691

Hartelijk bedank Gloacoster voor de vertaling van de eesrte gedelde van mijn post... U was sneller dan ik. wink

» tueriesdubrabant.1fr1.net

Hierbij het vervolg:

Back to basics (2)

Het onfortuinlijke slachtoffer werd in twee fasen geïmmobiliseerd: eerst armen en handen achter zijn rug gebonden met zijn sjaal, en vervolgens benen en voeten met een stuk telefoondraad dat voor dit doel achter de bar van het restaurant was gescheurd. De benen werden gevouwen en het resterende stuk telefoondraad was verbonden met de pols van het slachtoffer.

Exit dus de theorie van de zogenaamde gypsy of commando knots, of de techniek die bekend staat als de "crapaudine" of de "incaprettamento".

Back to basics (3)

De echte buit die door de misdadigers is meegenomen:

  • Twee rollen aluminiumfolie in de keuken (NB: Waar kan aluminiumfolie voor gebruikt worden?)

  • Een tiental flessen "sterke drank"

  • Een onbepaald aantal flessen wijn en champagne

  • Enkele pakjes koffie van het merk "Bresor"

  • Sigaretten

  • Een fles likeur "Carolans" (een soort likeur met Irish coffee)

  • Ongeveer vijftien platen merk "Royal Schwabab"

  • Theedoeken met de beroemde Belgische driekleurlijn

  • Enkele kledingeffecten waaronder een korte beige regenjas

Ook bleek dat de kelder die als opslagruimte werd gebruikt gewetensvol werd doorzocht om goederen te stelen, en dat minstens twee flessen alcohol en enkele bieren ter plaatse door de daders werden geconsumeerd.

[Buit doet vreemd genoeg denken aan de inbraak in de Piot-supermarkt in Maubeuge en de Colruyt in Nijvel ...

gloacoster wrote:

JIk betwijfel ten zeerste of een gekwalificeerde schutter dit soort blunders zou hebben begaan, en wat meer is, zou hebben nagelaten de hulzen terug te vinden na zijn verbeurdverklaring.

Een terechte opmerking!

693

Rollen aluminium-folie doen denken aan heroine- of cocaïne-verslaafden, maar dat stond allicht op dit forum... Wie zijn de gekende verslaafden-verdachten in het Bende van Nijvel-dossier?

694

Het lijkt erop dat er bij Beersel, Mabeuge en de Colruyt in Nijvel dezelfde dadergroep aan het werk is geweest. Of toch bepaalde leden. Eerder marginale daders die spullen van betrekkelijk weinig waarde meenamen. Volgens de profilers minstens een dader in het horeca milieu actief. Het grote verschil met pakweg de overvan op Dekaize en ook Mabeuge is dat de daders daar met een grotere trefzekerheid hun wapens hanteerden. De manier waarop de nachtwaker werd vermoord, waarbij volgens Ruth dus het wapen aan elkaar werd doorgegeven doet denken aan een Inwijding. Ik denk niet dat klassieke gangsters zoiets zouden doen. Het is nogmaals een aanwijzing dat de daders uit een gesloten milieu kwamen. Misschien WNP, misschien zigeuners,...

695

Het gebruik van de zimmer munitie in een pistool is een beginnersfout, ieder geoefend schutter weet dat die patronen niet genoeg kracht hebben om het wapen te herladen. Dit zou kunnen wijzen op ongetrainde mensen die wapens bijeengeraapt hebben voor deze inbraak/roof (misschien niet genoeg normale munitie en deze aangevuld met wat er nog voor handen was?). Iemand met militaire of paramilitaire training zou zo geen fout maken, en ze zouden waarschijnlijk ook nooit voor .22lr gaan. Samen met wat er gestolen is en de flessen drank die ze ter plaatse uitgedronken hebben wijst dit op marginale figuren.

Ofwel hebben de daders erg goed hun best gedaan om te verbergen dat ze wel opgeleid zijn om zo de speurders om de tuin te leiden en was er hier toch meer aan de hand. Misschien wat ver gezocht maar je mag dat eigenlijk niet uitsluiten. Het zou niet het eerste dwaalspoor zijn.

Aluminiumfolie wordt ook gebruikt om etensresten in te verpakken.

Er zijn geen kleine winsten.

Exit de zigeuners? Hm. Laten we niet te snel gaan. Vooral omdat we nu de eeuwigheid hebben. Een gemeenschap die leed onder het nazisme zou wraak willen nemen op iemand die zij als nazi beschouwen. Voor deze gemeenschap zijn kinderen heilig, althans die van hen.

697

Voor de moord op Josée Vanden Eynde deed er zich ook iets speciaals voor in het milieu te Brussel. Deze zaak goed bekend in gerechtelijke kringen en dat zich situeerde in de maand oktober 1982. Het was het organisatorisch werk van het milieu van de Porte de Namur en de Chée de Waterloo te Ukkel. Wat gebeurde er daags nadien in de nacht van 4 op 5 november 1982, daags nadat de bende werd opgerold? Een bendelid werd omgebracht, namelijk Jean Rousseau. Dader, Henri Cleys, gestalte 1,92 m en op het ogenblik van de feiten 26 jaar en pas gehuwd op 11 september 1982 met K. Magali die op dat ogenblik in het prostitutie milieu vertoefde.

Cleys wil zijn echtgenote terugtrekken uit het milieu van de prostitutie en heeft de wil om met haar een café-restaurant te straten te Wauthier-Braine, Rue de Hal N° 40. Dit restaurant droeg de naam Auberge du Bois De Hal, voordien uitgebaat door Freddy Heye die zich begin 1981 engageerde bij het vreemdelingenlegioen alwaar hij een contract tekende tot 16 januari 1986. Doch, hij ontbreekt bij zijn eenheid sinds 31 juli 1985 ingevolge ziekteverlof en is op dat ogenblik ook aangehouden te Carcassone. Henri Cleys die eveneens legionair was gedurende de periode van eind mei 1979 tot 12 mei 1981, was voordien zeker geen onbekende voor Justitie.

Wordt vervolgd ...

698

Deze Magali K. heeft samen met Jean Renson (de rechterhand van Habran!) de posterijen opgelicht tussen 1982 en 1983 voor meer dan 7 miljoen BEF (meer dan 175.000€).

ff deze post in herinnering brengen » Forum

De mening van de familie van het slachtoffer, die zou zijn bedreigd » sites.google.com

700

Vervolg…

Zo had Cleys reeds ernstige problemen tijdens zijn militaire dienst toen hij in de kazerne Commandant de Hemptinne te Heverlee een overste neersloeg. Eveneens werd hij ondervraagd als getuige toen Taminiaux Jean Marie het echtpaar Lambert Gilbert en Evercoren Angele onder vuur had genomen. In de nacht van 22 op 23 mei 1979 pleegde Cleys in het gezelschap van Baes Alain eveneens een diefstal ten nadele van de Familie Joris. Hierbij werden cheques buitgemaakt die vervolgens in Frankrijk verzilverd werden.

In verband met de doodslag op Rousseau Jean, verklaarde Cleys toevallig in een woordenwisseling te zijn gekomen met voornoemde ingevolge een kleine geldlening van 2.000 à 3.000 Belgische frank. Op het ogenblik der feiten is Cleys onder invloed van drank met meer dan 2% alcohol in het bloed. Wat Rousseau Jean verder betreft, deze leefde gescheiden van zijn echtgenote en had op dat ogenblik een inkomen van 12.000 Belgische franken als stempelgeld. Was voordien bediende bij het gemeentebestuur van Vorst. Op het ogenblik der feiten was hij samenwonend met Schraenen Marc, een ambulant bloemenverkoper, ongehuwd en wonende te Elsene aan de Chaussée de Waterloo nummer 3**. Zij deelden samen de woning om de verwarmingskosten te drukken. Rousseau verteert echter meer dan zijn inkomsten en is hierdoor dikwijls in financiële moeilijkheden.

Via een zekere Wouters Roland leert K. Magali een zekere Marcel kennen. Deze persoon kon men identificeren als zijnde Rogge André en woonachtig te Schaarbeek aan de Avenue Millecamps ***. De heer Rogge heeft een firma gesticht samen met de broer van K. Magali. Zou houden zich bezig met het vernieuwen van voorgevels. Waar zij werkzaamheden uitvoerden werden nadien diefstallen van cheques gepleegd. De contacten die Rogge in Venetië heeft, worden gebruikt om onder andere valse travellercheques in te wisselen tegenover ander materiaal. De echtgenote van Rogge baat een herberg uit op de hoek van de l’ Avenue Le Poutre en de Chaussée de Waterloo en betreft de instelling Le Toucan. Cleys en K. Magali hebben op regelmatige basis contactontmoetingen in instellingen: Michell’s – Le Baron – Le Butterfly en de Mont Joie. In deze laatste instelling hebben zij contact met De Splenter François, die de uitbater is van de Mont Joie en gekend voor het opkopen van gestolen cheques van Bouw Jean Marie, bijgenaamd “Sam”.

Achter de schermen is De Splenter François eveneens de patron van de garage Mont Joie, gevestigd aan de Rue Edith Cavell nummer 128. Doch, deze garage stond officieel op naam van Cloquet Christian. Deze is er werkzaam samen met C. Henriette, woonachtig te Ukkel aan de Rue de Doyenne **. Deze dame geboren te Madrid in 1949. C. Henriette was er werkzaam van maart 1981 tot augustus 1982. C., is de levenspartner van O., O., Celestino dewelke samen hun woonst voltrekken, zonder officiële inschrijving, in de Rue d’ Argon. Ingevolge een aanhouding van K. Magali wordt op 15 oktober 1985 een huiszoeking uitgevoerd bij Cleys in Wauthier Braine, Auberge. Aldaar zijn eveneens aanwezig, O., O., Celestino, en C., Henriette. In de garage Mont Joie was ook een Portugees, Fernando, werkzaam en een zekere Jean. Cloquet beschikte over drie personenwagens. Een Mustang, een Audi 100 en een Peugeot 304.

Bij de aanhouding van K. Magali en V. Claude, gekend als ex barman van de Butterfly, hadden zij 150 cheques ontvangen van Rogge André. Deze ging men innen te Antwerpen en dienden de buit over te brengen naar een motel gelegen aan de E10 en alwaar Rogge de winsten zou verdelen onder de verschillende equipes. Het voertuig dat hiervoor is aangewend door K. Magali en V. Claude om zich te verplaatsen betrof een Volkswagen Golf met de Belgische nummerplaat DUN-324.

K. Magali hield zich ook bezig met prostitutie op de Avenue Brugman en was gespecialiseerd in masochisten. Via aankondigingen in het blad Paris Las Vegas ontving ze haar cliënteel. In de periode April, Mei en Juni, voor haar huwelijk, was K. Magali werkzaam in de club 47, gevestigd aan de Rue du Trone nummer 47. Uit onderzoek bleek dat deze club in contact stond met de ‘Butterfly’.

Relatie slachtoffer, Delhaize Beersel, met voornoemde bende?

Wordt vervolgd…