Re: Thierry Sliman

Wie zat er achter de Bende van Nijvel? 'Ik graaf in de dossierkasten naar iets dat mogelijk nog niet is uitgeplozen'

Als de Belgische wet niet wordt veranderd, verjaren de 40 jaar oude misdaden van de Bende van Nijvel in november 2025. Een Franse oud-rechter onderzoekt of de daders misschien wel Franse misdadigers waren. Het lijkt een laatste strohalm in wat wel de grootste schandvlek uit de Belgische geschiedenis wordt genoemd.

Het zou wel eens een race tegen de klok kunnen worden, beseft hij. Maar Franse oud-rechter Patrick Ramaël wil, mede op verzoek van de nabestaanden, een laatste poging wagen om het grootste criminele raadsel uit de Belgische geschiedenis op te lossen. "Nee, ik ga niet op zoek naar nieuwe getuigen. Die zijn intussen te oud, hun geheugen is na al die jaren niet al te betrouwbaar meer. Ik zie meer in archeologisch onderzoek, zoals ik dat noem: graven in de dossierkasten naar iets dat mogelijk nog niet tot op het bot is uitgeplozen. Iets dat ons hopelijk na al die jaren iets meer kan vertellen over wie en wat er achter de aanslagen van de Bende van Nijvel zaten”, zegt Ramaël.

Op een zonnige zaterdagochtend, eind januari, is hij naar een plaatsje in de buurt van het Waalse dorp Ottignies afgereisd om nabestaanden en andere betrokkenen te ontmoeten en bij te praten over het gesprek dat hij een dag eerder had met de leider van het strafrechtelijke onderzoek naar de Bende van Nijvel, Martine Michel. De locatie van de bijeenkomst moet geheim blijven. Veiligheid staat voorop. Het past wel bij de rookgordijnen waarmee de misdaden van de Bende van Nijvel nog steeds omgeven zijn.

"Tot nog toe heb ik alleen contact met hen gehad per e-mail. Ik wil ze graag persoonlijk ontmoeten en dat ze mij leren kennen. Ik wil dat ze weten wat ze van mij kunnen verwachten. Ze hopen op antwoorden natuurlijk. Was het motief politiek, religieus of louter financieel? Mensen willen weten waarom de persoon van wie ze hielden is vermoord of waarom ze zelf gewond zijn geraakt. Deze misdadigers schoten heel gemakkelijk mensen dood. In totaal hebben ze 28 doden op hun geweten, onder wie een aantal kinderen. Weten wat en waarom het gebeurd is, is een essentieel onderdeel van het rouwproces. En daar schort het nu al decennialang aan”, zegt Ramaël.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen.

372

Re: Thierry Sliman

"Adam staaft zijn beweringen met tal van documenten, data en details, waarmee hij wil aantonen dat de tijdlijn perfect klopt. Telkens als een van de broers in de gevangenis zit, stoppen de aanslagen. En als de twee weer vrijkomen, begint het weer. Het is volgens hem ook de verklaring waarom de aanslagen opeens stoppen: de vermoedelijke daders zitten opnieuw in een Franse cel. Geen twee aanwijzingen, het zijn er wel twintig"

Lijkt dan toch een degelijke piste te zijn? Eén van de vele ...

373

Re: Thierry Sliman

Aangezien we niets met grote zekerheid weten kunnen we voorlopig niets uitsluiten. Maar ik las volgende uitspraken in het artikel:

"Doordat ik nu officieel hun belangen behartig, krijg ik inzage in het strafdossier en kan ik om aanvullende onderzoeksdaden vragen.”

Vraag voor jou Youssou, is de onderzoeksrechter verplicht op deze vraag naar bijkomende onderzoeksdaden in te gaan? En indien dat geen verplichting is, moet zij motiveren waarom niet? (Staat daar eventueel een maximum op?) Ik dacht mij te herinneren dat in het verleden verschillende vragen daaromtrent negatief waren.

Ook in de zaak Dutroux werden dacht ik nog verschillende bijkomende onderzoeksdaden aangevraagd die negatief beantwoord werden. Kan een motivering bijvoorbeeld zijn, er is geen budget meer voor?

(Waarschijnlijk was er ook geen budget meer de laatste jaren om de slachtoffers te informeren naar de stand van het onderzoek.)

374

Re: Thierry Sliman

Ik ben niet Youssou maar het antwoord op de vraag is dat de onderzoeksrechter autonoom oordeelt of er al dan niet gevolg gegeven wordt aan zo'n vraag om bijkomende onderzoeksdaden. Hij/zij levert dan een beschikking af en daarin wordt uiteengezet waarom er bv. geweigerd wordt.

Je zal daar niet snel lezen dat het omwille van budgettaire redenen is, meestal is de reden dat een spoor ofwel reeds onderzocht en afgesloten werd, ofwel dat er geen objectieve link lijkt te bestaan met het dossier of (wanneer verdachten bijkomende onderzoeksdaden vragen maar die neerkomen op werk voor vijf jaar) dat de vraag niet precies genoeg geformuleerd is en disproportioneel.

Indien het (de advocaat van) een verdachte is die een vraag stelt wordt daar wel ernstig naar gekeken en als ze niet manifest ongegrond of disproportioneel is wordt er meestal op ingegaan, al was het maar om zekerheid te kunnen hebben en tijdens het latere proces niet het verwijt te krijgen dat er enkel à charge onderzocht werd.

375

Re: Thierry Sliman

Neen, je bent inderdaad niet Youssou, op Youssou kan ik een gezicht plakken. Maar toch bedankt voor je antwoord. Ik dacht dat ik het antwoord kende maar wou honderd procent zeker zijn. En als het antwoord niet naar je zin is kan je natuurlijk klacht neerleggen (niet dat dit veel zin heeft) » Nieuws

Hetgeen ik deze dame vooral verwijt is dat ze zichzelf (en dat is niet meer of niet minder dan een persoonlijke visie) nogal overschat. Om te beginnen vooral omdat de Bende met zijn zeer ingewikkeld dossier voor haar hoogstens een halftime job is » www.telesambre.be

Hoe oud zou deze dame trouwens zijn? Ik weet dat ze haar rechtenstudies achter de rug had in 1985. Ze moet dus ongeveer op pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Soit, benieuwd of de heer Patrick Ramaël ooit een bijkomende onderzoeksdaad gaat vragen. En zo blijven we achter de wortel aan lopen. Lopen is veel gezegd in een zaak vol gepensioneerden.

376

Re: Thierry Sliman

Je weet ook wel dat de kans op een antwoord - laat staan een proces - quasi onbestaand is, of het zou moeten zijn dat iemand na zijn overlijden een gedetailleerde bekentenis bezorgt waarin ook materiële elementen zitten (RG1/RG2 bv). Of dat bij de opruiming van een inboedel iets gevonden wordt waaruit blijkt dat opa rare hobby's had en de nabestaanden naar de politie stappen.

Het dossier staat open en de OR is denk ik van goede wil, maar ze weet beter dan wie ook wat de juridische en praktische realiteit der dingen is. Plus, er werken quasi geen onderzoekers meer op de zaak. Zes als wat ik gelezen en gehoord heb klopt. En ze zijn niet allemaal inzetbaar. Komt bij, wat ga je nog doen en welke vragen ga je nog stellen, bijna 40 jaar na de laatste feiten? En aan wie? Veel verdachten zijn al overleden, de anderen zijn (stok)oud.

Mijn persoonlijke mening is dat men beter de handdoek had gegooid en het dossier had opengesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

377

Re: Thierry Sliman

Volledig akkoord. Ik heb ook niet gezegd dat de OR van slechte wil is he. Trouwens wat de verjaring alleen al betreft zou er nog een stevige discussie mogelijk zijn. Mocht er nog iemand een volledige bekentenis met bewijzen afleggen is het lang niet zeker dat er nog iets kan gebeuren.

Toch denk ik te weten dat een meerderheid van de slachtoffers denkt in de zin van "Wij geen rust, zij ook geen rust". Al twijfel ik persoonlijk aan het feit dat daders geen rust zouden hebben. Vandaag nog in de krant, man gaat jaren kolen scheppen naast het lijk van zijn vrouw dat hij begraven had. Wees maar zeker dat ik in zijn plaats een mazoutkachel zou gekocht hebben.

In ieder geval voel ik mij moreel verplicht aan de kant van de slachtoffers te staan (die mensen staan al zo oneindig lang in de kou). Dat is ook de reden waarom ik razend werd als ik hier een forumlid las die een slachtoffer, één van de meest getroffen slachtoffers trouwens, een "arme van geest" noemde.

Je begon je post met: "Je weet ook wel dat de kans op een antwoord - laat staan een proces- quasi onbestaand is". Ja dat weet ik. En op mijn leeftijd zou ik een wijze vrouw moeten zijn. Maar ik kan je verzekeren dat ondanks de leeftijd het hart het niet altijd eens is met het hoofd. En ik weet even goed dat ik bepaalde reacties beter gewoon kan negeren, zoals ik met mijn hond doe, maar af en toe zit er een duiveltje op mijn schouder dat zegt" fxxk it" we gaan door ... against all odds.

Re: Thierry Sliman

fenix wrote:

Aangezien we niets met grote zekerheid weten kunnen we voorlopig niets uitsluiten. Maar ik las volgende uitspraken in het artikel:

"Doordat ik nu officieel hun belangen behartig, krijg ik inzage in het strafdossier en kan ik om aanvullende onderzoeksdaden vragen.”

Vraag voor jou Youssou, is de onderzoeksrechter verplicht op deze vraag naar bijkomende onderzoeksdaden in te gaan? En indien dat geen verplichting is, moet zij motiveren waarom niet? (Staat daar eventueel een maximum op?) Ik dacht mij te herinneren dat in het verleden verschillende vragen daaromtrent negatief waren.

Ook in de zaak Dutroux werden dacht ik nog verschillende bijkomende onderzoeksdaden aangevraagd die negatief beantwoord werden. Kan een motivering bijvoorbeeld zijn, er is geen budget meer voor?

(Waarschijnlijk was er ook geen budget meer de laatste jaren om de slachtoffers te informeren naar de stand van het onderzoek.)

» www.politie.be

Tegenslag blijkt onze hersenen blijvend te kunnen veranderen.

379

Re: Thierry Sliman

Xenophon wrote:

Plus, er werken quasi geen onderzoekers meer op de zaak. Zes als wat ik gelezen en gehoord heb klopt. En ze zijn niet allemaal inzetbaar.

Dit is een foutieve mededeling zoals ik al reeds geschreven heb, Xenophon. Er zijn nog drie onderzoekers in het dossier van de Bende van Nijvel. De derde onderzoeker werkt nog half time op sporenonderzoek. That's it.

Youssou N'Dour wrote:

» www.politie.be

Toch even opmerken dat slachtoffers of nabestaanden die zich alsnog burgerlijke partij wensen te stellen in een zaak die al aanhangig is bij de onderzoeksrechter, niets meer hoeven te betalen.

Een dossier dat ter inzake ligt op de griffie van de raadkamer en waarvan men een kopie wenst te bekomen is te betalen met een maximum bedrag van 1.500 euro.

Men kan ook digitaal inzage krijgen tot het dossier met vermelding van het notitienummer en dit via Just-on-web. Dit is volledig gratis. In de oproepingsbrief inzake de regeling tot rechtspleging uitgaande de griffie van de raadkamer staat trouwens ook een QR code die men kan scannen of via justonweb.be/log-in kan men de "Vraag toegang tot een dossier" aanklikken als betrokken partij.

De raadkamer en/of de Kamer van Inbeschuldigingstelling kan bevelen om bijkomende onderzoekdaden te stellen die een onderzoeksrechter dient uit te voeren.