491

FreCR wrote:
FreCR wrote:

Deal, ik ben bereid dit te ontvangen en te bekijken. Stuur me maar een privébericht.


Bossi wrote:

Beste FreCR,

Ik heb geen enkel probleem om u persoonlijk te ontmoeten zodat ik u de nodige stukken kan laten inkijken. U zal willen begrijpen dat ik de nodige voorzichtigheid verder in acht neem jegens derden. Helaas heb ik de verplichting hieromtrent mijn beroepsgeheim te respecteren. Desgevallend mede in aanwezigheid van LEO.


Beroepsgeheim: Als u de kennisname van het document hebt verkregen, niet vanuit beroepsperspectief, dan hoeft u geen schrik te hebben van het schenden van beroepsgeheim omdat dit niet van toepassing is (meende ik me te herinneren, ik ben geen expert). Als u zelf het onderwerp uitmaakt, heeft u ook geen beroepsgeheim (meende ik me te herinneren) t.o.v. de zaken betrekking op jezelf. Een dokter kan dus zonder gevolg bekend maken welke ziekte hijzelf bij zichzelf heeft vastgesteld dacht ik.

Als jij me een document doorstuurt over jezelf en daarbij vraagt dit voor mezelf te houden, dan zie ik geen reden om deze vraag niet te respecteren en zal ik dit ook voor mezelf houden.

Over de inhoud kan ik dan wel (indien gewenst) bevestigen als de inhoud deels of volledig overeen komt met wat gezegd wordt.

Uiteraard kan iedereen een document opstellen, afprinten en terug inscannen.
Voor zo ver mogelijk zal ik bij het ontvangen van een of meerdere documenten, de authenticiteit van dit document of kopie van dit document proberen in te schatten. ALS ik ergens twijfels of vragen rond zou hebben dan, zou ik dit eerst overleggen in plaats van zomaar online te zwieren. Dat zou anders geen eerlijke manier van communiceren zijn vind ik.
Ik begrijp dat je enige wantrouw hebt t.o.v. derden. Enerzijds begrijp ik dat wel, anderzijds, als je niets te verbergen hebt en je zegt eigenlijk zelf al openbaar wat van document je kreeg, dan denk ik dat je dit document ook wel wil sturen "in private". Ik heb op je Private-forum-email-bericht die ik kreeg geantwoord zodat je mijn email adres hebt om een document op door te sturen indien je beslist dit te doen.

Volledig akkoord met uw schrijven, FreCR. Ondertussen heb ik nazicht gedaan en uw email ontvangen, waarvoor mijn dank. Ik zal dan volgende week het nodige doen zodat u het schrijven uitgaande kabinet van onderzoeksrechter ontvangt zoals het mij toekwam. Verder had ik gehoopt op uw aanwezigheid op de vergadering. Mondelinge toelichtingen en ervaringen visueel delen lijkt me nog steeds beter dan niet te weten wie achter de berichten schuilt. Tenzij andere noodwendigheden die zich zouden opwerpen.

In ieder geval heb ik verschillende vraagtekens geplaatst bij het schrijven uitgaande het Kabinet van een onderzoeksrechter dat als test zou moeten blijken. Bleek "een vergissing te zijn". Mijn plotselinge ziekte en opname in het ziekenhuis heeft me nog niet toegelaten om de gebruikelijke stappen die ik me ga aanwenden, te ondernemen. Ik ga daarover wel de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van eerste aanleg daarover persoonlijk contacteren. Een poging zonder afspraak zodat ik de verantwoordelijke koe rechtstreeks bij de hoorns kan nemen.

Er gebeuren wel meerdere schrikwekkende zaken in het dossier Bende van Nijvel met de nodige intimidaties en bedreigingen. Hoewel ik van nature zeker niet snel bang ben.

492

Bossi wrote:
Ben wrote:

Ik twijfel, dus ik zou graag een kopie ontvangen. Je kent het e-mailadres. wink Ik vraag me al lang waarom u denkt dat u schrijven een effect heeft gehad op verplichte vertrek van De Valkeneer. Zie bv. dit bericht dat je op 9 april:

Herinner u mijn schrijven i.v.m. PG Christian De Valkeneer en het gevolg daarop.

Ik zou niet aarzelen u een kopie te bezorgen indien uw tussenkomsten zouden gericht zijn volgens de forumregels. De verschillende terechte opmerkingen uitgaande andere forumgebruikers ontgaan of negeert u blijkbaar. Om uw twijfel te ontnemen ben ik graag bereid u uit te nodigen tot een visueel gesprek. Zodat u van meerdere stukken inzage kan nemen.

Dit is mooi. U doet hier grote uitspraken dat door middel van uw schrijven Procureur De Valkeneer aan de kant werd geschoven. Als ik dan vraag voor een bewijs van deze uitspraak, krabbelt u terug. Ik moet er dus vanuit gaan dat dit grootspraak is.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

493

Inwoner van Aalst wrote:

Maar of het hen nog iets interesseert is een andere vraag. Ik kan mij voorstellen dat iemand als Trump 5j geleden er alles zou aan doen om een goed imago te hebben. Nu kan het hem niet echt schelen wie wat zegt, hij heeft wat hij wilt. Ik denk dat het hier hetzelfde is. Het onderzoek is naar de botten door procedurefouten dus ze hebben hier ook bereikt wat ze willen. Wat kan het een Farcy schelen bij wijze van spreken... hij kan toch niet meer gepakt worden, net als alle andere die misschien nog meer macht hebben.

Ik volg je, maar dat is tegelijk ook mijn punt. Dat soort mannen hebben niet stilgezeten sinds het laatste feit van de Bende van Nijvel. Maar door een toevallige getuigenis kan vuiligheid die ze later hebben uitgehaald naar bovenkomen, waarvoor ze eventueel wel nog kunnen opdraaien.

Daarnaast heb je de categorie die vooral inzitten met hun aanzien, hun positie in de maatschappij die ze momenteel bekleden, die hun gelukkig gezinsleven niet willen verliezen, ... hoeveel voorbeelden zijn er niet bekend van mensen die letterlijk over lijken willen gaan om de schone schijn op te houden?

Opnieuw, dit in het scenario dat er een apparaat achter de Bende van Nijvel schuil ging. Of met andere woorden: angst om te getuigen over de Bende van Nijvel hoeft niet noodzakelijk betrekking te hebben op de Bende van Nijvel feiten/actoren.

494

Ben wrote:

Dit is mooi. U doet hier grote uitspraken dat door middel van uw schrijven Procureur De Valkeneer aan de kant werd geschoven. Als ik dan vraag voor een bewijs van deze uitspraak, krabbelt u terug. Ik moet er dus vanuit gaan dat dit grootspraak is.

Voor jou een vraag en voor mij en de teamleden een weet, Ben. Voor jou krabbel ik misschien terug, maar jij ontkent. Wel iets zwaarwichtiger men dunkt. Maar daarvoor zijn de Salduz en Franchimont wetjes goed.

495

@ FreCR

Hopelijk ontsnapt mijn email u ook niet aan uw aandacht.

Deze is u toegezonden op 18 april 2018 om 22.27 uur.

Welgemeende groeten,

496

Bossi wrote:

@ FreCR
Hopelijk ontsnapt mijn email u ook niet aan uw aandacht.
Deze is u toegezonden op 18 april 2018 om 22.27 uur.
Welgemeende groeten,

Ontvangen, ik antwoord asap.

Non semper ea sunt quae videntur

497

FreCR wrote:

Ontvangen, ik antwoord asap.

Niets ontvangen, FreCR, het is inmiddels 01.43 uur.

498

Beste FreCR,

Heden om 04.31 uur is ons uw schrijven toegekomen. Ik zal dit met het team verder overleggen en geef u kennis van het gevolg dat aan uw schrijven is gegeven.

Mvg

499

Bossi wrote:

Voor jou een vraag en voor mij en de teamleden een weet, Ben. Voor jou krabbel ik misschien terug, maar jij ontkent. Wel iets zwaarwichtiger men dunkt. Maar daarvoor zijn de Salduz en Franchimont wetjes goed.

Ik ontken wat?

Bossi, ik zal het misschien iets duidelijker schrijven: ik hecht absoluut geen enkel geloof aan het feit dat uw brief enig effect heeft gehad op het vertrek van De Valkeneer. Maar overtuig me gerust door uw brief te delen, te zeggen naar wie u hem gestuurd heeft en welk antwoord u op de brief heeft gekregen. Zo moeilijk is dat allemaal niet.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

500

Geachte heer Cobra

Ik stelde meer dan een week geleden de volgende vraag maar u heeft hier nog niet op geantwoord.

Poseur wrote:

Mag ik u vragen op welk artikel van het Wetboek van Strafvordering u zich beroept Cobra?

Zoals ik het begrijp is het:

Aflopen van voortdurend misdrijf: start verjaringstermijn.
Eerste daad van onderzoek of vervolging: stuiting van verjaring indien binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn.

Spreekt u over fraude met het gebruik van valse stukken?

Mag ik u nogmaals vragen op welk specifiek artikel van het Wetboek van Strafvordering u zich beroept om te staven dat de verjaringstermijn start bij de eerste stuitingsdaad, en niet bij het aflopen van de misdadige toestand.

Ik ben helemaal niet bedreven in het strafrecht maar kon tot op heden absoluut niet begrijpen waarom dit zo zou zijn. Daargelaten dat het mechanisme zoals u het schetst een contradictio in terminis in het leven roept. Een stuitingsdaad vereist namelijk een lopende termijn om te stuiten. Indien een daad een termijn voor de eerste maal doet lopen kan zij geen stuitingsdaad zijn, bij gebrek aan een lopende termijn om te kunnen stuiten.

Ik heb ondertussen wat zitten rond te neuzen op uw eigen forum omdat ik dacht het antwoord daar misschien te vinden, wat niet het geval was. Ik heb wel verschillende posts gelezen waarbij ik serieuze vragen omtrent de juridische juistheid, los van de feitelijke juistheid, van wat u daar schrijft.

Zo roept u op om een "internationaal aanhoudingsmandaat" uit te vaardigen tegen "Patrick Debaets en onbekenden". Ik vraag mij toch af in welke mate er een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd tegen "onbekenden". Een naam lijkt mij toch een essentieel element te zijn voor zoiets.

In een andere post roept u op om magistraten op te pakken en op secreet te zetten, omschreven als volgt: "(geen kontakten en vooral geen advocaat)". Dit druist manifest in tegen de wet. Artikel 20, § 5 van de Voorlopige Hechteniswet bepaalt uitdrukkelijk dat de onderzoeksrechter contacten met de advocaat niet kan verbieden. Dit is trouwens ook rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Of bedoelde u dat de magistraten gewoon geen bijstand van een advocaat mogen krijgen ? Ik ga niet uitleggen hoe illegaal dit is, in de hoop dat u dit zelf beseft.

Van de kwestie over het aanhoudingsbevel ben ik niet 100% zeker bij gebrek aan ervaring met de materie. Het tweede punt daarentegen is iets wat iedere beginnende stagiair expliciet wordt aangeleerd in het eerste jaar van zijn stage en wat zelfs ik heb onthouden. U zou dit als ex-speurder dus ook moeten weten.

Hoewel ik geen uitspraak kan doen over uw andere beweringen doet het uw geloofwaardigheid (in mijn ogen) in elk geval geen goed.