brussel onderzoeken driftig auto's, horen aangehouden verdachten uit, benaderen contactpersonen in criminele kringen en bedenken nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in wegversperringen en achtervolgingen. Aanknopingspunten heeft de grootscheepse klopjacht vooralsnog niet opgeleverd; een feit dat bijvoorbeeld procureur des konings, mr. Peytier J. een hele nacht wakker houdt. Gangsters, zo wil hij wel hardop peinzen, schieten degeen dood, die hen in de weg staat. Maar doden uit moordlust alleen, wat is dat voor een vorm van misdaad? Zijn dat de nieuwe professionelen of jonge snotapen?

(…) Van hun kant eisen de rijkswachters plots ook voor een gedegener bewapening en versterking van de mankracht, vooral in het schone Brabantse. Daar is de criminaliteit in de jaren zeventig ineens toe* genomen, toen gaandeweg meer Brusselaars van de stadswijken naar het platteland verhuisden en met al hun bezittingen aantrekkingskracht begonnen uit te oefenen op het lokale boevenspul.

Bron: Het Vrije Volk | 22 oktober 1983
 
Criminaliteit in België herinnert aan Al Capone-periode - Rijkswacht gemaand sociale conflicten te mijden

In schrille tegenstelling tot de zich tot allerhande acties mobiliserende Nederlandse politiediensten heeft de Limburgse rijkswacht-bevelhebber kolonel van der Putte de politiemannen en -vrouwen op het hart gedrukt zich buiten sociale conflicten te houden.

"Onze enige opdracht is de rechten van iedereen te waarborgen en vooral de openbare orde niet in het gedrang te laten komen door in mci denten uitmondende tegenstellingen", was het parool dat de bevelhebber de Limburgse rijkswachters op het jaarlijkse korpsfeest in Hasselt meegaf. De kolonel merkte op dat van de tradionele feestelijke sfeer op de rijkswachtdag weinig is overgebleven. "Er is weinig ruimte meer voor optimistische bespiegelingen. De toestand van het land kan niemand meer doen geloven dat het hier goed leven is, zei hij daar somber over. De politiediensten in België hebben ook geen tijd om zich over de sociale problemen te buigen. De zorg gaat er vooral uit naar de bestrijding van zware en harde criminaliteit die volgens de hoogste politiechef in Limburg angstwekkende vormen heeft aangenomen. "Het doet in België denken aan het Cicago en New Vork in de Al Capone-periode", aldus de kolonel.

Hij zei daarbij vooral ook het oog te hebben op de gebeurtenissen in Waals-Brabant waar een niets ontziende, zwaar gewapende roversbende bij overvallen al negen mensen heeft gedood. Daar was ook een rijkswachter bij.

Schietschijf

"Rijkswachter is een gevaarlijk beroep", zei de kolonel daarover. "Wij moeten dat onder ogen zien en aanvaarden. Maar anderen zullen ook moeten aanvaarden dat wij niet langer bereid zijn als schietschijf te dienen voor misdadigers die geen enkel menselijk gevoel kennen".

Hij illustreerde dat met een tot nu toe angstvallig geheim gehouden voorval in Hasselt. Onlangs werden twee rijkswachters daar bedreigd door een gevangene die van het Hasseltse rechtbankgebouw werd teruggeleid naar het huis van bewaring. Die gevangene bleek over een meer nauwkeurig nagebootst pistool onder zijn kleding mee te dragen. Toen hij dat onderweg op zijn bewakers richtte, trokken die ook vliegensvlug hun wapens en richtten die op de borst van de man. Die koos eieren voor zijn geld en gooide zijn namaakpistool voor de voeten van de politiemannen. "Het was een risicovolle koelbloedigheid die het leven van de delinquent heeft gespaard. Maar alle voorwaarden van wettige zelfverdediging waren wel aanwezig geweest", aldus kolonel van der Putte.

Bron: Limburgsch Dagblad | 29 oktober 1983

Gemeentepolitie wordt beter – 417 miljoen voor meer veiligheid

Een betere opleiding en uitrusting van de politiediensten, meer armslag en aansluiting op de rijkswachtcomputer en minder administratieve rompslomp, dat zijn de eerste maatregelen die door minister van Binnenlandse Zaken Nothomb en door negen gouverneurs zijn genomen, om het groeiend geweld in ons land tegen te gaan. Vooral de tragische gebeurtenissen in Waals-Brabant hebben er voor gezorgd dat men druk doende is met de uitwerking van een betere politiebescherming.

Minister Nothomb maakte woensdag, in aanwezigheid van de negen gouverneurs, te Brussel bekend, dat dit jaar een bedrag van 417 miljoen frank ter beschikking zal gesteld worden van de gouverneurs, om te ijveren voor een betere veiligheid van de burgers. Daarmee zullen heel wat nieuwe initiatieven kunnen uitgewerkt worden.

Voor dit zogenaamde ‘Fonds voor de veiligheid’ werd in december 1982 al 350 miljoen frank uitgetrokken. Het fonds is voornamelijk bestemd om de opleiding, de uitrusting en de communicatiemogelijkheden van de gemeentelijke politiediensten te verbeteren.

Minister Nothomb kondigde ook aan dat een Koninklijk Besluit betreffende de erkenning en subsidiëring van de trainings- en opleidingscentra voor politieagenten in het Staatsblad zal verschijnen. Daardoor wordt onmiddellijk de verplichte opleiding van de gemeentepolitie verruimd, door deze vorming op een niveau te plaatsen dat meer in overeenkomst is met de complexiteit en het belang van de opdrachten van de agenten. Voortaan zal een trainings- of opleidingscentrum een minimum lessenprogramma van 300 uren moeten verstrekken.

Bron: Het Laatste Nieuws | 10 november 1983

Rijkswachtjaar 1983 – Minder overvallen, kleinere buit, meer autodiefstallen

Voor het eerst sedert jaren is het aantal gewapende overvallen in ons land afgenomen. In vergelijking met 1982 daalde dit cijfer met 8% van 434 tot 398. Ook de buit was aanzienlijk kleiner dan vorige jaren: 230.000.000 frank tegen 667.090.266 frank in 1982 en 327.954.857 frank in 1981. Volgens de statistieken van de rijkswachtstaf bereikten de autodiefstallen vorig jaar echter de recordhoogte van 8.977 wagens.

Tot 1982 gingen de gewapende overvallen in stijgende lijn: 111 hold-ups in 1978, 167 in 1979, 237 in 1980 en 368 in 1981. De voornaamste mikpunten van de overvallers waren postkantoren, privé-spaarkassen en juweliers. Zij geven de voorkeur aan Brussel, gevolgd door de provincies Luik en Henegouwen.

Het verbeten speurwerk leverde meer resultaat op, want 27% van de hold-ups kon worden opgehelderd. Dat was nog geen 20% het jaar voordien.

Bij al die overvallen konden 189 daders worden aangehouden, onder wie 11 vrouwen. In 123 gevallen ging het om Belgen, in 22 om Italianen. Er vielen in totaal vier doden (*) en vele gewonden. In de twee voorgaande jaren viel telkens één dode te betreuren. Dat is waarschijnlijk te wijten aan het toenemende geweld en het regelmatig vertoon van vuurwapens: liefst 410 maal vorig jaar. De gangsters verplaatsten zich bij voorkeur in BMW’s, Volkswagens, Fords en Opels.

Bron: Het Laatste Nieuws | 1 februari 1984

(*) Het gaat vermoedelijk enkel om overvallen en niet om slachtoffers bij inbraken want dan zou dat getal veel hoger liggen. Drie van die vier slachtoffers werden door de Bende van Nijvel vermoord: Colruyt in Halle (1 dode), het restaurant Les Trois Canards (1 dode), de Delhaize in Beersel (1 dode).

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

Een foto van de betoging van de ordediensten op 16 oktober 1983 in Brussel.

http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/21//16012105190414738713912552.jpg

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

In de pers werd al in oktober 1983 gemeld dat de verstandhouding tussen de politiediensten slecht was. De rijkswacht zou systematisch informatie achterhouden, maar dit werd door de Gerechtelijke Politie formeel tegengesproken (DM, 17 oktober 1983).

In de literatuur wordt eveneens aangegeven dat er reeds in 1983 door de rijkswacht – overigens in overleg met de Minister van Justitie Jean Gol – een speciale cel werd opgericht (WS, 47-48; DM, 22 apriI 1988).

Bron: Voetnoten verslag Tweede Bendecommissie

Reeds vroeg in de jaren tachtig werd er in de pers op gewezen dat het onderzoek vanaf oktober 1983 logischerwijze had moeten worden gecentraliseerd in één onderzoekskabinet, doch dat (1): "la centralisation de l'enquête en un seul lieu reste difficile dans un pays où la compétence s'arrête aux arrondissements judiciaires".

(1) Le Soir van 5 december 1983

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie

5

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

(...) De politie ter plaatste is in feite onvoldoende bemand om werkelijk preventief te kunnen optreden. Minister van binnenlandse zaken Nothomb heeft daarom vorige week extra maatregelen aangekondigd. De patrouilles 's nachts en tijdens het weekeinde worden uitgebreid, de aanwezige rijkswachtbrigade versterkt en een speciale opsporingsbrigade gaat in de streek aan de slag om een spoor van de daders te vinden. 

Tot nu toe is dat voor zover bekend nog niet gelukt. Geregeld verschijnen op de Belgische tv-schermen oproepen van de politie om inlichtingen, maar tevergeefs. De overval vrijdag in Beersel lijkt wel een brutale reactie op de extra inzet van de politie-diensten.

De politie en rijkswacht zelf beginnen zich langzamerhand ook zeer onveilig te voelen bij de recente golf van geweld waar ook rijkswachters vaak het slachtoffer van worden. Belangenverenigingen van de politie dringen bij de regering aan op een zwaardere bewapening en een ruimere interpretatie van het recht op "wettige zelfbescherming", waardoor belaagde rijkswachters eerder mogen terugschieten. Op 16 oktober zal in Brussel voor een betere uitrusting van de rijkswacht zelfs betoogd gaan worden.

Bron: Leidsch Dagblad | 10 oktober 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

Een aantal reacties na de overval op Dekaise in Waver.

Trois réactions à noter aussi après cette double fusillade [overval Dekaise en schietpartij in Hoeilaart] au cours de laquelle un policier a été tué et deux gendarmes blessés.

Celle du syndicat national du personnel de la gendarmerie et du syndicat de la police qui constatent que, depuis près de six ans, les ministres de l’Intérieur et de la Justice n’ont pas encore examiné le mémorandum relatif à la protection de la population et à la sécurité des policiers et des gendarmes. Les deux organisations exigent aussi la convocation du comité interministériel ‘Sécurité violence’ et demandent à y être représentés.

Réaction également d’Infor-Justice dont le président M. Payfa estime que le pouvoir judiciaire doit agir avec plus de fermeté.

Enfin le procureur du roi de Nivelles et le juge d’instruction chargé du dossier demandent que des éléments relatifs à la progression de l’enquête ne soient pas publiés sans leur accord.

Bron: Le Soir | René Haquin | 5 oktober 1982

7

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

(...) De aangerichte bloedbaden zijn voor de Belgische Rijkswacht opnieuw aanleiding om bij het kabinet aan te dringen op nieuwe wapens, meer personeel en een verruiming van het recht op zelfverdediging. Verontruste Rijkswachters verwijten de regering dat zij de misdadigers moeten bestrijden met te lichte wapens. Tegenover de zwaarbewapende moordenaars in Waals-Brabant moet de Rijkswacht het opnemen met een verouderd 7.65 mm pistool. Sommige Brusselse taximaatschappijen beschikken ook over betere communicatiemiddelen dan de politie.

"Wij beschermen de bevolking, wie beschermt ons" was de leus waarmee ongeveer duizend Rijkswachters demonstreerden in Brussel. Na een minuut stilte voor de vermoorde collega''s zei Rijkswacht brigadecommandant Saint Viteux in een emotionele toespraak: "Ik ben voor alles een commandant die bang is zijn mannen niet terug te zien na een opdracht. Ik ben ook een vader waarvan de zoon onlangs werd toegetakeld alleen omdat ik een gendarme ben. Ik ben ook een echtgenoot die angst heeft om in dienst te worden gedood, niet omdat ik bang ben om te sterven, maar omdat ik gekweld wordt door het idee dat mijn vrouw en kinderen onbeschermd zullen achterblijven."

Bron: Reformatorisch Dagblad | 22 oktober 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

Merovinger wrote:

Milieu bang van dolle doders – Gangsters van Ohain vermoordden reeds negen mensen – Iedereen bang van ijskoude moordenaars

Sinds een jaar nu al, zijn in het centrum van het land gekke en niets ontziende moordenaars aan het werk. De doders, van wie men noch de identiteit kent, noch degelijke persoonsbeschrijvingen heeft, zijn zo gevaarlijk dat zelfs in het milieu alle verklikkers zwijgen. De moordenaars worden verantwoordelijk geacht voor de moord op zeker negen mensen, van wie de laatste restauranthouder Van Camp is.

(…) Opmerkelijk in heel de zaak is trouwens het complete stilzwijgen dat ter zake binnen het Brusselse milieu heerst. De 'klassieke tipgevers' heten er 'stom te zijn'. Zij vrezen allicht het lot te moeten ondergaan van de tot dusver negen slachtoffers van de ijskoude moordenaarsbende.

Intimidatie ten aanzien van mogelijke tipgevers is allicht ook de verklaring voor de geheimzinnige schietpartij tussen achtervolgende auto’s in januari van dit jaar op het grondgebied van Koekelberg, Molenbeek en Anderlecht. Het doelwit van de gangsters kwam er toen met een doorzeefde wagen vanaf. Een verwittiging die blijkbaar haar doel niet heeft gemist.

Bron: Het Nieuwsblad | 5 oktober 1983

Lees ik dit nu goed? Ik zie hier een niet-gedocumenteerd feit dat mogelijks uitgevoerd is door de bende? Ik heb even in "Andere feiten" en "1983" gekeken. Maar ik heb hier niets over gevonden. Indien dit gebeurt is, zal hier toch wel een PV over gemaakt zijn?

  • Wie zat er in de schietende auto en wat voor een auto was dit?

  • Wie werd er beschoten?

  • Met welke munitie werd er gevuurd?

  • Zijn er foto's van de beschoten wagen?

9

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

Deze staat hier toch vermeld? » Forum

Re: Reactie politici en ordediensten in 1983

Nee. Ik heb het niet zozeer over de moord op Van Camp. Ik heb het over het laatste stukje:

"Intimidatie ten aanzien van mogelijke tipgevers is allicht ook de verklaring voor de geheimzinnige schietpartij tussen achtervolgende auto’s in januari van dit jaar op het grondgebied van Koekelberg, Molenbeek en Anderlecht. Het doelwit van de gangsters kwam er toen met een doorzeefde wagen vanaf. Een verwittiging die blijkbaar haar doel niet heeft gemist."

Ik had mijzelf beter moeten uitdrukken, mijn excuses!