Prostitutieoorlog 1985? Moordende concurrentie tussen:

Madame Nicole Andrien, Aarschotstraat van 'Le Clercq, boss de Delhaize 250.000 actions de 5.000'.

En:

"De maîtresse van Van Herzele was Habib Hamad Ben Stitut, die ook seksuele relaties had met de bankier Finné en de dubbelspion Faez Al Ajjaz. Ze bezat een bordeel in de Aarschotstraat en haar naam stond op de lijst van Beijer."

Haemers en zijn prostitué zijn nooit veraf.

En terwijl ik op dreef ben: een hypothese ja. Jacques Fourez was een projectontwikkelaar en hij was de eigenaar van de firma SA Ifomen. Hij werd samen met zijn partner - Elise Dewit in de nacht van 17 op 18 september 1983 doodgeschoten aan het Colruyt-warenhuis van Nijvel toen ze terugkwamen van Parijs. Basri Bajrami zat ook in deze business. Hij heeft nadien nog een Belgisch koppel in Spanje gechanteerd! Betalen of moord! Is het normaal dat hij leeft zoals hij nu leeft? In alle luxe op Belgisch grondgebied? Na zo'n geschiedenis? Hij wordt geëerd en geprezen en bevindt zich onder de belangrijksten van Macedonïe oa staatshoofden! Niet normaal voor zo'n gangster nr 1 ! Gladde aal. En Haemers en Co is nooit veraf. Terroristen en gangsters zijn water en brood! Haemers ging spreken! Maar zoals het hoort in die kringen, is het er niet van gekomen

Ik vind die "prostitutieoorlog" van jou niet slecht gezien. Die was er volgens mij wel degelijk, waarschijnlijk zelfs georchestreerd. Meer dan aanwezig in Eurosystem en in Bende van Nijvel! Madame Nicole Andrien woont zelfs nog in mijn buurt. Hen al een paar keer de neiging moeten onderdrukken om daar te gaan aanbellen. Misschien komen we daar meer te weten dan dat er op het forum staat bij wijze van spreken.

63

Dan weet u ook Coconut dat dochter VJ ook niet zo ver van Nicole Andrien in M. woont of woonde. VJ werkte ook in dezelfde contreien als haar moeder. Tot op heden staan ze nog ergens geregistreerd in de KBO. De link van Nicole Andrien met d'Ouwendijck is toch ook een hele rare, niet? En er zat daar ook iemand tussen van de ordehandhaving toch? Jij spreekt ook over Habib en Haemers' muze.

Ik zie deze mensen eerder als een brievenbus of een chantageinstrument, met of zonder hun medeweten. Brievenbus dan als in interface met de donkere zijde van de maatschappij. Het ander is duidelijk. Eurosystemes was eerder prostitutie om de klanten te behagen en ja, misschien ook een poot om te draaien als het nodig bleek.

Het was toch Bouten die het laatste gepubliceerde gesprek met NA zou hebben gehad? Een zeer zwak en onkritisch interview vind ik waar niet zo veel is uitgekomen. Wat mij betreft zijn die 'histoires de cul' gewoon een middel om mensen in de pas te laten lopen als het goed uitkomt. Een pressiemiddel in een veel groter geheel.

'Histoires de cul'. Ik noem ze uiterst gevaarlijke wapens.

De nummerplaten affaires:

Eerder, op 25 april 1982, was in Parijs een Porsche 924 teruggevonden, die in Brussel gestolen was. Op die auto hing het plaatnummer BEL-310 van Jacques Van Camp. Op 29 maart 1983, zes maanden voor de moord, werd Van Camps eigen Porsche gestolen in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar Van Camp woonde. Hij werd de volgende dag teruggevonden. De dief was Murat Kapllan, die vaak naar Parijs ging.

Nummerplaataffaire Albert Vandenabiel?

Auto getuige gestolen en gedumpt met lijk (gangster Idriss) in koffer. Face to face geintimideerd door Murat Kapllan?

8 mensen hebben Haemers herkend in Aalst.

Moet er nog meer zout zijn? Waarom werd daar nooit iets mee gedaan? Integendeel: Als Marc Vandamme ging verklaren dat hij zijn jeugdvriend Bonkoffsky herkende werd hij geschaduwd! (geïntimideerd) Wat was er mis met de BOB van Aalst en Gent? Waren het enkelingen die de mol waren, of de oversten die deze bevelen uitdeelden? Waarom lijken zij onder 1 hoed te spelen met de bende rond Haemers?

Geen antwoord? Dat is pas het onderzoeken waard!

Ik ben er vandaag zeker van dat er geen bende van Nijvel bestaat! Alles werd, tot een geheel gegoten (opzettelijk?) Als je alles weer van elkaar haalt, en dan gezamenlijke namen aan gezamenlijke zaken plakt, kom je snel tot dit besluit. Onderzoekers vandaag hebben er geen zin meer in, noch tijd, om de brokken te lijmen van hun oneerbare collega's en oversten. Maar wie niet groot is, moet slim zijn! En blijven strijden voor de waarheid. Vrouw justitia moet haar naam waardig blijven. En onze nepdemocratie moet weer een echte democratie worden. Kijk naar de laatste verkiezingen. Als anti-politieker kom ik tot de conclusie dat, ondanks de stemmen van het volk, alles bij hetzelfde blijft au fond!

Als 1985 al eens opnieuw onder de loep zou genomen worden, kom je automatisch ook tot antwoorden van de vorige jaren. Voor de warenhuisovervallen kan de bende Haemers (8 getuigen) niet meer genegeerd worden: alles voor het geld. Bende van de "rijkswacht", een bevel is een bevel, als back-up en bescherming. Bende van de liquidaties, wapendiefstallen, autodiefstallen, diamant- en wapentrafiek, drugs kortom de echte maffia! Radio mi amigo: van de bende van ... aan de bende van ... het startschot is gegeven. De baan is clear!

En nu ... bewijzen zijn er niet (meer), ook gemakkelijk te verklaren. Zij, die nu nog leven, nog vrij rondlopen, kunnen onmogelijk nog een vrij leven hebben met dit op hun geweten. Elke dag ermee gaan slapen en opstaan, in de spiegel kijken. Niets kunnen lossen of zelf met de dood bedreigd. Als hun familie en kinderen ooit de waarheid te weten komen, ... innige deelneming zou ik zeggen. Je stapt er in en nooit meer uit. Omerta

Al gaat de leugen nog ze snel, de waarheid achterhaalt hem wel.

67

Persoonlijk denk ik dat er in de hogere kringen en top van rijkswachters er velen hun geheim hebben gedeeld met hun zoon. Hoe kun je anders het dekseltje gesloten houden?

68

Dat lijkt me helemaal niet onmogelijk!

69

Mgr wrote:

Persoonlijk denk ik dat er in de hogere kringen en top van rijkswachters er velen hun geheim hebben gedeeld met hun zoon. Hoe kun je anders het dekseltje gesloten houden?

En reken daar maar gerust de 'oude krokodillen' van de politieke partijen bij. Het ligt er dik op dat de 'juniors' in een grote bocht om de Loden Jaren heen lopen!

De waarheid? » issuu.com