Re: Rijkswacht

Tja, ze mogen dan niet zo veel aan die GTI's hebben gehad, uiteindelijk is de Rijkswacht de enige die na de bende-aanslagen er echt duidelijk op vooruit is gegaan. Volgens Guy Bouten zijn zowat alle criminelen er van overtuigd dat de Bende van Nijvel een product was van de Rijkswacht. Of in ieder geval van een bepaalde stroming bij de Rijkswacht, met het uiteindelijke doel van een sterke macht met goed materiaal.

Gerekend naar hun sippe R4-tjes kan ik me dat ook nog wel enigszins voorstellen. Het valt toch ook niet te ontkennen dat bij zowat elke bende-gebeurtenis er wel een bepaalde link naar de Rijkswacht is, en dan doel ik niet zo zeer op Bouhouche en kornuiten. Voordat ik nu alle ex-rijkswachters over me heen krijg: Ik twijfel er niet aan dat 90% van de Rijkswachters eerlijke mensen waren met hart voor de zaak. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de complete Rijkswacht 'an sich' achter de Bende heeft gezeten.

Toch waren er een heel stel die niet bang waren om de wapens op te nemen om zo een sterke staat te smeden. En als je alle gebeurtenissen rondom de bende onder de loep neemt, lees je telkens: 'er was toevallig een rijkswachter aanwezig', of: 'rijkswachter die en die werd in de buurt gesignaleerd', of 'alleen mensen binnen de rijkswacht konden hier van op de hoogte zijn'. Dat zijn toch wel veel lijntjes richting de Gendarmerie ...

Volgens mij was van den Abiel, den bompa van David Van de Steen er ook van overtuigd dat er rijkswachters achter de bende zaten, al dan niet in officiële dienst. Toen hij dat iets te kenbaar maakte kreeg hij meteen allerlei bedreigingen. Bon, ik weet het ook niet, maar als je er op let gaan er toch heel veel bende-sporen richting (ex-) rijkswachters.

Re: Rijkswacht

Ik herinner nog even aan de forumpost over het gesprek wat ik een aantal jaren geleden had met André Bourgeois, voorzitter eerste bendecommissie. Hij is - vrij kort na de gebeurtenissen - zeer intensief met de zaak bezig geweest in zijn functie als commissievoorzitter en heeft dus alle ondervragingen geleid. Hij was vrij voorzichtig om te wijzen naar mogelijke daders, maar vertelde me wel dit :

"Volgens mij, als er één onderdeel van het staatsapparaat mee gemoeid kan zijn, dan misschien de rijkswacht. Die leefden daar in de Leuvensesteenweg in hun eigen wereld. Dat enkelen daar een 'revolutietje' wilden ontketenen of een signaal wilden geven naar de politiek acht ik niet onmogelijk. We zullen het waarschijnlijk nooit te weten komen."

23

Re: Rijkswacht

Sebastiaan wrote:

"Dat enkelen daar een 'revolutietje' wilden ontketenen of een signaal wilden geven naar de politiek acht ik niet onmogelijk."

Enkelingen zoals Lucien Marbaix - behorend tot een gewelddadig, extremistisch milieu - acht ik in staat om betrokken te zijn bij de misdaden van de Bende van Nijvel. Theorieën die de hele rijkswacht beschuldigen - de rijkswacht die een staatsgreep wil plegen om onze democratische rechtstaat omver te werpen - sluit ik in zijn geheel uit.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Rijkswacht

De redenering van Ben volg ik volledig. En het kan zijn dat buitenlandse diensten of een organisatie gebruik gemaakt heeft van corrupte of zwakke geesten van het korps. Een voorbeeld is Lekeu nadat hij in de problemen geraakt i.v.m. beschuldigingen van iets met een negenjarig meisje, en als iedereen hem laat zitten, zijn het de amerikanen en Eaton (DEA) die hem helpen. De rest is gekend.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Rijkswacht

Niet uit het oog verliezen dat de RW toen (jaren 70-80) onder 3 verschillende ministeries viel (Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie). Eigenlijk leunden ze nauwer aan bij Defensie dan bij de andere ministeries en ze voelden zich al sowieso sterker en machtiger dan de gewone politie, m.a.w. ze hielden ervan om baas te spelen en baas te blijven.

Re: Rijkswacht

De Rijkswacht als geheel zal beslist niet betrokken geweest zijn bij de bende, dat geloof ik ook niet. Maar het was toch een 'bedrijfstak' waar uiteindelijk niet zo veel controle op was, en dat kan toch gevaarlijke situaties opleveren. Zo hebben elementen uit de RW meerdere keren geprobeerd om een staatsgreep te plegen, die dan uiteindelijk werd afgeblazen omdat er niet genoeg steun voor was. Maar daardoor zou ik me toch kunnen voorstellen dat een soort 'samenzwering' van Rijkswacht-officieren best in staat geweest zou zijn om hun macht en kennis te misbruiken en zich tot criminele feiten te verlagen, uitgevoerd door een aantal militante rijkswachters aangevuld met criminelen, huurlingen en ander tuig.

En dat niet zozeer voor hun eigen verrijking, maar om de Rijkswacht meer middelen en macht te laten krijgen. Dat zou hen zelf en de uitvoerders ook het idee kunnen geven dat ze werkten voor de goede zaak, voor het belang van het land. En dat daar een aantal onschuldige burgers bij om zouden komen was dan gewoon een noodzakelijk kwaad. Niet fijn, maar helaas nodig om de staat en de dienst veilig te stellen, zeg maar.

Het is niet dat ik zozeer elementen uit de Rijkswacht als schuldigen zie, maar meer dat het criminele milieu er zo van overtuigd is. Dat zegt toch wel iets.

Zou dat niet kunnen: een aantal extremisten uit de Rijkswacht en Staatsveiligheid die samenwerkten met militanten en 'Gladio'-achtige types, aangevuld met criminelen op een soort contractbasis. Die dan, al dan niet met enige hulp vanuit de VS, zware terreur uitoefenden ter versterking van de staat en de ordediensten. Denk dan niet alleen aan de bende, maar bijv. ook het Heizel-drama.

Een soort piste zoals Guy Bouten dat stelt, maar dan meer nationaal gericht, niet bedacht in de VS, maar door foute officieren uit de diverse nationale ordediensten, die ook het onderzoek naar de moorpartijen konden beïnvloeden.

Re: Rijkswacht

De Nieuwe Snaar wrote:

Niet uit het oog verliezen dat de RW toen (jaren 70-80) onder 3 verschillende ministeries viel (Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie). Eigenlijk leunden ze nauwer aan bij Defensie dan bij de andere ministeries en ze voelden zich al sowieso sterker en machtiger dan de gewone politie, m.a.w. ze hielden ervan om baas te spelen en baas te blijven.

Ook nog dat het een deel van hun taken was om politieke informatie te verzamelen en alle progressieve elementen in kaart brengen. Plus dat ze deels ook onder NATO stonden en opdrachten voor SHAPE en SDRA moesten uitvoeren als legercomponent.  

Martin Holland, ik kan je denkwijze volgen, en dat is waarschijnlijk voor bepaalde gebeurde feiten zoals de verschillende diefstallen bij het SIE, en ook de acties van de CCC. Dit zal voor sommige een dankbare gebeurtenis zijn. Maar de aanslagen in '85, Temse en Nijvel zijn van een heel andere orde volgens mij en dienen waarschijnlijk een ander doel. Ik denk dat de jaren tachtig zonder de Bende van Nijvel in '85 - of toch zeker zonder Aalst - misschien ook de nodig investeringen en extra bevoegdheden had opgeleverd. En een bom met x aantal doden had het ook gedaan zoals Duitsland. Dus wat je schrijft; heel zeker maar de Bende van Nijvel, en vooral de acties van '85, waarom doen ze dit allemaal?

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Rijkswacht

The end, de Bende van Nijvel is in '85 weer actief geworden met een doel neem ik aan. Zoek de rode draad in de feiten van '85. Als die zijn vastgesteld kan je de vraag stellen waarom en door wie.

Re: Rijkswacht

eenhoorn wrote:

The end, de Bende van Nijvel is in '85 weer actief geworden met een doel neem ik aan. Zoek de rode draad in de feiten van '85. Als die zijn vastgesteld kan je de vraag stellen waarom en door wie.

eenhoorn, ik hou wel van je kritische of haakse manier van posten. Wat is de rol of de positie ivm de aanslagen in '85 en de rijkswacht en wat is hun relatie tot de rode draad? Is de Rijkswacht ook niet één van de geviseerde? Is het niet doordat ze zoveel heren moeten dienen en hun actieterrein zo ruim is dat ze automatisch centraal staan en daardoor ook geviseerd zijn?

En over de rode draad; kan er een verband zijn tussen hetgeen Michel Verdeyen vertelt en dat wat Willy Acke onderzocht? En stel nu dat er een verband is, hoe los je dit op, en wie schakel je ervoor in, en hoe pak je het praktisch aan dat er absoluut geen spoor loopt naar datgeen verborgen moet blijven.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Re: Rijkswacht

Wat ik bedoel over de rode draad en een link met Aalst: het enig wat straf genoeg is, is een link met hetgeen waar Verdeyen en Finné naar verwijzen; handel met zuid-Amerika en de dubbele rijksregisternummers die Acke onderzocht. Dit moet men in een historisch kader zien. Die gebeurtenissen in zuid-Amerika zijn een uitloper van wat 40 jaar eerder kon en verborgen bleef. Het lijkt ver gezocht maar men moet aandachtig zien wat er aan de andere kant van de wereld opgekuist wordt en door wie. Toevallig is Dekaise betrokken bij die opkuis. En ook per toeval vinden bommenleggers in Brussel die opkuis niet leuk en de ouderen vrezen voor hun leven (Temse).

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.