Farcy en De Staerke bestond uit meerdere broers / familieleden. Beide families hebben zuiders uitzicht en doordringende ogen. En ze kenden elkaar goed, en deden zaakjes met de arm der wet.

Ben wrote:

Als, en ik zeg als, Van Camp een doelwit was, dan kan het volgens mij zo gegaan zijn:

Een opdrachtgever zoekt een stel criminelen die de taak kunnen uitvoeren. Hij zegt: overval het restaurant, vermoord de uitbater en alles wat jullie kunnen pakken, is voor jullie. Hij maakt ze warm door te zeggen dat de uitbater een Porsche heeft. Maar vanwege het amateurisme van de overval slagen de daders er niet in om de Porsche te bemachtigen.

Ik neem aan dat de Porsche gewoon buiten geparkeerd stond, terwijl de bende op zoek was naar een auto om te stelen en daarbij wellicht al langs verschillende (eet)gelegenheden was gereden. Toen ze de Porsche zagen staan wilden ze die hebben, wat uiteindelijk niet doorging.

Wat ik me echter vooral afvraag in deze zaak, is of de vreemde taal die gesproken werd tijdens de woordenwisseling wellicht zigeunertaal was, aangezien er verder nergens sprake is van een buitenlandse taal of een buitenlands accent in het Frans dat zij normaal spraken, wat bij een buitenlander meestal goed te horen is. Het besprokene lijkt om een woede-uitbarsting te zijn gegaan, waarbij de vreemde woorden die gebruikt werden dus waarschijnlijk om een verwensing ging, iets wat er gemakkelijk uit floept door de emotie, maar wel een groot gevaar opleverde voor hen. Vandaar wellicht dat men Van Camp toch maar liever doodschoot, voor de zekerheid.

1 + 1 = 2

183

Ik ben al twee keer gaan eten in Aux Trois Canards. Behalve dat het heel lekker is, stel ik me telkens de vraag: "Hoe zijn die hier in hemelsnaam geraakt?" Het restaurant ligt namelijk heel afgelegen. Zijn ze te voet gekomen? Hebben ze een taxi genomen? Heeft iemand hen gebracht? Hebben ze een paard geleend van één van de vele maneges in de omgeving? Daarbij komt ook de vraag: Hoe kenden ze dit restaurant? Hadden ze ooit al van dit restaurant gehoord? Of hebben ze het toevallig ontdekt (wat er op zou kunnen wijzen dat één van de daders uit de regio komt)?

Daarnaast stel ik me ook de vraag waarom ze zo laat op de avond de overval hebben gepleegd. Het was hen duidelijk niet om het geld te doen. Wilden ze eigenlijk zoals in de Auberge du Chevalier inbreken wanneer er niemand was maar hebben ze besloten - toen ze zagen dat er nog mensen waren - om toch maar een overval te doen?

Een andere theorie: door net dit restaurant - Aux Trois Canards - te overvallen, wilden ze een boodschap / doodsbedreiging geven aan Christian Smets. Canard is namelijk de bijnaam van Christian Smets en in de periode van de overval op het restaurant gebeurt er heel veel in het WNP-dossier. Smets maakt bv. Op 26 september 1983 een rapport over de samenstelling van de WNP-leiding, op het einde van de maand - op 23 oktober - dient Latinus een klacht in vanwege doodsbedreigingen en op 9 november trekt Barbier zijn verklaringen over de dubbele moord in Anderlecht tegenover de onderzoeksrechter terug in. Zie de volledige WNP-tijdlijn voor meer data en gegevens » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Dat laatste is toch wel erg ver gezocht voor iemand die veelal rationeel post. Als ze Canard wensten af te schrikken was een dode eend op zijn oprit een beter symbool geweest.

Waarom niet gewoon de meest plausibele verklaring in een 40-jaar oude zaak? Van Binst verklaart dat de eerste zogenaamde 'bende' lichting oa bestond uit Louvaert, Van Camp en De Schepper.

In dat geval is wat hier gebeurt gewoon hetzelfde als wat er is gebeurd met Louvaert en Van Deuren.

Zou prima kunnen toch? De naam van De Schepper valt toen al en hierna is er alleen maar bevestiging na bevestiging gekomen van deze naam. Het is diezelfde persoon die ook wordt verdacht voor de moord op Van Deuren. Bovendien is er diens voorliefde voor Porsches. Als een deel van wat Van Binst zei waar is zou het ook allemaal waar kunnen zijn?

Spectator, lijkt me ook plausibeler. Ik denk ook dat bij de eerste reeks hun doelwitten niet per toeval gekozen zijn.

Met Louvaert heb je dan toch iemand uit de entourage Haemers (hold-ups) en Farcy (drugs, huurmoorden). En informant / partner in crime van Lekeu. Gevangen zitten tussen Lekeu, Farcy en Haemers om toch maar aan die volgende shot te geraken.

Hoe ver gaat zo'n verslaafde in ruil voor gratis heroïne? Vraag maar eens aan Dutroux' maatje Lelièvre...

Willy De Schepper zou wel eens van begin tot einde rol kunnen gespeeld hebben. Is hij ooit ondervraagd?

186

Spectator Of Life wrote:

Dat laatste is toch wel erg ver gezocht voor iemand die veelal rationeel post. Als ze Canard wensten af te schrikken was een dode eend op zijn oprit een beter symbool geweest.

Inderdaad, een beetje ver gezocht. smile Maar het verschil met een eend op zijn oprit en een moord, is de boodschap die je ermee geeft. Het eerste is persoonlijk, het tweede is een publieke daad waarom je niet alleen een boodschap geeft aan Canard maar ook aan iedereen die Canard kent en ermee samen werkt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

187

Het nadere onderzoek naar de moord op Van Camp, of althans naar een mogelijk motief voor deze moord, startte in mei 1987. Toen verdiepte men zich niet alleen in zijn boekhouding uit de tijd dat hij nog werkzaam was als architect, maar stelde men ook een achtergrondonderzoek in naar zijn familie. Vervolgens werd een beperkt aantal mensen ondervraagd die hem in een lange reeks van jaren hadden gekend. Zij omschreven hem als een joviale man die, voorzover zij wisten, zelf geen problemen had en ook niet anderszins in moeilijkheden had verkeerd, bijvoorbeeld door zakelijke conflicten met derden. Een getuige verklaarde daarenboven dat hij nimmer had gehoord van een zakenrelatie tussen (...) en Van Camp; de bijbehorende vraag was kennelijk ingegeven door het gegeven dat de betrokkene zelf ook werd genoemd in de zaak "Pinon". Daarna viel het onderzoek wat stil.

In maart 1988 toonde men een voormalige werkneemster van het restaurant wel nog de foto's van een aantal verdachte personen. Maar zonder resultaat.

Het werd in de loop van 1989 weer opgepakt. Men ging na wie er vanaf 1975 hadden gewoond in de omgeving van de Aux Trois Canards. Voor zover als dat mogelijk was, werden de vroegere werknemers van dit restaurant gehoord. Ook ondervroeg men (weer) de mensen die op de avond van de overval in de Aux Trois Canards waren, of die veelvuldig in deze zaak kwamen eten. Naast deze meer algemene onderzoeken werden er ook enkele bijzondere onderzoeken ingesteld. Zo vroeg men diverse aanhangers van extreem-rechts of zij het genoemde restaurant respectievelijk Van Camp kenden. (*) Het antwoord was negatief. In hetzelfde verband werd zijn foto getoond aan de eigenaren en een deel van de werknemers van een ander restaurant waarvan werd gezegd dat er ook wel eens extreem-rechtse figuren kwamen eten. Opnieuw was het resultaat negatief. Eveneens werd in deze context uitgezocht of er mogelijk geen relatie had bestaan tussen Van Camp en een ander slachtoffer van de Bende van Nijvel. Die relatie bleek niet te kunnen worden gelegd. En ook kon niet (het gerucht) worden bevestigd dat Mendez de Aux Trois Canards frequenteerde.

In de loop van 1992-1993 werden nog enkele punten verder onderzocht. Zo ging men bijvoorbeeld na of bepaalde huurlingen contacten hadden onderhouden met Van Camp. Dit bleek niet het geval te zijn. Ook de band met bepaalde leveranciers van het restaurant werd bekeken. Dat leverde evenmin aanknopingspunten op. En opnieuw werd nagegaan of bepaalde aanhangers van extreem-rechts niet in verbinding te brengen waren met Van Camp. Wederom zonder resultaat.

Waar in 1992 - overigens in samenspraak met leden van de cel Mendez - nog het meeste werk van werd gemaakt, was het onderzoek naar het antwoord op de vraag of Bouhouche, al of niet samen met Beijer, bekend was met de Aux Troix Canards respectievelijk Van Camp. De administratie van het restaurant werd nageplozen, evenals de inbeslag genomen papieren van de familie Bouhouche. Vergeefs. Een bezoeker van de Aux Trois Canards die ook Bouhouche kende, werd gevraagd of hij hem hier wel eens had gesignaleerd. Dit bleek niet het geval te zijn. Een andere goede bekende van Bouhouche had nimmer gehoord dat hij in de Aux Trois Canards kwam. Zijn gewezen vrouw bevestigde dat zij nooit in dit restaurant was geweest. De dochter van Van Camp verklaarde overigens in januari 1993 al : "Mijn vader had geen contacten met huurlingen of andere personen van dat slag."

Na september 1993 werd ook op dit sub-spoor bijna geen onderzoek meer verricht. Enkel bij de ondervraging van een aantal personen in connectie met een internationale bende zwendelaars - de "axe Mulhouse" - werd gepolst naar Van Camp. Twee personen kenden Van Camp niet, een derde "zou gehoord hebben" dat Van Camp gedood werd naar aanleiding van de afhandeling van een zaak van aankoop of heling van kunstwerken.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie | Bijlage 3

(*) Zie in dit geval ook deze uitspraak van Michel Cocu over het restaurant » Forum

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

188

Een dode bij schietpartij in Ohain

Bij het verlaten van een restaurant in de rue de la Marche te Ohain werd een 57-jarige man met twee kogels doodgeschoten. Het slachtoffer is Jacques Van Camp uit Nijvel. Volgens getuigen waren er twee daders. Kort nadat Van Camp op straat in elkaar zakte, namen de daders de vlucht met een rode Volkswagen, die gestolen was. Het motief van deze dodelijke schietpartij is niet gekend. Men heeft het vermoeden dat het om een afrekening gaat, gezien de doders geruime tijd hun slachtoffer hadden opgewacht.

Bron: Gazet van Antwerpen | 3 Oktober 1983

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Nog even terugkomen op de moord op Jacques Van Camp, uitbater van "Les Trois Canards".

Na het nekschot op Jacques Van Camp, dus na de feiten en tijdens diezelfde nacht, werd er door de moordenaar (of moordenaars) gebeld naar de kliniek naar waar hij werd overgebracht. De killers wisten dus dat de kans bestond dat hij niet direct dood was en ze wisten naar welke kliniek hij werd overgebracht (via afgeluisterde radiocommunicatie?).

Ik vind dat zeer zeer akelig... Het doet me een beetje denken aan een Franse film uit 1972: "Un Flic" van Jean-Pierre Melville met Alain Delon en Catherine Deneuve in de hoofdrollen...

Hoe kunnen ze op de hoogte zijn van wat er wordt gezegd of wordt gezegd voor/door:

  • Jacques Van Camp

  • Pierre Romeyer

  • Bely?