971

Als je de boeken van David hebt gelezen, en dan leest hoe lang hij in het ziekenhuis heeft gelegen, hoe lang hij heeft moeten revalideren ... Dan kun je alleen maar zeggen dat ze hem wel hebben willen doden en gemist hebben ze hem zeker niet.

Phil Au Sauf wrote:

En dan het verschrikkelijke verhaal van David... maar als men hem in de winkel echt had willen doden, dan had men dat toch gewoon gedaan? Ik kan dat schot dat die negenjarige jongen ondergaat heel moeilijk plaatsen. Een gerenommeerd crimineel, een top schutter zoals zo vaak geschreven, die hem van op een paar meter 'slechts' in de heup raakt en het daar dan ook bij laat... Dat past noch in de piste dat het om bestelde moorden ging, noch in de piste dat er zo veel mogelijk terreur moest worden gezaaid. Of zie ik het verkeerd?

Je kan het ook anders bekijken. Door hoe ze David aangepakt hebben, eerst zijn gezin afslachten voor zijn ogen, en hem half dood schieten en dus laten leven (hoewel zijn leven lang aan een zijden draadje heeft gehangen) is de terreur meer dan 30 jaar blijven hangen. Persoonlijk was ik toen en nog altijd het meest geterroriseerd door dat verweesd kind daar in het hospitaal. David is het meest symbolische slachtoffer van de Bende van Nijvel. Hij was een kind, zijn familie was vermoord, op de parking van een supermarkt. Gewoon Uw boodschappen doen (doen we allemaal) en Uw kind kon afgemaakt worden. Of half. David vertelt al gans zijn leven zijn gruwel, dit zorgt nog meer voor terreur dan dat hij zou zijn gestorven.

Het is dankzij overlevenden van de holocaust dat we de gruwel pas echt vatten, omdat deze overlevenden de gruwel kunnen navertellen en over het lot van de anderen kunnen getuigen. Dat is vele malen meer terroriserend dan dat er geen enkele overlevende zou zijn.

Phil Au Sauf wrote:

Ik kan dat schot dat die negenjarige jongen ondergaat heel moeilijk plaatsen.

De dader genoot van zijn daad. Misschien was het iemand die zelf een trauma aan de ledematen had, iemand die mankt? Er is sprake van een manke in het dossier. Zeer benieuwd wie dit allemaal kan zijn (er staan kandidaten op het forum) en vooral op welke manier deze persoon mank werd.

Phil Au Sauf wrote:

Nostra, zelfs als je het bekijkt als een 'operatie', wat was dan die operatie, wat was dan het doel? En nogmaals, als je op een stilliggend kind schiet, van zo dichtbij, en je raakt hem in de heup, dan is dat op een haar na 'mis'. Ik kan niet geloven dat ze hem wilden doden, want dan hadden ze dat ook wel gedaan. Ofwel waren het dan toch niet de topschutters die er altijd van zijn gemaakt.

Ik kan je een ding zeggen, als je met een riotgun, vanop die afstand op een mens schiet, dan schiet je om te doden. Dat David het overleefd heeft, heeft hij te danken aan heel goede dokters en verplegend personeel en zijn eigen karakter en wil om er te komen. Een dergelijk schot, is meestal dodelijk, filmpjes genoeg op internet te vinden die u tonen wat een lading buckshot doet.

Ik blijf bij mijn executie theorie, ofwel hebben we hier echt met een psychopaat te doen die er echt op kicked om willekeurig mensen af te schieten, ofwel hebben we met een opdracht te doen, schiet zoveel mogelijk mensen af of schiet die mensen af (of het dus gericht is of niet wil ik nog in het midden laten). Een gewone overval is het niet. Je gebruikt je wapen om wat te intimideren, knal een stuk uit het raam of het plafond. Maar zomaar mensen afknallen alsof je in een shoot em up game staat. Dat doet geen enkele normale overvaller. Ze weten ook dat dan de jacht op hen geopend wordt. Deze gasten kwamen iets anders doen en wisten ook dat ze ermee weg gingen komen.

Herr Flick wrote:

Deze gasten kwamen iets anders doen en wisten ook dat ze ermee weg gingen komen.

Daar ben ik het 100% mee eens. Het probleem is dat er bij elke theorie die ik al ben tegengekomen wel IETS is dat niet klopt.

  • Als het de bedoeling was om specifieke mensen om te brengen, dan is het begrijpelijk dat sommige slachtoffers een 'genadeschot' hebben gekregen, en begrijpelijk dat men draalde om de aftocht te blazen maar is het vreemd dat DVDS in leven kon blijven.

  • Als het de bedoeling was om domweg wat te moorden om angst te zaaien, dan is het vreemd dat de HELE familie VDS werd geviseerd en dat het zwaartepunt van de raid eigenlijk op de parking lag ipv in de winkel

975

Volgens mijn insteek was het de bedoeling om terreur en paniek te veroorzaken bij de modale bevolking, jij en ik dus! Het doden van kinderen, los van een familiaal drama, was nooit gezien in het toenmalige België. Beroepsgangsters en doorsnee misdadigers pasten er wel voor op om kinderen te belagen. Het zou hun niet meevallen eens in de gevangenis want daar heerste de code dat je van kinderen afblijft! De Bende van Nijvel-moordenaars trokken er zich niets van aan, ze waren en voelden zich gedekt! In mijn opinie zelfs geen Belgen. De militaire details spelen ook een rol. Acties in die zin werden gemeden door de nationale penoze wegens te riskant en de niet in verhouding staande buit.

Nu wat betreft de verminking van David! Hij heeft het gelukkig overleefd en vanaf zijn hospitalisatie (bezoek van koningin Fabiola) tot nu is hij een boegbeeld geworden van de doorstane terreur! Maar het heeft er ook voor gezorgd dat het Bende van Nijvel-drama in de belangstelling bleef. En dat kan ook een geplande bedoeling geweest zijn van de moordenaars, dat hun gruwel steeds werd herhaald. De bevolking werd steeds herinnerd aan de brutale feiten ... feiten die anders snel in de vergeethoek zouden geraken. Zo creëert men voortdurende onrust bij de vergeetachtige bevolking. Op vlak van gerechtelijk onderzoek en Justitie was het immers jaren windstil!

Uitsluitend mijn idee hoor.

Wat mij opvalt is de opkomst van terreur in '85:

  • 3, 5 , 8 doden

  • mannen in Braine, een vrouw en een kind in Overjise en een hele familie in Aalst.

Of het is toeval, of het is druk logica.

977

Dat is een discussie die al een aantal keer gevoerd is op dit forum.

978

Ik stel me de vraag wie er na meer dan 35 jaar nog iets te winnen heeft met een bekentenis. Kan een eventuele bekentenis nog geverifieerd worden op zijn waarheid? Wat als niemand het hele verhaal nog kent? Er zijn er al veel verhuisd naar de eeuwige jachtvelden.

Django68 wrote:

Dat is een discussie die al een aantal keer gevoerd is op dit forum.

En wat was de conclusie: toeval of niet?

980

De meningen blijven verdeeld.