Topic: Boek: Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "Bende van Nijvel"

Dit is het onderzoek van Cyrille Fijnaut en Raf Verstraeten over de problemen bij het gerechtelijk onderzoek rond de Bende van Nijvel » pure.uvt.nl

Fijnaut, C. J. C. F., & Verstraeten, R. (1997). Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "bende van Nijvel": De rapporten ten behoeve van de parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de "bende van Nijvel". (Samenleving, criminaliteit en strafrechtspleging; No. 10A-B). Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Re: Boek: Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "Bende van Nijvel"

Werner wrote:

Dit is het onderzoek van Cyrille Fijnaut en Raf Verstraeten over de problemen bij het gerechtelijk onderzoek rond de bende van Nijvel.

Thanks! Ziet er razend interessant uit. Twee turven, maar ik zet er meteen m'n tanden in!

Re: Boek: Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "Bende van Nijvel"

*kuch kuch* deden Fijnaut en Verstraeten ook niet lacherig over het Humo-artikel waarin Temse met de rijkswacht in verband wordt gebracht? Ze hebben nooit het volledige dossier gelezen ... (Maar ja, wie wel?)

Re: Boek: Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "Bende van Nijvel"

Cyrille Fijnaut is hoogleraar (KUL Leuven en Univ van Tilburg) en nationaal en internationaal vermaard wetenschapper op het vlak van criminologie en strafrecht.

Uit zijn boek"Over Grenzen":

Hij werd door de jonge minister van justitie Stefaan de Clerck op 18 November 1995 uitgenodigd om het strafrechtelijk onderzoek ivm de Bende van Nijvel in volledige onafhankelijkheid te onderzoeken. De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Oscar Stranard en de betrokken procureur-generaal Jacques Velu lieten aan de minister weten dat dit in strijd was met het principe van de scheiding der machten en dus onaanvaardbaar. Ook de Nationale Commissie voor de Magistratuur sprak zich ‘met de grootste bezorgdheid’ in die zin uit. Ook het hof van Cassatie reageerde verontwaardigd

Uiteindelijk mocht de man toch aan het werk. Op zijn vraag het dossier eens te mogen bekijken op het paleis van justitie werd hij door Demanet afgescheept met de meest bizarre smoezen. Zo was de sleutel vd kamer met twaalf kasten dossiers zoek en nergens terug te vinden. De professor zegde dat hij zolang op het paleis zou blijven zitten tot de sleutel boven kwam!

Wegens maken van kopieën was het dossier echter onbestudeerbaar geworden. De onderzoeksrechter zei dat zijn griffier samen met 3 andere personen minstens 3 maanden nodig hadden om de boel in orde te brengen. ’Bendedossier is een puinhoop’ meldde de Gazet van Antwerpen.

Toen de prof aan een van de onderzoekers in Charleroi vroeg hoe ze wijs raakten uit het dossier antwoordde die dat ze bij problemen ‘hun collectieve geheugen’ raadpleegden. Kennelijk hadden zij nog noot gehoord van het maken van voortgangsrapporten! Een bijkomend probleem was dat de Franstalige experts niet bij machte waren het zo belangrijke deelonderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van (ex-) rijkswachters op tijd uit te voeren.

Enkele van zijn bevindingen:

  • Het is onjuist dat het spoor van extreem rechts niet zou zijn gevolgd. In de loop van het onderzoek was dit een steeds belangrijker mikpunt geworden.

  • Het spoor van Philippe de Staerke was meer en meer vastgelopen

  • Onderzoek naar betrokkenheid van ex-rijkswachters gaf niet de verhoopte duidelijkheid.

  • Humo-journalisten Raf Sauviller, Hilde Geens en Dany Illegems wilden perse bewijzen dat er voorafgaandelijk geheime contacten waren tussen de rijkswacht en de firma van de kogelvrije vesten en publiceerden hieromtrent valselijk een deel van een proces-verbaal. De Standaard verschafte de professor een kopie van het volledige oorspronkelijke proces-verbaal zodat er ruimte was voor een deugdelijk weerwoord.

  • De Morgen-journalist Douglas de Coninck schreef dingen over het onderzoek die kant noch wal raakten, maar toch onzekerheid schiepen. Dreiging met gerechtelijk onderzoek was nodig om hoofdredacteur Yves de Smet een weerwoord te laten publiceren.

  • Het wantrouwen tussen de Gerechtelijke Politie en de Rijkswacht legde een zware hypotheek op het onderzoek. De eerste verdacht de Rijkswacht omdat er mogelijk ex-rijkswachters konden betrokken geweest zijn en beide dienste zochten de suprematie bij de bestrijding van het banditisme. Versmelting van beide diensten drong zich op.

5

Re: Boek: Het strafrechtelijk onderzoek inzake de "Bende van Nijvel"

Dat de sleutel zogezegd zoek was, dat was een leugentje om bestwil om de slachtoffers te beschermen.

"De procureur-generaal verdedigde gisteren zijn optreden en stelde dat een volledig inzagerecht de scheiding van de machten en het geheim van het onderzoek in het gedrang zouden hebben gebracht. De documenten die niet werden vrijgegeven waren volgens Demanet interne stukken en politiedocumenten die niet relevant warben voor het onderzoek van de professoren, maar die wel vertrouwelijke informatie bevatten zoals de financiële toestand van de slachtoffers."

Bron » Nieuws

En volgende journalisten zullen natuurlijk ook de slachtoffers willen beschermen hebben :

thomas2 wrote:

Humo-journalisten Raf Sauviller, Hilde Geens en Dany Illegems wilden perse bewijzen dat er voorafgaandelijk geheime contacten waren tussen de rijkswacht en de firma van de kogelvrije vesten en publiceerden hieromtrent valselijk een deel van een proces-verbaal "

Iemand een idee wie het volledige dossier ooit vertaalde? Of zou Demanet himself of zijn griffier de vertaling gedaan hebben. Kwestie van de slachtoffers te beschermen natuurlijk