Als ik alle reacties lees van de laatste weken, dan geeft me dat het idee dat bijna iedereen al mee is met de gedachte van -een inside job vd rijkswacht-.  En dat oud-gedienden nu naar boven komen met hun ideeën dat ze bewust werden weggehaald van de beveiliging vind ik een typische na-reactie, voorlopig kan niemand bewijzen dat dit bewust is gedaan om de bende vrij spel te geven.
  Draai de rollen eens terug om en bedenk hoe de bende zou reageren.  De bende koos mijn inziens Aalst omdat ze misschien via tip vernamen dat de beveiliging juist daar aan't verzwakken was, meer zelfs de beveiliging reeds was afgeblazen.
Dit lijkt mij persoonlijk vééél logischer.

witisgeengrijs wrote:

Als ik alle reacties lees van de laatste weken, dan geeft me dat het idee dat bijna iedereen al mee is met de gedachte van -een inside job vd rijkswacht-.  En dat oud-gedienden nu naar boven komen met hun ideeën dat ze bewust werden weggehaald van de beveiliging vind ik een typische na-reactie, voorlopig kan niemand bewijzen dat dit bewust is gedaan om de bende vrij spel te geven.
  Draai de rollen eens terug om en bedenk hoe de bende zou reageren.  De bende koos mijn inziens Aalst omdat ze misschien via tip vernamen dat de beveiliging juist daar aan't verzwakken was, meer zelfs de beveiliging reeds was afgeblazen.
Dit lijkt mij persoonlijk vééél logischer.

Kort voor het Bonkoffksy-verhaal bekend werd, las ik wat oude artikelen over de bende. Ik kan de tekst nu niet snel terugvinden (mijn archief beslaat nog net geen 3 miljoen pagina's) maar ergens werd de overval in Aalst verklaard door het feit dat de beveiliging van de Delhaizes in heel Vlaanderen losser was en slechter georganiseerd dan in Brussel en Waals-Brabant. Niemand hield er rekening mee dat ze in Vlaanderen zouden toeslaan. Juist omdat de beveiliging er zwakker was, koos de bende een winkel over de taalgrens. Nu lees je overal dat de wapenvondst in het park bij de Delhaize een waarschuwing was en dat rijkswacht en politie alerter moesten zijn, maar toen was dat allereerst een wapenvondst zoals die weleens vaker voorkomen.

Volgens het boek van David Van de Steen was de rijkswacht weliswaar weg toen de bende kwam, maar daarna wel bliksemsnel ter plaatse, nog terwijl de overval aan de gang was. Ze stonden aan de voorzijde waar veel klanten naartoe gevlucht waren. De grootvader van David zou vier rijkswachters hebben gezien. De politie met Eddy Nevens ging naar de parking aan de achterzijde.

In dat geval waren zij wel erg wanhopig op zoek naar een plek om een - ja wat eigenlijk? - te plegen, als je afgaat op tips - wat voor tips eigenlijk?- over een verslapte beveiliging. Duidelijk een visie van een verdomd slechte amateurpsycholoog, die dit allemaal meent te kunnen bedenken en beweren op grond van het feit dat bepaalde dingen niet bewezen kunnen worden.
Zelf vind ik het belangrijker dat ik het me voor kan stellen, dan dat ik (of een ander) het kan bewijzen, zeker in dit soort zaken.

Zouden jullie allebei willen ophoepelen hier trouwens!

amateurspecialist wrote:

Zouden jullie allebei willen ophoepelen hier trouwens!

Sorry. Ik kan niet volgen. Een forum is er om meningen en informatie uit te wisselen. Meer gebeurt hier niet.

Dergelijke meningen, zoals waar 'witisgeengrijs' mee op komt draven kan ik nauwelijks serieus nemen als (oprechte) mening en ik zie dat eerder als een bewuste poging om verwarring te zaaien, evenals jouw "mening" dat we de bekentenis van B.C. niet serieus moeten nemen omdat hij dronk. Bij dit soort meningen lijkt domheid me een ontoereikende factor en ik vermoed er dan ook kwade opzet achter.
Blijf uit mijn buurt dus!

ja amateurspecialist, ik respecteer ieders mening, en dat je mijn mening absoluut niet kan waarderen is blijk van jou overtuiging dat het anders is verlopen, maar naar waarheidsvinding blijft het belangrijk dat we meningen blijven uitwisselen en proberen elkaar aan te vullen of te bekampen, maar op de persoon spelen gaat ons niet verder helpen.
Ik ben ook al reeds jaren hier actief, en geef graag toe dat ik mijn visie doorheen de jaren heb moeten bijstellen.
Wees met z'n allen dit forum dankbaar, er zijn gepubliceerde feiten vermeld in boeken die hier op het forum zijn ontkracht. Als dat niet zou gebeuren dan blijft men bezig met valse waarheden, die gewoonweg worden gelezen/aangenomen door de bevolking.
Ik ben de laatste die zal zeggen dat ik het allemaal weet..nogmaals jouw hypothese waardeer ik en lach ik zeker niet weg.

Denk voortaan even goed na voordat je de conclusie trekt dat je ook iets zinnigs te melden hebt hier, zeg ik in jouw geval, je het voordeel van de twijfel gevend omdat dit het eerste is dat ik van je lees.

amateurspecialist wrote:

Dergelijke meningen, zoals waar 'witisgeengrijs' mee op komt draven kan ik nauwelijks serieus nemen als (oprechte) mening en ik zie dat eerder als een bewuste poging om verwarring te zaaien, evenals jouw "mening" dat we de bekentenis van B.C. niet serieus moeten nemen omdat hij dronk. Bij dit soort meningen lijkt domheid me een ontoereikende factor en ik vermoed er dan ook kwade opzet achter.
Blijf uit mijn buurt dus!

Kwade opzet? Dat gaat wel ver.

Ik volg de ontwikkelingen rond de Bende van Nijvel al sinds de bende actief was en heb al veel theorieën geopperd zien worden. Ik zeg niet dat we de bekentenis van CB niet serieus moeten nemen. Dat moeten we zeker. Ik sluit helemaal niet uit dat hij de Reus was. Maar we moeten niet voetstoots aannemen dat iedereen die iets roept automatisch de waarheid spreekt. Mensen zijn rare wezens en zeggen wel vaker dingen die achteraf niet blijken te kloppen. Daarom heb je wel degelijk bewijzen nodig. En daarvan zijn er te weinig.

U mag uw (andere) mening uiteraard geven. Ik heb daar geen problemen mee, want daar is dit forum voor. Roepen dat mensen uit uw buurt moeten blijven terwijl niemand u persoonlijk aanvalt, vind ik echter niet erg respectvol.

20

witisgeengrijs wrote:

En dat oud-gedienden nu naar boven komen met hun ideeën dat ze bewust werden weggehaald van de beveiliging vind ik een typische na-reactie, voorlopig kan niemand bewijzen dat dit bewust is gedaan om de bende vrij spel te geven.

Ik verwijs naar mijn ~2jaar oude posts en de 2 pagina's daar op volgend: http://www.bendevannijvel.com/forum/vie … 621#p33621 waar David VDS verklaarde dat toenmalig Rijkswachtkapitein Millecam hem vertelde dat hij een bevel uit Brussel kreeg om zijn manschappen weg te halen aan de Delhaize kort voor de overval.

Het audiofragement van een andere recente post:

Hier (http://www.filedropper.com/vds_1) kan je een korte (~2 min) audio opname van David VDS downloaden die hier een verklaring over doet, is 2 jaar oud fragment. De kwaliteit is abominabel, maar ik heb 't fragment zo goed als mogelijk proberen te verbeteren, denk dat je je geluid op max moet zetten.