1 (edited by Koen 26-04-2008 23:06)

Als men heel dit dossier een beetje vanop een afstand bekijkt, zelfs als leek, kan men toch niet anders dan concluderen dat er voldoende elementen zijn om op zijn minst een doorbraak te bewerkstelligen (robotfoto's, dna-ondezoek waardoor 1 dader reeds bekend is, motieven, andere materiële elementen,...).

En als men dan vastelt dat er geen doorbraak is, daar waar in andere dosiers zonder enige overtuigende materiële bewijslast vaak mensen voor eerder lichte feiten veel te lang worden opgesloten, waarbij men vaak niet meer van een straf kan spreken (moet steeds een pedagogische bedoeling hebben), maar van een daad van agressie of misschien zelfs van een misdrijf in hoofde van de 'overheid'; dan moet ik, en ik denk met mij vele anderen, die zich de moeite getroosten om het een en ander te lezen, toch besluiten dat men Eddy Vos en zijn Cel Waals-Brabant tenminste verregaande onbekwaamheid kan verwijten en laten we hopen niet nog iets anders.

Maar ook de media gaan niet volledig vrijuit, want ook zij hebben onvoldoende hun verantwoordelijkheid genomen, ook zij hadden en kunnen nog steeds uit de elementen die publiek zijn, de voor de hand liggende conclusies  trekken en net zo lang op dezelfde spijker blijven slaan tot de verkozenen des volks niet anders kunnen dan de juiste mensen met de juiste middelen deze zaak te laten behandelen, maar zij hebben zelfs bijna nooit hiertoe een aanzet gedaan.

2

Wat men ook moge denken over Vos en CWB, onbekwaamheid, manipulatie, ... Het  feit is: alles dat in verband staat met de Bende van Nijvel, in welk arrondissement men bij politie gaat moet men CWB raadplegen! Zelfs comité P is verplicht ze te contacteren! Men kan er niet onderuit! Zij alleen beslissen of ze er in verder gaan of niet, ttz één procureur neemt alle beslissingen! Het is erg, maar het is zo!

3

Niets wijst er op dat de cel CWB te wantrouwen is.

4

Maar de resultaten van het jarenlang onderzoek geven ook geen positieve puls aan het vetrouwen in de cel.

5

De CWB is opgericht naar aanleiding van ... Men geeft kritiek op de ex-rijkswacht, in sommige gevallen terecht, maar ik hoor niets van de toenmalige GP (Gerechtelijke Politie). Waar de toenmalige rijkswacht toch een klein beetje succes had is er van de GP niets terecht gekomen. Zonder rekening te houden met de criminele zaken binnen  het dossier kan men nu stellen dat er één opvallend resultaat bereikt werd, namelijk de uitschakeling van de Rijkswacht. Is de huidige toestand beter? Als vandaag een tweede "Bende van Nijvel" opstaat is het resultaat nog minder dan nul.

6

Willi wrote:

Niets wijst er op dat de cel CWB te wantrouwen is.

Heel het dossier stinkt, vele sporen zijn niet onderzocht geweest. Men heeft veel elementen, waar men tot een waarschijnlijke doorbraak kon komen, laten liggen (blokkeren en saboteren). PV's en dossiers verdwenen zomaar. Dan kan je moeilijk stellen dat ze hun werk goed gedaan hebben, men zat met bijna 100 man op de zaak. Een succes is het zeker niet, verre van.

7

Koen wrote:

toch besluiten dat men Eddy Vos en zijn Cel Waals-Brabant tenminste verrgegaande ONBEKWAAMHEID kan verwijten en laten we hopen niet nog iets anders.


Ik weet niet of het bij de CWB echt onbekwaamheid is. Zoals ik als eens heb aangehaald, hebben ze alle elementen tegen. Zij zijn nu de onderzoeksgroep die jarenlange onkunde mogen opruimen. Zij moeten - ondanks de sabotage en de tegenwerkingen in de beginjaren van het onderzoek - nu proberen alles op alles te zetten om toch nog de daders te vinden. Hierbij komt dan nog het feit dat er hoe langer hoe minder interesse is vanuit de politiek om de Cel te steunen.

Al wil ik de Cel ook niet helemaal vrij spreken. Ik kan niet geloven dat zij alles op alles hebben gezet om de daders te vinden. Al zijn er verzachtende omstandigheden. Ik zou persoonlijk ook niet graag in hun schoenen staan.

Koen wrote:

Maar ook de media gaan niet volledig vrijuit


De schrijvende media - kranten, tijdschriften - hebben in grote mate hun verantwoordelijkheid genomen. Maar het grote probleem ligt bij de televisie, die de grootste impact hebben op de mensen. Zij hebben in de loop der jaren alle interesse voor het dossier verloren. Zij hebben de macht om kritische reportages te maken die een groot publiek bereiken. Een journalist van een weekblad kan wel een schokkend en zeer interessant artikel schrijven, maar het bereikt steeds maar een beperkt aantal mensen.

kuros wrote:

Het  feit is: alles dat in verband staat met de Bende van Nijvel, in welk arrondissement men bij politie gaat MOET men CWB raadplegen!


Langs de ene kant wel logisch natuurlijk, de cel in Jumet is juist opgericht om het onderzoek te centraliseren. Waarom zou een andere politiedienst dan een onderzoek voeren waarvoor eigenlijk een andere dienst bevoegd is? Zo krijg je weer het probleem uit de jaren '80, toen verschillende onderzoekscellen naar dezelfde daders (en opdrachtgevers) zochten.

Willi wrote:

Waar de toenmalige rijkswacht toch een klein beetje succes had is er van de GP niets terecht gekomen.


Klopt inderdaad, maar ik denk dat de GP de kans heeft gezien om haar onkunde en fouten te verstoppen achter de onkunde en fouten van de rijkswacht. Vanaf het moment dat (ex) rijkswachters werden genoemd als mogelijke verdachten, is het gemakkelijk om een hele dienst te stigmatiseren. De rijkswacht was ook een grotere dienst dan de GP en veel zichtbaarder in het straatbeeld. Als er in zo'n dienst rotte appels zitten, dan gaan de mensen snel zeggen dat het waarschijnlijk allemaal rotte appels zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Ikzelf leg de fout van het sluimerend onderzoek niet bij de onderzoekers zelf. En niet alleen in verband met de Bende van Nijvel, maar alle aanverwante onderzoeken. De fout ligt hem bij de beoordelers van de verzamelde feiten. De onderzoeksrechters, de magistratuur en de rechters. Allen politiek benoemd, en stuk voor stuk schatplichtig aan hun politieke peetvader. Een politieke peetvader die zich onschendbaar voelt ( en is). De misstappen van sommige politiekers ( zonder namen te noemen) zijn bekend.

Hoe ga je daar op reageren als onderzoeker in welbekende dossiers ? Wil je doordrijven en een Patrick Van Brussel worden, een paria die uitgestoten wordt door de organisatie die hem zelf gevormd heeft ? Of kies je eieren voor je geld, zoals de huidige  politiek benoemde politietop, Reken daarbij nog de politiek gelieerde media die voorkauwen wat de uitspraak van een proces moet zijn en je bent ver van een democratische samenleving (met mijn excuses aan DDC). Zolang de politiediensten verantwoording moeten afleggen aan de politiek zal het een gesjoemel blijven.
Tot nader order is iedere burgemeester nog hoofd van zijn politiekorps. Politiehervorming of niet.

Het moet in dit landje moeilijk zijn om als politieman een gedegen onderzoek te voeren met je handen op de rug gebonden en geblinddoekt. Werp geen steen naar CWB.

9

LEO wrote:

Ikzelf leg de fout van het sluimerend onderzoek niet bij de onderzoekers zelf.

Inderdaad, eigenlijk werden ze speurders belet om in sommige zaken hun neus te gaan insteken door hun oversten. Maar de gewone mens wijst hen wel aan als de prutsers, die zaten met bijna 100 man op de zaak en het leverde niks op. Voor de nabestaanden konden ze in ieder geval meer doen, er voor zeggen dat ze psychologisch begeleid werden, dat is misschien één fout die je ze kan verwijten maar het onderzoek in zijn geheel is door de grote meneren geblokkeerd en gesaboteerd.

Maar tussen die onderzoekers zullen er ook wel corrupte hulpjes gezeten hebben, het was volgens mij geen hechte groep, die alles op alles gezet heeft (al zullen ze wel op hun plaats worden gezet toen ze "iets" te diep aan het graven waren in het dossier). In begin legde ik de fout bij hen maar het zit hem daar niet alleen, die speurders hebben hun werk niet optimaal kunnen doen.

10

Ik zou daar toch niet te naïef in durven zijn hoor, ik denk dat de meeste magistraten, speurders en oversten van speurders aan elkaar gewaagd zijn, want de lageren worden wel door de hogeren benoemd, zo dus soort zoekt soort. En er waren in ieder geval genoeg ploerten aanwezig om de daders, opdrachtgevers en medeplichtigen een hand boven het hoofd te houden. Ik wil wel even aanstippen dat in een democratie de verkozen overheid in bepaalde beleidslijnen nu eenmaal het laatste woord moet hebben, zo niet zit men binnen de kortste keren met een politiestaat, wat altijd erger is.

Bovendien is binnen de politie de burgemeester enkel hoofd van bestuurlijke en administratieve politie, niet van de gerechtelijke tak, dat zijn de magistraten! Maar zeg nu zelf, als ge rondom u kijkt en ziet wie politieman is, dan zijn dat meestal niet de snuggersten,en meestal ook niet de voorbeeldigsten. Dat is ook één van de problemen van politiekorpsen, het trekt cowboys aan, en degenen die wel geschikt zouden zijn solliciteren er gewoonlijk niet voor uit koudwatervrees.

Eigenlijk zou men politie-ambtenaren niet rechtstreeks mogen rekruteren uit de bevolking, maar zou men ze slechts mogen rekruteren uit mensen die minstens 2, 5, ...  jaar tewerkgesteld zijn geweest binnen een burgerlijke overheidsdienst en daar hun validiteit bewezen hebben, m.a.w. men mag pas een wapen dragen e.d. en de vaak verregaande bevoegdheden van een politieman genieten als men eerst bewezen heeft nog iets anders te kunnen dan cowboy en indiaantje te spelen! Maar dat is voorlopig utopisch, maar het zou een goede piste zijn.