41

Een lijst van wat we met zekerheid weten is een goed idee.

Momenteel wordt op internet gedebateerd over of de mh17 brokstukken eigenlijk niet van de mh370 zouden zijn, die men daar zou neergelegd hebben zonder dat er een crash plaatsvond of een vliegtuig zou neergeschoten zijn. Bewijs aan de hand van fotos en nog andere, vele, details.

Zo zie je maar dat je over alles boompjes kan opzetten.

42

Als je denkt dat Calmette er bij betrokken is, zit je via Menassa en zijn gravin, linea recta bij Toumaniantz. Ik zie niet in wat dat zou afdoen van de piste De Pomp. Maar vooruit, de onderzoekers weten het beter, al sinds 1988 ongeveer.

Bovendien... Dat Tinck door en door te koppelen is aan Elsene, is hoopgevend, want daar ligt naar alle waarschijnlijkheid de basis en daar liep Toumaniantz wel degelijk rond.

Eind jaren 70/begin jaren 80 heeft men niet alleen in Bertembos, maar ook op verschillende andere locaties graafwerken uitgevoerd om het lichaam van Toumaniantz terug te vinden. Als ik me niet vergis heeft men ook de tuin van Robert Van Oirbeek, ergens in de buurt van Oud-Heverlee, onderzocht.

44

Heinrich Toumaniantz, alias Guenaldy Sokolovski. Of is het andersom, Sokolovski de echte naam en Toumaniantz de alias? Is Sokolovski een Poolse naam?

Hou ook in gedachten dat valse papieren maken aan de start ligt van de carrière van Przedborski. Dus mij zou het helemaal niet verbazen als Sokolovski de echte naam is en Toumaniantz de valse.

Sokolovski: CCCP, vader in het Rode Leger.

Sokolovsky werd door een zekere Toumaniantz geadopteerd -> verandering van naam. Heinrich heeft hijzelf gekozen.

Indien hij in jaren 80 nog leefde ... Marceline Monsieur lijkt me ook iets voor Toumaniantz.

48

Alweer een bizarre toevalligheid: Eén van de topcommissarissen van het Hoger Comité van Toezicht, die zich publiek uitsprak over het Bende van Nijvel-onderzoek, is een zekere Sofie Sokolowsky.

Toumaninatz heeft een zus, Tamara, langs zijn adoptieve familie. Ik weet niet of ze een half zus is. Zijn biologisch vader, Sokolovoski, is in 1954 in Dien Bien Phu gestorven. De info hier boven staan op de forums. Wanneer is die Sofie Sokolovky geboren? Niet dezelfde spelling.

Ben wrote:

In de weekendeditie van de krant De Morgen van 13 Juli 2008 staat het levensverhaal van Heinrich Toumaniantz, alias Guenaldy Sokolovski, alias Genady diLonghi, alias ...

Dat verhaal/fabel over Toumaniantz kwam al in december 1985 ter sprake in de media.

Overleed hij in 1980?

Is de onvindbare ‘reus’ van de Bende van Nijvel in werkelijkheid een gangster die in de herfst van 1980 in nog steeds onopgehelderde omstandigheden verdween en zogezegd bij een afrekening in het milieu werd uitgeschakeld? De Belgische recherche houdt er thans rekening mee dat de hoofdverdachte Heinrich Toumaniantz heet, die beantwoordt aan de beschrijvingen van getuigen van de roofovervallen op warenhuizen. Hoewel hij werd opgegeven als ‘overleden’, werd zijn lichaam nooit gevonden.

Toumaniantz was een oud-polytechnicus aan de Franstalige Brusselse universiteit ULB maar begon warenhuizen te overvallen in de jaren zeventig. Hij maakte zelfs deel uit van de bende van Somville, Anthémus en Royen. Toumaniantz, een imposante figuur die makkelijk met een pistool zwaaide, bracht ook enkele jaren door in de gevangenis. Bij een duistere afrekening in het bos van Heverlee zou de gangster zijn doodgeschoten en ergens begraven zijn. Ondanks de opgravingen en het zoekwerk van de Leuvense gerechtelijke politie in 1980 en 1981 werd zijn lijk nooit gevonden.

Bron: Het Laatste Nieuws | 2 december 1985

(…) Wat de mogelijke herrijzenis van Heinrich Toumaniantz betreft, de derde kandidaat-reus, zei ons [de journalist] een commissaris: “Dat is larie en apekool. Die man is morsdood sinds 1979”.

Bron: Het Laatste Nieuws | 3 december 1985