11

Ben wrote:

Cocu ja, die heeft misschien iets met de Bende te maken.

Dat zou zeer goed kunnen. Leeft die man nog? Ja zeker.

Vandaag lees ik in Wetgevingsstuk nr. 2-425/1  het volgende in het onderdeel "Proceduremisbruik":

In het proces tegen de Borains, die ervan beschuldigd werden de bende van Nijvel te vormen, heeft het openbaar ministerie er zich over beklaagd geen toegang te hebben gekregen tot het strafdossier te Nijvel en inzonderheid tot het dossier over de moord op de heer Mendez, terwijl de raadslieden van de Borains dat via hun netwerk wel hadden omdat ze tevens de verdediging waarnamen van de verdachten in het dossier te Nijvel.

De heer Soenen heeft zich daarom eens laten ontvallen dat er in het kader van de georganiseerde criminaliteit proactief onderzoek zou moeten worden verricht naar advocatennetwerken. Daartoe moet de proactieve recherche eerst bij wet worden geregeld. Daarna moet worden nagegaan of ze ook mag worden toegepast op zo'n delicaat beroep als dat van advocaat.

Rapport Willy Meurillon (Commissaris voor gerechtelijke opdrachten), Brussel 20 november 1985 » www.scribd.com

14

Op 20 november 1985 maakt commissaris Willy Meurillon een document met een aantal nabeschouwingen en zaken die nog onderzocht moeten worden binnen de Borinage-piste. Hij schrijft o.a. dat "(...) de bende zich georganiseerd heeft met andere personen uit de bende of met personen welke op huidig ogenblik nog niet ter sprake zijn gekomen".

Hieronder een aantal interessante punten:

  • Er zou een onbekende Baudet, Vittorio en Cocu vergezeld hebben te Nijvel. Wie is deze personen?

  • Tot de bende behoorde een zekere Lepoint Michel, ongeveer 30 jaar oud, wonende te Brussel + een persoon uit het Brusselse (vriend)

  • De broer van een zekere Geva uit Wasmes zou eveneens bij de Bende betrokken zijn.

  • Tijdens het lezen van de tekst en het zien van de robotfoto's werd ons aandacht getrokken en de gelijkenis met De Jonghe Jozef (Jef de zigeuner)

  • Verder is er een garage waar gestolen wagens werden ondergebracht te Boussu-Bois, rue de l'Alliance, gehucht genoemd "Le Treize" (die straat is op 1,5 km van de opgravingen in Hornu).

  • Er zou sprake zijn van een zekere Armand. Zou het kunnen gaan om Bixhain Armand uit Lierneux. Een houthakker en groot van gestalte.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

15

Ben wrote:

Tot de bende behoorde een zekere Lepoint Michel, ongeveer 30 jaar oud, wonende te Brussel + een persoon uit het Brusselse (vriend)

Deze Lepoint komt ook aan bod in een ondervraging van Cocu. Lepoint zou de Golf klaargemaakt hebben die gebruikt werd bij de overval in Halle. Hij zou de autoradio en de veiligheidsgordels uit de wagen gehaald hebben.

In maart 1984 zal Cocu deze verklaring echter intrekken en zeggen dat Vittorio de wagen heeft klaargemaakt. Wanneer commissaris Meurillon in november 1985 dan zijn nabeschouwing schrijft, moet er blijkbaar nog steeds onderzoek gebeuren naar Lepoint en zijn onbekende Brusselse vriend.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

16

Michel Cocu heeft tegenover de onderzoekers voor de eerste keer over de diefstal van de Saab gepraat op 29 november 1983 (carton II, s.f. 16, p. 7). Een zekere Ober Landini zou tegenover Cocu gezegd hebben dat hij samen met een zekere Lepoint de Saab heeft gestolen. Het was Lepoint die de hond heeft doodgeschoten omdat deze begon te blaffen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

17

Ben wrote:

Er zou een onbekende Baudet, Vittorio en Cocu vergezeld hebben te Nijvel. Wie is deze personen?

In de getuigenissen van Cocu is er ergens sprake van een onbekende uit Braine die mee zat in de wagen bij de overval in Nijvel, en waar ze heilige schrik van hadden! Een sudist?

Ben wrote:

Tot de bende behoorde een zekere Lepoint Michel, ongeveer 30 jaar oud, wonende te Brussel + een persoon uit het Brusselse (vriend)

Als die Lepoint of de persoon uit het Brusselse nu eens terug te brengen zouden zijn tot Tinck?

Ben wrote:

De broer van een zekere Geva uit Wasmes zou eveneens bij de Bende betrokken zijn.

Wie is die broer en zou hij ook aan Tinck te koppelen zijn?

Ben wrote:

Er zou sprake zijn van een zekere Armand. Zou het kunnen gaan om Bixhain Armand uit Lierneux. Een houthakker en groot van gestalte.

Damsaint sprak over ene Armand Michel?

18

dim wrote:

Als die Lepoint of de persoon uit het Brusselse nu eens terug te brengen zouden zijn tot Tinck?

Ik was in die richting aan het zoeken: Connecties tussen de Borains en Brussel maar het spoor-Lepoint loopt dood. Amper informatie over te vinden en ik zou al helemaal niet weten wie die Brusselse vriend zou kunnen zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19

"Een zekere G. uit Wasmes" » Facebook, broer van Denise G. (= vriendin van zus van Tinck).

Dus de broer van Denise en Manon G. (wie is deze broer dan?) zou volgens het rapport van Meurillon een lid zijn van de Bende, terwijl Denise G ook een vriendin is van de zus van Tinck en vermoedelijk tot dezelfde familie behoort als de ex-minnares van Cocu.

20

Als je de verklaringen van Cocu leest, zie je dat hij bepaalde personen niet bij naam noemt. Dit heeft drie redenen: ze bestaan niet, hij kent ze niet of hij is er bang van. Het kan natuurlijk dat deze personen nadien wel geïdentificeerd zijn maar daar heb ik nog geen aanwijzingen voor gevonden. Ik heb dus het vermoeden dat er binnen de Borinage-piste nog een aantal onbekenden personen zitten (bv. die Lepoint en zijn Brusselse vriend).

Ik denk ook dat de Borinage-piste nog steeds interessant is voor de onderzoekers, zie bv. de opgravingen in Hornu (al weten we dat de Borinage-piste ruimer is dan de Borains).

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube