Re: Jacques De Vlieghere

coconut wrote:

Mbt Jacques De Vlieghere lt col uit Lessines hij maakte deel uit van de ‘bende van Florennes’ cfr. Cruise missiles.

Bedant voor de post. Bovenstaande is heel belangrijk ivm Aalst! Wie ziet het?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

12

Re: Jacques De Vlieghere

the end wrote:
coconut wrote:

Mbt Jacques De Vlieghere lt col uit Lessines hij maakte deel uit van de ‘bende van Florennes’ cfr. Cruise missiles.

Bedant voor de post. Bovenstaande is heel belangrijk ivm Aalst! Wie ziet het?Is hier ergens een antwoord op gegeven the end?
Ik zie het niet.

13

Re: Jacques De Vlieghere

finn wrote:
the end wrote:

Bedant voor de post. Bovenstaande is heel belangrijk ivm Aalst! Wie ziet het?Is hier ergens een antwoord op gegeven the end?
Ik zie het niet.

Ik ook niet (zelfs met 4 verschillende brillen ) maar the end zal je dat dadelijk wel duidelijk maken ... dadelijk betekent in zijn geval : kan nog ff duren:-)).

Re: Jacques De Vlieghere

Wel dit is er alvast:

imazibraine wrote:

In die periode verwittigt Jacques De Vlieghere, Adjunct Directeur-Generaal van de Staatsveiligheid, in elk geval zijn familie in Aalst om niet naar de Delhaize te gaan. Toeval?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jacques De Vlieghere

Meer:
Staatsveiligheid
De vorige tips wezen op een mogelijke betrokkenheid van de Rijkswacht. Uit de laatste zou blijken dat ook de Staatsveiligheid meer wist.

Gezien het bendedossier nu overgedragen werd van het parket te Luik naar het Federaal parket te Brussel is dit parket nu bevoegd om zich, naast de onderzoeksrechter te Charleroi, over de nieuwe piste te buigen. Maar niet alleen de gerechtelijke diensten kunnen er onderzoek over doen.

Ook het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingendiensten dat opgericht werd in navolging van de besluiten van de eerste bendecommissie heeft hierin een eigen onderzoeksbevoegdheid: indien de Staatsveiligheid meer wist is het de vraag wat daarmee gebeurde, wat die dienst er mee deed.

Het is overigens niet de eerste maal dat eigen onderzoek van het comité I er in slaagde verder door te dringen in de geheimen van de Staatsveiligheid.

Het zogenaamde onderzoek op de “dossiers réservées” toonde aan wat het gerecht ondanks gerechtelijk onderzoek en huiszoeking niet had kunnen ontdekken: het bestaan van een geheime cel binnen de dienst die onderzoek deed naar extreem rechts en vooral naar de mogelijke betrokkenheid van de zwarte baron de Bonvoisin.

Het comité ontdekte ook het bestaan van een persoonlijke en afgeschermde documentatie van de administrateur-directeur-generaal Raes waarin alle dossiers van parlementairen werden bijgehouden.

De vaststellingen van het comité I waren dan ook een leerzame toevoeging aan wat op de website van De Bende Van Nijvel wordt beweerd:

“In de periode dat België de grootste na-oorlogse terroristische acties meemaakt, legt de top van de Staatsveiligheid de onderzoeken naar extreme groeperingen stil. Sectie B2C van de Staatsveiligheid is niet meer. De cel werd opgedoekt een jaar voor de drie grote Bende-overvallen. Vanaf dat moment was de Staatsveiligheid ‘blind’. Er kwam geen informatie meer binnen van informanten en infiltranten en er was geen enkel contact meer met extreemrechts. Zonder ooit een reden te geven en na maanden van tegenwerking werd de sectie opgedoekt. Kleine pesterijen, zoals het verbod van hun overste om dossiers op te vragen, deed bij de speurders niet vermoeden dat dit het einde zou betekenen. Ze dachten dat het om een tijdelijke maatregel ging.”

Comité I
De nu aangebrachte tip kan bevestigen wat het comité reeds reveleerde: het bestaan binnen de dienst van een “gecloisonneerde ploeg” onder leiding van de bewuste commissaris Smets, die met medeweten van de grote baas Raes niet alleen onderzoek op extreemrecht deed maar er zelfs in infiltreerde.

Belangrijk is ook de vaststelling van het comité dat er met de door deze dienst opgestelde nota’s “geknoeid” werd zodat de invloed van de Bonvoisin en het succes van zijn politieke CEPIC, de rechtervleugel van de PSC, er sterk door achteruit ging: een voorbeeld van de acties van een politieke politie.

Het nu gereveleerde spoor is niets meer dan een mogelijke aanvulling van het destijds door het Vast Comité I grondig voorbereid en daadwerkelijk gevoerd onderzoek naar de werking van één bijzondere en geheime afdeling binnen de Staatsveiligheid waarvan de dossiers aanvankelijk in het bureel van de administrateur-directeur-generaal werden bijgehouden en waarvan er na de overbrenging van de kast naar een andere locatie vele dossiers verdwenen en nooit werden teruggevonden.

Het zou erg nuttig kunnen zijn indien het comité zijn onderzoek zou hernemen en zou nagaan of de nu gereveleerde piste naar waarheid is: wat wist de Staatsveiligheid en wat gebeurde er mee?

En niet alleen de SV was verdacht bezig en had voorkennis zie ook wat Lhost moest doen:

patrick111 wrote:

Een kort overzicht van belangrijke elementen uit het artikel voor de niet-Franstaligen:

  • Medio 1984 werd hij gecontacteerd door een agent van de SDRA (schuilnaam: kolonel Remy) om "zijn land te dienen". Zo moet hij onder meer infiltreren in het milieu van extreem-links (Chantal Paternostre en CCC worden in dit geval vermeld).

  • In het voorjaar van 1985 wordt hij door zijn kennis van SDRA in contact gebracht met een hoge pief van het Amerikaans leger die op dat ogenblik een post heeft bij SHAPE en aangesloten is bij de DIA, wat ons bij Paul Latinus brengt die ook beweerde door de DIA te zijn gerekruteerd.

  • Eén van zijn volgende opdrachten gaat door op 27 september 1985, de dag van de aanslagen in Eigenbrakel en Overijse. Hij moet op die dag een route verkennen met een wagen die uitgerust is met radiocommunicatie en melden waar er politiecontroles zijn. De route leidde hem naar SHAPE.

  • Joël werd in juli 2014 drie dagen ondervraagd door de Bende-onderzoekers. De RTBF besloot zijn getuigenis niet uit te zenden. Op 1 september 2014 werd zijn woning in Frankrijk beschoten, wat lijkt te kloppen aangezien resistancesnews.be de PV van dat incident online plaatste.

Er zit daarachter nog iets verborgen waar het motief voor Aalst in te vinden is.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jacques De Vlieghere

Ter herinnering 2 slachteroffers waren ook (beperk)t op de hoogte:

the end wrote:
the end wrote:

Je gaat voorbij aan de feitelijke gegevens. Finne heeft over veel meer gepraat dan de staatsgreep. Vlak voordat Mendez tegen zijn vriendin zegt dat er mogelijks kinderen vermoord zullen worden  om een doel te bereiken worden er 2 moorden gepleegd. Erna start er een onderzoek in Overijse waar een vriend van Finne onderdeel van is.

Dit gesprek of de bron vanwaar Mendez zijn info van kreeg ivm het vermoorden van kinderen moet voor 6 april 1985 geweest zijn. Iets later bij de diefstal bij Mendez (15/5) thuis zegt hij "il soupçonne les tueurs, il dénonce un coup d état". Hij is het dus niet eens met de plannen. Op 30 september 1985 belt hij naar de politie in Overijse, (er staat): "coup d état? ses armes dans les tueries? NON. Contacté pour coup détat. (Goffinon de 1988)"

Op de achtergrond is er de staatsveiligheid die begin 1985 de leden van de cel die extreem rechts moest observeren muteerde naar andere diensten en die cel ontbond.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jacques De Vlieghere

Over mijn manier van posten en jullie zelf te laten nadenken, lees volgend:

the end wrote:
patrick111 wrote:

Een kort overzicht van belangrijke elementen uit het artikel voor de niet-Franstaligen:

  • Joël werd in juli 2014 drie dagen ondervraagd door de Bende-onderzoekers. De RTBF besloot zijn getuigenis niet uit te zenden. Op 1 september 2014 werd zijn woning in Frankrijk beschoten, wat lijkt te kloppen aangezien resistancesnews.be de PV van dat incident online plaatste.

Er zit daarachter nog iets verborgen waar het motief voor Aalst in te vinden is.

Ook Verdeyen wees naar die richting we weten wat hem overkomen is op een trap in 2014.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jacques De Vlieghere

Ik schrijf het soms denk out of the box, op een vergadering in jan. 86 werd volgende gezegd: de geheimzinnige Mijnheer X die in 1985 bij de staat werkte, een criminele bende leidde en dingen uitstak die de fictie overtroffen.

Ben wrote:

De mysterieuze mijnheer X uit het Bende-onderzoek

Gestoord, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalo-mythomaan en masochist. Dat was hij allemaal, de geheimzinnige Mijnheer X die in 1985 bij de staat werkte, een criminele bende leidde en dingen uitstak die de fictie overtroffen. De Bende van Nijvel? Wie is hij? En waarom zwijgen diegenen die het weten al meer dan 20 jaar? Hoog tijd dat de minister van Justitie klaarheid brengt.

Nederlandse vertaling van de nota

Ik heb met Albert Raes geluncht in La Maison de Cygne en heb hem mondeling uw instructies overgemaakt.

Het dossier over de belanghebbende is zeer omvangrijk. De SDRA en de BOB zijn zeer behulpzaam geweest, evenals de Fransen. Omkoopbaarheid en amoraliteit gaan hand in hand met onvoorzichtigheid, de realiteit overtreft de fictie. Meer dan voldoende om elk redelijk mens in het gareel te houden.

De operatie zal nochtans geen sinecure zijn, belanghebbende is moeilijk in toom te houden. Albert Raes bevestigt dat hij gestoord is, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalomythomaan en zonder enige twijfel masochist.

Le mieux est l'ennemi du bien, het probleem is niet dat hij niet doet wat hij moet, integendeel, dat hij spontaan te veel doet. Het zou gevaarlijk kunnen zijn om hem op zijn plaats te houden. Er zullen te allen kante interventies nodig zijn om hem te grote problemen te besparen. Naar het schijnt is het nu al goed uit de hand aan het lopen.

Albert Raes blijft evenwel van mening dat zolang men de belanghebbende zal kunnen gebruiken, er niets beter is om de nébuleuse die u zorgen baart, te neutraliseren.

Lees hier het hele verhaal  » Staatsveiligheid

Over bovenstaande nota die mijnheer X kende de persoon van wie Mendez die info had over die bende die kinderen ging vermoorden.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jacques De Vlieghere

the end wrote:

Wel dit is er alvast:

imazibraine wrote:

In die periode verwittigt Jacques De Vlieghere, Adjunct Directeur-Generaal van de Staatsveiligheid, in elk geval zijn familie in Aalst om niet naar de Delhaize te gaan. Toeval?

Het zou niet De Vlieghere zijn die zijn familie verwittigde maar om een andere persoon met connecties op hoog niveau bij de SV. zie reactie van ruf in het topic Gol.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Jacques De Vlieghere

Op de nota die hierboven te lezen staat, staat onderaan de naam V. Bricout. Victor Bricout was afkomstig uit Lembeek (Halle) en heeft het geschopt tot Procureur des Konings van Gent. Victor Bricout is kabinetschef geweest van Jean Gol (een blauwe dus). In de periode van de Bende van Nijvel. Dit even ter verduidelijking voor diegenen die niet begrijpen waarom de naam V. Bricout op deze nota staat.