161

kenza wrote:

Als Roger Beuckels in bliksemafleiders deed of voor werkte, dan moet hij zeker

Sinter klaas en de kerstman gekend hebben. smile

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

162

Eerst en vooral vind ik de aanvallen, die ik hier soms op het forum zie (ik post hier nog maar recent maar schat dat ik hier al zo'n 15 jaar vaak op lees), richting Bouten nogal ongepast vind. Bouten is nog een old-school onderzoeksjournalist, genre Walter De Bock, die effectief 'in the field' gaat en dus verdachten, en het gaar hier om verdachten uit een bijzonder gevaarlijk milieu, gaat interviewen.
Hoeveel journalisten die dat doen lopen er nog rond denk je? (De meeste zitten een ganse dag op hun bureau in de redactie terwijl ze persberichten van Belga editen of Angelsaksische artikels vertalen...)

Het is een uitstervende soort en iemand die ballen aan zijn lijf heeft en ook iemand die een deel van zijn leven aan dit onderzoek gewijd heeft omdat hij de waarheid wil boven halen. Daar kan ik enkel respect voor hebben. Ja ik volg de redenering dat Bouten nooit had mogen schrijven dat hij 100% zeker is dat Beuckels de killer was. Dat is louter een mening van hem en geen bewezen feit. Hij brengt hier ook amper (om niet te zeggen geen) bewijsmateriaal aan, enkel vage linken en insinuaties.

Toch vind ik Beuckels een heel geloofwaardige verdachte voor de rol van killer. Uit Beuckels brieven uit Congo blijkt dat de man een bloeddorstige psychopaat was. Het is ook niet onwaarschijnlijk dat Beuckels naas huurling mogelijk ook een huurmoordenaar kon zijn. Dat maakt dat, ook gezien diens militaire training & extreem rechtse sympathieën, het profiel van Beuckels erg geschikt. Het is immers perfect mogelijk dat zo iemand ingehuurd kon worden om iemand om te leggen of zelfs om de rol van killer te spelen in pakweg Aalst.

Maar iets waar hier in deze draad nog niet over geschreven werd is dat er getuigen (o.a. David) zijn die de Bendeleden in Aalst een 'vreemde taal' hoorden praten waarvan vermoed wordt dat het 'Manouche', de taal van de zigeuners was. Er was ook het voorval van de man die meende Philippe De Staerke herkend te hebben aan zijn tred en dat die hem spaarde nadat hij een 'Manouche' vloek over hem uitgesproken had.

Waarom vermeld ik dit? Wel omdat volgens Bouten Roger Beuckels zijn bijnaam 'Le Gitan' (de zigeuner was). Beuckels zou in België ook in een caravan een hele tijd gewoond hebben. Zou het niet kunnen dat de dader die 'herkend' werd als De Staerke (hij werd door meerdere getuigen naar verluid ook herkend in een line-up en aan de hand van videobeelden & foto's) Beuckels was? Of misschien nog waarschijnlijker: dat Beuckels & De Staerke beiden aanwezig waren (Beuckels als de killer, De Staerke als 4de man die ofwel uit de Mercedes kwam of uit de 2de Golf Gti)? Dat zou verklaren waarom David (en mogelijke andere getuigen) 2 daders onderling in die vreemde taal (vermoedelijk Manouche: Frans, Italiaans , Spaans... zou men heus wel herkend hebben) hoorde converseren?

Immers als slechts één van de daders Manouche spreekt en begrijpt dan zou het totaal onlogisch zijn al die in die taal begon te praten. Dat zou wel logisch zijn als twee daders die taal machtig waren en dat er dus 2 daders die zigeunerachtergrond hadden... Ik zie immers geen andere verklaring waarom David (en mogelijk anderen) hen in die taal hadden horen praten onder elkaar. Ik wil er ook op wijzen dat Franse profilers op een bepaald moment richting het milieu van woonwagenbewoners wezen als een plek waar mogelijk daders vandaan konden komen.

Zowel Beuckels als De Staerke (al ontkent Phillippe De Staerke vandaag wel zijn zigeuner roots, maar die man is een pathologische leugenaar die voortdurend zichzelf tegen spreekt) kwamen uit en/of kenden dat woonwagenmilieu. Beuckels was tweetalig (weten we uit de Deense documentaire, hij was afkomstig van Brugge) en kende vermoedelijk ook de Manouche taal (woonde tijd lang in een woonwagen, bijnaam was 'Le Gitan). 'Le Congolais' zou ook naar Beuckels kunnen verwijzen.

Betreffende het gebrek aan materieel bewijs om Beuckels aan de feiten te linken: na 35 jaar is dit niet meer dan logisch, vooral ook gezien hoe men met bewijsstukken om ging (veel verdween gewoon of het materiaal is 'vervuild', zelfs een ganse auto, de Saab) dus het lijkt me sowieso na al die tijd onwaarschijnlijk dat ze ooit nog iemand aan materieel bewijs gaan kunnen linken. Dus dit kan je moeilijk Bouten verwijten, wel dat hij meent 100% zeker te zijn en dat hij amper (eigenlijk zelfs niet) met enig 'bewijs' af komt, louter veronderstellingen maar dit laatste is iets wat ik mensen voortdurend op dit forum zie doen: veronderstellingen maken op basis van gedachten (oordelen & vermoedens).

Zelf ben ik altijd een aanhanger geweest van de 'theorie van de spanning', ik ben daar zelfs 100% zeker van (hey als Bouten mag zeggen dat hij 100% zeker is dan ik ook hé smile ). Ik baseer me dan niet enkel op wat er in België gebeurde maar wel over een thema waar ik veel over weet aangezien ik het ook onderzocht heb uit interesse (en ik heb een academische achtergrond dus ik check altijd elke bron 10 keer en verkies double blind peer review onderzoek) en dat zijn de staatgrepen van de VS in Chili & Argentinië.

Wat mensen vaak vergeten (of meestal gewoon totaal niet weten) is dat de VS tussen de jaren '50 en eind jaren '80 talloze staatsgrepen financierde en dat gebeurde vaak heel actief waarbij de CIA opvallend optrad. Vooral vanaf 1973 (de staatsgreep in Chili waarbij Pinochet geïnstalleerd werd) werden er op korte tijd heel veel zeer gewelddadige regimewissels, vooral in Latijns Amerika. Uiteindelijk werden in quasi alle Latijns Amerikaanse landen door de VS in die periode neoliberale extreem rechtse regimes geïnstalleerd. Daarbij waren mensenlevens niet waard en was martelen een doodnormale praktijk die door de CIA aangemoedigd werd. In Chili & Argentinië gooide men zelfs linkse opposanten (vaak vakbondsmensen, intellectuelen, leraars, linkse studenten) uit helikopters & vliegtuigen om mensen in de zee te gooien. Toen er lijken begonnen aan te spoelen aan de kust bond men hen nadien vast met stenen. In Uruguay had de CIA in Montevideo zelfs een afdeling opgezet om hen op te leiden in het martelen via stroomschokken.

In 1979 vond ook zo een staatsgreep door de VS in El Salvador plaats. Dezelfde patronen tekenden zich af als overal waar de VS een staatsgreep deed: nationale bedrijven werden halsoverkop geprivatiseerd en voor een prikje door Amerikaanse bedrijven opgekocht, invoertaksen tov Amerikaanse producten werden fors verlaagd, sociale wetten werden afgelast, vakbonden verboden etc. ... Nu wat El Salvador en verschillende andere landen in die regio interessant maakt is de VS daar niet alleen gebruikt maakte van hun traditionele tactieken die ze sinds de staatsgreep in Iran reeds hanteerden: demonisering van de democratisch gekozen mensen, het verspreiden van nepnieuws over het huidig bewind en financiering van rellen & 'insurgents'. In El Salvador werd er ook gebruikt gemaakt van terreuraanslagen en gewelddadige raids door bandieten die in werkelijkheid gemanipuleerd aangestuurd werden door de VS. Niet alleen gebeurde dat in die Latijns-Amerikaanse landen als voorbereiding van die staatsgreep maar ook na de regimewissel werd het nog gehanteerd om de mensen afhankelijk te maken en te doen vragen naar een sterke politiestaat.

In Guatemala was er in van '66 tot '78 al zo'n 'death squad' actief, een terreurbeweging die er vooral moest voor zorgen dat het dictatoriale VS gezinde regime de macht hield. Het noemde 'El Maño Blanco', ze genoten financiële steun van de CIA en terroriseerden de bevolking. Hun ideologie was doorspekt van het anti-communisme en de drang naar een gemilitariseerde politiestaat, dat ook zo typerend was voor het CEPIC en organisaties als het WNP.

Dat concept van 'el maño blanco' begon de VS ook in andere landen toe te passen, onder andere in El Salvador. Die death squads hadden soms best veel weg van de Bende van Nijvel. Doden om de bevolking angst aan te jagen. Aanvallen om te doden, niet om buit.

Als we dan zien wat er in diezelfde periode (eind jaren '70 tot half jaren '80) in Europa gebeurde dan zie je diezelfde 'trends' en patronen terug keren. Er was de poging tot staatsgreep van VDB in de jaren '70 maar er was ook de Gladio terreur in Italië, de ontvoering van Mori, de rol van de P2 loge hier in (die een infiltrant bij de Bende Haemers hadden). Er waren de bomaanslagen in Duitsland waarbij we vandaag weten dat de CIA er nazi's van een stay behind netwerk geactiveerd hadden. De bommenleeër in Luxemburg, de CCC & de Bende van Nijvel in België.

Als je ziet hoe de Bende in '85 opereerde en je gaat dit dan vergelijken met wat er bv. in El Salvador gebeurde of in landen als Argentinië dan zie je dezelfde patronen. Volgens mij was het doel van de VS om in Europa, in landen als Italië, Luxemburg, Duitsland & België, ook regimewissels. Om er neoliberale dictaturen te installeren, daar zijn sterke aanwijzingen voor en waarom zou je er vanuit gaan dat de VS de dingen die ze in Latijns Amerika of Azië (Indonesië) gedaan hadden dat niet in Europa ook zouden durven? De patronen zijn overduidelijk als je wat hier gebeurde vergelijkt met landen waar ze zo'n regimewissel deden.

Bovendien waren voor de Amerikanen sociaaldemocraten die pro vakbonden en pro sociale rechten waren al even verdacht als Soviet communisten, het onderscheid tussen de 2 maakten ze amper. Allende was ook geen gevaarlijk communist maar een democratisch verkozen socialist, in de plaats kwam een gruwelijke neoliberale dictatuur met Pinochet's regime. Zo'n regime had de VS toen het liefst: één die alles privatiseerde, invoertaksen verlaagde en een regime dat heel gunstig tov de VS stond.

Nu waarom vermeld ik dat allemaal? Wel in de eerste plaats omdat het het discours van Bouten's strategie van de spanning ondersteund (ik ben daar écht heel zeker van dat dit de grote reden is en dat er in België een parallelle Gladio gecreeërd werd met WNP, de Bende, CCC) maar vooral ook omdat het inhuren van milities of van huurlingen (of zelfs huurmoordenaars) als Roger Beuckels perfect in dat plaatje van de CIA past.

In Latijns Amerika werden dit soort figuren namelijk ook ingehuurd om de bevolking te terroriseren en vooral om hen psychologisch in een permanent staat van 'shock' te brengen. Wanneer een bevolking in 'shock' is zijn ze bereid om heel wat grondrechten af te schaffen in ruil voor veiligheid. En is het ook gemakkelijker om gans een (economisch) systeem om te gooien, daarom dat de VS in die periode zo graag gebruikt maakte van terreur. En figuren als Roger Beuckels passen perfect in dat plaatje, daarom vind ik hem ook zo'n geloofwaardige kandidaat als de 'killer'.

163

Kurosawa, naar de filmregisseur? (goede smaak) Herinner me vooral één titel 'De slechten slapen goed'. Welkom trouwens. Vergeet ook niet dat beiden, De Staerke zowel als Beuckels jaren in Overijse woonden. En wat Bouten betreft heb je gelijk.

164

Klopt coconut en dank je voor de welkom (en ook een fijn nieuwjaar voor iedereen gewenst). De film die jij noemde is een toppertje (zoals veel Kurosawa's) en héél toepasselijk op dit forum al weet ik niet of de daders allemaal zo goed sliepen (als er psychopaten bij zaten ongetwijfeld wel) » www.imdb.com

165

Het is wel aantoonbaar dat de "Nota Westmoreland" perfect aanwijst wat Kurosawa beweert. Dat de CIA geen lieverdjes zijn in het manipuleren van regimes weten we ondertussen wel. Dat België de aandacht van de militaire strategie van de Verenigde Staten krijgt is niet te verwonderen door de aanwezigheid van SHAPE en NATO. Ook het grote aantal US multinationals op Belgisch grondgebied zal hier eigen aan zijn.

Daarom dat mijn aandacht sinds enkele tijd naar buitenlandse inmenging en/of organisatie nijgt. En dat zulks niet kan gebeuren zonder medeweten van bepaalde Belgische politici is duidelijk. Ook de rol van de afpersbare Rijkswacht top krijgt hierdoor een andere invulling. DEA, FBI en CIA waren immers de grote broers. Alleen al als je de wapen uitrusting en klantenbestand van detective bureau ARI bekijkt zou er een lichtje moeten gaan branden.

166

Kurosawa wrote:

Bovendien waren voor de Amerikanen sociaaldemocraten die pro vakbonden en pro sociale rechten waren al even verdacht als Soviet communisten, het onderscheid tussen de 2 maakten ze amper.

En zo dacht ook de top van het Belgische leger (rijkswacht incluis), volgens de kolonel.

Ik heb daar lang aan getwijfeld, toch lang gedacht dat het Bende-verhaal een nationale zaak was. Maar met de getuigenis van Joël Lhost, die volgens mij echt wel waar is, is het haast wel vast komen staan dat het veel meer over de grenzen gaat dan gedacht. Maar dat maakt het meteen veel moeilijker om ooit nog de waarheid boven tafel te krijgen.

168

De waarheid stopt aan het achterhekken in de omheining van de SHAPE Airbase Chiévres!

Daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Denk jij dat de uitvoerders met name buitenlanders waren Leo? Of heb je meer het idee dat het wel door SHAPE enz. is uitgedacht maar door Belgische moordenaars is uitgevoerd? Het één hoeft het ander ook niet uit te sluiten natuurlijk.

170

LEO wrote:

De waarheid stopt aan het achterhekken in de omheining van de SHAPE Airbase Chiévres!

Zo denk ik er ook over.