511

Wat is de meerwaarde van zijn naam hier te voluit te citeren? Als het over daders/tussenpersonen/opdrachtgevers gaat, heb ik daar geen probleem mee. In dit concreet geval wel.

512

Beste P-51, u bedoelt voor het merendeel van de op dit forum aangeduide daders "mogelijke daders/mogelijke tussenpersonen. mogelijke opdrachtgevers. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, ook de niet-lieverdjes tussen de "mogelijke" daders. Dat is de essentie¨va een rechtstaat.

Wat Dhr..Cobra betreft, ik zal hem zo noemen om niet zijn werkelijke identiteit prijs te geven. (Een identiteit die nochtans heel eenvoudig via open bronnen kan worden gevonden (wat niet strafbaar is) maar zoals u al zei zonder enige meerwaarde.)

Wat wel zo is naar mening dat iemand die zichzelf een "fantast" noemt ,"een soort James Bond", een Nostradamus, een eenzame zombie die stille cellen kan activeren, en volgens zijn eigen zeggen zowat alles en iedereen waarvan hij ooit gehoord heeft in dit dossier zou willen oppakken en opsluiten, iedereen slecht of een amateur vindt behalve zichzelf, elke in zijn opvattingen verdachte op secreet wil stellen en laat het ons krachtig ondervragen noemen, zich aan een kritische menig kan en zou moeten kunnen verwachten.

De honderden regels tekst die deze man dagelijks genereert, vaak herhaling op herhaling op zijn eigen forum, moet toch iedereen met een gezonde geest doen nadenken over op zijn minst het nut hiervan. Ik ga zelf niet oordelen of het flauwekul is of "de echte waarheid" dat moet iedereen maar voor zich zelf doen.

Misschien ligt het compleet aan mezelf, maar wat kan de reden zijn om aan Dhr. Cobra op dit forum nog enige letter te besteden. Dat diegenen die dat willen dat dan doen op het forum van Dhr. Cobra. Op een bepaald moment houdt het op.

Ter zijde: Het zou fantastisch voor de slachtoffers zijn moesten de daders en de opdrachtgevers ooit worden gepakt en berecht. Maar misschien moeten we, hoe dit ook tegen het rechtvaardigheidsgevoel ingaat, met zijn alleen de knop omdraaien en het failliet van de rechtstaat, magistratuur, de rijkswacht, Gladio, WNP enz in die periode 80-90 aanvaarden. Betaal als maatschappij de slachtoffers een zeer hoge schadevergoeding uit van bijvoorbeeld 2.500.000 Euro per effectief betrokken slachtoffer en laat justitie de strijd aangaan met de noden van 2018, namelijk cybercriminaliteit, massale dagelijkse oplichting via internet, fiscale fraude, hedendaagse internationale drughandel, enz. Ik denk dat we daar als maatschappij, hoe jammer ook, daar veel meer aan zouden hebben.

513

Vermeulen wrote:

Betaal als maatschappij de slachtoffers een zeer hoge schadevergoeding uit van bijvoorbeeld 2.500.000 Euro per effectief betrokken slachtoffer.

Met alle respect voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel, maar er zijn nog honderden zo niet duizenden andere slachtoffers van onopgehelderde brutale misdrijven. Gaan we die allemaal € 2.5 m schadevergoeding met belastinggeld uitbetalen? Of zijn de slachtoffers van de Bende van Nijvel speciale slachtoffers volgens jou?

514

Ik denk toch dat de het Bende-verhaal als vrij uniek in de naoorlogse Belgische geschiedenis in een specifiek tijdskader kunnen catalogeren. Begrijp me niet verkeerd, mijnheer Zenga, elk slachtoffer van een misdrijf verdient gerechtigheid. En in mijn ogen elke dader de strengste straf. Het kan wat mij betreft niet streng genoeg. Ik geloof persoonlijk niet zo in tweede of derde kansen en gepamper. Als groep beschouw ik de Bende van Nijvel-slachtoffers inderdaad als een bijzondere groep slachtoffers, net zoals de slachtoffers van de aanslag op Zaventem dat zijn.

Maar we moeten ons toch de vraag stellen of het realistisch is dat deze misdaden kunnen worden opgelost. Als cold case is dit van een complexiteit die een oplossing niet meer mogelijk maakt. Daarin heeft Cobra dan weer wel gelijk, er is waarschijnlijk te veel gemanipuleerd. Een als er te veel en te goed gemanipuleerd is, dan krijg je dit nooit opgelost of één van de daders zou effectief uit late schaamte over voldoende bewijsstukken moeten beschikken om al de rest zonder twijfel à charge en à decharge van tafel te vegen. Maar dat lijkt me ijdele hoop. Want mensen die deze misdaden hebben begaan, hebben naar mijn mening geen geweten.

Voor elke theorie zijn er evenveel tegen-theorieën, en al dan niet met bewuste verwarringen, al was het maar dat de ene toenmalige politiedienst de andere voor schut kon of wou zetten.  De ene onderzoekscel was 100% zeker wat betreft de betrokkenheid van een bende, andere dan weer helemaal niet. Koude oorlog strategieën, wilde sexfuiven , rol van de media,  extreem gedachtengoed bij para-militaire hoog geplaatste rijkswachters in de jaren 70 en 80. Alles passeert in deze zoektocht naar de waarheid op deze fora.  Misschien was het wel van alles een beetje of heel misschien zelfs enkel een paar extreme low-life gekken met sadische kenmerken. Wie weet.

Ik weet het niet. Ik kan er wel een idee over hebben, maar 100% weet ik het niet en ik denk niemand. Moest iemand het wel weten, ik denk dat hij of zij omwille van deze kennis dood zou zijn.

Belastinggeld dat gaat naar nutteloze onderzoeken en onderzoeken naar onderzoeken van het onderzoek heeft ook geen zin, geef het belastigsgeld dan liever aan de slachtoffers. Vooral omdat zij al die jaren op een afgrijselijke wijze in de kou stonden. Dat zou ik met mijn belastingsgeld prefereren. U mag uiteraard prefereren wat u met het uwe zou willen doen.

Een evoluerende democratie zou naar mijn mening moeten kunnen zeggen, Sorry met een reuzegrote S, we weten het niet exact of misschien wel een stuk of een veronderstelling, maar kunnen/willen/mogen het niet zeggen of gissen. Het doet er niet toe, maar wat we wel 100% weten is dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd en dat de slachtoffers beter hadden verdiend, veel beter en daarom betalen we in dit dossier een grote schadevergoeding omdat dat het enige is wat we naar alle waarschijnlijkheid in alle redelijkheid tot een goed einde kunnen brengen.

Dat de daders of opdrachtgevers niet gevat zullen worden, is een schande en een menselijk drama, maar het is waarschijnlijk de realiteit. En dat zou een overheid moeten kunnen zeggen in dit specifieke en uitzonderlijke geval.

En dan kunnen deze loden jaren 80 misschien voor een stuk worden afgesloten, maar niet vergeten. Niet optimaal, maar met het beste van de slechte oplossingen.

We zitten ondertussen al een heel eind in de 21e eeuw, de criminaliteit is volledig van karakter en schaalgrootte veranderd, ook de politiediensten zijn dat. De Rijkswacht bestaat niet meer. En de personen die misschien ooit daders zijn geweest zullen als ze al niet dood zijn, binnen een aan waarschijnlijkheid grenzende zekerheid dat binnen x aantal jaren op natuurlijke wijze wel zijn.

En laat de politiediensten, de magistratuur en de inlichtingendiensten een kans om zich te storten op de misdaden van nu.

515

Meneer Vermeulen, ik moet u diep teleurstellen. Ik, en vele anderen zullen blijven zoeken naar de reden waarom vader, moeder, zus dood moest.

Dat die "Vermeulen" zich eens probeert in de plaats te stellen van de slachtoffers ...

517

Mijnheer Vermeulen bedoelt het goed maar vergeet erbij te zeggen dat die enkele extra miljoenen euro om het onderzoek levend te houden eigenlijk een peulschil zijn vergeleken bij de inkomsten die de directe en indirecte fiscaliteit van het Belgische belastingbeleid elk jaar binnengraait. Het is geen of-of verhaal mijnheer Vermeulen.

Zelfs een hoge afkoopsom per slachtoffer van terreur, want dat is onder andere waarvoor u hier pleit, is een peulschil voor de Staatsschatkist. Het is dus een kwestie van prioriteit en bereidwilligheid, politiek of anders. Het moet een en-en verhaal blijven.

Ik kan wel een logica vinden in het afkopen van fiscale of zelfs financiële misdrijven omdat die in verhouding staan tot de onzekerheid om een rechtszaak te winnen of te verliezen met de daaraan verbonden kosten. Dergelijke dossiers zijn dikwijls grijs. En geld in ruil voor geld, ok.

Maar daarentegen een einde van een onderzoek afkopen dat eigenlijk voor Assisen moet komen, lijkt me een moreel verwerpelijk iets dat de kern van de Rechtsstaat ondermijnt.

Het is niet omdat we naar een super materialistische en hedonistische maatschappij evolueren dat geld het enige is wat telt. Integendeel, de balans moet terug in evenwicht getrokken worden door niet-materialistische elementen op een voetstuk te zetten. Iedereen kan dan leren hoe mooi ook zoiets kan zijn.

En inderdaad, ook ik ben ervan overtuigd dat de huidige evolutie van de criminaliteit in België om meer investeringen vraagt. Maar niet tegen deze fundamentele kost. Dan moet men maar kortere verjaringstermijnen stemmen. En dat zie ik in de huidige context niet zo snel gebeuren.

518

ddd wrote:

(...) maar vergeet erbij te zeggen dat die enkele extra miljoenen euro om het onderzoek levend te houden eigenlijk een peulschil zijn vergeleken bij de inkomsten die de directe en indirecte fiscaliteit van het Belgische belastingbeleid elk jaar binnengraait.

Inderdaad. En als je weet dat de overheid bijvoorbeeld tussen de 15 en 20 miljoen euro per dag aan subsidies en investeringen aan enkel maar ons openbaar vervoer uitgeeft, dan is een extra miljoentje om het onderzoek levend te houden inderdaad een peulschil.

Non semper ea sunt quae videntur

519

sherlock wrote:

Meneer Vermeulen, ik moet u diep teleurstellen. Ik, en vele anderen zullen blijven zoeken naar de reden waarom vader, moeder, zus dood moest.

Geachte Heer, ik zal kort even reageren betreffende mijn standpunt. Het is absoluut niet de bedoeling om U te schofferen, integendeel. Als dat zo zou overkomen, alvast mijn excuses. Ik hoop toch dat ik ook mijn mening mag hebben en u hebt alle recht om het niet met mij eens te zijn.

Net zoals Dhr. VDS geloof ik niet meer in de exacte waarheidsvinding in dit dossier. Toch niet voldoende voor een veroordeling na een assisenzaak. Ik denk dat iedereen Dhr. VDS toch beschouwt als een integer persoon die ongewild slachtoffer is geworden van de bende. Ook de regisseur lijkt me ter goeder trouw en heeft een integere levenswandel.

Ik zou niets liever willen dat de daders of opdrachtgevers worden berecht. Moest iemand ze toch vinden, steek deze smeerlappen desnoods in een kerker en gooi de sleutel weg. Enkel bed, bad, brood. Ik respecteer dan ook ten volle uw mening als U er nog wel in gelooft dat de daders en/of opdrachtgevers ooit in de geschiedenisboeken zullen staan met naam en toenaam. en niet alleen op fora zoals dit. (Met veel respect voor de oprichters van dit fora, ongeacht de politieke voorkeur.

Eén van de geopperde theorieën op deze site zal waarschijnlijk heel dicht bij de waarheid zitten en net daarom, omdat het uitkomen zo'n impact zou kunnen hebben, is de manipulatie zo groot geweest dat het nooit zal uitkomen. Meer dan 30 jaar is alleen al lastig om bijvoorbeeld alibi's of verklaringen nogmaals te checken. Het menselijk brein verandert ook vaak na zo een lange tijd details die heel belangrijk kunnen zijn. Mensen zijn bijvoorbeeld manipuleerbaar door suggestie.

Een staat is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn burgers en bestraffing van daders van misdrijven. Ik denk niet dat enig zinnig mens die iets vertrouw is met het dossier, zal ontkennen dat het onderzoek niet naar behoren is uitgevoerd en gemanipuleerd. En daarom stel ik in dit specifiek dossier een soort vormelijk duidelijk excuus voor vanwege de overheid dat kracht wordt bijgezet door een riante schadevergoeding. Want sorry zeggen en 1 Euro morele schadevergoeding betalen is geen krachtig signaal. Het heeft ook niets te maken met het afkopen van een assisenproces, iets wat er naar mijn mening nooit gaat komen. Ik hoop zelfs dat ik ooit ongelijk krijg, maar vrees er voor.

Niet uit compassie met de slachtoffers, maar wel uit bijzonder veel respect voor de slachtoffers, die hun lot vaak zeer waardig hebben gedragen. In mijn ogen verdienen ze enorm dit respect.

Het is de beste oplossing van de alleen maar slechte mogelijkheden. De beste oplossing was en is natuurlijk het vinden en berechten van de daders; laat daar geen twijfel over bestaan. Maar met een groot geldbedrag kunnen de slachtoffers alsnog beroep doen als ze dat zouden willen op private onderzoekers, profilers, en forensic auditors, binnenlands of buitenlands. Samenwerking tussen private onderzoekers en politionele onderzoekers is niet zo gebruikelijk in België, maar het zou misschien wel een frisse nieuwe kijk kunnen geven. De Minister van binnenlandse zaken kan private onderzoekers de toelating geven om één en ander te onderzoeken wel met meldingsplicht aan de procureur des konings. Dat is opgenomen bij het totstandkoming van de wet private veiligheid, een wetgeving die er specifiek gekomen is na de loden jaren 80.

Uiteraard kunnen we hopen dat de nieuwe film er ergens iemand toe aanzet om toch te praten, maar die personen moeten dan wel nog leven hé of nog voldoende beschikken over hun geestelijke vermogens, want heel jong zullen ze ook niet meer zijn.

Wat de Vlaamse overheid uitgeeft aan openbaar vervoer, mijnheer FreCR is niet relevant in deze zaak. Ook niet of de FOD financiën graaiers zijn, mijnheer DDD. Dat zijn discussies die hier geen meerwaarde hebben. Daar heeft geen enkel slachtoffer baat bij. Dat kan worden geschreven in de lezersreacties van bijvoorbeeld Het Laatste Nieuws. smile Daar kan aan politiekers- en andere bashing worden gedaan. Hier heeft dat toch geen enkele zin als u eerlijk bent.

Meer ga ik daar niet meer over schrijven. Het is mijn standpunt en ook niet meer dan mijn persoonlijk standpunt.

520

Vermeulen wrote:

Ik denk dat iedereen Dhr. VDS toch beschouwt als een integer persoon die ongewild slachtoffer is geworden van de bende.

Met het risico op verkettering: ik kan hem niet langer als een integer persoon zien. Niet na de leugens (die ik op dit forum al meermaals aangekaart en bewezen heb) en zijn een-tweetjes met Vermassen. Niet na het uitbrengen van een 2de boek precies 1 week voor de lancering van de film, 1 maand voor de boekenbeurs. Dat lijkt op een goed georkestreerde commerciële strategie. Waar op zich niks mis mee is, maar dan is de integriteit ver te zoeken als je 't mij vraagt.

Dat wil niet zeggen dat ik geen respect/medeleven kan voelen voor de hel waardoor VDS is gegaan en het allerbeste gun.

Vermeulen wrote:

En daarom stel ik in dit specifiek dossier een soort vormelijk duidelijk excuus voor vanwege de overheid dat kracht wordt bijgezet door een riante schadevergoeding. Want sorry zeggen en 1 Euro morele schadevergoeding betalen is geen krachtig signaal.

En wie is er dan allemaal slachtoffer? Enkel de overlevenden? Is dat dan iedereen die bv. in de Delhaize aanwezig was en ontsnapt zijn aan de dood? De zoon/dochter/vrouw/vader/moeder/broer/zus van iemand die werd vermoord? Of heeft de oom hier in sommige gevallen ook recht op? Etc ... je snapt mijn punt dat je over mogelijks honderden mensen praat die 't slachtoffer zijn van de Bende van Nijvel. Om die nu allemaal € 2,5m uit te keren ... en hoe moeten de nabestaanden van bv. een nooit opgeloste homejacking zich hierbij voelen?