Het lijkt erop dat het forum de laatste maanden gekaapt wordt door een aantal figuren die het gebruiken als platform voor hun eigen idiote samenzweringstheoriën.

Allez, we zijn weeral vertrokken, heeft nog lang geduurd ...

83

Bossi wrote:

We hebben het dossier toch al de andere richting uitgekregen. Dit was nodig.

We mogen toch eens lachen hé Bossi?

Bossi wrote:

Dit teneinde echter alle slachtoffers hun rechten en andere mogelijke nadelige gevolgen die uit de feiten voortspruiten optimaal te waarborgen, zonder enige nadelige erkentennis van hunnentwege, doch integendeel, onder alle voorbehoud, zowel in rechte als in feite.

Euhh?

Bossi wrote:

Het hoeft echter ook geen betoog, indien zulke opeenvolgende feiten van obstructies in een gerechtelijk onderzoek zich blijven voordoen, er iemand de verantwoordelijkheid dient te nemen met het oog een einde te stellen aan het ontoelaatbaar en uitvoerend verwerpelijk rechtssysteem.

En daar bedoel je dus jezelf mee?

Bossi wrote:

Mijn schrijven dat een verder gevolg heeft gehad, was inmiddels een zeer duidelijke voorbode voor het Parket Generaal te Luik.

Evidemment, daar durft niemand aan te twijfelen (sic) ...

Bossi wrote:

Indien ik bekijk op welke wijze ik eveneens medewerking en steun bekom, ook buiten mijn ambtelijke beroepsbezigheden, meen ik te mogen zeggen dat uw uitspraak over frustraties volledig de mist ingaan en wegdwarrelen over de eeuwige jachtvelden heen.

To the point; het gaat u niet om de 'echte' slachtoffers maar om persoonlijke frustraties in uw werkmilieu (kunnen wij niet aan doen).

Wel we zullen wel zien wanneer al die aanhoudingen waar u dus de verantwoordelijkheid voor nam en ondertussen al lang moesten gebeurd zijn zich nu eindelijk gaan realiseren ...

Je bent aan't zweven Bossi. Kan gebeuren.

Tueries du Brabant: trente nouveaux enquêteurs doivent élucider le mystère

Avec la fédéralisation de l’enquête, les victimes ont bon espoir pour la suite.

L’enquête continue dans l’affaire des tueries du Brabant, nom donné à cette série de crimes et de braquages sanglants qui s’est tenue au milieu des années 80. Au moins 28 personnes ont perdu la vie sans que jamais les auteurs n’aient été retrouvés.

(...)

Durant ces deux sessions d’information, rien n’a été avancé sur le fond du dossier. Mais on sait par contre que l’équipe des enquêteurs va se renforcer : quatre magistrats fédéraux, deux pour l’enquête et deux pour le suivi des victimes, et un team de policiers et d’experts en criminologie qui va passer de 10 à 30 personnes dans le courant du mois. "Ils ont aussi annoncé qu’ils allaient suivre une nouvelle stratégie, qu’ils n’ont pas voulu détailler bien sûr, mais qui nécessite une plus grosse équipe. Nos clients ont d’ailleurs été réentendus il y a quelques semaines."

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Merovinger wrote:

Ik heb ondertussen nog tweemaal contact gehad met de cel, meer bepaald op 27 januari 2017 en 17 maart 2017. Mijn dossier ligt nog altijd tussen de vele stapels op hun bureau. Ze zijn er nog maar met drie dus is het moeilijk werken. Er zou wel al een eerste ondervraging zijn gebeurd maar ik heb geen idee of dit al iets heeft opgeleverd.

In tegenstelling tot Chronos beweer ik niet dat ik de zaak opgelost heb. Wel heb ik een bijzondere toevalligheid en mogelijks verband met een aantal reeds geciteerde personen ontdekt waarop verder onderzoek noodzakelijk is.

vleermuisje1971 wrote:

Merovinger, is er al wat bekend over het bovengenoemde? Heeft het bovengenoemde wat uitstaan met nieuws van de laatste dagen?

Merovinger wrote:

Ikzelf heb geen verdere feedback meer gekregen van de CWB, maar dat lijkt mij ook normaal. Ik verwacht niet dat ze mij gaan opbellen om te zeggen wat ze met de info aan het doen zijn of gedaan hebben. Ondertussen heb ik een paar weken geleden wel een aantal burgerlijke partijen op de hoogte gebracht van mijn info. Zij vonden de info ook interessant en gaan dit verder discreet doch strikt opvolgen via hun advocaat. Ik heb daar alle vertrouwen in. En neen, het heeft niets met de piste van de laatste weken te maken.

Het toeval wil dat ik net gisteren nog contact heb gehad met een zeer vriendelijke speurder van de cel aangaande de elementen die ik in het verleden doorgegeven heb. Hij wist mij te vertellen dat er ondertussen al een aantal onderzoeksdaden verricht zijn geweest i.v.m. deze piste maar dat er nog een aantal elementen verder moeten onderzocht worden. Nu het speurdersteam versterkt is en de nieuwe mankrachten effectief aangekomen en begonnen zijn in de CWB, worden de openstaande tips en dossiers de komende weken verdeeld onder de speurders waaronder mijn info. Er is nog altijd hoop dat er hierdoor een concreet element zou gevonden worden.

86

Koen Geens gaf vandaag meer uitleg over de huidige samenstelling van de Cel Waals Brabant. Het onderzoeksteam bestaat uit:

(...) Et Koen Geens d’insister sur le sérieux avec lequel la nouvelle “team” d’enquête travaille. Trente enquêteurs composent la cellule d’enquête et sont opérationnels à plein temps.

“Il y a un responsable de l’enquête et un adjoint qui travaillent avec cinq équipes. Les quatre premières se voient attribuées certaines parties de l’enquête qu’elles sont chargées d’examiner pleinement et chaque équipe connait donc parfaitement une partie du dossier”.

Et le ministre d’ajouter que l’ordre dans lequel les investigations sont menées est déterminé par le juge d’instruction en concertation avec les chefs d’équipe des différents groupes. La cinquième équipe qu’on appelle l’équipe d’appui se penche plus précisément sur l’analyse des pièces à conviction et sur l’énumération des indications qui parviennent aux enquêteurs. Outre ces cinq équipes, il y a deux analystes et deux assistants analystes qui viennent en appui de la cellule.

Pour finir, il y a aussi ce qu’on appelle les “experts”, il s’agit de chefs d’enquête pour des pans d’enquête qui ont été menés à l’époque mais qui ont été clôturés tout en présentant toujours un lien étroit avec le dossier. Ces experts examinent donc le dossier en fonction des constats ou des conclusions qui avaient été traitées ou tirées à l’époque. A Charleroi, désormais sous l’égide du parquet fédéral, un vaste plan d’investigation a été élaboré et une stratégie ciblée est suivie.

Le ministre Geens a précisé aux parlementaires qu’il avait pleine confiance dans la nouvelle équipe. “Les équipes d’enquête abattent un travail incroyable pour parvenir à des résultats et c’est après une analyse approfondie des différents éléments de l’enquête qu’il sera possible d’adapter en connaissance de cause la taille des différentes équipes. Dans la foulée de la stratégie qui a été développée, il est donc question de faire le maximum pour mettre en évidence la réalité des faits et c’est dans ce contexte qu’il m’a été m’a dit qu’il serait possible de mener un procès d’ici trois ans”.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Tijdens de gedachtewisseling op 8 mei 2018 met Koen Geens over het bendeonderzoek in de Commissie van Justitie, werd ook de samenstelling van het nieuwe speurdersteam en de werking van de CWB besproken. Ik herneem hieronder de discussie die hierover werd gevoerd. Het volledige verslag van de gedachtewisseling kan je hier lezen » Forum

Minister Koen Geens: Le 6 février dernier, je vous annonçais le renforcement de l'équipe d'enquête tant au niveau des services de police qu'au niveau de la justice. Ce renforcement est concrétisé. Ceci signifie que maintenant – ou à très court terme – 30 enquêteurs et analystes sont opérationnels à plein temps. 

Op vraag van de heer Van Hecke geef ik enige toelichting bij de onderzoekscel. Er is één verantwoordelijke en één adjunct voor de onderzoekscel. Er wordt gewerkt in vijf teams. De eerste vier teams krijgen elk voor zich bepaalde onderzoeksonderdelen die zij volledig uitwerken, waardoor elk team een deel van het dossier perfect kent.

De volgorde waarin de onderzoeken worden uitgevoerd, wordt bepaald door de onderzoeksrechter, in samenspraak met de verantwoordelijken en de teamchefs van de verschillende groepen.

Het vijfde team, dat wij steun/appui noemen, richt zich vooral op de verdere analyse van de overtuigingsstukken, alsook op het oplijsten van de binnengekomen informatie en de binnenkomende tips.

Naast die vijf teams zijn er op dit ogenblik twee analisten en twee assistent-analisten aan het werk.

Ten slotte zijn er ook de zogenaamde experts. Dit zijn enquêtechefs van de onderzoeken die destijds werden gevoerd en waaraan reeds een einde is gekomen, maar die nog steeds een nauwe band met het dossier hebben. Zij bekijken het dossier vanuit de bevindingen die zij eertijds in hun dossier hebben gedaan.

La contribution du parquet fédéral est également un fait acquis depuis la fédéralisation de l'enquête il y a quelques mois, en étroite concertation avec le juge d'instruction. À Charleroi, un vaste plan d'investigation a été élaboré et une stratégie ciblée est suivie.

(…)

Het onderzoeksteam en het gerecht werken dus bijzonder hard om tot resultaten te komen. Het is precies na een grondige analyse van de diverse elementen van het onderzoek dat met kennis van zaken de grootte van het speurdersteam en de profielen van de speurders konden worden vastgesteld.

In navolging van de uitgewerkte strategie en het onderzoeksplan bestaat de wil en de overtuiging om de waarheid, al dan niet volledig, aan het licht te brengen. In die context hebben de betrokken personen mij gezegd dat zij de zaak binnen dit en drie jaar tot een proces willen brengen.

(…)

Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): U antwoordde daarnet reeds op vragen. Sta mij toe nog een paar kleine opmerkingen te maken.

Wat de samenstelling van het onderzoeksteam betreft, bedankt voor de informatie. Ik begrijp dat het team nu volledig is samengesteld, zoals u ook eerder had aangekondigd.

Wat nieuw is voor mij, is dat er ook experts die destijds al aan het dossier hebben gewerkt, deel van uitmaken. Zij hebben, zoals u het omschreef, een nauwe band met het dossier. Ik leid daaruit af dat het gaat over speurders die vroeger reeds aan het dossier hebben gewerkt en nu opnieuw werden opgevist. Kunt u eventueel toelichting geven bij de redenen waarom men specifiek op hen een beroep doet? Als zij zo goed zijn en zo’n waardevolle bijdrage kunnen leveren, waarom werden zij destijds dan uit het team gezet? Zijn er voldoende garanties dat die speurders, die lang bepaalde pistes volgden, de gegevens ook met nieuwe inzichten en met een frisse kijk zullen benaderen? Lopen wij niet het gevaar dat wij opnieuw in de oude pistes verzeild geraken?

(…)

Minister Koen Geens: Mijnheer Vanden Burre, word ik in mijn uitspraak gesteund door de onderzoekers?

Oui, je suis soutenu par la cellule, monsieur Vanden Burre. En effet, les enquêteurs ne travaillent pas pour rien. Il n'entre pas du tout dans mes intentions de créer de faux espoirs. Mais j'invite les gens à prendre un peu de distance et à faire preuve de sérénité par rapport au dossier en ne multipliant pas les déclarations dans la presse. Je regrette énormément que cela se soit produit le jour où je me trouvais à Paris et que M. Peeters ait dû répondre à ma place. Arrêtons les déclarations et ayons confiance dans cette cellule et ces enquêteurs qui – je vous l'assure – sont très compétents, formidables et travaillent comme des fous. Si eux ne peuvent pas résoudre la question, cela se fera peut-être par le biais de la loi Repentis: quelqu'un déclarera peut-être un jour quelque chose.

(…)

Wat betreft de samenwerking en de experts, het volgende. Op dit ogenblik, en ik verklap daarmee geen geheim, pakt de mayonaise zeer goed. Dat wil zeggen dat de onderzoeksrechter van Charleroi, de mensen van het federaal parket en de enquêteurs in een bijzonder goede sfeer samenwerken. De experts van voorheen, over wie u sprak, mijnheer Van Hecke, zijn soms mensen die de pensioenleeftijd nabij zijn, maar die het dossier bijzonder goed kennen en die geen valse pistes bewandelen. Door hun kennis van het verhaal kunnen zij een bijzondere bijdrage leveren tot de oplossing.

Bron: Verslag Commissie van Justitie nr. CRIV 54 COM 888 | 8 mei 2018

Ben wrote:

In januari 1987 werd het Bende-dossier van Nijvel naar Charleroi overgebracht. Dit gebeurde na een vonnis van het Hof van Cassatie. In 1990 gebeurde hetzelfde met de dossiers van Delta-Cel. Deze werden na een vonnis van het Hof van Beroep van Gent overdragen aan de onderzoekscel in Charleroi. Vanaf dat moment was de Cel Waals Brabant als enige verantwoordelijk voor het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Tot op heden zijn zij - net zoals hun voorgangers - er niet in geslaagd om het dossier op te lossen.

Meer info over de Cel Waals Brabant vind je op de website » Onderzoek

Er bestond al een CBW (Centre Brabant Wallon) in december 1985. Het CWB was toen nog gevestigd in de Leuvensestraat in Brussel. Al in december 1985 werd door het CBW geopperd om het onderzoek over de overval in Aalst weg te halen van het parket van Dendermonde wegens de vele perslekken door dat parket en om het onderzoek snel toe te vertrouwen aan de CBW. Dat is dus lang vooraleer er sprake was van het onderzoek door Dendermonde naar Patrick Haemers, WNP, groep Dyane, Jean Bultot, Brusselse criminelen, enz ....

Dossier-Aalst wordt afgenomen van Dendermonde

Bij het CBW aan de Leuvensestraat te Brussel is men boos. En men hoopt dat het parket van Dendermonde zo vlug mogelijk ontvoegd zal worden wat betreft de overval op de Delhaize te Aalst.

Het CBW is het Centre Brabant Wallon, waar leden van de rijkswacht, de B.O.B. van Brussel en Nijvel, de gerechtelijke politie ook van beide arrondissementen, in de beste sfeer en nauw samenwerken om de zaak van zogenaamde ‘Bende van Nijvel’ te kunnen oplossen. Ook leden van andere korpsen, waar de bende misdaden zou hebben gepleegd, zijn in het CBW gedelegeerd, bijvoorbeeld leden van de gerechtelijke politie van Aalst.

In dat CBW nu is men zeer boos omdat sinds de overval van Aalst heel wat is uitgelekt over het onderzoek, naar de pers toe. Volgens de speurders moet de pers in dit stadium van het onderzoek zo discreet mogelijk zijn. De lekken, zo menen de speurders, komen van het parket van Dendermonde. Dit parket kwam er zaterdag trouwens rond voor uit dat het safari-hoedje van de ‘reus’ was teruggevonden en dat het toch enige informatie bevatte, o.m. wat betreft de bloedgroep en de haardos van de ‘reus’ (*).

Als ‘straf’ wordt het dossier-Aalst eerstdaags afgenomen van Dendermonde en gevoegd bij het al omvangrijke dossier van Nijvel, dat door de speciaal samengestelde CBW-groep wordt behandeld. De speurders hopen zo de lekken te dichten.

Wat de mogelijke herrijzing van Heinrich Toumaniantz betreft, de derde kandidaat-reus, zei ons een commissaris: “Dat is larie en apekool. Die man is morsdood sinds 1979” (**).

Bron: Het Laatste Nieuws | 3 december 1985

(*) Dit is een reactie op volgend artikel over de vondst van het hoedje » Forum

(**) Dit is een reactie op volgend artikel over de piste Toumaniantz » Forum

Het nieuws rond de afwijzing van Bonkoffsky als reus en de reportages van Faroek en RTL waren vorige week in de kamercommissie Justitie het onderwerp voor vragen aan minister Koen Geen.

Samengevoegde vragen van
-    mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "de wet op de spijtoptanten en het gebruik ervan in het onderzoek naar de Bende van Nijvel" (nr. 27531)
-    mevrouw Sarah Smeyers aan de minister van Justitie over "de Bende van Nijvel" (nr. 27533)

De voorzitter: Mevrouw Smeyers is niet aanwezig voor het stellen van haar vraag.

Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, vorige week was er weer veel te doen omtrent de Bende van Nijvel. Het federaal parket schrapt Christiaan Bonkoffsky als de Reus van de Bende van Nijvel. Dat is zeer vreemd aangezien procureur-generaal Christian De Valkeneer een jaar geleden 100% zeker was dat hij wel de Reus was. Kort daarna was de heer De Valkeneer niet langer het hoofd van het onderzoek, het federaal parket nam het commando over.

Bij het federaal parket is men ervan overtuigd dat er is geknoeid met het dossier. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er werd gesjoemeld met een vondst in het kanaal van Ronquières in 1986. Een jaar eerder werd er namelijk op dezelfde plek helemaal niets gevonden.

Het nieuw speurdersteam hoopt met een nieuwe oproep naar getuigenissen het onderzoek in een stroomversnelling te brengen. In het programma Faroek op VTM, vorige week, deed het parket een oproep naar informatie. Het parket hoopt specifiek op informatie omtrent een Volkswagen Golf, een lid van de Bende van Nijvel met opvallende wijn- of geboortevlek en omtrent de duikactie in het kanaal in Ronquières. De dag na de aflevering zouden reeds 72 nieuwe tips zijn binnengelopen. Hopelijk kan men, mede door de nieuwe wet op de spijtoptanten en deze tips, vooruitgang boeken in dit onderzoek.

Wanneer krijgen wij een update over de stand van zaken in het onderzoek naar de Bende van Nijvel? De vorige dateert al van 8 mei laatstleden? Is er al gebruik gemaakt van de wet op de spijtoptanten in dit dossier? Zo ja, heeft dit nuttige informatie opgeleverd?

Minister Koen Geens: Mevrouw Lambrecht, eerst en vooral moet ik meedelen dat ik over de concrete inhoud, de vooruitgang en de resultaten van de onderzoeksdaden en het lopend gerechtelijk onderzoek geen informatie kan en mag verstrekken. Ik zou daarmee niet alleen het geheim van het onderzoek schenden maar ook de strategie en de vooruitgang belemmeren. Ook kan dit collusiegevaar met zich meebrengen. Ik zal met de leden en de voorzitter van de commissie afspreken wanneer het gepast is om een volgende stand van zaken te geven. Rekening houdend met wat ik u zonet meedeelde zal dit ook gebeuren in overleg met de gerechtelijke autoriteiten.

De informatie die ik u nu kan geven is afkomstig van het federaal parket. Zoals werd aangegeven in de uitzendingen van het programma Faroek en van de RTL, concentreert het onderzoek zich thans op de materiële feiten, onder meer de in beslag genomen goederen, documenten en wapens, vingerafdrukken, de DNA-sporen en de verstrekte alibi's. Het onderzoek wil zich namelijk hoeden voor veronderstellingen en hypotheses die feitelijke grondslag missen.

De vraag of er al gebruik is gemaakt van spijtoptanten behoort tot het geheim van het onderzoek. In de nieuwe wetgeving op de spijtoptanten is bepaald dat de inzet van een spijtoptant enkel kan worden bevestigd indien er met deze een akkoord bestaat.

Wat de identificatie van de zogenaamde reus betreft deelt het federaal parket mij het volgende mee:

"Uit het onderzoek dat tot op heden werd gevoerd, zijnde verhoren, vergelijking van DNA en analyses van de verklaringen, blijkt dat er geen enkel bewijs, zelfs geen enkele ernstige aanwijzing bestaat dat de heer Bonkoffsky als dader voor de feiten of sommige feiten of een feit die/dat aanhangig zijn/is bij de onderzoeksrechter te Charleroi in aanmerking komt".

Over de manipulatie van het bewijsmateriaal en de daders ervan deelt het federaal parket mij mee dat dit volop wordt onderzocht. De mogelijke gevolgen voor deze personen zijn dat hun daden van uitvoering, aanzetting of voorbereiding kunnen leiden tot strafbare deelneming, dat is mededaderschap of medeplichtigheid.

Over de informatieverstrekking aan de slachtoffers laat het federaal parket mij het volgende weten:

"Het federaal parket meent dat op dit ogenblik geen nood bestaat om een nieuwe vergadering met de slachtoffers te organiseren. Het gerechtelijk onderzoek is volop gaande. Voor bepaalde aspecten werd de hulp van het publiek ingeroepen, dit via de media in Vlaanderen en Wallonië. Van een aantal andere aspecten van het onderzoek werd melding gedaan, bijvoorbeeld het DNA-onderzoek in Lyon, de nadruk die wordt gelegd op de materiële bewijzen. Het is het belang van het onderzoek en zijn evolutie en gezien het beroepsgeheim thans niet mogelijk om uit te leggen op welke personen, pistes en situaties onderzoeken worden uitgevoerd".

Annick Lambrecht (sp.a): Mijnheer de minister, ik heb er alle begrip voor dat u niet altijd alles kunt zeggen. Ik meen echter dat het aangewezen is om terug een update te geven, zeker als er zoveel in de pers verschijnt. Zo kan men heel wat speculatie wegnemen en zeker ook het idee dat er niet hard wordt voort gewerkt om opheldering te kunnen verschaffen.

Het incident is gesloten.

Bron: Verslag Commissie voor de Justitie nr. CRIV 54 COM 994 | 7 november 2018

90

De Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft deze week versterking gekregen van tien speurders uit andere provincies. Door de zware drugsonderzoeken en belangrijke moordzaken, zoals die naar de glazenwasser Stephaan Du Lion, zat de FGP op haar tandvlees.

De detachering is een beslissing van de nieuwe directeur-generaal Eric Snoeck. Hij wil dat FGP Antwerpen een tandje bijsteekt in de (financiële) strijd tegen de drugsmaffia. Aan Waalse kant versterkt hij de FGP van Charleroi om het onderzoek naar de Bende van Nijvel een extra impuls te geven. “Door de extra mensen kunnen wij intern verschuivingen doorvoeren en zo het team dat onderzoek doet naar de glazenwasser, versterken. Dat team moet een aantal oudere zaken opnieuw onderzoeken en dat gebeurt het best met speurders die niet van nul moeten beginnen”, zegt gerechtelijk directeur Stanny De Vlieger van de FGP Antwerpen. (...)

Bron » www.hln.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube