Iemand wilde zich wreken op Bultot door hem verdacht te maken. Er is inderdaad sprake van een 15 jarige vriend van Vandeuren die opgegroeid zou zijn in dergelijke instellingen?

Hebben leden van Bende Farcy in Belgische verbeteringsgestichten gezeten?

Met dank aan Hervé een uitreksel uit 'De Bende: een documentaire' van Dupont en Ponsaers. Bultot zou dus in 77-78 werkzaam zijn geweest in de jeugdinstelling in Wauthier-Braine en dus niet meer op het moment van de uitbraak van die 15-jarige kerel waarvan sprake in dit artikel.

Jean Germain Jean-Marie Ghislain Bultot werd geboren op 3 mei ’51 in Montigny-sur-Sambre, een voorstad van Charleroi. In ’76 studeerde hij als criminoloog af aan de ULB. Zijn licentiaatsthesis werd bekroond, en later wordt de essentie ervan opgenomen in het voorwoord van het boek van Lucien Ott 'La violence, mal du siècle'. Ott noemt zichzelf 'ex-gorilla van De Gaulle' en is instructeur in een agentschap voor allerhande zelfverdedigingtechnieken. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in ongewapende close-combat-methoden.

Van oktober ’77 tot maart ’78 is Bultot werkzaam in de sector van de bijzondere jeugdzorg, meer precies als adjunct-sectieschef bij het Rijksobservatie- en opvoedingsgesticht in Wauthier-Braine. Hij noemt zichzelf 'partizaan van de onmiddellijke straf'. Op 1 juni ’78 treedt Bultot in dienst van de gevangenis van Sint-Gillis. Hij wordt benoemd tot adjunct-gevangenisdirecteur, ondanks het absoluut negatief advies vanwege een 'éminence grise' in de schoot van de penitentiaire administratie.

113

the end wrote:

Als ik het me nog goed kan herinneren (weet niet vanbuiten waar het staat) was Bultot werkzaam in de instelling die genoemd word in het Roze Balletten-dossier. Is dat de instelling uit Woutersbrakel?

Vond deze info over de instelling in Wauthier-Braine:

Naar aanleiding van de verhalen in de scriptie van een zekere Bouffiou over de roze baletten werd door de onderzoeksrechter ook opdracht gegeven om na te gaan of er mogelijk sprake was van een verdacht overlijden van een jongere die door de jeugdrechter was geplaatst in een tehuis te Wauthier-Braine. Het zou gaan om één van minderjarigen die zelfmoord pleegde na deelname aan een sexfuif te Waterloo. Bouffiou verklaarde echter de kwestieuze inlichtingen te hebben vernomen van Pinon, en hij voegde eraan toe dat hij enkele maanden later, in het kader van zijn journalistieke activiteiten, de persoon had ontmoet waarvan sprake was in het uittreksel van de scriptie, en dat door deze de beweringen van Pinon werden gelogenstraft.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 3)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

114

Na de moord op Vandeuren werd een BMW in de Toekomststraat in Wulpen-Koksijde [Google Maps] onderzocht. In die wagen werden bloedsporen aangetroffen en er waren Franse nummerplaten bevestigd.

Bron: Nieuwsblad | 27/12/1988

Die nummerplaten kunnen ook een aanwijzing zijn dat de moord inderdaad aan de bende gelinkt kan worden. Het kan ook toeval zijn, ik heb over die wagen niets meer gevonden.

Ook na de moord op Ghislain Hinderijckx werd een BMW (met een kogelgat) teruggevonden. De speurders sloten niet uit dat de dader de Franse nationaliteit kon hebben. 

Aanwijzingen dus dat het om dezelfde dader(s) zou gaan. Misschien een Franse link naar de bende van Farcy die zou kunnen betrokken zijn bij de overval op Dekaise?

115

Uit het schriftje van Willy Acke: 'Dossogne geeft in 82 tip aan Zimmer: Bruno Vandeuren is een van de mededaders van Dekaise.'

Ik had er reeds iets over geschreven in mijn post uit 2013, maar ik heb nog een paar andere quotes van Beijer teruggevonden die mijn vermoeden versterken.

In 2007 schreef Robert Beijer het volgende op het Franstalige forum over een voor hem belangrijke mijlpaal voor de verjaring van een feit dat hem persoonlijk aanbelangt:

B.R. wrote:

C’est une prescription dans d’autres affaires dont vous n’avez même pas encore soulevé le moindre coin du voile.

Op 23 maart 2007 stelde nobody de volgende vraag aan Beijer die hierop als volgt antwoordde:

Anonymou wrote:
nobody wrote:

des faits de corruption???

Pas du tout. Je n'en parlerai pas pour le moment!

Op 13 april 2007 schreef Robert Beijer uiteindelijk het volgende op het Franstalige forum over deze voor hem belangrijke mijlpaal voor de verjaring van een feit dat hem persoonlijk aanbelangt:

Anonymou wrote:
Manneken Bis wrote:

Question à Monsieur B.R ?
On m'a parlé de prescription en 2015 mais ailleurs sur le site vous parlez de 2009 plusieurs fois! A quoi correspond donc cette date?

Merci

S’il n’y a pas de changement d’ici là, 2015 est la date de prescription pour les faits des tueries du BW.
2009 est une date de prescription qui me concerne personnellement et qui n’a rien à voir avec les TBW.

Voorts gaf Beijer meermaals de uitleg over de berekening van verjaringstermijnen.

In oktober 2011 schreef hij:

RB wrote:

Ce qui compte en matière de prescription, ce n'est pas l'acte délictueux commis mais bien l'acte d'instruction posé par un juge d'Instruction. En matière criminelle, la prescription est de 10 ans renouvelable.

Exemple: un crime a été commis et une enquête est ouverte avec Juge d'instruction désigné. L'affaire n'avance pas et après six mois, plus aucun acte d'instruction n'est ordonné. Dans ces conditions, ce crime sera prescrit dans 10 ans et six mois. Mais dans les faits, souvent le juge d'instruction délivrera une apostille, par exemple à 9 ans et onze mois et la prescription est alors reconduite pour 10 nouvelles années avec cependant un maximum total autorisé par la loi de 20 ans.
C'est cette prescription qui a déjà été étendue pour lesaffaires BW dont nous parlons.
Je ne vois pas comment encore étendre cette prescriptionen droit commun, si ce n'est par une volonté politique ou par la qualification en crime contre l'humanité.
Mais là, on n'y est pas encore car cela ressemble à toutsauf à un crime contre l'humanité.

In maart 2012 schreef hij:

RB wrote:

Comment calculez-vous la prescription ? En matière criminelle, la prescription est de deux fois dix ans, à compter du dernier devoir prescrit mais avec un MAXIMUM de 20 ans.

Het gaat dus niet om één of meerdere corruptiezaken maar om een ander soort feit, ik vermoed dus een crimineel feit. Maar over welk feit zou Beijer het kunnen gehad hebben? Enerzijds gaf hij in 2007 aan dat het feit pas in 2009 zal verjaren. Daarnaast gaf hij in 2007 aan dat nog niemand op het forum het feit in kwestie aangekaart heeft. Ook rekende Beijer in 2007 (en nog in 2011 en in 2012) met de regelgeving van een verjaringstermijn van maximum 20 jaar. Als we dus van 2009 vertrekken en daar 20 jaar van aftrekken komen we dus in 1989 terecht.

Welk feit zou Beijer in 1989 dan kunnen gepleegd hebben? In september 1989 speelt zich de affaire Souleiman af. Maar daarover kan het niet gaan aangezien Beijer hiervoor reeds veroordeeld werd en men niet tweemaal veroordeeld kan worden voor hetzelfde feit.

Wat dus te denken van de moord op Bruno Vandeuren die op 23 december 1988 (dus bijna 1989) gepleegd werd? Het topic over Bruno Vandeuren werd pas in oktober 2007 aangemaakt op het Franstalige forum. Daarvoor was er op dat forum dus nog niet veel geschreven geweest over de moord op Vandeuren. Zie ook nog wat Beijer zelf schrijft in zijn boek 'De Laatste Leugen'. Hieruit blijkt nl. dat hij op dezelfde avond als de moord op Vandeuren halsoverkop België ontvlucht is en het vliegtuig heeft genomen voor het buitenland. Waarom zo plots? Toeval?

Of gaat het om iets helemaal anders waar we nog niets over weten? Een feit dat misschien reeds vroeger gepleegd werd maar waarvan het onderzoek in 1989 (of in 1999) is gestopt?

117

In 1989 werd ook nog een aanslag gepleegd op Jean Vandenabeele. Op dat moment de belangrijkste verdachte voor de moord op Vandeuren.

118

119

Mero, het is misschien wat ver gezocht van me, maar kan het met de dood van Willy Acke te maken hebben? Beijer neemt als voorbeeld 2 x 10 jaar plus 6 maand. En niemand op het forum heeft al een link gelegd zegt hij. En hij noemt 2 datums; 2009 en 2015. Dus misschien Vandeuren in 2009 en Willy Acke in 2015?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

120

Op het einde van dat jaar - 1991 - werd nog onder ogen gezien of er wellicht langs ballistische weg een verbinding kon worden gelegd tussen de moord op Vandeuren - in het bijzonder een pistool dat in de buurt van zijn lijk was aangetroffen - en (wapens, gebruikt bij) de overvallen van de Bende van Nijvel. Dit onderzoek leverde echter evenmin iets positiefs op. Niettemin werd later - in het licht van nieuwe bevindingen van het Bundeskriminalamt rond bepaalde wapens van de Bende - een nieuw onderzoek nuttig geoordeeld. Maar ook deze nieuwe expertise bracht het onderzoek geen stap verder. Het liep in 1993 - net als andere deelonderzoeken - dan ook dood.

Ben: uittreksel verslag Tweede Bendecomissie

Uit dit uittreksel meen ik te kunnen opmaken dat volgens de nieuwe bevindingen van het Bundeskriminalamt wel degelijk een mogelijks verband bestond tussen het wapen gebruikt voor de moord op Vandeuren en de wapens die door de bende gebruikt werden.