101

Re: Stopzetting onderzoek

In April vorig jaar 2023 heb ik al zeer duidelijk kenbaar gemaakt dat het BVN onderzoek ging afgesloten worden en wat al vorig jaar kon gebeuren. Als men geen daders heeft gevonden of niet heeft willen vinden, is het zeer eenvoudig. Zijn er verdachten voorgeleid en aangehouden de laatste jaren sinds 2018? Neen. Tenzij de zeer ten onrechte heisa naar de Delta-leden en hun gezinnen als slachtoffers en waaruit blijkt dat die mensen hun diensten hebben uitgevoerd zoals verwacht van elke politieambtenaar. Meer zelfs, dienst hebben uitgevoerd van meer dan 26 uren op één dienst. Alles hebben zij kunnen weerleggen, behoudens, hun stukken die verdwenen zijn in CWB Jumet en Charleroi.

We kunnen ons de vraag stellen waarom er geen onderzoekdaden zijn gesteld geweest door het Comité P, in opdracht van de onderzoeksrechter of Federaal Parket, naar alle feiten die in Jumet en Charleroi gebeurden ten nadele inzake de verzamelde bewijsvoering dat onmogelijk nog is aan te tonen. Wanbedrijven zouden dan ook moeten te boven komen die ontegensprekelijk door Justitie zijn aangewend en uitgevoerd. 

Het is Godgeklaagd, indien Bossi of zijn teamleden, rechts schrijven, een persoon van het forum links schrijft. Schrijven wij links, gaat de persoon rechts schrijven. Schrijven wij boven, schrijft betrokkene onder, schrijven wij onder, schrijft hij boven. Schrijven we in de midden, draait hij het blad en schrijft achteraan.

Dat is al menig forumgebruiker opgevallen.

Wij waren al in het bezit van de briefwisseling en uitnodiging alvorens de advocaten en pers hiervan op de hoogte was. Vandaar dat ik sprak over een werkelijke ontploffing dat ging gebeuren einde juni 2024.

De gedateerde brief aan de nabestaanden en slachtoffers uitgaande het Federaal Parket dateert van 2 januari 2024 en is eind deze week toegekomen.

Net met de gedateerde brief van 13 mei 2024 uitgaande de onderzoeksrechter te Charleroi, een beschikking en waarin wordt bepaald dat de procedure wordt meegedeeld aan de Federale Procureur zodat vordering kan opgesteld worden. Die mededeling dateerde van 11 april 2024. In de huidige stand van zaken kan het niet anders, reeds supra vermeld, het afsluiten van het dossier en waarop het Federaal Parket de ontheffing van de onderzoeksrechter zal vorderen.

Het staat de burgerlijke partijen nog vrij om de raadkamer bijkomende onderzoeksdaden te vragen en de onderzoeksrechter eventueel opnieuw te gelasten. Ondanks alle gebreken in gans het dossier, vernietigde verdwenen stukken en overtuigingsstukken. Eerlijkheid is wel gewenst boven het financiële mijn gedacht. Zelfs na 42 jaren. Iedereen spreekt over 38 en 40 jaren, ik spreek over 42 jaar. Net zoals de heer Eddy (Eduard) Vos dewelke ook rekening hield met de feiten van december 1982. Het is echter niet omdat men niet is geboren in 1982 maar later, dat die feiten niet zouden meetellen voor alle duidelijkheid.

Verder in de brief uitgaande het Federaal Parket is er melding dat in samenspraak met de onderzoeksrechter in Charleroi, de nationale slachtoffercel van het Federaal Parket ondersteuning zal bieden in het zogenaamde 'Bende van Nijvel' dossier. De nationale slachtoffercel van het Federaal Parket zal er aanwezig zijn als tevens de slachtofferonthaaldienst van de Justitiehuizen van Brussel die bijstand zal bieden met zorg voor simultane vertaling.

Ik meen, bij herhaling tot in het treurige toe, toch duidelijkheid te hebben verschaft onder toelating tot mededeling van enkele nabestaanden. Velen hebben hun strijdvaardigheid verloren en dikwijls tot in het emotionele. Stilaan ben ik begonnen om de waarheid te schrijven op basis van vaststellingen en vaststaande aantoonbare elementen. Die rechtvaardigheid komen vele families toe die onder de noemer 'Bende van Nijvel' vallen. Inclusief speurders die onderworpen werden aan ondervragingen die de druk hebben kunnen doorstaan en niet gezwicht zijn op basis van elementen die zij ter bewijsvoering hebben aangereikt. Ondanks...ondanks...dat men poogde om hun verklaringen te verdraaien na en onder aanwezigheid van videoverhoor. Gelet op hun vraag en hun onbetrouwbaarheid waaronder ze onderworpen werden.

Ik meen hier duidelijk te zijn geweest.

102

Re: Stopzetting onderzoek

fenix wrote:

Tja Spitfire, we zullen het tenslotte toch moeten nemen zoals het komt. Niets meer aan te doen. Al heb ik al van verschillende kanten gehoord dat er bijkomend onderzoek zal gevraagd worden. Ik vraag mij af wie dat zou moeten doen in de veronderstelling dat er iets zou tussen zitten waar ze geen neen kunnen op antwoorden. Afwachten dus. Las gisteren dat een slachtoffer zei, nog 33 keer slapen.

Inderdaad Fenix. Mijn allergrootste sympathie en medeleven gaat nu uit naar alle slachtoffers van dit schandalig onrecht. Het ziet er naar uit dat we er als teenagers met geconfronteerd werden en als senioren zullen blijven met zitten. Bah!

103

Re: Stopzetting onderzoek

Xenophon wrote:

ALS het stopgezet wordt (er zou nog iets anders kunnen komen ook) dan belandt het achter slot en grendel want kan formeel nooit verjaren dus in theorie steeds heropend worden. Dus ook geen toegang, tenminste niet voor de voorzienbare toekomst.

Op deze manier wordt het dossier voor altijd afgesloten voor nader onderzoek door bijvoorbeeld wetenschappers. Dat kan toch gewoon niet!

Eerst wordt de verjaring geschrapt en echt direct daarna het onderzoek stopgezet, dit lijkt een vooropgezet plan. En let op, ik ben geen complotdenker, maar zo krijg je wel de indruk dat de waarheid nooit gevonden mag worden. Ook de genoemde data in de bovenstaande mail van Bossi suggereert eigenlijk ook dat men heeft gewacht tot de aanpassing van de wet vooraleer te stoppen met het onderzoek.

Re: Stopzetting onderzoek

Dit is inderdaad de indruk die het wekt.

105

Re: Stopzetting onderzoek

Ik ben verre van een complotaanhanger zoals de meesten hier wel zullen beamen. Maar toegegeven, een stopzetting nadat eerst de verjaring onmogelijk werd gemaakt en toegang de facto geblokkeerd, dat is zuur.

Wat me nog kregeliger maakt: het dossier over de zaak François werd door de OR gevoegd bij het hoofddossier en zit dus ook dichtgebarricadeerd.

En de zaak François met haar uitloper, daar hebben een boel magistraten, een aantal politici en de rijkswachtleiding + het instituut rijkswacht een hele boterberg op hun kop. En doden op hun geweten.

Drughandel voor gevorderden door de organen van de staat. Farcy zal eens goed lachen vanop zijn huidig verblijf in de tropen (als hij nog leeft, is al een paar jaar geleden dat ik het uitgezocht heb).

106

Re: Stopzetting onderzoek

Bij VTM en HLN zijn ze helemaal gek geworden » www.hln.be

Ik stel voor dat ze er ineens een show rond maken. Blind gefopt ... Wij zoeken Bende ... De kolderbrigade 2.0 ... De collega"s versie justitiepaleis ... The masked Giant. Denk niet dat de slachtoffers het leuk gaan vinden dat bijvoorbeeld de autopsieverslagen van hun geliefden zomaar op straat gesmeten worden.

Re: Stopzetting onderzoek

Is het dan zo een slecht idee om het dossier volledig openbaar te maken? Op dit moment blijven we data herkauwen, zonder weet te hebben van tot op vandaag afgeschermde informatie. Het klopt dat de belangrijkste dossiers verdwenen zijn, dat getuigenissen nooit het daglicht zullen zien.

We kunnen jammer genoeg hetzelfde van de waarheid achter deze gruwelijke periode zeggen.
Liever volledige inzage dan in het donker blijven tasten. Want zeg nu zelf, veel is er niet meer gekomen uit de onderzoeken van de afgelopen jaren.

108

Re: Stopzetting onderzoek

Insp. Witse wrote:

Is het dan zo een slecht idee om het dossier volledig openbaar te maken?

Ja, dat is een slecht idee. Omdat er in het dossier zoveel namen zitten van mogelijke verdachten, verslagen van slachtofferonderzoek, foto's van de plaatsen van de misdaad en - zoals fenix zegt - autopsieverslagen. Daarnaast is veel van die informatie achterhaald, niet correct, zijn het hersenspinsels, hypotheses, verhalen van aandachtszoekers en geestesgestoorden, ... Daar kan je het grote publiek niet zomaar toegang toe geven.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

109

Re: Stopzetting onderzoek

Het dossier openbaar maken ben ik ook geen voorstaander van. Wel om het ter beschikking te stellen van historici of er een derde commissie op los te laten.

110

Re: Stopzetting onderzoek

Wat mij persoonlijk betreft liever gisteren dan morgen. Maar een aantal slachtoffers ziet dat niet zitten. Ik kan dat begrijpen. Moet hun privéleven nu de straat op omdat Justitie er zogezegd niet in slaagt de zaak op te lossen. Trouwens, dat dossier zit nu al op vele plaatsen. Is ook in handen van mensen die het absoluut niet moesten hebben. En wat gaan we doen met alle verdachten die er absoluut niets mee te maken hadden? En met dwaalsporen naar mensen die er absoluut niets mee te maken hadden? Wat mij betreft mag er daar minstens een maatschappelijk debat over komen maar ook de slachtoffers moeten mee beslissen vind ik.

We gaan toch niet hetzelfde doen als Justitie en alles boven hun hoofd beslissen? Zouden we niet beter eerst het vervolg afwachten en luisteren naar de bijkomende onderzoeken die gevraagd zullen worden?

Geef de slachtoffers nu aub eerst de tijd om te verwerken wat ze te horen zullen krijgen. En daarop later te reageren. Laat ons nu aub stap per stap gaan.

Witse, ik denk dat je geen idee hebt van wat slachtoffers de laatste dagen meemaken. Zij worden bijvoorbeeld opgebeld door schimmige figuren die hun uitgeven voor iemand anders om een plaatsje te bemachtigen tijdens de aankomende vergadering. Het gaat hem hier over een psychiatrisch geval maar toch. Gelukkig kende ik die persoon omdat hij mij een tijdje stalkte met de mededeling dat hij alles wist over de Bende en zijn wij er achter gekomen dat het dezelfde persoon was.

Trouwens, ik denk dat de raadkamer eerst een beslissing zal moeten nemen over mensen die ooit in verdenking werden gesteld. Dat is mijne winkel niet, advocaten kunnen ons dat uitleggen.

Blij jou nog eens op het forum te zien.