31

Ben wrote:

De vraag is natuurlijk of die informatie van Bouten klopt.

Of de informatie komt van Bouten zelf en zijn visie wordt ook niet weerlegt

32

Waarom legt het parket geen beslag op zijn (eigen) paperassen (of die van de politie of rijkswacht) onder Bouten? Dan ben en blijf je als dienst wel een enorme loser, maar wordt geen enkel beroepsgeheim geschonden.

33

Darty wrote:

Waarom legt het parket geen beslag op zijn (eigen) paperassen (of die van de politie of rijkswacht) onder Bouten? Dan ben en blijf je als dienst wel een enorme loser, maar wordt geen enkel beroepsgeheim geschonden.

Zoals ik het begrijp is het probleem dat er zaken ontbreken in het dossier dat de cel (magistraten en politie) heeft, waarvan zij vermoeden dat die ooit in het strafdossier zaten waarvan een integrale (?) kopie aan het slachtoffer werd bezorgd.

Aan de heer Bouten werd daarentegen volgens mij nooit een integrale kopie bezorgd. Ik weet ook niet waarop Bouten zijn beweringen steunt dat men juist naar die pv's op zoek is. Indien dat het geval mocht zijn lijkt het inderdaad veel gemakkelijker om deze aan Bouten zelf te vragen, die volgens mij geen enkel probleem zou hebben om kopies te bezorgen.

Welk beroepsgeheim zou zijn geschonden? Uiteraard zou enige briefwisseling tussen het slachtoffer en haar advocaat die in beslag zou genomen onder het beroepsgeheim vallen, waardoor dit moet worden teruggegeven, maar welke andere beroepsgeheimen zouden zijn geschonden?

Ik begrijp eigenlijk nog altijd niet goed of de cel wéét wat (welke pv's) ze zoeken, dan wel of men gewoon beseft dat er veel weg is en dit dossier op deze manier tracht weder samen te stellen zonder concreet te weten wat allemaal momenteel ontbreekt.

34

MIsschien probeert men te verifieren of de PV's die in het dossier zitten wel de originele zijn.

35

Het ontbreken en het vernietigen van dossierstukken dient men in Charleroi te zoeken waarvoor een Commissaris verantwoordelijkheid draagt. Op basis van die feiten heeft Commissaris Vos Proces Verbaal opgesteld. Stukken die in beslag worden genomen kunnen altijd opnieuw worden vrijgegeven aan de rechthebbende eigenaar.

Ter info:

GDA4OZ team3 <gda4ozteam3@gmail.com>
10 jun. 2020 16:42 (13 dagen geleden)
aan willem.m***********

Premier Commissaire de Police
Coordinateur Cellule Brabant Wallon
PJF CHARLEROI
Avenue Emile Rousseaux 38
6001 MARCINELLE

Geachte heer Commissaris,
Geachte heer *************,

Ik heb getracht u op Maandag 8, Dinsdag 9 en heden Woensdag 10 juni jl. telefonisch te bereiken.

Een bepaald feit genoot mijn bijzondere aandacht dat mij ter kennis is gebracht dat ik u absoluut wens mede te delen dat verder nuttig kan zijn voor uw verder onderzoek. Dit feit dd. van Woensdag 5 november 1986 zou voor U  mogelijks de aanleiding kunnen zijn om de heer RUTH Lionel opnieuw aan een grondig verhoor te laten onderwerpen.

Over de jaren heen ontbreken er belangrijke stukken uit het dossier wat ontegensprekelijk aanleiding kan zijn dat u en Federaal Procureur CAPELLE Marianne helaas nog niet op de hoogte zijn van feiten die zich hebben voorgedaan.

Ik tracht u morgen namiddag opnieuw telefonisch te bereiken. Indien het u mocht schikken ben ik op mijn kantoor ook telefonisch bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur.

Met oprechte groeten,
Bossi

Tijdens de befaamde wandeling (trio)?

Bossi wrote:

Ik heb getracht u op Maandag 8, Dinsdag 9 en heden Woensdag 10 juni jl. telefonisch te bereiken.

Tja!

the end wrote:

Dus de straffeloosheid voor de plegers van de feiten is volledig volgens de wet verlopen! Bevestigd door twee professoren!

Juridisch gezien hebben jullie gelijk, het onderzoek is toen volgens hun binnen het wettelijke overgeheveld. Wat als blijkt zoveel jaren later dat van ergens een manipulatie mogelijks heeft meegespeeld om het vertragen van het onderzoek? Het profiel van de daders is bepalend voor hoe het onderzoek behandeld geweest is.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Bossi. Gezien je duidelijk de weg kent. Ik denk dat men nog levende entourage van Farcy en zeker ook Elias Shiber (nog in leven, Brussel?) nog een keer op de rooster mag leggen. De schandalen rond Eurosystem en drugs for weapons blijven voor mij de hoofdmotieven. Met Mendez (wapens) en Finné (witwas, geld voor bedenkelijk operaties van François) een rol te vervullen in het politieke verhaal.

39

the end wrote:

tja!

Als leidinggevend Commissaris heeft die man ook een grote verantwoordelijkheid. Inclusief de moeilijke verhoren, vergaderingen met Onderzoeksrechter en Federaal Procureur. Trouwens wat men ook moge beweren, de overheveling van het dossier is totaal onwettig. Hopelijk zal dat later blijken. De onwettigheden begonnen al bij het Hof van Beroep te Gent.

Het zal geen makkelijke opgave zijn met de voorgeschiedenis kennende, ik hoop van harte dat deze ploeg kan doorbreken.

Club-le-happy-few  wrote:

Bossi. Gezien je duidelijk de weg kent. Ik denk dat men nog levende entourage van Farcy en zeker ook Elias Shiber (nog in leven, Brussel?) nog een keer op de rooster mag leggen. De schandalen rond Eurosystem en drugs for weapons blijven voor mij de hoofdmotieven. Met Mendez (wapens) en Finné (witwas, geld voor bedenkelijk operaties van François) een rol te vervullen in het politieke verhaal.

Ik heb ook mijn ernstige bedenkingen en vermoedens. Vanaf het ogenblik dat men de dossier Mendez, Finné enz. ... wou open breken tot onderzoek mocht de Delta Cel vertrekken.

40

Bossi wrote:

Ter info:

GDA4OZ team3 <gda4ozteam3@gmail.com>
10 jun. 2020 16:42 (13 dagen geleden)
aan willem.m***********

Premier Commissaire de Police
Coordinateur Cellule Brabant Wallon
PJF CHARLEROI
Avenue Emile Rousseaux 38
6001 MARCINELLE

Geachte heer Commissaris,
Geachte heer *************,

Ik heb getracht u op Maandag 8, Dinsdag 9 en heden Woensdag 10 juni jl. telefonisch te bereiken.

Een bepaald feit genoot mijn bijzondere aandacht dat mij ter kennis is gebracht dat ik u absoluut wens mede te delen dat verder nuttig kan zijn voor uw verder onderzoek. Dit feit dd. van Woensdag 5 november 1986 zou voor U  mogelijks de aanleiding kunnen zijn om de heer RUTH Lionel opnieuw aan een grondig verhoor te laten onderwerpen.

Over de jaren heen ontbreken er belangrijke stukken uit het dossier wat ontegensprekelijk aanleiding kan zijn dat u en Federaal Procureur CAPELLE Marianne helaas nog niet op de hoogte zijn van feiten die zich hebben voorgedaan.

Ik tracht u morgen namiddag opnieuw telefonisch te bereiken. Indien het u mocht schikken ben ik op mijn kantoor ook telefonisch bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur.

Met oprechte groeten,
Bossi

Bossi, suggereer je dat deze mail aan de grondslag ligt van de inbeslagname bij Callebaut?