Topic: Proces (en procedurefouten)

Ik kwam op het forum de volgende passage tegen van forumlid Bossi:

Bossi wrote:

Over het procedurele heb ik mijn visie al lang gegeven inzake de Bende van Nijvel. Men manipuleerde zodanig het gerechtelijk onderzoek dat er voldoende stof ter beschikking is voor, bijvoorbeeld, Mstr. Hans Rieder en gekend als procedurepleiter. Men hoeft maar even te verwijzen naar de 'opzettelijk' verdwenen en zeer belangrijke overtuigingsstukken. Of, de redelijke termijn van het gerechtelijk onderzoek.

Over een termijn van 35 jaar zijn er al enkele belangrijke verdachte vliegen gevallen. Nieuwe confrontaties in die zin zijn sowieso al niet meer mogelijk met derden die daarvoor in aanmerking komen. Het is immers de gedrevenheid van heel wat personen dat er nog werkzaamheden worden verricht rondom de bende. Alles in overweging genomen gedurende de 35 jaar van onderzoek, maak ik me geen illusies dat er nog een oplossing in de wacht komt op basis van veroordelingen.

Na 35 jaren van onderzoek, zouden de feiten dan na 36, 37, 38, 39 of 40 jaar nog enige houvast kunnen bieden om de daders definitief en sluitend te kennen? Ik betwijfel dit ten sterkste maar ook mijn gedrevenheid zet dit nog terzijde.

Een gerechtelijk onderzoek alwaar pv's opzettelijk zijn verdwenen en pv's die zich onmiskenbaar en ontegensprekelijk mekaar tegenspreken, overtuigingsstukken die onderworpen werden aan pres toestanden. Informatie dat nooit tot op heden is onderzocht. Laat ons eerlijk zijn over de rechtvaardigheid in een procedure dat verre van sluitend is op basis van ontbrekende vernietigde overtuigingsstukken. Het geheim van het onderzoek dat op allerlei wijze grondig met de voeten is getreden. Waar kunnen wij hier nog een aaneensluitende rechtvaardigheid vinden dat voordelen zouden moeten berokkenen aan de slachtoffers en nabestaanden?

Volgens mij is er op het forum tot nog toe geen aparte topic over deze kwestie: Wat is de kans dat op het einde van het gevoerde onderzoek een proces kan volgen dat leidt tot veroordelingen.

Ik kan mij althans voor een groot deel vinden in de hierboven geciteerde passage. Ik beschik uiteraard niet over het gehele dossier en het theoretisch is alles mogelijk, zoals de Bende die zichzelf collectief aangeeft. Maar, volgens mij, is het dossier intussen zo omvangrijk, zo mismeesterd geweest en zijn de feiten zo lang geleden, dat de kans groot is dat een eerlijk proces eenvoudigweg onmogelijk is geworden.

Er is reeds een proces gevoerd over enkele Bendefeiten van 1983 voor het Hof van Assisen te Bergen in 1988. In dat proces werden de beschuldigden,de zogenaamde Borains, vrijgesproken, juist omwille van (zware) fouten in het onderzoek. Daarover zei Jean Paul Moerman, destijds advocaat van Michel Cocu het volgende: "Je kon er de fouten en manipulaties bij pakken uit opscheppen" (zie het Boek Beetgenomen van Hilde Geens, pag. 13).

Ik vrees dat indien over het dossier nog een proces wordt gevoerd, de uitkomst wel eens heel gelijklopend zou kunnen zijn.

Re: Proces (en procedurefouten)

Volgens de advocaat van verschillende bende slachtoffers (P. Callebaut)  is het hele dossier al lang verjaard. De verlenging van de verjaringstermijn zou volgens verschillende advocaten zelfs niet wettelijk zijn. Als dit klopt mogen ze nog eender welk bewijs vinden tot een rechtszaak komt het niet meer dan.

3

Re: Proces (en procedurefouten)

Poseur wrote:

Ik kwam op het forum de volgende passage tegen van forumlid Bossi:

Bossi wrote:

Over het procedurele heb ik mijn visie al lang gegeven inzake de Bende van Nijvel. Men manipuleerde zodanig het gerechtelijk onderzoek dat er voldoende stof ter beschikking is voor, bijvoorbeeld, Mstr. Hans Rieder en gekend als procedurepleiter. Men hoeft maar even te verwijzen naar de 'opzettelijk' verdwenen en zeer belangrijke overtuigingsstukken. Of, de redelijke termijn van het gerechtelijk onderzoek.

Over een termijn van 35 jaar zijn er al enkele belangrijke verdachte vliegen gevallen. Nieuwe confrontaties in die zin zijn sowieso al niet meer mogelijk met derden die daarvoor in aanmerking komen. Het is immers de gedrevenheid van heel wat personen dat er nog werkzaamheden worden verricht rondom de bende. Alles in overweging genomen gedurende de 35 jaar van onderzoek, maak ik me geen illusies dat er nog een oplossing in de wacht komt op basis van veroordelingen.

Na 35 jaren van onderzoek, zouden de feiten dan na 36, 37, 38, 39 of 40 jaar nog enige houvast kunnen bieden om de daders definitief en sluitend te kennen? Ik betwijfel dit ten sterkste maar ook mijn gedrevenheid zet dit nog terzijde.

Een gerechtelijk onderzoek alwaar pv's opzettelijk zijn verdwenen en pv's die zich onmiskenbaar en ontegensprekelijk mekaar tegenspreken, overtuigingsstukken die onderworpen werden aan pres toestanden. Informatie dat nooit tot op heden is onderzocht. Laat ons eerlijk zijn over de rechtvaardigheid in een procedure dat verre van sluitend is op basis van ontbrekende vernietigde overtuigingsstukken. Het geheim van het onderzoek dat op allerlei wijze grondig met de voeten is getreden. Waar kunnen wij hier nog een aaneensluitende rechtvaardigheid vinden dat voordelen zouden moeten berokkenen aan de slachtoffers en nabestaanden?

Volgens mij is er op het forum tot nog toe geen aparte topic over deze kwestie: Wat is de kans dat op het einde van het gevoerde onderzoek een proces kan volgen dat leidt tot veroordelingen.

Ik kan mij althans voor een groot deel vinden in de hierboven geciteerde passage. Ik beschik uiteraard niet over het gehele dossier en het theoretisch is alles mogelijk, zoals de Bende die zichzelf collectief aangeeft. Maar, volgens mij, is het dossier intussen zo omvangrijk, zo mismeesterd geweest en zijn de feiten zo lang geleden, dat de kans groot is dat een eerlijk proces eenvoudigweg onmogelijk is geworden.

Er is reeds een proces gevoerd over enkele Bendefeiten van 1983 voor het Hof van Assisen te Bergen in 1988. In dat proces werden de beschuldigden,de zogenaamde Borains, vrijgesproken, juist omwille van (zware) fouten in het onderzoek. Daarover zei Jean Paul Moerman, destijds advocaat van Michel Cocu het volgende: "Je kon er de fouten en manipulaties bij pakken uit opscheppen" (zie het Boek Beetgenomen van Hilde Geens, pag. 13).

Ik vrees dat indien over het dossier nog een proces wordt gevoerd, de uitkomst wel eens heel gelijklopend zou kunnen zijn.

Ik voel me benepen en zeker met een onprettig gevoel om zulke uiteenzetting te schrijven, Poseur. Vooral voor de slachtoffers, de nabestaanden als voor alle belanghebbenden. Eerlijkheid is troef en ik strooi absoluut geen zand in de burgerlijke partijen hun ogen. Het is een bittere noodzaak om die mensen weldoenlijk te informeren en dat ze erop voorbereid zijn.

Robert wrote:

Volgens de advocaat van verschillende bende slachtoffers (P. Callebaut)  is het hele dossier al lang verjaard. De verlenging van de verjaringstermijn zou volgens verschillende advocaten zelfs niet wettelijk zijn. Als dit klopt mogen ze nog eender welk bewijs vinden tot een rechtszaak komt het niet meer dan.

Dat heb ik ook al verschillende malen geschreven over de verschillende onwettige verjaringstermijnen in één zaak. Het EHVRM heeft in het verleden al verschillende uitspraken daarover gedaan. De overheveling van het dossier is ook vatbaar voor discussie. Maar net zoals Mstr. Peter Callebaut zijn mening daarover is, heb ik in het verleden ook al geschreven dat deze overheveling een onwettige karakter heeft. Wederom in het voordeel van de verdedigende partijen en vooral voor de procedure pleiters.

Re: Proces (en procedurefouten)

In de vorige posts zijn alvast voorbeelden te vinden van kwesties die in een dergelijk strafproces aan bod zouden kunnen komen. Ikzelf denk daar het volgende over:

robert wrote:

Volgens de advocaat van verschillende bende slachtoffers (P. Callebaut)  is het hele dossier al lang verjaard. De verlenging van de verjaringstermijn zou volgens verschillende advocaten zelfs niet wettelijk zijn. Als dit klopt mogen ze nog eender welk bewijs vinden tot een rechtszaak komt het niet meer dan.

Deze kwestie heb ik reeds verder proberen te onderzoeken en toe te lichten in het topic "Verjaring" in een post van 29 januari 2020. Samengevat meen ik dat de kwestie waar advocaat Callebaut op doelt geen probleem doet rijzen omdat de wetten die de verjaringstermijnen aanpassen dit probleem opvangen. Voor een meer uitgebreide bespreking met verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer verwijs ik naar de bijdrage in het topic "Verjaring"

Bossi wrote:

Dat heb ik ook al verschillende malen geschreven over de verschillende onwettige verjaringstermijnen in één zaak. Het EHVRM heeft in het verleden al verschillende uitspraken daarover gedaan.

Kunt u verwijzen naar die uitspraken ? Zoals ik reeds eerder heb gezegd in een post in het topic "Verjaring" vond ik alleen deze uitspraak: EHRM 22 juni 2000, Coëme ea / België, nrs. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96 (te vinden op de HUDOC-database van het EHRM. In dat arrest staat de volgende passage:

The extension of the limitation period brought about by the Law of 24 December 1993 and the immediate application of that statute by the Court of Cassation did, admittedly, prolong the period of time during which prosecutions could be brought in respect of the offences concerned, and they therefore detrimentally affected the applicants' situation, in particular by frustrating their expectations. However, this does not entail an infringement of the rights guaranteed by Article 7, since that provision cannot be interpreted as prohibiting an extension of limitation periods through the immediate application of a procedural law where the relevant offences have never become subject to limitation.

Bossi wrote:

De overheveling van het dossier is ook vatbaar voor discussie. Maar net zoals Mstr. Peter Callebaut zijn mening daarover is, heb ik in het verleden ook al geschreven dat deze overheveling een onwettige karakter heeft. Wederom in het voordeel van de verdedigende partijen en vooral voor de procedure pleiters.

Deze kwestie is aan bod zijn gekomen n.a.v. de tweede Bendecomissie. De verwijzingen naar de documenten van die commissie zijn oa terug te vinden in post 273 in het onderwerp "snelle vragen" (14 januari 2020). De twee professoren die zich bogen over de overheveling waren van mening dat die juridisch gesproken "normaal" verliep en lichtten dat toe met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Kunt u uw tegenargumenten hier eventueel uiteenzetten ?

5

Re: Proces (en procedurefouten)

In het verleden heb ik het u al kenbaar gemaakt en doorverwezen. Ik ben dan ook onwetende wat er u zich van kan weerhouden om contact op te nemen met, vermoedelijk uw confrater, Mstr. Peter Callebaut. Over de onwettigheden inzake de overheveling van het dossier en de verjaringstermijnen ligt er voldoende documentatie en rechtspraak die ik ter beschikking heb gesteld. 

Verder kan ik vaststellen dat er onderzoeken die prioriteit vereisten, gewoon werden genegeerd.

Ook aanbevelingen als zijnde opdrachten vanwege de bendecommissie zijn nooit tot uitvoer gebracht. Geen haan die daarover nog kraaide. Al wat men niet tegenkomt in normale procedures en volgens het Gerechtelijk Wetboek, komt wel te voorschijn in gans het BVN onderzoek.

In één zaak de wet aanpassen inzake de verjaringstermijnen? Als ik me niet vergis heeft Armand Vandeplas ook zijn kritiek geuit op de onwettigheid inzake de overheveling van het dossier alsmede de onwettige verlenging van verjaringstermijnen inzake het dossier BVN.

6

Re: Proces (en procedurefouten)

https://www.youtube.com/watch?v=OpR_LH8MuSk

7

Re: Proces (en procedurefouten)

Waarom is een bij wet doorgevoerde verlenging van de verjaringstermijn in strijd met diezelfde wet? Ik zie dat niet. Zeker niet als er sprake is van nieuwe verdachten, aangezien nieuwe verdachten niet kunnen roepen: 'ik ben al 35 of meer jaar geleden aangemerkt als verdachte in de Bendezaak, heb daar al 35 jaar of meer onder geleden en mee moeten dealen en mij pas na maar liefst 35 jaar of meer nog voor het gerecht dagen - in een gerechtelijk proces brengen -, federaal parket, is in strijd met de redelijke termijn, genoemd in artikel 6 EVRM!'

In strafzaken vangt de redelijke termijn aan op het moment dat vanwege het federaal parket - voorheen procureur des Konings - jegens de betrokkene  een handeling is verricht waaraan deze in redelijkheid de verwachting kan ontlenen dat tegen hem ter zake van een bepaald strafbaar feit door het federaal parket strafvervolging zal worden ingesteld.

Overigens is het voeren van een proces tegen waarschijnlijk een of meer ontkennende Bendeverdachten een kansloze aangelegenheid voor het federale parket, al was het alleen maar omdat geen hond het dossier dat miljoenen pagina’s beslaat binnen een 'redelijke termijn' (LOL) kan lezen, laat staan voldoende tot zich kan nemen.

De droom is dood!

8

Re: Proces (en procedurefouten)

De teller van het aantal aanhoudingen en voorlopige hechtenissen in de Bendezaak staat op een respectabele nul (0). Meerdere aanhoudingen zullen weldra volgen.

9

Re: Proces (en procedurefouten)

Ik denk dat ik depressief word.

10

Re: Proces (en procedurefouten)

Darty wrote:

De droom is dood!

De droom is nog niet dood maar hij ligt op de Covid afdeling intensieve zorgen mét beademing. We moeten alleen het woord "muteren" door "manipuleren" vervangen. Als we niet oppassen gaan we straks naar de derde golf euh verlenging van de verjaring.