Ah hij mikte de radiator. Niet te geloven.

412

Waarmee de vluchtroute van de daders werd ingekort. Snuggere beslissing!

Gesteld dat het huidige strafrechtelijke onderzoek, waarvan het door federaal procureur Marianne Cappelle ingenomen dossier-Mendez ook deel uitmaakt, uitmondt in een gerechtelijke procedure, dan zou daarin - al dan niet en passant - de vraag kunnen worden beantwoord waar wijlen Juan Mendez-Blaya en wijlen Madani Bouhouche uithingen in de ochtend van 30-09-1982.

Ik stel dit zo, omdat tot op heden niet duidelijk is of en zo ja, in hoeverre daar onderzoek naar is gedaan, mede in het licht van het hierna volgende: “Vingt ans plus tard, Sartillot, retraité depuis 1996 de la gendarmerie, cite le nom de Mendez comme ressemblant au convoyeur de la Santana qu'il a poursuivie pendant 18 km, et affirme que son collègue Campinne n'a cessé de dire jusqu'à son décès - au début des années 1990 - que le comparse à l'arrière de la Santana ressemblait à Madani Bouhouche.

Bron: https://www.dhnet.be/actu/faits/2007/09 … GQLQ4UI2Q/

Enerzijds had je Bouhouche en Mendez, die al dan niet door het lot tot elkaar veroordeeld leken te zijn en anderzijds zijn daar rijkswachter Campinne, die zijn collega Madani Bouhouche van gezicht(!) herkende als verdachte van de roofoverval op wapenwinkel Dekaise in Waver, op 30-09-1982 en rijkswachter Sartillot, die Mendez van gezicht(!) herkende als verdachte van dezelfde overval. Mag ik dat een gegeven van groot gewicht vinden? Ja, dat mag ik!

Fijn, dank u wel, maar welke consequenties verbindt het federaal parket hieraan, in relatie met de overige elementen in het kader van voormelde overval en - eventueel - de andere feiten die aan de Bende van Nijvel worden toegeschreven?

Hiermee wil ik ook gezegd hebben dat het federaal parket er - noodgedwongen; beter iets dan niets - ook voor kan kiezen om één feit uit de reeks van Bendefeiten te koppelen aan - my wishful thinking - een of meer (nog levende) verdachten, zelfs als dat bijvoorbeeld betekent dat de zaken uit 1983, 1985 (en 1986) in het strafproces buiten beschouwing zullen worden gelaten.

Natuurlijk is het zorgwekkend dat het federaal parket heden ten dage lijkt te laten uitschijnen dat zelfs niet een zaak in de reeks van zaken kan worden gekoppeld aan een of meer verdachten.

Kortom, ik hoop op dat konijn uit de hoge hoed van federaal procureur Marianne Cappelle.

414

Dat konijn is allang overleden. Welke vragen er hier op het forum of waar dan ook gesteld worden, Het onderzoeksteam hult zich
in stilzwijgen. Stel je voor dat iemand op het forum het antwoord weet op de vraag? Dan moet er onderzoek worden gedaan. Maar, 'mag dat wel'?

Drie maanden het is niet genoeg om iets te onderzoeken. Gewoon een PV opstellen en naar de bazin sturen.

416

weetjewel wrote:

Enerzijds had je Bouhouche en Mendez, die al dan niet door het lot tot elkaar veroordeeld leken te zijn en anderzijds zijn daar rijkswachter Campinne, die zijn collega Madani Bouhouche van gezicht(!) herkende als verdachte van de roofoverval op wapenwinkel Dekaise in Waver, op 30-09-1982 en rijkswachter Sartillot, die Mendez van gezicht(!) herkende als verdachte van dezelfde overval. Mag ik dat een gegeven van groot gewicht vinden? Ja, dat mag ik!

Ja, dat vind ik wel!

417

Van een danig groot gewicht dat het onbegrijpelijk blijft dat hiet geen gevolg aan gegeven is. Laat ons wel wezen: eigenlijk kunnen we met quasi zekerheid zeggen dat een aantal betrokkenen bij de overval op Dekaise gekend zijn.

418

We kunnen - om dit forum enigszins weer wat kwaliteit te geven - misschien enkele feiten of quasi zekerheden beginnen opsommen?

419

dat zouden we kunnen doen bax, ware het niet dat die quasi zekerheden al tot in den treure zowel hier op dit forum als elders in de bendeliteratuur opgenomen zijn. Onlangs nog in het uitstekende laatste boek van Hilde Geens maar nog uitgebreider in haar boek Beetgenomen.

420

Weet ik wel, het was mijn sarcasme dat de overhand nam. wink