31

Vandaag is minister van Staat Antoine Duquesne overleden » Nieuws

Op de nota over deze geheimzinnige persoon "X" komen de initialen AD voor, volgens Benoit de Bonvoisin de initialen van Antoine Duquesne. Met het overlijden van Duquesne sterft dus weer iemand die meer zou kunnen vertellen over deze nota.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

32 (edited by Hestur 19-09-2011 19:14)

Jongelui, ik mis een stuk context in dit hele mijnheer-X-verhaal. Dat mijnheer X Bougerol is, begrijp ik, en blijkbaar is er op een briefje na een restaurantbezoek (tussen?) een beschrijving van hem gegeven (door?). Wat ik dus niet goed snap, zijn de basis feiten. Misschien overigens nog een tip naar de webmaster om dit op de website misschien nog iets duidelijker te verwoorden.

 • Wie schrijft dit aan wie en waarom?

 • Wat is het waarheidsgehalte van deze nota (dwaalspoor of niet)?

 • Hoe kwam dit stuk tekst in de openbaarheid?

 • Waarom is die mijnheer X zo essentieel voor het Bende-verhaal?

 • Welke vragen blijven er nog rondom dit gegeven bestaan?

Kortom: een kort résumé, zodat mijn oude verstand mee is (en misschien ook anderen met mij wink).

33

Punt 1: Lezen » Mijnheer X
Punt 2: Idem.
Punt 3: Via een artikel in P-magazine. Zie ook link hierboven.
Punt 4: Door de periode waarin de nota geschreven is en de inhoud in de nota. Bv.: "De operatie zal nochtans geen sinecure zijn, belanghebbende is moeilijk in toom te houden. Albert Raes bevestigt dat hij gestoord is, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalomythomaan en zonder enige twijfel masochist."

"Le mieux est l'ennemi du bien, het probleem is niet dat hij niet doet wat hij moet, integendeel, dat hij spontaan te veel doet. Het zou gevaarlijk kunnen zijn om hem op zijn plaats te houden."

Punt 5: Heel veel, maar deze vragen kunnen enkel opgelost worden door degene die X kennen, hem taken hebben gegeven, met hem gewerkt hebben, ...

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

In navolging van Hestur heb ik ook nog een paar vragen:

 1. Staat het nu 100% vast dat X die Bougerol is?

 2. Staat het vast dat dit een doodlopend spoor is mbt de Bende van Nijvel?

 3. Of zouden de huiszoekingen van onlangs over X nog iets nieuws kunnen onthullen?

35

 1. Ik heb nog nergens gelezen of gehoord dat er 100% zekerheid is. Enkel mensen die verklaren dat Bougerol de persoon is waarover die nota gaat.

 2. Ik zou niet weten waarom dit een doodlopend spoor is naar de Bende? De nota blijft zeer interessant in verband met dit dossier.

 3. Misschien hebben ze (nogmaals) een bezoekje gebracht aan Bougerol. Maar daar zullen ze wel niets meer vinden.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube
Ben wrote:

Op het Franstalige forum is gezegd geweest dat het misschien Daniel Féret was, de voorzitter van het Front National. In een interview met datzelfde forum heeft René De Witte, de auteur van het interview dit ontkend:

"Monsieur X n'est certainement pas mr. Féret. Début 1986, Féret n'avait aucune importance et ne répondait certainement pas au profil du mystérieux monsieur X."

Douglas De Coninck schrijft vandaag in de weekendkrant van De Morgen in een artikel over de Belgische Front National dat Mijnheer X Daniël Féret zou zijn. Op 17 juni 1984 wordt in Frankrijk Jean-Marie Le Pen verkozen als Europees parlementslid. Volgens De Coninck had ook België in die tijd zijn Le Pen, meer bepaald Roger Nols, de toenmalige burgemeester van Schaarbeek. Nols had twee strijdpunten: de allochtonen uit zijn gemeente wegpesten en daarna hetzelfde doen met de Nederlandstaligen.

Nols, eerder actief bij het FDF, had in 1984 een plaats gekregen op de Europese Lijst van de PRL. Le Pen kreeg van Nols zijn eerste uitnodiging voor een buitenlandse lezing. Le Pen werd op 28 september 1984 plechtig ontvangen in Schaarbeek in een zaaltje boven het gemeentelijk zwembad. Nols, op het matje geroepen door de PRL-top, liet zich op de avond van het bezoek van Le Pen verontschuldigen. Wel aanwezig was de toen 39-jarige arts, Daniël Féret. Féret was daarvoor al actief aan de rechterzijde van de PLP. In 1974 stond hij zelfs op de vierde plaats van de PLP-lijst bij de parlementsverkiezingen in Brussel. In mei 1984 sticht Féret het Belgische FN.

Volgens De Coninck heeft De Bonvoisin de nota van Nicolas de Kerckhove d'Ousselghem, kabinetschef van Gol, in 1997 geopenbaard tijdens één van zijn vele rechtszaken tegen Raes. De oorspronkelijke nota werd overgemaakt aan Gol, De Donnéa, Duquesne, Bricout en Closet. Op Closet (PS) na, behoren alle geadresseerden tot de PRL. Deze zijn allen in de jaren daarvoor openlijk bekommerd geweest over wat het effect zou kunnen zijn van een Belgische Jean-Marie Le Pen, of een FN, op de stabiliteit in dit land en hun partij, de PRL.

Het exemplaar van de nota die De Coninck geraadpleegd heeft, vermeld, in tegenstelling tot deze versie van de nota, een faxnummer en een datum van verzending. De datum is 9 september 1995, de fax is verstuurd vanop het kantoor van Hughes Waillez, de rond die tijd nog maar net als Kamerlid ingezworen schoonzoon van Daniël Féret. Een ex-FN-kopstuk beweert aan De Coninck dat: "de man die door Albert Raes is beschreven als niet in toom te houden, dat is hij, Féret." "De hele partijtop weet dat. Féret heeft dat A4'tje ooit nog zelf verstuurd. Hij wou indruk maken op iemand."

Reactie van Michel Delacroix: "Ik heb dat document gezien, ja. Ik weet niet wat te denken."
Reactie van Francis Detraux: "Dit document verklaart alles".

Dit zou dan ook betekenen dat de nota niets te maken heeft met de Bende van Nijvel.

37

Ik vraag mij af waarom Féret opeens weer tevoorschijn komt. Moest het Féret zijn, waarom verklaart Nicolas de Kerchove d’Ousselghem dan tegenover Guy Bouten dat het in deze nota over majoor Bougerol gaat? Ik denk ook niet dat Féret overeen komt met het profiel dat geschetst wordt in de nota. En welke onvoorstelbare zaken zou Féret dan uitgespookt hebben dat de "werkelijkheid de fictie overtreft"?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

38

Kort na de moord op Mendez gewaagde een kabinetslid van Gol over 'la nébuleuse qui préoccupait le ministre'. Albert Raes kreeg de opdracht de paste maatregelen te nemen om erger te voorkomen. Hij zat niet stil en consulteerde de BOB van Brussel, de SDRA en de Franse geheime diensten. Twee weken later bracht hij tijdens een diner in een sterrenrestaurant aan de Brusselse Grote Markt verslag uit aan Nicolas de Kerckhove d'Ousselghem, de kabinetschef van Gol. Die stelde een nota op waaruit bleek dat zijn baas duidelijk in de problemen zat door het drieste optreden van majoor Bougerol, zonder hem bij naam te noemen.

Maar wie of wat verontruste Gol? Vermoedde hij of bezat hij informatie dat Bougerol achter de Bende zat? In dat geval - zo bleek tenminste uit de kabinetsnota - tolereerden de minister en de top van de Staatsveiligheid de acties van Bougerol. Alleen moest hij 'voor zijn eigen veiligheid' meer in toom worden gehouden.

Enkele cruciale vragen bleven onbeantwoord. Wat was 'la nébuleuse' die Gol zo bekommerde en vooral: wie waren de opdrachtgevers van Bougerol? Reed hij voor eigen rekening, wat op het eerste zicht absurd leek, of opereerde hij voor een machtige organisatie die boven de wet stond en hem en zijn acolieten 'onschendbaarheid' garandeerde?

Bron: De Bende van Nijvel en de CIA | Guy Bouten

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

39

Nu ben ik mee!

40

Ben wrote:

Reed hij voor eigen rekening, wat op het eerste zicht absurd leek, of opereerde hij voor een machtige organisatie die boven de wet stond en hem en zijn acolieten 'onschendbaarheid' garandeerde?

Deze machtige organisatie kan volgens Guy Bouten enkel de CIA zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube