Voor wat het waard is: de echtgenote van Juan Mendez, Danièle Daniels, heeft verklaard dat hij in de ochtend van 07-01-1986 van huis is vertrokken, waarna hij weer terug naar huis is gekeerd ‘omdat hij iets vergeten was’, waarna hij weer van huis is vertrokken, om even later te worden vermoord. In hoeverre de lezing van Daniels (uiteindelijk) een bevestiging vormt of kan vormen van de hiervoor door mij gememoreerde verklaringen, die een vader en zijn zoon hebben afgelegd ten overstaan van een verzekeringsinspecteur, die was ingeschakeld door voornoemde Daniels, weet ik (nog) niet.

Dat Daniels, zo is gebleken, niet altijd even eerlijk is geweest, is weliswaar zeer menselijk - tijdens mijn werk kom ik om in de leugens -, maar dat maakt haar voor mij wel een getuige om nogmaals door politie (of justitie onder ede) te worden gehoord. Ook Anne Quittner, de toenmalige echtgenote van Madani Bouhouche, had op 07-01-1986 boter op haar hoofd, maar ja, wat wilde je met zo’n type aan je zijde? Gaandeweg het huwelijk met hem, zullen haar de schellen wel van de ogen zijn gevallen, om nog maar te zwijgen over de gebakken peren. Enfin, Quittner heeft verklaard haar man, Madani Bouhouche, te hebben verdacht van de moorden op Sabina-veiligheidsman Francis Zwarts én Juan Mendez en dat terwijl diezelfde Quittner haar man, Bouhouche, een alibi bezorgde dat hem vrijpleitte van de moord op Juan Mendez in de ochtend van 07-01-1986. Het een verdraagt zich niet met het ander, mevrouw Quittner! Quittner zou die ochtend met haar man in bed hebben gelegen en wel op een tijdstip dat maakte dat Bouhouche niet de moord op Mendez, op de oprit bij Rosières kon hebben gepleegd.

Enfin, ik begrijp de broer van Juan Mendez, José Mendez, en zijn frustratie over de gang van zaken tijdens het (mijns inziens) vanuit justitie knullig gevoerde assisenproces in verband met (o.a.) de moord op zijn broer, meer en meer.

Tot slot merk ik op dat het mij nog steeds als onbegrijpelijk voortkomt dat de bij Bouhouche thuis gevonden GP 9 MM dat volgens ballistisch onderzoeker Claude Dery en het Franse (ballistisch onderzoeksbureau) C.A.R.M.E, zou zijn gebruikt als wapen waarmee de moord op Juan Mendez is gepleegd, niet opnieuw, maar dan volgens de modernste onderzoekstechnieken, onder de loep wordt gelegd en wel onder de vlag van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, welk onderzoek meer dan verlegen zit om creatieve, niet afgestompte geesten, met het hart op de juiste plaats.

Het is laat (voor mij). Ik bedoelde te schrijven: dat wapen, die GP 9 mm van Bouhouche, moet opnieuw, maar dan op op basis van de modernste onderzoekstechnieken, onder de loep worden gelegd.

Gesteld dat dit (https://pnws.be/wat-deden-gestolen-wape … eiligheid/) waar is, dan komt Bouhouche voor de zoveelste keer in het vizier in zaken naast de door het hof van assisen bewezen verklaarde, door Bouhouche gepleegde wapendiefstal bij Mendez op 15-05-1985, met in het achterhoofd dat Bouhouche heeft gewerkt voor de Staatsveiligheid. Hierbij stel ik mijzelf de vraag waarom (de privé-persoon) Albert Raes toentertijd niet is aangehouden wegens verdenking van heling van bij Juan Mendez gestolen wapens.

Enerzijds ziet zowel de broer van Juan (Tonio) Mendez, José (Joe) Mendez als David Van de Steen, een verband tussen de aan onder anderen Madani (Dani) Bouhouche en Robert (Bob) Beijer toe te schrijven diefstal van onder andere Heckler & Kochs van het type MP5SD bij het SIE (Speciaal Interventie Eskadron) en het wapen dat zou zijn beschreven door een getuige bij de overval op de Delhaize in Aalst, op 09-11-1985 (https://www.bendevannijvel.com/forum/vi … php?id=379), terwijl anderzijds in verslag 573 - 10 95 / 96 van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, het volgende is opgenomen: “Na de moord op Mendez op 7 januari 1986 kwam de BOB van Waver in het bezit van een wapen van het merk Heckler & Koch. Ofschoon de vermoedens groot waren dat dat wapen afkomstig was van de diefstal bij het SIE, kon niet onmiddellijk een onweerlegbaar bewijs worden geleverd omdat het identificatienummer was weggevijld. Het wapen werd onderzocht door de laboratoria van de Militaire School, alsook door de firma Heckler & Koch. Slechts een deel van het nummer kon worden teruggevonden. Uit de elementen die door de firma Heckler & Koch werden aangebracht, kon worden afgeleid dat het gevonden wapen niet van de diefstal bij het SIE afkomstig kon zijn.”

Op basis van welke elementen kon en kan, mede op basis van de huidige ‘state of the art’ onderzoekstechnieken, worden afgeleid dat die Heckler & Koch MP5SD, waarmee één of meer familieleden van wijlen Juan Mendez mee kwamen aanzetten, niet van de diefstal bij het SIE afkomstig is?

Dat roept bij mij vervolgens de vraag op, of er onlangs een ballistisch (‘state of the art’) (her)onderzoek is gedaan naar het wapen, dat GP 9 mm-pistool, die wijlen Claude Dery en het Franse (ballistisch) onderzoeksbureau CARME (impliciet) aanwezen als zijnde het wapen waarmee Juan Mendez op 07-01-1986 om het leven is gebracht.

Overigens zou een (‘state of the art’) onderzoek van de onder Madani Bouhouche in beslag genomen riotgun, met daarin gegraveerd zijn geboortedatum, ook misschien tot andere inzichten kunnen leiden.

Uit de rubriek ‘Ik peil jullie allemaal uit’: de puissant rijke Douglas Stowell, met wie Juan Mendez (duistere) zaken deed, woonde ook in 2017 in Zwitserland (https://obits.masslive.com/obituaries/m … fhid=15203).

Januari 1982: diefstal van zeldzame (enkel aan overheden/leger/politie verkochte) Heckler und Koch MP5SD machinepistolen bij Diane/SIE in Etterbeek, door o a. Beijer en Bouhouche.

1986: overdracht aan de politie van een Heckler & Koch MP5SD (met weggevijld serienummer) van de in dat jaar vermoorde Juan Mendez.

1987: Walter de Bock verklaart over een getuige die op de rug van een van de overvallers van de Delhaize in Aalst, op 09-11-1985, een bij Diane/SIE gestolen wapen heeft gezien; https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2 … ijvel.html (Het Spoor, De Belgische politie 1, vanaf 37:25).

Geef het dossier-Mendez vrij!

Walter De Bock werd betaald door Albert Raes, Hoofd van de staatsveiligheid, om desinformatie te verspreiden.

409

imazibraine wrote:

Walter De Bock werd betaald door Albert Raes, Hoofd van de staatsveiligheid, om desinformatie te verspreiden.

Waar is het bewijs voor deze stelling?

Gewezen agent van de Staatsveiligheid Michel Dufrane beschuldigde er enkele journalisten, waaronder Walter De Bock, van zich te laten betalen door de Staatsveiligheid. 
Heeft iemand ooit gehoord dat Walter De Bock Dufrane vervolgd heeft voor smaad? De Bock was nochtans geen doetje, en de beschuldiging was ernstig : ze  bracht zijn integriteit als onderzoeksjournalist in gevaar. De Bock was de eerste om berichten de wereld in te sturen over het WNP-gevaar en de rol van de 'Zwarte Baron' (die later over heel de lijn gelijk kreeg in zijn rechtszaak tegen Raes).

Dat waren de beweringen die Raes voortdurend probeerde geloofwaardig te maken. 

Een andere gewezen agent van de Staatsveiligheid, Gérald Damseaux, suggereert in zijn mémoires hetzelfde over De Bock (p. 415 : Les années noires vous intéressent?). Op p. 416 bevestigt hij dat een aantal journalisten voor de parlementaire onderzoekscommissie banditisme moesten toegeven dat zij zich lieten betalen door de Staatsveiligheid om bepaalde artikels te schrijven over WNP, de Bende van Nijvel en de CCC.  
Het valt ook op dat zelfs Albert Raes Gérald Damseaux nooit aangeklaagd heeft, hoewel die hem in zijn mémoires beschuldigd heeft  van financiële malversaties,  bescherming van Pierre Carette van de CCC op een ogenblik dat hij zou aangehouden worden en het aanleggen van chantagedossiers t.o.v.  vooraanstaande politici. Damseaux beschrijft zelfs hoe Raes opdracht geeft om een man te schaduwen waarvan hij beweert dat het om een KGB-agent gaat. Wanneer Damseaux de foto's van de observatie te zien krijgt valt hij achterover : de 'verdachte' heeft regelmatig afspraakjes met een zelfde dame, die Damseaux herkent als de echtgenote van Raes! Raes liet dus op kosten van de Staatsveiligheid de ontrouw van zijn eigen echtgenote vaststellen. Onnodig te zeggen dat het boek niet bepaald veel publiciteit kreeg.
 
Alles hangt er natuurlijk van af wat men voldoende acht als bewijs.  Een video waarop te zien is hoe de zilverlingen overhandigd worden? Een contract, zoals er één werd aangeboden aan journalist Lars Bové?