11

Ah neen ... onderzoek stopzetten is nog niet dossier afsluiten. M.a.w. het dossier blijft in de schuif liggen tot ... de zogezegde verjaring zeker. Of in volkse taal, er wordt niet meer in gewerkt. Voor mijn part mag de regering er over vallen. Is dit misschien de wraak van justitie op de politiek omwille van te kleine budgetten. Wat een prachtige week, eerst madame Martin vrij en nu een ganse bende.

Volgens Douglas De Coninck zou Eric Van Duyse gezegd hebben: "indien ... zullen we het onderzoek moeten stoppen en het dossier sluiten." Als dit doorgaat (en ik vermoed van wel) zal dit dan geen opportuniteiten scheppen voor de forum-speurders en (anderen) om in het echte dossier te gaan kijken?

13

Dat lijkt me echt een titanenwerk, geen idee hoeveel km. dat dossier bedraagt als je het zou stapelen. Maar goed, misschien hebben de speurders alle pistes binnen de grenzen van het mogelijke uitgespit en moet het onderzoek ook geen jaren meer aanslepen. Geen idee, hoor, begrijp me niet verkeerd. Al begrijp ik de ontgoocheling van velen wel.

Het is inderdaad verblindend duidelijk dat de waarheid niet mag geweten worden.

15

Niemand spreekt 'in dit dossier' de waarheid, de een liegt alleen wat minder dan de ander.’

16

De recente berichtgeving verhit de gemoederen en dat is begrijpelijk.

Vooreerst inhoudelijk, met de kijk van een nuchtere jurist begrijp ik de redenering van de onderzoekers. Ik ben niet beslagen in het strafrecht maar ik besef dat om dit onderzoek tegen de uiterste verjaringstermijn van het laatste feit tot een veroordeling te laten leiden (inclusief mogelijk beroep) eenvoudigweg de tijd ontbreekt als men het onderzoek niet snel afgerond krijgt. De conclusie ligt dan voor de hand.

Uiteraard kan men er niet omheen dat de Bende diepe wonden heeft geslagen, in de eerste plaats bij de slachtoffers en nabestaanden, maar ook bij de samenleving als geheel. Wat nu ? Ik weet het niet.. Wat moet je nu als politieker met dit dossier ? Het is nooit voor iedereen goed. Ik heb soms gespeeld met de gedachte dat de enige reden dat het onderzoek voortduurde en dat de verjaringstermijnen als vanzelfsprekend werden verlengd, is te zoeken in het feit dat "de politiek" niet weet wat men er mee aan moet vangen. Door het gerechtelijk onderzoek te laten voortduren moest men immers geen nieuwe keuzes maken en beslissingen nemen over het dossier.

Sommigen pleiten voor een wetenschappelijk onderzoek à la Lauhaut en Lumumba. Ik weet eerlijk gezegd niet of de tijd daar rijp voor is. Die twee voorbeelden waren voor een groot deel verdwenen uit de denk- en voelwereld van de modale Belg. De Bende is dat niet, uiteraard niet. Het gaat om misdrijven die voor ons, Belgen (even abstractie makend van de Belgen van Congolese afkomst), van een compleet andere orde zijn dan die twee politieke moorden. De nieuwe onderzoekers zouden het zeer moeilijk krijgen en bij wijze van spreken niet met rust worden gelaten. De wijze waarop op dit forum de gemoederen soms verhit geraken als mensen meningen ventileren waar anderen niet akkoord mee gaan toont aan dat een sereen onderzoek in deze zeer moeilijk kan zijn.

Verder heb ik hier ook wat reacties gezien waarop ik toch enkele aantekening bij zou willen maken.

Ten eerste het oproepen om een klacht in te dienen tegen de journalist gaat toch echt te ver. De man of vrouw heeft zijn of haar werk gedaan. Als iemand iets kan worden verweten is het de onderzoeker die uit de biecht klapt.

Laster en eerroof zijn trouwens juridische begrippen met een welomlijnde betekenis. Het eerste lid van artikel 443 van het Strafwetboek zegt hierover het volgende: "Hij die in de hierna aangeduide gevallen aan een persoon kwaadwillig een bepaald feit ten laste legt, dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan blootstellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet wordt geleverd, is schuldig aan laster, wanneer de wet het bewijs van het ten laste gelegde feit toelaat, en aan eerroof, wanneer de wet dit bewijs niet toelaat." Het artikel is misschien niet fijn, maar van laster of eerroof jegens de slachtoffers of nabestaanden is toch geen sprake.

Verder trok de volgende reactie mijn aandacht.

Believer Murcielago wrote:

Ja dat was het dan. Bossi heeft mij hier al een tijdje geleden voor verwittigd. De onwettige overheveling van het dossier van Dendermonde naar Charleroi alsook de ruimschootse overschrijding van de wettige verjaringstermijnen, zouden voor het federaal parket moeilijk worden bij het vervolgen van Daders. Uiteindelijk werd ons dit bevestigd door meerdere bronnen.

Ik blijf volharden in mijn kruistocht voor een goed juridisch begrip van de zaken. Zolang foute informatie hierover wordt gepost, zal ik erop reageren. Zowel de overheveling als de verlenging van de verjaringstermijnen kunnen misschien controversieel zijn, maar ze zijn volkomen wettelijk. Ik verwijs naar mijn post in het topic "Proces (en procedurefouten)". Daar vindt u verdere verwijzingen en rechtspraak en rechtsleer. Ik ben niet beslagen in het strafrecht maar ik heb inmiddels wel al een tijdje besteed aan juridisch onderzoek hierover. Ik ben altijd bereid hierover verder na te denken en te discussiëren.Strafrecht is niet mijn expertise en ik ben dus zeker bereid om mijn fout toe te geven, mocht dat zo zijn. Forumlid Bossi weigert echter om een nadere heldere uiteenzetting of juridische bronnen aan te leveren om zijn stellingen te onderbouwen.

Het belangrijkste juridische probleem is volgens mij dat dit proces gewoon niet meer op een eerlijke manier kan worden gevoerd. De misdrijven zijn niet alleen zo lang geleden, het dossier heeft ook zo'n gruwelijke omvang gekregen dat het voor advocaten van de verdachten enorm moeilijk wordt om het doorworstelen. Verder zijn zoveel procedurefouten gebeurd en is zoveel bewijsmateriaal verloren of vernietigd, zijn ook hele delen van het dossier zelf inmiddels onvindbaar dat het gewoon onbegonnen werk wordt om op basis hiervan iemand te veroordelen. Het gerechtelijke dossier is gewoon zo mismeesterd geweest dat een normale rechtsgang niet meer mogelijk is.

Het onderzoek moest gestopt zijn voor het uitzenden van de reportage.

Verder geen commentaar » www.moviemeter.nl

Of verhoog de beloning van € 250.000,- naar € 2.500.000,-, voor de 'gouden tip', om met meester Vermassen te spreken.

Het artikel is niet fijn, dat is heel zacht uitgedrukt. Wat met de foutjes die er in geslopen zijn? DDC had een getuigenis uit eerste hand. Hij had hem beloofd om het digitaal door te sturen zodat hij het kon naaien op fouten. Dat is niet gebeurd. Het is verschrikkelijk en onaanvaardbaar dat zo'n artikels verschijnen met haast opzettelijke leugens, gezien je de getuigenis uit eerste hand hebt. Waarom moet je het dan anders schrijven. Het is op geen enkel ogenblik een meerwaarde geweest, integendeel. DDC had een meerwaarde kunnen betekenen. Door onnavolgbare bekende feiten te staven door verschillende rechtstreekse bronnen. Correcte informatie. Dat heeft hij nagelaten. Er was beter niets verschenen. Het is gewoon een dolk rechtstreeks in het hart van de slachtoffers, nabestaanden en oprechte medestrevers naar de waarheid en niets dan de waarheid.

En ze komen altijd opzetten met dezelfde verhaaltjes in de pers. Over wapen- en drugshandel lees je nauwelijks iets. Beijer heeft zijn paradijs in Thailand niet gekocht met geld van een Delhaize-overval hé.