FreCR, sorry dat ik je post even kaap maar heb je mijn pm gekregen?

Effe ter info: Ik weet dat er bij de Rijkswacht in die tijd auto's van het merk Ford en het type Taunus in gebruik waren en dit zowel anoniem als de witte uitvoering met oranje streep en blauw zwaailicht.

Stel dat er een patrouille de Delhaize in de gaten hield en dus wat rondjes draaide en dan vanachter het stuur en vanuit de wagen de omgeving in de gaten hield, zou dit kunnen als verdacht overgekomen zijn bij burgers die in de buurt waren. Dit is wel eens meer voorgekomen denk ik.

Wat niet wegneemt dat een bende met een gelijkaardige wagen aan de slag was edoch kwestie van de mogelijkheid die ik aanhaal niet bij voorbaat uit te sluiten.

583

Er was geen competitiviteit tussen teams A en B. De aanslagen werden steeds door A gedaan en B stond om de hoek klaar om in te grijpen als A steun nodig had. Mogelijks gingen soms leden van B naar A en andersom, maar de speurders gaan er van uit dat het gros van de grootwarenhuisdoden steeds door dezelfde persoon werd gemaakt, namelijk "de killer", A-lid bij uitstek. Onderlinge competitiviteit zou geleid hebben tot fouten en arrestaties.

Er was wel een competitiviteit met de ordehandhavers en de overheid in het algemeen. Vandaar ook de gewaagde overvallen: de dubble overval Eigenbrakel/Overijse en Aalst (ver van de comfortzone). Men "moest" geen 8 doden op elke overvalsdag maken. Anders had men zijn werk beter verricht. Sommige doden vielen immers pas nadat ze in het ziekenhuis nog voor hun leven gevochten hadden, met andere woorden, in hun geval was het op het moment dat de gangsters vertrokken nog onduidelijk of ze als "dode" mochten worden aangestreept.

In Aalst is mogelijks iemand van team A naar B overgestapt of is iemand van team B even ingesprongen. In Nijvel hebben mogelijks teams A en B gezamenlijk op de rijkswacht geschoten. Het was geweten waar sluipschutters lagen, ook vandaar dat men Aalst koos.

FreCR wrote:

Is er ooit onderzocht of zijn er ooit aanwijzingen gevonden dat het de bedoeling was om op 9 november 1985 (overval Aalst) nog een andere Delhaize te overvallen maar dit om (ongekende) reden niet door gegaan is?

Bestond die Delhaize van Denderleeuw-Liedekerke al? Toen de bende vertrok in Aalst, konden ze normaal gezien net op het sluitingsuur van die van Denderleeuw aankomen (en ze reden die richtig) als die al bestond. Misschien was er een 2de team met praktisch identieke VW-Golf, die deze overval moest uitvoeren om de schijn op te wekken dat dit hetzelfde overvalteam was maar is die overval niet kunnen doorgaan wegens ongeplande omstandigheden (bijvoorbeeld een patrouille die ongepland aanwezig was)?

Kan Delhaize Aalst "plan B" geweest zijn omdat een ander doelwit op het laatste moment afgeblazen werd?

Ik denk dat het zelfs de initiële bedoeling was om in Aalst op 31 oktober 1985 toe te slaan maar dat ze dat afgeblazen hebben omdat ze in hun volle voorbereidingen door de joggers zijn gestoord geweest. Of de daders op 31 oktober of 9 november 1985 twee overvallen gepland hadden is niet geweten en zullen we ook nooit weten.

Over Eigenbrakel en Overijse is tot op heden ook geen duidelijkheid of er nu één of twee teams aanwezig waren. Alles lijkt er echter op dat het die avond van 27 september 1985 om één en hetzelfde team ging (zelfde wagen en zelfde wapens) en dat de daders de Delhaize van Overijse nog hebben overvallen omdat ze te weinig buit bijeengesprokkeld hadden in Eigenbrakel (zie de getuigenis van de gerant van de winkel in Eigenbrakel » Forum | Forum). Maar die uitleg is dan weer te simpel voor diegenen die geloven dat Leon Finné het doelwit was in Overijse natuurlijk.

585

Inwoner van Aalst wrote:

Sorry dat ik je post even kaap maar heb je mijn pm gekregen?

Dag Inwoner Van Aalst, ik heb 1 PM gekregen op 31/03/2018 waarbij ik behoorlijk laat heb geantwoord (mijn excuses smile) waarna ik een 2de (als bijkomende vraag op mijn eerste antwoord) kreeg op 12/04/2018 en daar via een forum-bericht (dus geen replay op de email maar een forum-email-bericht) heb op geantwoord dezelfde dag of 1 dag later.

Dus 2 berichten ontvangen, 2x op geantwoord. Als er nog een 3de werd verstuurd, heb ik dit niet ontvangen (heb zopas ook even in de spambox van de mailbox gekeken, ook daar niet). Als je slechts 1 bericht van me kreeg en geen 2de (die dus via dit forum per forum-email-bericht verstuurd werd), dan stuur ik dit antwoord wel eens opnieuw (misschien in je spamfolder terecht gekomen? Ik heb al eens een email via dit forum in m'n spambox gekregen in het verleden).

Non semper ea sunt quae videntur

586

luk paard wrote:

Effe ter info: Ik weet dat er bij de Rijkswacht in die tijd auto's van het merk Ford en het type Taunus in gebruik waren en dit zowel anoniem als de witte uitvoering met oranje streep en blauw zwaailicht.

Stel dat er een patrouille de Delhaize in de gaten hield en dus wat rondjes draaide en dan vanachter het stuur en vanuit de wagen de omgeving in de gaten hield, zou dit kunnen als verdacht overgekomen zijn bij burgers die in de buurt waren. Dit is wel eens meer voorgekomen denk ik.

Wat niet wegneemt dat een bende met een gelijkaardige wagen aan de slag was edoch kwestie van de mogelijkheid die ik aanhaal niet bij voorbaat uit te sluiten.

Ja das eigenlijk waar Luk; agenten in burger in een anonieme wagen die langzaamaan rondjes rijden. Komt bij de bevolking ook verdacht over.

587

Charly wrote:

De aanslagen werden steeds door A gedaan en B stond om de hoek klaar om in te grijpen als A steun nodig had. Mogelijks gingen soms leden van B naar A en andersom

Ik heb wel eens de indruk gehad na het lezen van bepaalde informatie dat 1 van de leden van het backupteam van Eigenbrakel+Overijse, welke hooguit observatie & backup deed en niet actief als dader mee deed daar, wel actief een dader was van in Aalst.

Charly wrote:

de speurders gaan er van uit dat het gros van de grootwarenhuisdoden steeds door dezelfde persoon werd gemaakt, namelijk "de killer", A-lid bij uitstek.

De (ex-) speurders gaan van vele dingen uit die volgens mij geen steek houden behalve moesten ze dit weten door informatie welke ze op een manier verkregen hebben dat dit onmogelijk verklaard kan worden (bepaalde info "off the record" gekregen of op illegale wijze verkregen bijvoorbeeld als mogelijkheid). "De Bende van Nijvel is gestopt omdat de killer dodelijk geraakt werd door een politiekogel bij het wegvluchten in Aalst" is zo een. Dat kan misschien wel zo zijn maar dit kunnen ze niet weten als ze daar geen duidelijk bewijs van hebben gehad. Anders is dit pure speculatie. Hetzelfde met de wapens die gevonden werden in Ronquieres na "nog eens grondig de dossierstukken te hebben overlopen": ja, dat zal wel. Aan gans dat killer-reus-oude verhaal hecht ik (persoonlijk dus) weinig waarde/belang. Het verkoopt goed naar de buitenwereld toe, that's it.

Dat is natuurlijk wel een persoonlijke mening. Ik heb de indruk dat de speurders en de betrokken magistraten soms hun persoonlijke mening als waarheid beschouwen.

Charly wrote:

Men "moest" geen 8 doden op elke overvalsdag maken. Anders had men zijn werk beter verricht. Sommige doden vielen immers pas nadat ze in het ziekenhuis nog voor hun leven gevochten hadden, met andere woorden, in hun geval was het op het moment dat de gangsters vertrokken nog onduidelijk of ze als "dode" mochten worden aangestreept.

Ik heb ook niet gezegd dat ze 8 doden moesten maken en dat hun doelstelling was. Ik heb gezegd dat het een mogelijkheid is dat ze de overval in Aalst "nog erger" qua terreur wouden veroorzaken dan in Eigenbrakel+Overijse indien dit hun doel was. Als ze Eigenbrakel+Overijse wouden "overtreffen" op terreurgebied, maar dit op 1 locatie moesten doen, dan moest hun terreurdaad exponentieel veel zwaarder zijn. Of er daar nu 7, 8 of 9 doden zouden vallen speelde geen rechtstreekse rol, zolang het maar "meer", "gewelddadiger", "bloediger" en "schrikwekkender" was.

Charly wrote:

In Aalst is mogelijks iemand van team A naar B overgestapt of is iemand van team B even ingesprongen.

En waarom kan het voltallige team niet geswitcht zijn? Of kan Team A (van Eigenbrakel+Overijse) niet een andere overval gepland hebben die uiteindelijk niet kon doorgaan terwijl Team B (backupteam van Eigenbrakel+Overijse) die van Aalst deed?

Er zijn verschillende VW Golf wagens gezien waar men niet helemaal duidelijkheid heeft of dit nu de daders waren, een aangelegd dwaalspoor was of er gewoon niets mee te maken had. Vaak wordt er van "de daders" of "dwaalspoor" van uit gegaan. Misschien was het geen van die 3, maar was het de VW Golf van het 2de overval-team waarbij de overval, last minute, niet is doorgegaan.

Als het plaatje "Te voet naar Scherpenheuvel" effectief door de Bende van Nijvel werd aangevraagd bij radiozender Mi Amigo, dan lijkt me dat zinloos als dwaalspoor (indien dit de bedoeling was) en ook zinloos als "startsignaal" te gebruiken omdat er geen zekerheid is dat het plaatje effectief gespeeld zou worden met de bijhorende tekst. Er waren veel betere methodes als "startsignaal" en dan zouden ze wel een bericht in soort van "codetaal" gebruiken en geen controversieel iets waarbij de mogelijkheid tot niet-uitzenden veel groter is.

"Ik zou een plaatje willen aanvragen voor de Bende van Hofstade in naam van de Bende van Nijvel. De Marlets met Te voet naar Scherpenheuvel. Liefst draaien voor kwart over zeven of om kwart over zeven precies, zeker niet later. Anders is het te laat. Ik mag er toch op rekenen?

Indien er bijvoorbeeld een Team-A en Team-B zou geweest zijn die elk een andere overval gepland hadden (met beide bijstand van eventueel backupteam/backupwagen), dan was "kwart over zeven" wellicht het moment dat beide teams onderweg waren naar hun overval locatie maar nog niet klaar stonden. Het kon een vorm van onderlinge plagerij zijn van het ene team naar het andere team als die bijvoorbeeld wisten dat de bende-chauffeur altijd radio Mi Amigo op had staan. "De Bende van Hofstade" was misschien plagend bedoeld en "Te voet naar Scherpenheuvel" was misschien een verwijzing naar ook een plagend iets.

Bovenstaand zijn mogelijkheden die ik opnoem waarvan ik geen enkele aanleiding heb om dit te kunnen denken of vermoeden. Het is alleen een mogelijkheid welke ik hier bij m'n weten nog niet heb gelezen. Misschien leest het allemaal maar als iets onnozel (met die onderlinge plagerij), maar who knows zit er deel van waarheid in. Als het niet zou kunnen om een of ander bepaalde reden, dan lees ik het graag.

Voor de duidelijkheid: het is niet hoe ik denk dat het gegaan is. Ik heb totaal geen idee over hoe het gegaan is en ook geen sporen of weet ik veel. (Ik deel dit even mee.)

Merovinger wrote:

Ik denk dat het zelfs de initiële bedoeling was om in Aalst op 31 oktober 1985 toe te slaan

Dat lijkt me zeer goed mogelijk en heb ik ook gedacht door bijvoorbeeld de wapens die speldende kinderen gevonden hebben in het Osbroekpark/Docusberg meer dan 1 week voor de overval. Het zou behoorlijk idioot, riskant en nutteloos zijn om die (backup)-wapens zo ver op voorhand op die plaats te gaan verstoppen. Meest logisch lijkt dat de wapens ofwel niet van de Bende van Nijvel waren ofwel een veel vroeger moment gingen gebruikt worden door de Bende van Nijvel of backup-Bende van Nijvel-ploeg.

Non semper ea sunt quae videntur

588

31 oktober 1985 was een donderdag... De bende hield van vrijdagen voor de klassieke grootwarenhuisoverval (Halle was nochtans ook een donderdag en Maubeuge was van vrijdag op zaterdag). Bedienden zouden op 31/10 misschien nog net geen tijd genoeg gehad hebben om hun ontvangen salaris in het grootwarenhuis aan te wenden. De opbrengst ("zakgeld" als je wil) zou dus magerder geweest kunnen zijn. 1/11/1985 was natuurlijk een feestdag. 31/10 is Samhain/Halloween.

Het is straf dat de overval doorging, ondanks dat de wapens in het park gevonden waren. Het telefoontje naar Mi Amigo spreekt over 19.15, maar toen was de bende nog aan het groeperen aan de Texaco van Groot-Bijgaarden. De overval was pas om 19.40. De speurders hadden dus iets kunnen leren als ze nagevraagd hadden van welke telefooncel Mi Amigo gebeld werd (wat ze hopelijk (?) ook wel gedaan hebben).

589

Op 9 november 1985 (Aalst) was het zaterdag (dus geen vrijdag). Het kon dus eigenlijk even goed op donderdag zijn aangezien ze dat al deden. Als "het einde van de maand" i.v.m. salaris zou meespelen in de keuze wanneer, dan zou 27 september 1985 (Eigenbrakel & Overijse) ook niet in dat plaatje passen.

31 oktober was inderdaad wel een donderdag, maar het was de dag voor 1 november die een feestdag/sluitingsdag is (wat je ook opmerkte). Als ik naar de winkel ga, de dag voor een feestdag, merk ik op dat het echt opvallend veel drukker is dan op andere dagen, zeker even druk als op een zaterdag.

Non semper ea sunt quae videntur

590

FreCR wrote:

Op 9 november 1985 (Aalst) was het zaterdag (dus geen vrijdag). Het kon dus eigenlijk even goed op donderdag zijn aangezien ze dat al deden.

In het algemeen zou het eerder niet op een donderdag geweest zijn, omdat ze blijkbaar de weekends nodig hadden en dus nog het liefst de vrijdagavonden. Naast het feit dat veel mensen op het einde van de week inkopen doen en er dan meer geld in het gebouw is, denk ik dat de bendeleden dan collectief meer tijd hadden en dat dat het best te combineren viel met hun sociale verplichtingen.

Ze hadden op vrijdagavond ook 2 navolgende recuperatiedagen vooraleer de werkweek weer begon. In het geval van Aalst: 9/11 = zaterdag, 10/11 = zondag, 11/11 = wapenstilstand, dus hadden ze opnieuw 2 recuperatiedagen. 31/10 zou eigenlijk als een vrijdagavond gezien kunnen worden, net omdat de dagen erop verlof is. Maar dit lijkt me als aanvalsdag dus minder waarschijnlijk, omdat (naast de vigerende donderdagroutine waardoor men minder tijd zou hebben) het op het einde van de maand was en mensen naar het einde van de maand minder uitgeven, tot ze hun salaris hebben gekregen.

Eigenbrakel (27/9) was "slechts" 200 000 BEF, misschien dat ze (mede?) daarom verplicht waren om door te rijden naar een ander warenhuis om aan te spekken. In Overijse hadden ze "gelukkig" meer dan in Aalst, maar waarschijnlijk was dat nog veel meer als het het eerste of tweede weekend van de maand geweest was. Daniëlle Zucker  heeft het over "marginalen" of onderklassers uit de horeca, maar die deden dan toch geen weekendwerk. And last but not least het ultieme argument waarom de redenering van 31/10 niet opgaat: de joggers zagen de drie verdachte personen op 31/10 pas om 20.00... voorbereidende testen doen om alternatief te vluchten. Waarschijnlijk zijn toen de wapens verborgen die kinderen op 2/11 gevonden hebben.