Bende van Nijvel. 1 of 2 personen krijgen of zoeken opdrachten. De opdrachten zijn divers en kunnen van overal komen. Ook de opdrachtgevers die een contract aangingen kunnen wisselend zijn maar met dezelfde wapens en eventueel wagens. Deze persoon zoekt uitvoerders. De persoon krijgt een voorschot en de rest na de feiten betaald en betaald de uitvoerders voor hun daden.

Dus wisselende uitvoerders maar wel met dezelfde wapens en of voertuigen. Personen krijgen de opdracht een auto te stelen en wordt daarvoor betaald. Andere personen verbouwen het voertuig als overvalswagen en krijgen betaald. Zowel de wagens als wapens verwisselen steeds van locatie. Is de schuillocatie door welke reden dan ook niet beschikbaar dan wordt de wagen in brand gestoken om sporen te wissen.

In criminele milieus is de omerta van toepassing en je zwijgt sowieso gezien de gruwelijke feiten waarin je onbewust verzeild bent geraakt want dit wil niemand op zijn strafblad. Motieven van de overvallen personen liquideren en anderen chanteren, dubbele inkomsten. De overvallers krijgen training door weer anderen dan de opdrachtgever. Zo maak je de hele kliek criminelen en anderen verbonden in de gruwelijke feiten en moet iedereen zwijgen. Volgens mij is de bende niet politiek maar wel uit op geldgewin maar niet door de overvallen , wel door de opdrachten en chantage. Alles is met alles verbonden, politiek, onderzoekers en rijkswacht komen in opspraak en vele zaken / namen mogen niet onderzocht worden.

Maar eigenlijk is het dus veel simpeler dan de onderzoeken doen uitschijnen want door alles te koppelen lijkt het één bende maar het zijn diverse bendes met één opdrachtgever. Er zijn zoveel uitvoerders dat het onoverzichtelijk wordt. Simpel maar geniaal. Uit dergelijk kluwen geraakt niemand uit. Iedereen en niemand is betrokken door hun alibi. Wordt iemand opgepakt dan gebeurt er weer een overval om ze vrij te pleiten enz. ...

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .

De structuur is dus volgens mij. Diverse opdrachtgevers. Opdrachtnemer, doorgever van de opdrachten. Tientallen uitvoerders steeds wisselend maar met bepaalde gelijkenissen. Bepaalde opdrachten zijn uitgevoerd om anderen te compromitteren en het dossier onmogelijk te maken. Bepaalde opdrachten dienen om anderen vrij te pleiten.

Heel het dossier, hoe je het ook bekijkt, lijkt te kloppen maar toch klopt er altijd net iets niet door het leggen van verbanden. Elk geval dient dus afzonderlijk onderzocht te worden om tot een zinnige uitleg te komen want alles is steeds verbonden.

Een verstandig man bemint de zee maar blijft aan land  !!! zo verstandig zal ik dus wel niet zijn .