171

Wel Martin, laten we het voorlopig op 'buitenlanders' houden. Indien een buitenlandse Inlichtingendienst een actie wil plannen in een bevriend land of natie, dan zoeken ze binnenlandse hulp die past in hun scenario. Krijgen ze die niet vrijwillig worden er andere registers opengetrokken. Sinds het "Hospitalier" debacle in Saoudi-Arabië is zowat iedere Belgische deelnemer, met een toekomstige koning op kop, voor afpersing vatbaar. Wat kun je meer wensen als (bevriende) inlichtingendienst?

Het zal dan ook gerommeld hebben in de Koninklijke Serres, maar gelukkig was er de kabinetchef van de zittende Koning om alles in goede banen te leiden. De kabinetchef bleef in dienst bij het aantreden van de flamboyante Prins als Koning (?).

Wat had nu de buitenlandse inlichtingendienst nodig op het terrein?

  1. Rugdekking door een afpersbare Rijkswacht top.

  2. Een samengesteld actie team. Vermoedelijk buitenlanders met militaire ervaring, desnoods SFO.

  3. Bliksemafleiders ala De Staerke, Borains, en al wat kon gebruikt worden om het onderzoek te bemoeilijken. Te organiseren door de uit de Rijkswacht gestapte Bouhouche als leverancier van wapens en wagens. Een vrije aftocht (Joël Lhost?) gedekt door de Rijkswacht en een gezamelijke vlucht uit het land (Chiévres).

Mijn mening erover uiteraard en vatbaar voor aanpassing of verwerping.

172

Let wel: er zijn mensen die denken dat de ene piste een andere uitsluit maar dat is niet zo.

De theorie van de spanning sluit de banditisme piste of de roze balletten piste, de rijkswachter piste, de extreem rechts piste of de wapen- & drughandel piste helemaal niet uit. Sterker zelfs: ik meen dat die pistes allemaal met elkaar verweven zijn. Ik meen dus dat al die pistes in zekere zin ook kloppen maar dat ze met elkaar verbonden zijn en dat het uiteindelijke doel de bevolking in een staat van shock brengen was, daar diende het CCC voor en daar heeft men de Bende pas in 1985 echt voor gebruikt.

De centrale figuur die als een spin in het web altijd terug keert is VDB en bij uitbreiding Bouhouche. De misdaden uit de '82-'83 hebben volgens mij in verschillende gevallen een directe link met de Roze Balletten. Met veel van de feiten uit die periode is er ook een duidelijke link met VDB en zijn entourage. Het lijkt me niet ver gezocht dat er daden gepleegd zijn als een soort vuile zaakjes die voor VDB opgeruimd werden.

Over die theorie van de spanning: die bloederige staatsgrepen van de VS, in vooral (maar zeker niet alleen), Latijns Amerika waar telkens extreem rechtse junta regimes geïnstalleerd werden hadden vanaf 1973 als doel een neoliberaal systeem in voeren. Dat was het doel en waarom de VS het in de eerste plaats deed. Dit was gebaseerd op Milton Friedman zijn theorie dat je een bevolking enkel een radicaal ander systeem kon opdringen als je hen in staat van 'shock' bracht.

Nu ik heb die regimewissels in de jaren '70 lange tijd grondig onderzocht en wat interessant is is om te kijken naar de patronen die zich afspeelden in de periode voor de coup d'état. Ik kijk steeds naar patronen die terugkeren. Die patronen leren je iets. En het zijn altijd dezelfde patronen die terug keren met soms lichte varianten. En als je die patronen ziet op plaatsen waar nadien geen staatsgreep plaats vond dan betekent dat gewoon dat men daar mislukt is of dat men het afblies of dat men van strategie veranderde.

Die patronen in Europa bekijkt in de periode dat de bende actief was: wel als je geoefend bent om ze te herkennen en je weet hoe en naar waar je moet kijken dan zijn die zo overduidelijk dat je er onmogelijk naast kan zien.

Zo duidelijk alsof je voorbij een winkel met porcelein zou lopen en je ziet daarin een olifant te keer gaan, daar kan je ook niet naast zien.

De VS was van plan om in heel wat Europese landen te gaan doen wat ze kort daarvoor, met groot succes want het was overal gelukt, in Latijns Amerika hadden gedaan.

De reden dat het in Europa gestopt is ligt volgens mij puur aan een verandering van strategie. Merk ook op dat de Bende eind 1985 (vermoedelijk toch) gestopt is met aanslagen en dat de CIA begin 1986 een nieuwe directeur had. Dat kan perfect toeval zijn en hoeft op zich niets te betekenen maar het kan ook een verklaring zijn waarom hun buitenlandstrategie betreffende Europa toen veranderde.

Buiten Europa was die strategie niet veranderd hoor, het intrieste orgelpunt was de bijzonder bloedige invasie van de VS in Panama waar het Amerikaans leger zware misdaden tegen de mensheid beging (als een staatsgreep niet lukt kunnen ze er ook gewoon binnen vallen natuurlijk) » en.wikipedia.org

Bedankt voor Uw beider uitgebreide uitleg in antwoord! big_smile

Ik weet helaas niets over DNA en zo, dus dit is wellicht een domme vraag, maar er zal toch nog wel ergens familie van Beuckels leven, ik weet niet of ie broers of zussen had, en anders misschien neven of nichten, kun je daar dan helemaal niets mee doen om te vergelijken? Ik dacht dat het DNA van familieleden altijd dicht bij elkaar in de buurt zat?

175

Martin Holland wrote:

Ik weet helaas niets over DNA en zo, dus dit is wellicht een domme vraag, maar er zal toch nog wel ergens familie van Beuckels leven, ik weet niet of ie broers of zussen had, en anders misschien neven of nichten, kun je daar dan helemaal niets mee doen om te vergelijken? Ik dacht dat het DNA van familieleden altijd dicht bij elkaar in de buurt zat?

DNA kan de sleutel van een ontknoping zijn, maar dat is het niet persé. Een DNA-profiel is een soort genetische vingerafdruk, uniek voor elk mens. Een profiel bevat informatie over vijftien plekken in je DNA, de zogeheten loci. Het zijn plaatsen waar een korte volgorde van basen (de bouwstenen van het DNA) zich vaak herhaalt.

Het aantal herhalingen verschilt van persoon tot persoon: bijvoorbeeld 5, 8 of 13. Elke locus wordt weergegeven met twee getallen ('kenmerken') die voor het aantal herhalingen staan, bijvoorbeeld VWA 17/18 of TH01 6/8. Het ene kenmerk erf je van je moeder, het andere van je vader. Het ene kenmerk is zeldzamer dan het andere, wat je profiel uitzonderlijker kan maken. Het gaat overigens om DNA dat betekenisloos lijkt. De kenmerken zeggen dus NIETS over iemands uiterlijk of gezondheid.

Bij verwantschapsonderzoek vergelijkt een speciaal algoritme profielen. Lijkt een profiel meer dan toevallig op het daderprofiel, dan vindt vervolgonderzoek plaats. Een vergelijking van het Y-chromosoom of mitochondriaal DNA kan de familieband bevestigen. Dan is een nieuw spoor naar de dader gevonden. Zijn kandidaat en dader familie via vaderskant dan komt het Y-chromosoom overeen. Dat erft over van opa op vader op zoon. Dader en kandidaat hebben dan ook waarschijnlijk dezelfde achternaam. Het is immers traditie in België en in Nederland dat kinderen hun vaders naam krijgen. Een wetswijzing in België kwam er pas veel later na de aanslagen van de Bende Van Nijvel overigens (juni 2014). Overeenkomstig mitochondriaal DNA (mtDNA) wijst op een familierelatie via moederskant, mtDNA erft onveranderd over van moeder op kind.

Het gerecht kent ook de familieleden van Roger Beuckels Martin ...

Ben wrote:

Hoe komt het dat de onderzoekers nooit op die naam zijn gestoten?

Bouten: Goede vraag. Ze hebben na zijn dood wel ooit mensen uit zijn entourage en familie ondervraagd omdat hij ook contacten had met de extreemrechtse organisatie WNP (Westland New Post), maar daar bestaan blijkbaar geen pv’s van. Ook zijn eigen zware gerechtelijk dossier is verdwenen.....

... meer zelfs (!) ...

Ben wrote:

En tenslotte nog dit: een nicht van Roger Beuckels was getrouwd met Vermeersch. De inspecteur die verantwoordelijk wordt geacht van de omstreden vondst van Bende-voorwerpen. Ook daar heeft niemand ooit iets over geschreven.

(Herlees nog even het topic Roger Beuckels vanaf het begin Martin ...)

Wel Trobken, heel erg bedankt voor deze uitgebreide en nauwkeurige uitleg!  Nu begrijp ik eindelijk hoe dat nu precies werkt. Thanks Man! smile

177

Vermeersch had aangetrouwde familie met Beuckels, dat is wel interessant, is dat een zekerheid?

178

Martin Holland wrote:

Ik weet helaas niets over DNA en zo, dus dit is wellicht een domme vraag, maar er zal toch nog wel ergens familie van Beuckels leven, ik weet niet of ie broers of zussen had, en anders misschien neven of nichten, kun je daar dan helemaal niets mee doen om te vergelijken? Ik dacht dat het DNA van familieleden altijd dicht bij elkaar in de buurt zat?

Hee Martin Holland, Hier nog even een oude post van mij opnieuw posten omdat die zeer relevant is aan je vraag over de DNA-informatie van Roger Beuckels » Forum

179

Nog wat informatie over Beuckels van een goed ingelichte bron:

Beuckels woonde geheime vergaderingen bij, telkens in het zwart gekleed. Dat het hierbij om een extreemrechtse beweging gaat bewijst een tatoeage van het Ierse Kruis op zijn arm. Zijn naam komt echter niet voor in de dossiers van WNP en Francis Dossogne beweerde Beuckels binnen [het] Front de la Jeunesse niet gekend te hebben. Bij welke geheime organisatie hij was betrokken weet niemand. Ook zijn naaste familie of vrienden niet. Naast het Ierse kruis had Beuckels nog 2 tatoeages op zijn arm. Het symbool van de commando's (een dolk in een driehoek) en het symbool dat hieronder is getekend. Niemand weet echter wat dit symbool betekent. Uit een foto blijkt dat alle 3 tatoeages reeds op zijn arm waren aangebracht in 1965. Het jaar dat hij in Congo huurling was.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Een doorgewinterde veteraan dus, zo te lezen, die vast niet gaat inbreken in een restaurant om er een moord te plegen en er dan ook nog even gaat zitten schransen alvorens er wat onbenullige zaken te ontvreemden.

1 + 1 = 2