Hoe zit het nu met de verklaringen van Kuros. Heeft zijn zoon of advocaat dit werk verdergezet. Heeft Ben het dossier... Of hebben ze dit dossier weggegooid. Jammer ... misschien had hij link kunnen leggen met ontwikkelingen afgelopen jaren.

532

Een paar uur uitgetrokken om gans dit topic eens door te nemen, ik geloof Kuros wel, (het lokken van een (groot) aantal mensen naar de Delhaize, ook al komt er maar een beperkte groep opdagen: wat we hebben, hebben we), en misschien heeft de familie Vanden Steen iets teveel gezien bij Podevijn?, trouwens bij Podevijn ligt volgens mij de sleutel).
En de 'bende van Nijvel' zou nooit 'de bende van Nijvel' mogen genoemd worden, ik geloof dus ook in de copycat-theorie, 'de bende van Aalst' heeft dus naast/na de 'bende van Nijvel' bestaan, en dat Kuros nooit zijn volledige verhaal op deze site gedeeld heeft, maakt hem in mijn ogen niet ongeloofwaardig, wel in tegendeel, moge Kuros (ook een miskent slachtoffer!) in vrede rusten.

533

Op tv bestaat er een programma "wat als". Wel, ik vraag mij nog steeds af, wat als men in Aalst naar de slachtoffers en andere betrokkenen geluisterd had ? Wat als men slachtofferonderzoek gedaan had.

Nog voor de film bleven mij over Aalst altijd de woorden van de grootvader van David bij, alsook die van Pint en natuurlijk het verhaal van Kuros later. En de dingen die de weduwe Palstermans zei, weggevaagd onder het mom commentaar van een ex.

En wat met de wagen van de rijkswacht waar niemand iets zinnigs kan over zeggen.

De rijkswacht, dat was de vijand volgens grootvader VDS, zo voelde die man dat aan en zo zal het volgens mij ook geweest zijn daar op die plaats.

Voor de rest sluit ik mij aan bij bovenstaande commentaar van ele9.

Ik weet ook wel dat wat als niets meer zal opleveren, maar toch .

Die grootvader was zijn dochter, schoonzoon en kleinkind kwijt en het tweede kleinkind bijna , maar die lijdensweg bleek niet genoeg, men slaagde er nog in hem te willen buiten smijten omdat hij de waarheid zocht en voelde dat die verkracht werd. Ik denk dat dit verschrikkelijk moet geweest zijn.

Die grootvader staat symbool voor wat alle slachtoffers meemaakten.

Tijdens de film had ik de neiging om te roepen "ik geloof jou".

Net als bij  zovele moedige getuigenissen;

534

Moedige getuigenissen, dat zeker, maar al te vaak ook in vraag gesteld. Hoe vaak heb ik al niet gelezen : begin bij het begin, de feiten. Wel, die getuigen (het zijn er velen, al zwijgen er al evenveel - begrip daarvoor) zijn de kern van het gebeuren, de feiten. De tientallen theorieën, hypotheses, daders, netwerken etc. etc. ten spijt : zij zijn de spil van heel het gebeuren. Daar hoeven niet -tig boeken over geschreven te worden, hun verhaal overstijgt (hier en elders) alle opgeworpen pistes.

535

coconut wrote:

Net als bij  zovele moedige getuigenissen;

Behoudens nog belangrijke getuigen die men weigerde te verhoren indien ik mag verwijzen naar de feiten te Overijse. Verklaringen van ex werknemers in de zaak Wittock - Van Landeghem, die niet au serieux werden genomen door een ondervrager. Nog aangevuld door een tweede getuige, ex werknemer. Nog in de zaak Wittock - Van Landeghem waar nog een 'eventueel belangrijke getuige' is verworpen geweest met haar verklaring door een ondervrager. Details maken een getuigenverklaring of een bekentenis sterk, geloofwaardig, controleerbaar en moeilijk intrekbaar. Een onderzoeker die geen rekening houdt met het geheel van de verklaringen in een proces-verbaal, schendt de bewijskracht ervan indien hij/zij opzettelijk daden stelt die onverenigbaar zijn met de bewoordingen van de verhoorde zelf.

Ik blijf bij mijn standpunt dat de betrokkenheid van ex rijkswachters evident is.

Zoals het ongepast en verwerpelijk is dat de recentelijke huiszoeking bij L.G. de pers heeft bereikt. Dit zet de deur open voor andere belangrijke navolgende huiszoekingen die de stempel 'negatief' kunnen bekomen.

536

Hoe geraakt dit dan tot bij de pers, Bossi ? Een lek binnen de cel ?

537

P-51 wrote:

Hoe geraakt dit dan tot bij de pers, Bossi ? Een lek binnen de cel ?

of vanuit justitie zelf...

Bossi wrote:
coconut wrote:

Net als bij  zovele moedige getuigenissen;

Behoudens nog belangrijke getuigen die men weigerde te verhoren indien ik mag verwijzen naar de feiten te Overijse. Verklaringen van ex werknemers in de zaak Wittock - Van Landeghem, die niet au serieux werden genomen door een ondervrager. Nog aangevuld door een tweede getuige, ex werknemer. Nog in de zaak Wittock - Van Landeghem waar nog een 'eventueel belangrijke getuige' is verworpen geweest met haar verklaring door een ondervrager. Details maken een getuigenverklaring of een bekentenis sterk, geloofwaardig, controleerbaar en moeilijk intrekbaar. Een onderzoeker die geen rekening houdt met het geheel van de verklaringen in een proces-verbaal, schendt de bewijskracht ervan indien hij/zij opzettelijk daden stelt die onverenigbaar zijn met de bewoordingen van de verhoorde zelf.

Ik blijf bij mijn standpunt dat de betrokkenheid van ex rijkswachters evident is.

Zoals het ongepast en verwerpelijk is dat de recentelijke huiszoeking bij L.G. de pers heeft bereikt. Dit zet de deur open voor andere belangrijke navolgende huiszoekingen die de stempel 'negatief' kunnen bekomen.

Zou het niet eerder zo zijn dat heelwat ondervragers (van welke dienst dan ook) eigenlijk veel minder bekwaam zijn dan ze zouden moeten zijn (of zoals mag verwacht worden dat ze zijn)?? En beschikten over heel wat minder kennis!
Ik denk dat we deze onderzoekers van welke dienst dan ook veel te vaak te hoog inschatten! Het zijn maar mensen...en wie weet niet echt allemaal de slimsten en hoog opgeleid. Kortom:onkunde en onwetend zijn kan ook aan de grondslag liggen van bepaalde overwegingen en daden of niet-daden! Zie ook de tijdsgeest en het niet eerder voorvallen van criminele daden op die wijze ook.
Daarom de RW'ers aanzien als mededaders is mij toch een brug te ver...danig te ver!

539

luk paard wrote:

Daarom de RW'ers aanzien als mededaders is mij toch een brug te ver...danig te ver!

Vanop afstand, ieder zijn mening. Voor ons toch wel meer dan voldoende zwaarwichtige redenen om het niet terzijde te kunnen leggen.

540

luk paard wrote:

Zou het niet eerder zo zijn dat heelwat ondervragers (van welke dienst dan ook) eigenlijk veel minder bekwaam zijn dan ze zouden moeten zijn

Volgens mij is dat een van de zaken waardoor resultaat uitbleef of minder snel gevonden werd.

Of Bouhouche & Beijer er nu "iets mee te maken" hadden of niet, maakt niet uit in mijn voorbeeld: mannen zoals Bouhouche & Beijer wisten hoe "het systeem" werkte en maakten van die achtergrondkennis gebruik toen die verhoord werden.
Bij de Rijkswacht kreeg men bepaalde technieken aangeleerd over hoe men een verhoor kan afnemen. Als men deze technieken kent (en B&B kenden die ongetwijfeld ENORM goed), dan heb je toch wel een serieus stapje voor. Dat ze deze technieken goed kenden en dat dan ook uitspeelden, dat merk je zeer goed als je de PV's en verklaringen van hen leest. Niet enkel Rijkswachters/ex-Rijkswachters kennen deze technieken maar ook zwaardere criminelen die al tal van keren ondervraagd zijn kennen deze technieken op den duur. De (bijvoorbeeld) manier van suggestieve vragen stellen, kenden ze bijna al van buiten.

Non semper ea sunt quae videntur