Misschien willen ze eerst tot aan het 'brein' van de overvallen geraken. Van het voetvolk zal grootste deel wel een kopje kleiner gemaakt zijn. Sliman en Vandeuren kunnen het niet meer navertellen, en die Verdin is volgens mij fantast die geniet van de aandacht ... waarschijnlijk dacht hij rijk te worden van boekenverkoop, maar in deze tijden lijkt me dat een utopie.

Het enige wat nog heil zou kunnen brengen is de wetgeving rond DNA aanpassen.

23

Eindelijk komt er iemand tot de kern van de zaak.

Django68 wrote:

Het enige wat  nog heil zou kunnen brengen is de wetgeving rond dna aanpassen.

Heel juist

Wil de laatste die hier vertrekt het licht uitdoen? Dank u wel.

De media heeft in al zijn sensatiezucht van Bonkoffsky de reus gemaakt. Voor hen is de Bende nog steeds de killer, de reus en de oude. Andere opties zijn te ingewikkeld, alles wat op tv en radio komt mag niet meer te moeilijk zijn. Anders haakt de grote massa af en komen de adverteerders in opstand wink

Sinds vorig jaar weten we dat de magistraten nooit tijdig de daders nog voor assisen zouden krijgen. Bossi heeft ons daarvan heel duidelijk verwittigd. Sommigen hebben de adviezen van Bossi gewoon naast zich neergelegd. Uiteindelijk schrikken wij niet van de beslissing die het parket moet nemen.

28

Zou er nu als het onderzoek wordt stopgezet, daders (al dan niet overleden) bekend gemaakt worden? Zouden nog levende daders/handlangers eens de waarheid vertellen?

Om mensen te doen spreken, is stopzetten niet genoeg. De feiten moeten eerst verjaren. Ik zie de speurders niet zo maar iemand beschuldigen. Als de drijfkracht toch de overheid is of een andere instantie zal er niet gebiecht worden.

30

Believer Murcielago wrote:

Sinds vorig jaar weten we dat de magistraten nooit tijdig de daders nog voor assisen zouden krijgen. Bossi heeft ons daarvan heel duidelijk verwittigd. Sommigen hebben de adviezen van Bossi gewoon naast zich neergelegd. Uiteindelijk schrikken wij niet van de beslissing die het parket moet nemen.

Dat was al in 1987 geweten. Nog geen 2 jaar na de laatste wandaden van 'De Bende van Nijvel'. Dit was geen advies van Bossi maar van J.F. Jonckheere, de substituut-procureur des Konings te Mons, aan de procureur-generaal te Mons;

"Persoonlijk wens ik u echter te zeggen dat ik, hoewel ik bewondering heb voor het vele werk dat door de heer onderzoeksrechter Schlicker werd gedaan, de ongerustheid van de heer onderzoeksrechter Lacroix deel nadat er nieuwe onderzoeksdaden door de aan de zaak onttrokken magistraat werden voorgeschreven, met het gevaar dat hij in voorkomend geval - gezien hij niet meer bevoegd is - eventueel de mogelijke latere nietigverklaring zou kunnen veroorzaken van passende en geslaagde onderzoeksdaden."

... en ook bijvoorbeeld dit van onderzoeksrechter Lacroix aan de voorzitter van de rechtbank van Charleroi:

"Ook onze Dendermondse collega de heer Troch, die ook in dat onderzoek geïnteresseerd is, werd NIET ingelicht (de onderzoeksrechter van Dendermonde onderzoekt de roofmoorden die op 9 november 1985 in Aalst werden gepleegd, in relatie tot de feiten van Eigenbrakel en Overijse).

Dergelijk gebrek aan informatie over nochtans belangrijke feiten lijkt mij het gunstige verloop van het onderzoek te hinderen. Mijn collega van Dendermonde en ikzelf begrijpen, nadat wij dat samen hebben besproken, NIET waarom alle autoriteiten die belang hebben bij de resultaten van de expertises er zo worden buiten gehouden."

Het parlementair onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie en de werking van het politie- en justitiewezen op basis van de moeilijkheden die gerezen zijn bij het onderzoek naar de 'Bende van Nijvel' bulkt uit van de voorbeelden, die al van bij het begin aantonen dat het onderzoek blundert en gemanipuleerd werd.