Nabestaanden willen onafhankelijk onderzoek naar Bende van Nijvel

‘We willen dat er een onafhankelijk onderzoek komt met een doorlichting van het hele dossier van drie miljoen bladzijden. Ons vertrouwen in de cel in Charleroi is volledig weg.’ Dat zeggen nabestaanden Diederik en Nathalie Palsterman.

Deze nabestaanden willen een crowdfunding opstarten om geld te vinden voor een onderzoeksgroep die geen enkele piste in het onderzoek naar de Bende van Nijvel uit de weg zou gaan.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

The dinkum oil merits utterance.

Iedereen kan helpen!

» www.gofundme.com/ellendevandebende

3

Goed initiatief. Wie weet komt de waarheid nu wel boven tafel.

Als het huidige korps is besmet is het einde zoek. Ik ben het eens met het commentaar, waarom het alibi van C.B., alias de reus, destijds niet is gecontroleerd.

De kinderen van Jan Palsterman willen dat er nu eindelijk iets gebeurt.

Slachtoffers Bende van Nijvel starten crowdfunding voor eigen onderzoek

Bijna 37 jaar nadat hun vader werd doodgeschoten door de Bende van Nijvel, starten zoon Diederik en dochter Nathalie Palsterman een crowdfundingactie voor een onafhankelijk onderzoek. De broer en zus zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de 'falende' Belgische justitie.

Jan Palsterman (40) werd op 9 november 1985 op het parkeerterrein van de Delhaize in Aalst doodgeschoten door drie gangsters met Zwarte Piet-pruiken op. Vlak daarvoor had hij twee van zijn kinderen afgezet voor de ingang van de supermarkt. De broer en zus waren nog maar net binnen of ze hoorden buiten het geluid van gillende mensen en een reeks schoten. In de supermarkt ontstond paniek.

Diederik moest meteen denken aan de gewelddadige overval die de Bende van Nijvel een paar weken eerder had gepleegd in Overijse. Daarbij vielen vijf doden. Hij wilde naar buiten rennen om zijn vader te gaan zoeken maar werd met zijn zus door iemand achter een rij bierkratten getrokken. Liggend op de grond wachtten ze de ontwikkelingen bang af. Vlak daarna hoorden ze schieten in de winkel en schutters die Frans spraken. Diederik dacht dat hij zou sterven, zo verklaarde hij later.

'Klaar mee'

Nadat de schutters waren vertrokken, kon de balans van de overval worden opgemaakt: acht doden onder wie Jan Palsterman. Het zou de laatste en bloedigste overval zijn die de Bende van Nijvel pleegde. Ze maakte tussen augustus 1982 en november 1985 maar liefst 28 dodelijke slachtoffers bij 17 overvallen. De daders zijn tot op heden spoorloos. Ondanks jaren onderzoek is nog altijd onduidelijk wie er achter de aanslagen zat.

Broer en zus Palsterman zijn er klaar mee. "Er zijn honderden vragen die wij ons al jarenlang dagelijks stellen maar Justitie stelde ze tot vandaag niet. Daarom willen wij een onafhankelijk onderzoeksteam, geleid door onze advocaat. Om de ruim drie miljoen bladzijden van het onderzoeksdossier door te lichten, is 250.000 euro nodig. We kunnen dat zelf niet betalen en zijn daarom een crowdfundingactie gestart. Onze onderzoeksgroep zal geen enkel spoor uit de weg gaan, ook niet dat van de rijkswacht wat nu circuleert. We zijn ervan overtuigd dat de waarheid in het dossier staat.”

Het onderzoek naar de daders van de overvallen is volgens haar 'onvoldoende kwalitatief onderzocht'. "Het loopt al 32 jaar mis. De recente commotie rond ‘De Reus’ van de Bende roept weer veel vragen op: hoe kan het dat niemand tot op vandaag het alibi van een van de verdachten in het dossier heeft onderzocht? Waarom viel niemand de gelijkenis op tussen een verdachte en de robotfoto? Er zijn belangrijke onderzoekspistes onaangeroerd gebleven en er zijn aanwijzingen dat leden van eigen politiekorpsen werden beschermd."

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel is volgens de Palstermannetjes 'duidelijk' gemanipuleerd. "En dat is als slachtoffer nog erger dan dat we niet weten wie de daders zijn. We beginnen ons veel meer vragen te stellen. Wat zit erachter en waarom? Ik weet niet wat de prioriteiten van de onderzoeksrechter zijn, maar manipulaties onderzoeken moet je heel discreet in alle stilte doen.”

520 euro

De crowdfundingactie van de zoon en dochter van Jan Palsterman leverde in 19 uur al 520 euro op.

Bron: Tubantia | 31 Oktober 2017

In al het nieuws rond de Bende van Nijvel van de laatste weken is het maar kort aan bod gekomen in de media maar nog niet op het forum. De nabestaanden van Jan Palsterman, die dodelijk getroffen werd tijdens het brute geweld aan de Delhaize in Aalst, wensen een onafhankelijk onderzoek met een doorlichting van het hele dossier. Om dit mogelijk te maken hebben zij het initiatief genomen om een crowdfunding op te starten. Het doel is om 250.000 EUR in te zamelen en hiermee (forensische) experten, tolken en juristen te betalen en om het gerechtelijk dossier volledig door te nemen. Hierbij zou geen enkele piste in het onderzoek naar de Bende van Nijvel uit de weg gegaan worden.

Je kan voor of tegen dit initiatief zijn maar als je echt begaan bent met het lot van de slachtoffers en de nabestaanden dan zou het gepast zijn om een centje bij te dragen aan dit initiatief. Als er op een recordtempo miljoenen kunnen opgehaald worden voor acties als Kom op Tegen Kanker of 1212 dan moet het toch ook mogelijk zijn om 250.000 EUR bij elkaar te krijgen om die mensen te helpen in hun zoektocht naar de waarheid.

Er verschenen slechts een paar korte artikels over dit initiatief (zie » De Standaard | De Morgen). Omdat deze artikels de actie niet volledig duiden, vinden jullie hieronder de integrale tekst van de persconferentie die gegeven werd door Nathalie en Diederik Palsterman:

Beste Persleden,

Deze persconferentie heeft als doel U allen een toelichting te geven over de heikele punten in ons bendedossier en dit gestoeld op basis van onweerlegbare feiten waar ik (Nathalie) en Diederik getuige van waren. Wij streven bij deze dan ook transparantie na.

Afgelopen week kreeg iedere Belg een „spoedcursus” Bende van Nijvel” en wij ondergedompeld en teruggebracht naar de loden jaren. Wij gaan niet langer akkoord met de huidige stand van zaken en willen het heft in eigen handen nemen. Dit op basis van de hiernavolgende feiten en vaststellingen:

1. Het onderzoek naar de daders is onvoldoende kwalitatief onderzocht.

- Er zijn belangrijke pistes onaangeroerd gebleven. Dat gegeven is ons bevestigd door meerdere onderzoekers die door de jaren heen aan dit onderzoek hebben gewerkt. Ook door onderzoekers die van het dossier gehaald werden. Deze hebben ons ook geïnformeerd dat ze bepaalde pistes niet voldoende hebben kunnen en mogen exploreren. Ook hebben zij ons in kennis gesteld dat bepaalde pistes afgeschermd werden.
- Er zijn aanwijzingen dat leden van eigen korpsen werden beschermd.
- Er is te véél  communautair gekibbel en te véél Waals-Vlaamse ruzies, die nefaste gevolgen hebben voor het onderzoek en de inhoud en de essentie van het onderzoek ondergeschikt maken.
-  Eén onderzoeksrechter voor een dossier met dergelijke omvang is onvoldoende. Dit is voor ons niet langer acceptabel.

2. Uit de mond van de onderzoeksrechter hebben wij op 4 oktober 2016 vernomen dat het onderzoek werd gemanipuleerd. De Minister heeft ditzelfde woord gebruikt. Welke lading die vlag dekt is voor ons niet duidelijk ? Want wij hebben uiteindelijk maar een dossiertje gezien van anderhalve centimeter dik en waarvan men ons gezegd had dat dit 30cm dik was.

Er worden dus zaken achtergehouden in het kader van de manipulaties. Dit zijn niet onze woorden ! Dit zijn de woorden van
de onderzoeksrechter M. Michel (dd. 4 oktober 2016) en die van minister Geens (dd. 23 oktober 2017).

In kennis gesteld worden van het feit dat er gemanipuleerd is, is voor ons als slachtoffer, mogelijks nog erger dan op onze honger te blijven zitten van het al dan niet vinden van de daders.

3. Wij begrijpen al zeker niet dat Mevrouw de onderzoeksrechter op het ogenblik dat wij als nabestaanden zelfs nog niet in het bezit waren van een kopij van het dossier, anderzijds aan de pers de toestemming werd gegeven om ongebreideld en naar believen volledige dossiers te kopiëren en in te scannen. Haar prioriteiten (als onderzoeksrechter nota bene) op dat vlak werden dan ook op een zéér bijzondere manier ingeschaald.

De bejegening van voorgaande punten duiden ook zeer duidelijk aan dat men totaal niet begaan is met de slachtoffers.

De opsomming van bovengenoemde vaststaande feiten leiden ons als nabestaanden dan ook tot de onverbiddelijke conclusies:

- Wij hebben totaal geen vertrouwen meer en willen niet langer afhankelijk zijn van een falende justitie.
- Wij willen zowel de daders van de aanslagen, evenals de daders van de manipulaties kennen!
- Wij willen hierbij alle middelen aanwenden die nodig zijn om zoals analisten, specialisten, professoren, vertalers…
Kortom: alles wat nodig is om dit dossier volledig uit te spitten.

Daar wij dit als nabestaanden onmogelijk kunnen betalen, hebben wij een crowdfundactie opgestart. Wij willen U dan ook vragen om ons hierin te ondersteunen. Alle nabestaanden en slachtoffers willen gewoon de waarheid !

Wil U ons project ondersteunen volg dan de link: www.gofundme.com/ellendevandebende

6

Ik verheug mij er al op om DDC straks 501 euro te zien doneren!

lol

Bende-slachtoffer Nathalie Palsterman: "We staan al jaren in de kou"

"We vragen al jaren om hulp, maar er wordt niet naar ons geluisterd." Dat zegt Nathalie Palsterman in "De Wereld Vandaag" op Radio 1. Pasterman verloor 32 jaar geleden haar vader bij de overval door de Bende van Nijvel op het Delhaize-filiaal in Aalst.

Vandaag is het dag op dag 32 jaar geleden dat de Bende van Nijvel toesloeg op het Delhaize-filiaal in Aalst. Acht mensen overleefden de overval niet, onder wie Jan Palsterman. Zijn dochter Nathalie was vandaag een opvallende afwezige op de herdenkingsplechtigheid in Aalst. "Ik ben zeer ontevreden over de gang van zaken binnen justitie", vertelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

9

Ik heb veel sympathie voor de initiatiefnemers, maar heb zelf niet bijgedragen aan de gofundme campagne omdat er voor mij te veel open vragen zijn: wie gaat het onderzoek voeren? Als er bv. een professor met ervaring in deze, of iemand als Peter R. De Vries zich op voorhand zouden engageren dan is dit al direct een gans ander verhaal. Welke 'experts' gaat men gebruiken, wat is die hun expertise? Etc ... er lijkt geen plan achter te zitten en het is onduidelijk wie beslist wat er met het geld gaat gebeuren.

Daarom vrees ik dat het gedoemd is om te mislukken. Ik snap hun frustratie maar met een betere aanpak had dit zo veel meer kunnen zijn.

Hopelijk krijg ik ongelijk.

Zit te denken aan een onafhankelijk buitenlands onderzoek. Echter dan moet elke letter geschreven in al de jaren toegankelijk worden. Tja daar zeg je wat.