1

Operatie Ginungagap was een operatie binnen WNP om grote warenhuizen te verkennen. Het diende als voorbereiding voor wat Latinus omschreef als 'les grand évènements'. Hieronder een getuigenis van Michel Libert over Operatie Ginungagap:

"De raids tegen de Colruyts en de Delhaizes, dat kwam van bij ons. Dat groot offensief was binnen Westland New Post voorbereid. Dat was wat Paul Latinus als 'les grands évènements' had aangekondigd. Ik kan het weten want ik heb zelf moeten meewerken aan de Operatie Ginungagap".

(...)

"Thans ben ik ervan overtuigd dat de overvallen op de grote warenhuizen van bij ons kwamen. Ca venait de chez nous. Ik was een tijd uitgeschakeld, opgesloten in de gevangenis in die dagen, maar ik heb toch veel meegemaakt."

"Zo kwamen Paul Latinus en Karel Delombaerde mij weghalen van een scoutskamp. Voor mij was dat een bevel, ik volgde hen. Ik had het gevoel dat ze mij toen vooral aan andere mensen wilden tonen, die mij in de gaten moesten houden. Een duidelijke uitleg kreeg ik niet. Wel spraken beiden over 'les grands évènements' die op til waren en waarvoor alle secties zich paraat moesten houden."

"Ik werkte in de GB in Kraainem, halftijds, toen ik daar een man van WNP opmerkte. Kraainem was een van de mikpunten van de Bende. Men verwachtte zich aan een overval. Er zaten scherpschutters op het dak. Toen is daar een Golf GTI met vier man aan boord de parking komen opgereden. Zij aarzelden, maakten rechtsomkeer en gingen er vandoor. Alles was afgegrendeld ... behalve de Ring en zo konden ze ontsnappen."

"Voordien was WNP ingeschakeld. In het kader van de 'Operatie Gigungagap' hadden wij bevel gekregen informatie te verzamelen over grote warenhuizen. Ik kan niet zeggen van wie dat bevel uitging (*). Bevelen waar nooit genaamtekend. Wij ontvingen een ODM, een ordre de mission. Om de authenciteit daarvan te controleren zat er een wiskundige formule in, die wij met onze Rosenbergschaal konden ontleden."

"Ik heb daar ook aan meegewerkt. Van enkele grote warenhuizen heb ik toen een beschrijving doorgegeven van de ligging, de verkeerssituatie, het aantal kassa's, de bewaking. En toen volgend de 'grote gebeurtenissen'.

Bron: De Post | 24 november 1989

(*) Volgens mij weet Libert zeer goed van wie het bevel uitkwam, er is zelfs een grote kans dat hij dat bevel zelf heeft gegeven.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Geen idee wat 'Gigungagap' wil zeggen, daarom heb ik het even opgezocht:

De Ginnungagap (de afgrond van ginn; Oudnoors ginn, tover, magie, het komt overeen met het Sanskriet tat dat dat betekent) is de kloof van schijnbare leegte, materievrije ruimte, niets of vacuüm uit de Noordse mythologie. De kloof wordt nadien ook Himthusen genoemd maar komt voor als oorspronkelijke gapende afgrond in het scheppingsverhaal van de Edda.

De Ginnungagap was aan het begin der tijden de ontmoetingsruimte tussen nevels en vuur, voordat de kosmos zich in deze leegte vormde. Doordat Niflheim (een nevelwereld) en Muspelheim (een vuurwereld) in het begin der tijden in de Ginnungagap bij elkaar kwamen ontstond Ymir die als materiaal voor de verdere schepping werd gebruikt. Vergelijk: Chaos.

Ginnungagap in de Edda

Völuspá over het begin van de wereld:

In de aanvang was
het oneindige niets;
er was zand noch zee
noch zilte golven;
niet was er de aarde,
niet de hemel erboven;
gapend de chaos,
gras was nergens.

De Proza Edda verhaalt verder

'Toen de rivieren die Elivágar genoemd worden zo ver van de bron weggestroomd waren dat de ijzig koude delen in hen hard begonnen te worden, zoals smeltijzer dat uit het vuur wegstroomt, werden ze tot ijs. En toen dit ijs tot stilstand kwam en niet verder stroomde, sloeg de waterdamp die van de ijskoude massa opsteeg erop neer en bevroor tot rijp; en de ene laag rijp zette zich af op de andere, helemaal tot in Ginnungagap.'

'Het noordelijk deel van Ginnungagap werd door een zware massa ijs en rijp gevuld, met daarvóór regen en ijskoude wind. Maar in het zuidelijk gedeelte van Ginnungagap werd het lichter door de vonken en gloeiende sintels die uit Múspellsheimr kwamen aanvliegen.'

'Zoals al wat uit Niflheimr kwam koud en vreselijk was, zo was al wat in de buurt van Múspell lag heet en licht. In Ginnungagap zelf was het een luwte als bij windstil weer. En toen de hete gloed de rijp bedekte, begon die te smelten en te druppelen en in de koude druppels ontstond leven door de kracht van degene die de hitte zond, en het nam de gedaante aan van een man. Die man wordt Ýmir genoemd, maar de rijpreuzen noemen hem Aurgelmir. Van hem stammen de rijpreuzen af zoals in de Völuspá gezegd wordt.

De bakermat van het ontstaan

Ginnungagap is dus de gapende leegte waarin de werelden zich spontaan condenseren en vormen vanuit het niets. Er is scheiding of polarisatie vanuit dat neutrale niets in het warme lichte, en het koude duistere. De oerstroom van wervelende deeltjes die uit het niets lijken op te borrelen differentieert zich daarbij en transformeert tot opeenvolgende vastere vormen van energie en materie in opeenvolgende werelden.

Etymologische naamherkomst

Stentoften

Het grondwoord ginn betekent tover, magie. Het daarvan afgeleide ginnung is betovering en de Vanen worden ginnregin of magische machten genoemd. De oerruimte was dus vol krachten die nog geen goddelijke orde hadden.

Ginn is overigens een woord dat met name in het religieuze of spirituele taalgebruik vaker voorkomt. Ginnheiligar zou zoveel als met heilige kracht betekenen. Reeds in de taal der runenmonumenten (Stentoften en Björkertorp) staan ginna- of ginnurunar (krachtrunen) vernoemd. Dr. Jan de Vries (taalkundige) stelt dat als men bedenkt dat daarnaast ook in ablaut het woord gandr als toverij staat, men mag aannemen zich hier in een magische sfeer te bevinden en dat het woord ginnungagap de mededeling is van een met magische kracht gevulde oerruimte.

Bron: Wikipedia

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

"Voordien was WNP ingeschakeld. In het kader van de 'Operatie Gigungagap' hadden wij bevel gekregen informatie te verzamelen over grote warenhuizen. Ik kan niet zeggen van wie dat bevel uitging (*). Bevelen waar nooit genaamtekend. Wij ontvingen een ODM, een ordre de mission. Om de authenciteit daarvan te controleren zat er een wiskundige formule in, die wij met onze Rosenbergschaal konden ontleden."

"Ik heb daar ook aan meegewerkt. Van enkele grote warenhuizen heb ik toen een beschrijving doorgegeven van de ligging, de verkeerssituatie, het aantal kassa's, de bewaking. En toen volgend de 'grote gebeurtenissen'.

Bron: De Post | 24 november 1989

(*) Volgens mij weet Libert zeer goed van wie het bevel uitkwam, er is zelfs een grote kans dat hij dat bevel zelf heeft gegeven.

Die Rosenbergschaal is idd onzin. Zie ook discussie in het Libert-topic. Op basis van het bericht van ddd op het Libert forum, heb ik nog even verder opzoekingswerk gedaan over die Rosenbergschaal.

Zoals ik al zei, de Rosenbergschaal is een schaal die een spectrum meet in de psychologie: zelfvertrouwen, hoe beïnvloedbaar ben je, en het authenticiteitsgevoel van iemand. (Moest in 1989 google bestaan hebben, dan had ik Libert verdacht van een snelle verkeerde Google. wink)

De meest relevante Rosenberg in dit domein:

Arnold Rosenberg is een Amerikaanse professor en computerwetenschapper gespecialiseerd in theoretische informatica, meer bepaald de complexiteitstheorie van algoritmes. Zijn werk is o.a. beschreven in dit boek » www.springer.com/gp/book/ Het is ook deels beschikbaar op Google Books.
Ik heb dat even nagelezen. Het woord encoding wordt veel gebruikt in de computerwetenschappen (video, foto's, berichten versleutelen), maar ook in de theoretische toestandsmachines om complexiteit van algoritmes te analyseren. Het betekent wel iets verschillend.

Merk op, de specialisatie van mijn werk/onderzoek in de computerwetenschappen is niet theoretische informatica, toestandsmachines of cryptografie. Maar ik gebruik die zaken wel op dagdagelijkse basis in mijn werk, en heb van al die zaken ook de basisvakken gekregen in de opleiding informatica.

Ik ga akkoord met bovenstaand artikel, en dat was ook mijn conclusie in mijn vorige forum bericht.

  • Libert heeft het order zelf gegeven,

  • of Libert kent zijn opdrachtgever wel.

Zelfs indien het Rosenberg concept dat Libert aanhaalt zou bestaan: het overdragen van een bericht van A naar B met volledige anonimiteit en ook het authenticiteitsbewijs dat het van een persoon komt met een bepaalde rol, dan nog heb je een vertrouwde derde partij (Trusted third party) nodig om dat proces van overdracht succesvol uit te voeren. En Libert zou dan tenminste de vertrouwde derde partij moeten kennen en kunnen noemen. Dat is de basis van cryptografie en zogenaamde "anonieme credentials". (Anonieme bewijzen van een bepaalde rol of gezag.)

4

Bedankt om het te verduidelijken Bert. Zoals ik al zei, geen tijd om me er in te verdiepen, maar ik wilde wel de mogelijkheid openlaten dat er een verband zou zijn tussen de term die Libert gebruikt en de vele theorieën van deze Rosenberg.

Dus OK, als niemand de term Rosenbergschaal kan thuisbrengen ivm encryptie dan is er iets mis. Ofwel een verspreking waarbij hij iets anders bedoelde (denk aan de oude encyptieschijven die ook een soort schaal zijn - welke namen hebben die allemaal niet?). Ofwel inderdaad een niet zo slimme manier om de ODM's fictief elders te laten ontspruiten.

Nu, de man is nog onder ons, dus wie kan het hem vragen? Journalisten? Speurders?

Dag ddd, hij kan idd een ander soort encryptie toestel bedoeld hebben. Al lijkt mij de naam van de operatie Gigungagap, blijkbaar iets typisch Keltisch en ook oud-Scandinavisch, een belangrijke aanduiding. Extreem-rechts en "white power" groepen dwepen al lang met Rune symbolen en viking mythologie als oud-Europese culturen die de basis vormen van het "puur blanke" volk in Europa. Je vindt "Gigungagap" ook terug in heel wat extreem rechtse scandinavische metal muziek.

Je moet de oorsprong van het order dus volgens mij niet ver gaan zoeken in al te hogere regionen boven Libert denk ik. Libert zijn kennis over Keltische cultuur, en de roots van vele extreem rechtse ideeen in deze cultuurverheerlijking zeggen ook heel veel.