Bijna 33 jaar na de feiten is de zaak-Grégory opnieuw brandend actueel geworden in Frankrijk. Het is één van de meest mysterieuze en gemediatiseerde moordzaken in Frankrijk. Het verhaal begint eigenlijk al voor de moord op de jongen. De ouders van de vermoorde jongen ontvingen nl. al jarenlang dreigbrieven. Op 16 oktober 1984 wordt de vierjarige Grégory dood teruggevonden in de Vologne, een rivier in de Franse Vogezen. De jongen is aan handen en voeten gebonden. Wat volgt is een dodelijke cocktail van duistere familiegeheimen, juridische blunders en riooljournalistiek. Zo werd een tijdje een neef beticht van de moord. Ook de moeder werd jarenlang opgesloten als verdachte.

Bijna 33 jaar na de feiten is er nu een ernstig spoor naar de corbeau – een raaf of anonieme briefschrijver in het Frans– die voor en na de feiten geregeld van zich liet horen. Ondanks grafologisch onderzoek en DNA-onderzoek is de moordenaar nog altijd niet gevonden. Maar nu komt er misschien toch nog schot in de zaak. Afgelopen woensdag werden opnieuw vijf familieleden van Grégory verhoord en drie van hun vrijheid beroofd. Het zijn de grootouders langs vaderskant van Grégory, een grootoom en groottante en een tante. Grafologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de raaf wel eens meerdere raven zouden kunnen zijn en dat er achter de moord misschien een complot van verschillende familieleden schuilgaat die al jarenlang zwijgen als een graf.

Meer info » deredactie.be | www.lemonde.fr

Interessant om weten is dat de mogelijke doorbraak van deze week het gevolg is van het gebruik van de performante software ANACRIM. Het is een tool die al jarenlang gebruikt wordt door onder meer speurders van Europol en inlichtingendiensten.

In de zaak-Grégory hebben drie cold-case speurders maandenlang het dossier, dat ondertussen ook al meer dan 12.000 stukken bevat, minutieus nagelezen en uitgeplozen. Alle elementen en details werden in het softwarepakket ingevoerd. De massa aan informatie is nl. te veel voor het menselijke brein. Een computer kan daarbij helpen om deze informatie te beheren en te filteren. Gegevens die werden ingevoerd zijn onder meer namen van personen, de tijden wanneer iets door iemand is opgemerkt geweest, de exacte tijden wanneer iemand verhoord werd, de plaatsen die beschreven worden, de persoonsbeschrijvingen, telefoonnummers, notities uit dagboeken of agenda's, nummerplaten, voertuigen, enz ...

De software verwerkt alle ingevoerde gegevens. Die gigantische database kan nadien op verschillende manier bevraagd worden. Zo kan het programma bijvoorbeeld een levenslijn maken waarbij ze alle personen in ruimte en in de tijd kan positioneren of relaties tussen personen weergeven. Ook kan het programma grafische voorstellingen weergeven van elementen. Uit de analyses van de database kunnen dan eventueel nieuwe (of zelfs oude onvoldoende geëxploiteerde) hypotheses naar voor komen. In de zaak-Grégory zijn op deze manier tegenstrijdigheden blootgelegd tussen verklaringen van personen. Die tegenstrijdigheden worden nu verder uitgespit. Vandaar de nieuwe verhoren.

Meer info over ANACRIM » fr.wikipedia.com

Zie ook volgend interessant artikel waarin de werking van het programma kort uitgelegd wordt » www.lefigaro.fr

Nog wat meer duiding over Anacrim » www.challenges.fr

Merovinger, dat is heel boeiend! Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschappelijke benadering vroeger of later toch nog voor een doorbraak zal zorgen in het dossier van de Bende van Nijvel.

Merovinger zeer interessante informatie. Mischien interessant uit te vogelen of Anacrim in meerderen zaken tot oplossingen is gekomen.

Welke "zoekmachine" men ook gebruikt, je bent altijd afhankelijk van de beschikbare en correcte data en daar wringt het schoentje in dit onderzoek. Als men er bovendien nooit in geslaagd is, degelijk DNA-materiaal te verkrijgen, personen verdwenen zijn door crematie, of gevlucht zijn naar het buitenland en daar mogen blijven, zegt dit misschien iets of eerder veel onder dit onderzoek.

Snaar, eerst je even verdiepen in de materie die hier wordt aangeboden en dan schieten. Anacrim is juist ontwikkeld om de door jou genoemde bezwaren te filteren. Denk dat Ben wel ongeveer kan inschatten hoe groot het Bende-dossier is inclusief de prive-dossiers. Het dossier is te groot om door mensen nog te worden ontraffeld. Ook de opmerking over DNA verwijs ik naar de prullebak, zie de laatste post hierover.

Was zeker niet bedoeld als "kritiek". De hoeveelheid data in dit dossier is door de jaren heen een enorme brok geworden. Wil je deze data gebruiken, heb je eerst en vooral vooruitdenkende(n) databasemasters nodig, zoniet zal je verzinken in niet-pasklare "links". En wat het DNA betreft, ook hier ben je afhankelijk van wat je gevonden hebt...

Naar aanleiding van de recente uitzending van Terzake is mijn latente interesse in dit dossier weer opgewekt. De zoekacties in de putten in Adinkerke zullen zeer arbeidsintensief zijn, mede omdat het uitgangspunt zal moeten zijn om eventuele wapens zodanig te kunnen bergen dat geen enkel, zo nog aanwezig natuurlijk, spoor wordt vernietigd. Dit vereist zeer zorgvuldig werk. Ik heb enige kennis op het gebied van forensische technieken, en weet dat er altijd een mogelijkheid is dat er nog sporen aanwezig kunnen zijn. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld sporen van de PD's, waaronder hulzen van patronen, vergeleken kunnen worden met eventueel gevonden wapens. Tenzij teveel ge-oxydeerd, is dat nog mogelijk. Ik ben dus heel benieuwd wat er wordt gevonden en of dat dan ook bekend wordt gemaakt... In het kader van het onderzoek kan besloten worden om hier niets over te melden.

Ik lees hieronder ook een paar posts over Anacrim. Zeer goed programma. Vergt heel erg veel handwerk, maar alles zou in zo'n programma moeten worden ingevoerd en eens bekijken wat daar uitkomt. Ben het wel eens met één van de posters hieronder dat je het risico loopt dat er valse of fake info wordt ingevoerd. Dat kan dan wel essentieel zijn voor de uikomst, maar nogmaals, ik denk dat men dit niet gaat doen want het vergt enorm veel werk, bijna onoverzichtelijk denk ik dan.