281 (edited by Biggus Dickus 29-05-2008 15:58)

Het is best mogelijk dat Kuros een verband ziet tussen de slachtoffers van Aalst, en hopelijk helpen zijn verklaringen zoden aan de dijk te brengen, maar het verhaal van de Bende die, voltallig,  in vol ornaat in zijn taverne een pot gaat pakken is me van de pot gerukt.

Ik vraag me af waarom Kuros zelf niets meer van zich laat horen, en het altijd Renne is die van repliek dient. Het vermoeden dat Kuros en Renne één en dezelfde persoon zijn dringt zich hier op.

282

Ik vraag me af waarom Kuros zelf niets meer van zich laat horen, en het altijd Renne is die van repliek dient. Het vermoeden dat Kuros en Renne één en dezelfde persoon zijn dringt zich hier op.

Omdat kuros de zaak aan zijn advocaat nalaat en moet afwachten,je vermoed wat je wil natuurlijk maar ik probeer zoveel mogelijk te antwoorden in zijn plaats,de zaken die ik weet,in de mate van het mogelijke natuurlijk,ik weet wat kan en mag en wat niet mag.
Ik heb kuros over een jaar of 3 leren kennen,en ik ben op de hoogte van zijn verhaal en antwoord op jullie meningen in de mate van het mogelijke,maar ik ben kuros niet laat dit duidelijk zijn.


Wat was de reden dat die combi's niet startten? Werden de batterijen losgekoppeld ? Of werden ze op een professionelere manier gesabotteerd? Kan zijn dat een garagist uit het milieu (zoals er in Aalst zijn) dat gedaan heeft ipv de flikken zelf. Om op een dwaalspoor te zetten.

Dat is de vraag,er is daar volgens mij niet veel info over,waar stonden die combi's?
Binnen of buiten?
Maar er zijn/waren wel linken met garagisten maarja grondig is het onderzoek niet gevoerd vindt ik.

Hoe kan dan met zekerheid gezegd worden dat het de bende was?
Kuros vertelde dat de politie hem gezegd had dat het de bende was die hem kwam bezoeken in zijn café dacht ik. Waarop baseren ze zich om dat te zeggen.

Volgens mij op bepaalde verklaringen van andere getuigen,de Bende die de overval pleegde in aalst was ook voor de overval in de buurt van de Grote markt gezien.
Dit kan je lezen op de site...
Waarom bevonden ze zich voor de overval op de grote markt?
Misschien heeft Jumet daar nog bijkomende verklaringen voor...


Ze hebben nog geen foto van die mannen, laat staan dat ze naam , adres e.d. hebben. Ze kunnen niks bewijzen op die moment, gewoon vermoedens, zoals er zovele zijn in het dossier.

Inderdaad,typerend voor dit onderzoek,maar er zijn zoveel vermoedens waar twijfel om bestaat,en zaken die nooit onderzocht hebben,ik praat nu in het algemeen,hoeveel (dwaal)sporen zijn er niet,er zijn veel zaken die ze beter konden gedaan hebben en dan was er zeker meer duidelijkheid in welke richting men moest zoeken maar blijkbaar wil men dit zo houden,zoveel mogelijk sporen oplaten.

De waarheid stinkt in ieder geval!!

283

EARTH FOR KUROS...EARTH FOR KUROS...

Ooo alommachtige Kuros ,heerser van het rijk Fantasia . Gij wordt geprezen door uw volgelingen , bij iedere aanval van het volk der Nonbelievers wordt Gij met hand en tand verdedigd door uw apostelen . Gesterkt door hun blindelings geloof in U snoeren zij de mond van eenieder die twijfelt aan Uw woord.
Doch ik voorspel : Uw dagen als profeet van de door U uit uw duim gezogen liturgie zijn voorbij!

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie van de geregistreerde forum-bezoekers believer is en wie non-believer.

284

Non-believer!

285

Absoluut NON-believer!

Ik denk dat onze Kuros het ondertussen zelf ook allemaal niet meer weet.... verstrikt geraakt in zijn mythische, fantastische hersenspinseltjes ?!?!?!?!?

NON!!!-Believer dus.... ;-)

287

Lees mijn vroegere reactie hierop.

288 (edited by mardec 29-08-2009 00:01)

Die 3 combi's die niet wouden starten smile

Dat zal wel eerder 'niet durven' starten zijn... Ik denk dat ongeveer elke rijkswachter toen in zijn broek deed bij het woord delhaize alleen.

Voor de rest denk ik ook dat kuros is goed met ons gelachen heeft wink

289

Heren!  Mag ik er U op attent maken dat het hier tenslotte van in de beginne gaat over: EIGEN MENING !!! Dit forum staat toch vol van ieders "eigen mening"? Het gaat hier toch niet om zoveel "BELIEVERS" en zo veel "NON-BELIEVERS" of wordt er een prijs uitgerijkt voor degene die in de meerderheid zijn? Eerst wordt er gevraagd het forum te verlaten, om dat iemand het allemaal fantasie en zever vindt! Nadien wordt me kwalijk genomen omdat ik niet verder reageer! Wat is het nu feitelijk? Ik ga nu (of je dat nu verdacht vindt of mij kwalijk neemt!) een tijd niets meer plaatsen, enkel en alleen omdat mijn fantastisch (of fantasie) verhaal binnen is bij personen die er (hopelijk!) iets mee zullen aanvangen, kan alleen maar zeggen in eer en geweten, dat niets is verzonnen, en dat al deze "toevalligheden" te veel toeval zijn! Opnieuw mijn eigen mening, en ook die van sommige advocaten en rechters! Ik kan niets maar ook niets beloven. Gewoon afwachten! Ik respecteer ieder zijn "EIGEN MENING" wat van sommigen niet kan gezegt worden! Tot later (misschien!)

290

Beste Kuros, het ganse verhaal dat je hier heb neergeschreven is inderdaad je eigen mening, en ik denk dat velen hier op dit forum dit respecteren ook ikzelf. Tenslotte blijft het een forum waar ieder zijn mening kan weergeven. Je bent echter van bij de aanvang niet vertrokken van alleen je mening maar van een 100% vaststaand feit (voor u dan toch). Wees dan ook niet verwonderd dat je verhaal van meer dan 20 jaar na de feiten ongeloofwaardig overkomt.

In de praktijk is het zo, dat ook een advocaat na het horen van je verhaal, je zal wandelen sturen, kan je hem dat kwalijk nemen? Neen. Laten wij nuchter blijven en beseffen dat de misdaden van de Bende van Nijvel niet meer op te lossen zijn, tenzij er iemand van de bende begint te spreken.

In je laatste tekst heb je het over: "Opnieuw mijn eigen mening, en ook die van sommige advocaten en rechters!". Welke advocaten? (meervoud) Welke rechters? Laat je mening nu even rusten en van zodra je degelijke bewijzen heb kan je het hier nog altijd neerschrijven.